מדינת ישראל - נציבות שירות המדינה

Comments

Transcription

מדינת ישראל - נציבות שירות המדינה
‫מדינת ישראל‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה‬
‫א' בסיוון תשע"ה‬
‫‪ 11‬במאי ‪2015‬‬
‫‪0411-0011-2015-000245‬‬
‫חוזר מס' הד‪)12( 15 -‬‬
‫אל‪:‬‬
‫המנהלים הכלליים של משרדי ממשלה ויחידות סמך‬
‫סגני המנהלים הכלליים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‬
‫המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים‬
‫הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון= תוכנית המנהלים החדשה לבכירים בשירות הציבורי של קרן וקסנר‬
‫(‪ )The Wexner Foundation‬בשיתוף נציבות שירות המדינה‬
‫אנו מודיעים בזאת כי קרן וקסנר פותחת את ההרשמה למחזור השני של תכנית המנהלים החדשה‬
‫המיועדת לבכירי השירות הציבורי בישראל ב‪ 47 -‬ביוני ‪ .5048‬במסגרת התכנית‪ ,‬תצא מדי שנה‬
‫קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי למשך חודש ימים לביה"ס לממשל ע"ש קנדי‬
‫שבאוניברסיטת הרווארד‪.‬‬
‫הקבוצה תיקח חלק בתכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים‪ ,‬אשר עוצבה במיוחד עבור השירות‬
‫הציבורי הישראלי‪ .‬תכנית הלימודים תתמקד בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות כגון‪ :‬הובלת‬
‫שינויים בסביבה רבת אתגרים‪ ,‬קבלת החלטות‪ ,‬משא ומתן‪ ,‬תכנון אסטרטגי‪ ,‬ניהול קונפליקטים‬
‫ועוד‪ .‬ייעשה שימוש נרחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות באוניברסיטת הרווארד‪.‬‬
‫התכנית מיועדת לעובדים מצטיינים הנמנים על הסגל הבכיר בשירות הציבורי‪ .‬הקבוצה שתיבחר‬
‫תשתתף בתכנית תלת שלבית‪ ,‬שראשיתה בדצמבר ‪ ,2015‬בסדנת הכנה שתיערך בישראל בהובלת‬
‫מרצים מהרווארד‪ ,‬המשכה בפברואר ביציאה למשך חודש ימים להרווארד‪ ,‬וסיומה ביוני ‪,2016‬‬
‫אחרי שובם ארצה‪ ,‬בסדנת יישום והטמעה‪.‬‬
‫לאור עמדת נציבות שירות המדינה לגבי תפקידו ומעמדו של הסגל הבכיר בשירות המדינה‪ ,‬אנו‬
‫רואים בחיוב רב השתתפותם של עובדים מתאימים מהשירות הממשלתי בתוכנית מנהלים יוקרתית‬
‫זו וזאת במסגרת הרפורמה בניהול המשאב האנושי בשירות המדינה אותה מובילה נציבות שירות‬
‫המדינה ‪.‬‬
‫על כן‪ ,‬הנכם מתבקשים לאתר את המועמדים המתאימים ממשרדכם ולהפנותם לאתר הקרן‪:‬‬
‫‪ . www.wexnerfoundation.org‬טפסי המועמדות הראשוניים‪ ,‬יהיו זמינים החל מיום ראשון‪,‬‬
‫‪ 47.9.5048‬ועד ליום ראשון‪.<.;.5048 ,‬‬
‫הקרן תממן את כל עלויות הלימודים בתכנית‪ ,‬ובנוסף ימומנו גם הוצאות הטיסה לחו"ל‪ ,‬הלינה‪,‬‬
