Hanketilasto1_2016 - Torstai

Comments

Transcription

Hanketilasto1_2016 - Torstai
Hanketilasto 1/2016
Hankkeen
Hallinnoijan
nimi
nimi
i
Hallinnoijan
nimi
Hankkeen
nimi
t investoinnit Yleishyödylliset
Hankehakija
investoinnit
t investoinnitYleishyödylliset
Hankehakija
investoinnit
Lutti Härmä-seura ry
Lutti
n
ukeskuksen
ne 3
Härmä-seura ry
Kalmookankaan
Moottoriurheilukeskuksen
Autoliitto Härmä
kehittämishanke
Kalmookankaan 3
ukeskuksen Moottoriurheilukeskuksen
Autoliitto Härmä
ke 3
kehittämishanke 3
anke 2015
Huhmarkosken
Huhmarkoski hanke 2015
kyläyhdistys ry
anke 2015
Huhmarkosken
Huhmarkoski hanke 2015
kyläyhdistys ry
uhavalle
Kauhavan Koirapuiston
Koirapuisto Kauhavalle
kannatusyhdistys
Kauhavan Koirapuiston
uhavalle
Koirapuisto Kauhavalle
kannatusyhdistys
koontumistila Koulutus- ja kokoontumistila
Alajärven Ankkurit ry
Kotipesä
koontumistilaKoulutusja kokoontumistila
Kleemola-VarpulaAlajärven
Ankkurit
ry
talo komiaksi Kleemolan
kylätalo
komiaksi
Kotipesä
Varvaan Kyläyhdistys ry
Kleemola-Varpulatalo komiaksiKleemolan kylätalo komiaksi
Varvaan Kyläyhdistys ry
nto- ja
Paalijärven
Alajärven
luontoPaalijärven
ja
patikointireitit
kyläyhdistys ry
nto- ja
Alajärven
Paalijärven
Paalijärven
luontoja
kyläyhdistys ry
patikointireitit
ja välikaton Kylätalon katon ja välikaton
Mäenpään kyläseura ry
korjaus
n ja välikaton Kylätalon katon ja välikaton
Mäenpään kyläseura ry
korjaus
akentaminen Leikkipuiston
Mäenpään
rakentaminen
kyläseura ry
akentaminen Leikkipuiston
Mäenpään
kyläseura ry
rakentaminen
Yritystuet
Hakija
Kalustoinvestointi
Petri Ylinen
Hakija
Yritystuet
kin ja ympäristön
Villa Hilma -mökin ja ympäristön
Ari Syväjärvi
kunnostus
inti
Petri Ylinen
Kalustoinvestointi
nti
Yhteyshenkilön
Mitä
Yhteyshenkilön
hankkeessa tehdään, miten
Mitä se
hankkeessa
kehittää tehdään,
Hankkeen
miten se kehittää
Tuki
Hankkeen Yksityinen
Tuki josta
Yksityinen
josta
Yhteyshenkilön nimi
Hankeaika
Toteutusalue
Hankeaika
Toteutusalue
sähköposti
Aisaparin
sähköposti
aluetta?
Aisaparin aluetta? kustannusarvio
(eu+valtio+kunta)
kustannusarvio
rahoitus(eu+valtio+kunta)
talkootyötä rahoitus
talkootyötä
Yhteyshenkilön
Mitä
hankkeessa tehdään, miten
se kehittää tehdään,
Hankkeen
Tuki
Yhteyshenkilön
Mitä hankkeessa
miten se kehittää
Hankkeen Yksityinen
Tuki josta
Yksityinen
josta
Yhteyshenkilön
nimi
Hankeaika
Toteutusalue
Hallinnoijan nimi
Yhteyshenkilön nimi
Hankeaika
Toteutusalue
Yhteyshenkilön
Yhteyshenkilön
Tuki
josta
Yksityinen
josta
sähköposti
Aisaparin
aluetta?
