Konetekniikan kesätentit 2015

Comments

Transcription

Konetekniikan kesätentit 2015
8.5.2015 rs
Konetekniikan kesätentit 2015
Konetekniikan koulutusohjelman kesätentteihin ilmoittaudutaan normaalin tentti-ilmoittautumisen tapaan WebOodin
kautta maanantaihin 25.5.2015 klo 23.59 mennessä.
Jälki-ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia ja ne tentit, joihin ei ole tullut ilmoittautumisia määräaikaan mennessä,
peruutetaan. Tentissä ei ole ylimääräisiä kysymyslomakkeita, joten vain ajoissa tentteihin ilmoittautuneet saavat
La 13.6. klo 12.00-16.00 salissa L3
La 15.8. klo 12.00-16.00 salissa L3
La 5.9. klo 12.00-16.00 salissa L3
Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka
Auto- ja työkoneiden rakennejärjestelmät II
Betonitekniikan jatkokurssi I
Betonitekniikan perusteet
Elektroniikkatuotteiden valmistustekniikka
Elementtimenetelmät I
Hienomekaniikka
Koneautomaation anturitekniikka
Koneensuunnittelu II
Liikennetekniikan perusteet
Lujuusoppi I
Luovan työn tekniikka
Lämpö- ja virtaustekniikka I
Materiaalin tutkimustekniikka
Metalliopin perusteet
Metalliseosten lujuus
Betonirakenteiden suunnittelu
Betonirakenteiden suunnittelun perusteet
Betonitekniikka
Elektronioptiikan sovellukset
Elementtimenetelmien jatkokurssi
Energiaperiaatteet ja käyttö palkkirakenteissa
Hitsausmetallurgia
Hitsaustekniikan jatkokurssi
Hitsaustekniikka
Kokeelliset moottoreiden tutkimusmenetelmät
Koneautomaatio I
Koneautomaatio II
Koneenpiirustus
Koneiden kunnon diagnostiikan mittalaitetekniikka
Koneiden kunnon diagnostiikka
Kunnossapitotekniikka
Liittorakenteet
Lämpö- ja virtaustekniikka II
Materiaalitekniikka II
Mekanismioppi
Auto- ja työkoneiden rakennejärjestelmät I
Autotekniikan perusteet
Betonirakenteiden suunnittelun jatkokurssi I
Dynamiikka
Elementtimenetelmät II
Joustavan valmistusjärjestelmän suunnittelu
Koneensuunnittelu I
Koneensuunnittelu III
Lasertyöstö
Lujuusoppi II
Materiaalitekniikka I
Mekatroniikka
Mekatronisten tuotteiden virtuaalisuunnittelu
Metallien muovaus
Ohjelmoitavat logiikat ja kenttäväylät
Pintarakenteet
Pohjarakenteet ja niiden suunnittelu
Polttomoottoritekniikka II
Puurakenteiden suunnittelu
Rakennusfysiikka
Mekatroniikan jatkokurssi
Mikrorakennemuutokset metalliseoksissa
Rakentamistalouden perusteet I
Rakentamistalouden perusteet II
Talo- ja sillanrakentaminen ja niiden aut.sovelluk.
Talonrakennuksen perusteet
Teräsrakenteiden suunnittelun jatkokurssi I
Tuotesuojaus
Väylätekniikan perusteet
Muovituotteiden valmistustekniikka
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Pohjarakentaminen ja sen autom.sovellutukset
Polttomoottoritekniikka I
Rakennesuunnittelun perusteet
Rakennusmateriaalit
Teräsrakenteiden suunnittelu
Tierakentaminen ja sen automaatiosovellutukset
Tietokoneavusteinen suunnittelu
Tribologia
Tuotantotekniikka II
Tuotantotekniikka II (luentokurssi)
Valmistustekniikka
Valssaustekniikka
Värähtelymekaniikka
Murtumismekaniikka
Ohutlevytuotteen valmistustekniikka
Paperiteollisuuden koneet
Puurakenteiden suunnittelun jatkokurssi I
Puurakenteiden suunnittelun perusteet
Statiikka
Teräsrakenteiden suunnittelun perusteet
Terästen valmistus ja ominaisuudet
Tuotannon laatu
Tuotantotekniikka I
Uuniteknologia
Valimotekniikka
Vaurioanalyysi
Väylät ja maarakenteet
Tenttitilaisuudet ovat yhteiset koko TTK:lle. Tenttiä valvovat koulutusohjelman ulkopuoliset henkilöt, joten valvoja ei tunne
sinua. Ota kuvalliset henkkarit mukaan.
Lisämateriaali ei ole kesätenteissä sallittu. Kaikki tarvittava aineisto jaetaan tenttitilaisuudessa.

Similar documents