rahoitus
talkootyötäYksityinen
sähköposti
Aisaparin aluetta? kustannusarvio Tuki(eu+valtio+kunta)
kustannusarvio
(eu+valtio+kunta)
rahoitus
talkootyötä
Yhteyshenkilö
Hankehakija
Yhteyshenkilö
Mitä hankkeessa tehdään Mitä hankkeessa tehdään
Kustannusarvio
Kustannusarvio
Hankeaika
Toteutusalue
Hankeaika
Toteutusalue
(eu+valtio+kunta) rahoitus(eu+valtio+kunta)
talkootyötä rahoitus
sähköposti
sähköposti
talkootyötä
Yhteyshenkilön
Tuki
Yksityinen
Yhteyshenkilön
Tuki josta
Yksityinen
josta
Alahärmän
kotiseututalon
pihaan
Alahärmän
siirretään
kotiseututalon
pihaan siirretään
Yhteyshenkilö
Mitä hankkeessa
tehdään
Kustannusarvio
Hankeaika
Toteutusalue
Hankehakija
Yhteyshenkilö
Mitä
hankkeessa
tehdään
Kustannusarvio
Hankeaika
Toteutusalue
sähköposti
(eu+valtio+kunta) rahoitus (eu+valtio+kunta)
talkootyötä rahoitus
sähköposti
talkootyötä
Heikkilänkylästä kulttuurihistoriallisesti
arvokas
Heikkilänkylästä
kulttuurihistoriallisesti arvokas
Maria-Terttu
maria-terttu.hautanenmaria-terttu.hautanenMaria-Terttu
53pihaan
477,00siirretään
€
34 760,00
18 717,00
€ 3411
760,00
lutti.
Rakennuskotiseututalon
täydentää kotiseututalon
Härmä-seura ry
lutti.
Rakennus
täydentää kotiseututalon
53€477,00
€
760,00
€ € 18 1.9.2015-31.5.2016
717,00 € 11 760,00 € Kauhava
1.9.2015-31.5.2016
Kauhava
Alahärmän
pihaan
siirretään
Alahärmän
kotiseututalon
Hautanen-Jokela
Hautanen-Jokela
[email protected]
[email protected]
pihapiiriä
ja kertookulttuurihistoriallisesti
1800-luvun
pihapiiriä
ja kertoo
1800-luvun
Heikkilänkylästä
arvokas
Heikkilänkylästä
kulttuurihistoriallisesti
arvokas
Maria-Terttu
maria-terttu.hautanenMaria-Terttu
maria-terttu.hautanen- rakennusperinteestä.
rakennusperinteestä.
lutti. Rakennus täydentää kotiseututalon
53 477,00 €
34 760,0053€ 477,00
18 717,00
€ 34 11
760,00
1.9.2015-31.5.2016
Härmä-seura ry
lutti. Rakennus täydentää kotiseututalon
€
760,00
€ € 18 717,00
€ 11 760,00 € Kauhava
1.9.2015-31.5.2016
Kauhava
Hautanen-Jokela
[email protected]
Hautanen-Jokela
[email protected]
pihapiiriä ja kertoo 1800-luvun
pihapiiriä ja kertoo 1800-luvun
Autoliitto Härmä on kehittänyt
Autoliitto
Haaruksessa
Härmä on kehittänyt Haaruksessa
rakennusperinteestä.
rakennusperinteestä.
sijaitsevaa rata-aluetta pitkäjänteisesti.
sijaitsevaa Rataa
rata-aluetta
on
pitkäjänteisesti. Rataa on
Autoliitto
Heli Hietala
Heli
Hietala Härmä
[email protected]
levennetty
[email protected]
parannettu
alueen
levennetty
varustusta.
jaHärmä
parannettu
alueen
61 500,00
varustusta.
€
40 000,00
61€500,00
21 500,00
€
€ 4018
000,00
120,00
€ € 211.1.2016-31.12.2017
500,00 € 18 120,00 € Kauhava
1.1.2016-31.12.2017
Kauhava
AutoliittojaHärmä
on kehittänyt
Haaruksessa
Autoliitto
on kehittänyt
Haaruksessa
Tällä
kertaa rakennetaan
Tällä
kertaaterassi,
rakennetaan
paikoitusalue, terassi,
sijaitsevaa
rata-aluetta paikoitusalue,
pitkäjänteisesti.
Rataa on pitkäjänteisesti.
sijaitsevaa
rata-aluetta
Rataa on
myyntikioski,
grillikatos
ja palkintokoroke.
myyntikioski,
ja palkintokoroke.
Heli
HietalaHärmä
[email protected]
levennetty
ja
parannettu
alueen
varustusta.
61 500,00
€
40 000,0061€ 500,00
21 500,00
€ 40 18
120,00
Autoliitto
Heli Hietala
[email protected]
levennetty
jagrillikatos
parannettu
alueen
varustusta.
€
000,00
€ € 211.1.2016-31.12.2017
500,00 € 18 120,00 € Kauhava
1.1.2016-31.12.2017
Kauhava
Tällä kertaa rakennetaan paikoitusalue,
Tällä kertaa terassi,
rakennetaan paikoitusalue, terassi,
Kyläyhdistys
parantaa
kylän
Kyläyhdistys
parantaa
kylän
myyntikioski,
grillikatos
ja palkintokoroke.
myyntikioski,
grillikatos
ja palkintokoroke.
ja lisää
yhteisöllisyyttä.
anna-maija. [email protected] liikuntamahdollisuuksia
anna-maija. [email protected]
ja lisää yhteisöllisyyttä.
Huhmarkosken
32 338,00 €
21 020,00
11 318,00
€ 21 020,00
9 318,00
Anna-Maija Renko
Anna-Maija Renko
32€338,00
€
€ € 111.6.2015-31.10.2016
318,00 €
9 318,00 € Kauhava
1.6.2015-31.10.2016
Kauhava
Hankitaan
siirrettävä
grillikatos
ja uusinta
kyläyhdistys ry
renko.fi
renko.fi
siirrettävä
grillikatos
Kyläyhdistys
parantaa
kylänHankitaan
Kyläyhdistys
parantaa
kylän ja uusinta
tekniikkaa
oleva
jääkiekkokaukalo.
tekniikkaa
oleva
jääkiekkokaukalo.
anna-maija. [email protected] liikuntamahdollisuuksia
ja lisää
yhteisöllisyyttä.
Huhmarkosken
anna-maija. [email protected]
ja lisää yhteisöllisyyttä.
Anna-Maija Renko
32 338,00 €
21 020,0032€ 338,00
11 318,00
€ 21 020,00
9 318,00
Anna-Maija Renko
€
€ € 111.6.2015-31.10.2016
318,00 €
9 318,00 € Kauhava
1.6.2015-31.10.2016
Kauhava
renko.fi
Hankitaan
siirrettävä
grillikatos
ja uusinta
kyläyhdistys ry
renko.fi
Hankitaan
siirrettävä
grillikatos
ja uusinta
Yhdistys
rakentaa
koirapuiston
Yhdistys
Kauhavalle.
rakentaa
koirapuiston
Kauhavalle.
tekniikkaa
oleva
jääkiekkokaukalo.
tekniikkaa
oleva
jääkiekkokaukalo.
Puistoon tulee erilliset alueetPuistoon
isoille ja pienille
tulee erilliset alueet isoille ja pienille
Puisto
on vapaasti
kaikkien
[email protected] koirille.
[email protected]
koirille.
Puisto
on vapaasti
kaikkien
Kauhavan Koirapuiston
Yhdistys
rakentaa
koirapuiston
Kauhavalle.
Yhdistys
rakentaa
koirapuiston
Kauhavalle.
45 849,00
€
29 802,00
16 047,00
€ 2912
750,00
1.6.2015
Marjo Hannula
Marjo Hannula
45€849,00
€
802,00
€ € 16
047,00- €31.12.2016
12 750,00 € Kauhava
1.6.2015 - 31.12.2016
Kauhava
koiranulkoiluttajien
käytössä
jaPuistoon
se
lisääjasekä
kannatusyhdistys
ail.com
ail.com
koiranulkoiluttajien
käytössä
ja se
lisääjasekä
Puistoon tulee erilliset
alueet
isoille
pienille
tulee
erilliset
alueet
isoille
pienille
lemmikkieläinten
että
niiden
omistajien
lemmikkieläinten
että
niiden
omistajien
[email protected] koirille.
Puisto on vapaasti kaikkien
Kauhavan Koirapuiston
[email protected]
koirille. Puisto on vapaasti kaikkien
Marjo Hannula
45 849,00 €
29 802,0045€ 849,00
16 047,00
€ 29 12
750,00
1.6.2015
Marjo Hannula
€
802,00
€ € 16
047,00 -€31.12.2016
12 750,00 € Kauhava
1.6.2015 - 31.12.2016
Kauhava
viihtyvyyttä.
viihtyvyyttä.
ail.com
koiranulkoiluttajien
käytössä
ja se lisää sekä
kannatusyhdistys
ail.com
koiranulkoiluttajien
käytössä ja se lisää sekä
Koulutus- ja kokoontumistilanKoulutusrakentaminen
ja kokoontumistilan rakentaminen
lemmikkieläinten että niidenlemmikkieläinten
omistajien
että niiden
omistajien
Alajärven
Ankkurit [email protected]
Mika Peräkangas
45 161,00
€
29 354,70
15 806,30
€ 2911
580,00
Mika
Peräkangas
[email protected]
45€161,00
€
354,70
€ € 151.9.2015-31.12.2016
806,30 € 11 580,00 € Alajärvi
1.9.2015-31.12.2016
Alajärvi
Kitron stadionille.
Kitron stadionille.
viihtyvyyttä.
viihtyvyyttä.
Kylätalona toimiva vanha kyläkoulu
Kylätalona
ja sen
toimiva vanha kyläkoulu ja sen
Koulutus- ja kokoontumistilan
rakentaminen
Koulutusja kokoontumistilan rakentaminen
[email protected]
Kleemola-Varpula- [email protected]
Mika
Peräkangas
45
161,00
354,70
€ 161,00
11
580,00
1.9.2015-31.12.2016
Alajärvi
Alajärven
Ankkurit ry [email protected]
MikaHärkönen
Peräkangas ulkorakennus
[email protected]
€ € €3429
354,70
15752,00
806,30
580,00
€ 1.7.2015-31.12.2015
1.9.2015-31.12.2016 Kauhava
Alajärvi
remontoidaan nykyajan
53nykyajan
577,00
€ €
3429
825,00
1815
752,00
18
752,00
Juha
Härkönen
Juha
ulkorakennus remontoidaan
53€45
577,00
€ 806,30
825,00
€ €€ €181.7.2015-31.12.2015
€ € 1811
752,00
€ Kauhava
Kitron stadionille.
Kitron stadionille.
Varvaan Kyläyhdistys 24.fi
ry
24.fi
vaatimuksia vastaavaan kuntoon.
vaatimuksia vastaavaan kuntoon.
Kylätalona toimiva vanha kyläkoulu
ja sen
Kylätalona
toimiva vanha kyläkoulu ja sen
Kleemola-Varpula- [email protected]
[email protected]
Juha Härkönen
ulkorakennus remontoidaanulkorakennus
nykyajan
577,00 €
34 825,0053€ 577,00
18 752,00
€ 34 18
752,00
Juha Härkönen
remontoidaan53
nykyajan
€
825,00
€ € 181.7.2015-31.12.2015
752,00 € 18 752,00 € Kauhava
1.7.2015-31.12.2015
Kauhava
24.fi
Varvaan Kyläyhdistys ry
24.fi
Hankkeella
kehitetään kylää ympäröivän
Hankkeella kehitetään kylää ympäröivän
vaatimuksia vastaavaan kuntoon.
vaatimuksia vastaavaan kuntoon.
luonnon virkistyskäyttöä. Alueelle
suunnitellaan
luonnon
virkistyskäyttöä. Alueelle suunnitellaan
[email protected]
tehdään luonto- ja patikointireitti,
jokaluonto- ja patikointireitti, joka
Alajärven Paalijärven [email protected]
ja tehdään
35 082,50
€
22 803,50
12 €279,00 € 2212
279,00
Mari Luoma
Mari Luoma
35€082,50
803,50
€ € 24.7.2015-31.12.2016
12 279,00 € 12 279,00 € Alajärvi
24.7.2015-31.12.2016
Alajärvi
Hankkeella kehitetään kylää Hankkeella
ympäröivänkehitetään kylää
ympäröivän
raivataan
ja merkitään, ja matkan
varrelle
kyläyhdistys ry
com
com
raivataan
ja merkitään, ja matkan varrelle
luonnon virkistyskäyttöä. Alueelle
suunnitellaan
luonnon
virkistyskäyttöä. Alueelle suunnitellaan
tehdään luonnon nähtävyyksistä
infotauluja.
tehdään
luonnon nähtävyyksistä infotauluja.
[email protected]
tehdään luonto- ja patikointireitti,
joka
Alajärven Paalijärven [email protected]
ja tehdään
luonto- ja patikointireitti, joka
Reitin varrelle tehdään nuotiopaikkoja,
ojientehdään nuotiopaikkoja,
Reitin varrelle
Mari Luoma
35 082,50ojien
€
22 803,5035€ 082,50
12 279,00
€ 22 12
279,00
24.7.2015-31.12.2016
Alajärvi
Mari Luoma
€
803,50
€ € 12
279,00 € 12 279,00 € 24.7.2015-31.12.2016
Alajärvi
com
raivataan
ja merkitään, ja matkan
varrelle
kyläyhdistys ry
com
raivataan
ja merkitään, ja matkan varrelle
ylityspaikkoja, laavuja ja pitkospuita.
ylityspaikkoja, laavuja ja pitkospuita.
tehdään luonnon nähtävyyksistä
infotauluja.
tehdään
luonnon nähtävyyksistä infotauluja.
Kylätalon
katon ja
välikaton
korjaus.
Kylätalon
katon
ja
välikaton
korjaus. Tavoitteena
Reitin varrelle
tehdään
nuotiopaikkoja,
ojien
Reitin Tavoitteena
varrelle
tehdään
nuotiopaikkoja,
ojien
[email protected]
[email protected]
historiallisen talon
säilyttäminen
onylityspaikkoja,
historiallisen
yhteisenätalon
ja säilyttäminen
yhteisenä ja
ylityspaikkoja,
laavuja
ja pitkospuita.
laavuja
ja pitkospuita.
Mäenpään
kyläseura ry Hannele Kihlman
59 133,00 €
38 436,00
20 €697,00 € 3811
820,00
Hannele
Kihlman
59€133,00
436,00
€ € 1.10.2015-31.12.2016
20 697,00 € 11 820,00 € Kauhava
1.10.2015-31.12.2016
Kauhava
vilkkaana
toiminta-, harrastusja
gmail.com
gmail.com
vilkkaana
toiminta-, harrastus- ja
Kylätalon katon ja välikatonkokoontumispaikkana.
korjaus.
KylätalonTavoitteena
katon ja välikaton korjaus. Tavoitteena
kokoontumispaikkana.
[email protected]
on
historiallisen talon säilyttäminen
yhteisenätalon
ja säilyttäminen yhteisenä ja
[email protected]
on historiallisen
Hannele
Kihlman
59 133,00 €
38 436,0059€ 133,00
20 697,00
€ 38 11
820,00
1.10.2015-31.12.2016
Mäenpään
kyläseura ry Hannele Kihlman
€
436,00
€ € 20
697,00 € 11 820,00 € Kauhava
1.10.2015-31.12.2016
Kauhava
gmail.com
vilkkaana
toiminta-,pihapiiriin
harrastusja
gmail.com
vilkkaana
toiminta-,pihapiiriin
harrastus-rakennetaan
ja
Mäenpään
kylätalon
Mäenpään
rakennetaan
kylätalon
kokoontumispaikkana.
kokoontumispaikkana.
leikkipuisto pienten lasten ja leikkipuisto
varhaisnuorten
pienten lasten ja varhaisnuorten
[email protected]
[email protected]
tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena
on parantaa
45 679,00
€
29 691,00
15 €988,00 € 2911
265,00
1.5.2016-31.12.2016
Hannele
Mäenpään
Kihlman
kyläseura ry Hannele Kihlman
tarpeisiin.
Hankkeen tavoitteena
on parantaa
45€679,00
691,00
€ € 15
988,00 € 11 265,00 € Kauhava
1.5.2016-31.12.2016
Kauhava
gmail.com
gmail.com
Mäenpään
kylätalon pihapiiriin
rakennetaan
Mäenpään
kylätalon pihapiiriin
rakennetaan
alueen
asumisviihtyvyyttä
ja kylätalon
käyttöä
alueen
asumisviihtyvyyttä
ja kylätalon
käyttöä
leikkipuisto
pienten lasten yhteisenä
jaleikkipuisto
varhaisnuorten
pienten lasten ja varhaisnuorten
yhteisenä
kokoontumispaikkana.
kokoontumispaikkana.
[email protected]
[email protected]
Hannele
Kihlman
tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena
on parantaa
45 679,00
€
29 691,0045€ 679,00
15 988,00
€ 29 11
265,00
Mäenpään
kyläseura ry Hannele Kihlman
tarpeisiin.
Hankkeen tavoitteena
on parantaa
€
691,00
€ € 151.5.2016-31.12.2016
988,00 € 11 265,00 € Kauhava
1.5.2016-31.12.2016
Kauhava
gmail.com
gmail.com
alueen asumisviihtyvyyttä ja alueen
kylätalon
käyttöä
asumisviihtyvyyttä
ja kylätalon käyttöä
yhteisenä kokoontumispaikkana.
yhteisenä kokoontumispaikkana.
Yhteyshenkilö
Hakija
Sähköposti
Yhteyshenkilö
Mitä
Sähköposti
hankkeessa tehdään Mitä hankkeessa tehdään Tuki
Hankeaika TukiToteutusalueHankeaika
Toteutusalue
Yhteyshenkilön
Hallinnoijan nimi
nimi
Petri
Petri
Ylinen
Ylinen
Yhteyshenkilö
Hakija
AriAri
Syväjärvi
Syväjärvi
Petri
PetriYlinen
Ylinen
[email protected] Ylinen
nen.fi
Sähköposti
Yhteyshenkilö
[email protected] kalustoinvestointi Yrityksen kalustoinvestointi 4 467,00 € päättyy 31.12.2016
4 467,00
Kauhava
€ päättyy 31.12.2016
nen.fi
Mitä
hankkeessa tehdään Mitä hankkeessa tehdään Tuki
Hankeaika TukiToteutusalueHankeaika
Sähköposti
päättyy
päättyy
[email protected]äättyy 5 383,40
[email protected]äättyy
[email protected]
Ari Syväjärvi
Korjausrakentaminen
[email protected]
ja kalustoinvestoinnit
Korjausrakentaminen ja kalustoinvestoinnit
5 383,40 €
Kauhava
€
Yrityksen kalustoinvestointi Yrityksen kalustoinvestointi 4 467,00 € 31.12.2016 4 467,00
Kauhava
Petri Ylinen
€ 31.12.2016
nen.fi
31.12.2016
nen.fi
31.12.2016
dernijatyöstökeskus
Al-Men
Al-Men
Oy moderni
Oy jatyöstökeskus
Al-Men
Pokela
Oy
ökin
ympäristön
Villa Hilma
-mökin
ympäristön Mikko
Ari Syväjärvi
Ari
AriSyväjärvi
Syväjärvi
kunnostus
[email protected]
Mikko Pokela
fi Kalustoinvestointi
[email protected] fi Kalustoinvestointi
67 119,00 € päättyy 31.12.2016
€ päättyy 31.12.2016
päättyy67 119,00Alajärvi
päättyy
[email protected]
Korjausrakentaminen
ja kalustoinvestoinnit
5 383,40 €
Kauhava
Ari Syväjärvi
[email protected]
Korjausrakentaminen ja kalustoinvestoinnit
5 383,40
€
31.12.2016
31.12.2016
[email protected]
[email protected]
päättyy64 540,00Alajärvi
päättyy
n laajennus Kolarikorjaamon
M&A Uurinmäki
laajennus
Oy
Mauri
M&AUurinmäki
Uurinmäki Oy
Mauri Uurinmäki
Rakennus- sekä kalustoinvestointi
Rakennus- sekä kalustoinvestointi
64 540,00 € päättyy 31.12.2017
€ päättyy 31.12.2017
derni työstökeskus
Oy työstökeskus Mikko
Pokela
[email protected]
fi uurinmaki.com
Kalustoinvestointi
67 119,00 €
Alajärvi
Al-MenAl-Men
Oy moderni
Al-Men
Oy
Mikko Pokela
[email protected] fi Kalustoinvestointi
67 119,00
€
uurinmaki.com
31.12.2016
31.12.2016
n puhdistus- jaIlmanvaihtoalan puhdistus- ja
IV-Piriste
Ky
on laajennus Kolarikorjaamon
M&A Uurinmäki
Oy
laajennus
ojen investointi
mittauslaitteistojen investointi
n puhdistus- ja
Ilmanvaihtoalan
puhdistusja
Cross
Fit
Juho
Lapua
Annala
IV-Piriste
KyFitness
ojen investointi
mittauslaitteistojen investointi
Juho
Annala Fitness
Cross Fit
Lapua
Kauhava
Toteutusalue
Kauhava
Kauhava
Alajärvi
Kauhava
Alajärvi
Alajärvi
[email protected]
päättyy
[email protected]
päättyy
Marko
IV-Piriste
Ky
Marko
com Kalustoinvestointi
[email protected]
com Kalustoinvestointi
2 64
121,40
€ €päättyy 31.12.2016
2 64
121,40
Alajärvi
€Alajärvi
Mauri
Uurinmäki
Rakennus- sekä kalustoinvestointi
540,00
M&APiri
Uurinmäki
Oy [email protected]
Mauri Piri
Uurinmäki
Rakennus- sekä kalustoinvestointi
540,00
€päättyy 31.12.2016
31.12.2017
uurinmaki.com
uurinmaki.com
31.12.2017
Alajärvi
Alajärvi
päättyy 2 000,00Lapua
päättyy
2 000,00
€ €päättyy 31.12.2016
€Alajärvi
2 121,40
2 121,40
€päättyy 31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
Lapua
Alajärvi
Juho
Juho
Annala
Annala
Juho
Annala
[email protected]
com
Marko
Piri KyFitness [email protected]
[email protected]
comKalustoinvestointi
Kalustoinvestointi
IV-Piriste
Marko
Piri com
[email protected]
comKalustoinvestointi
Kalustoinvestointi
Juho
JuhoAnnala
Annala Fitness [email protected]
Juho Annala com Kalustoinvestointi
[email protected] com Kalustoinvestointi
2 000,00 €
päättyy
päättyy
2 000,00Lapua
€
31.12.2016
31.12.2016
Lapua