‫המזון‪ ,‬ופעילויות נוספות ומשלימות‪ .‬המשתתפים יתחייבו להמשיך לעבוד בשירות המדינה‬
‫בישראל במשך ‪ 6‬שנים לפחות‪.‬‬
‫קריית בן‪ -‬גוריון‪ ,‬רחוב קפלן ‪ ,6‬ירושלים‪ ,‬המען למכתבים= ת"ד ‪ 670:9‬ירושלים ‪<4670‬‬
‫טלפון= הדרכה= ‪ ,02-6705220‬רווחה= ‪ 02-6705188‬פקס= הדרכה= ‪ ,02-6705618‬רווחה= ‪02-6705115‬‬
‫דוא"ל= ‪www.civil-service.gov.il‬‬
‫הדרכה והשכלה ברשת= ‪http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/unit6‬‬
‫חפשו אותנו גם בפייסבוק ‪ -‬נציבות שירות המדינה‬
‫‪5‬‬
‫תנאי סף לקבלה לתוכנית‬
‫על המועמדים לענות על התנאים הבאים להגשת מועמדות‪:‬‬
‫‪ ‬מנהלים הנמנים על הסגל הבכיר בשירות הציבורי או שנבחרו לתפקיד בסגל הבכיר‬
‫‪ ‬מנהלים בכירים העומדים בראש יחידה ובנוסף מתמודדים בתפקידם עם אתגרי ניהול‬
‫רוחביים ומערכתיים הכרוכים בממשקים ושיתופי פעולה רבים‪ ,‬חוצי‪-‬משרדים ויחידות‪,‬‬
‫מרובי שחקנים ואינטרסים ו‪/‬או מנהלים בעלי אופק ופוטנציאל להתמודדות עם אתגרים‬
‫מסוג זה בשנים הקרובות‬
‫‪ ‬בעלי אופק שירות במגזר הציבורי‬
‫‪ ‬בעלי תואר שני ומעלה‬
‫‪ ‬בעלי שליטה טובה בשפה האנגלית‪ .‬המועמדים ידרשו לעבור מבדק בשפה האנגלית לבחינת‬
‫התאמתם לתוכנית זו (הבנת הנשמע‪ ,‬הנקרא ובחינת היכולת לנהל שיח)‪.‬‬
‫‪ ‬הגשת שלוש המלצות‪ ,‬אחת מהן ממנכ"ל המשרד‬
‫‪ ‬יודגש כי הקרן רואה בחיוב הגשת מספר מועמדים מאותו משרד‬
‫‪ ‬המועמדים מתבקשים לפנות לאתר קרן וקסנר בהקדם האפשרי‪ ,‬לשם עיון בפרטי התוכנית‬
‫האתר‬
‫כתובת‬
‫‪(Eligibility‬‬
‫)‪Form‬‬
‫ראשוני‬
‫מועמד‬
‫טופסי‬
‫ולמילוי‬
‫הינה‪ .www.wexnerfoundation.org. :‬יודגש כי לא ניתן לקבל טופס מועמדות מלא ללא‬
‫הגשת טופס ראשוני ואישורו ע"י הקרן‪.‬‬
‫‪ ‬על המועמדים לוודא מול הסמנכ"ל הבכיר למנהל ולמשאבי אנוש במשרדם כי הם נכללים‬
‫במסגרת מועמדי משרדם‪.‬‬
‫‪ ‬הסמנכ"לים הבכירים למנהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מתבקשים‬
‫בזאת לפנות בכתב לאגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה בנש"מ‪ ,‬ולהציג את מועמדי משרדיהם‬
‫לתוכנית‪ ,‬כולל התייחסות פרטנית לעמידתם של המועמדים בתנאים המפורטים לעיל‪,‬‬
‫בצירוף המלצת מנכ"ל המשרד‪ ,‬וזאת לא יאוחר מיום ראשון‪.6.1.2015 ,‬‬
‫עובדים העונים על התנאים המפורטים לעיל ואשר השתתפותם בתוכנית תאושר ע"י נציבות שירות‬
‫המדינה‪ ,‬יהיו זכאים להיעדרות בשכר למשך כל תקופת התוכנית כולל לתקופת הלימודים בחו"ל‪.‬‬
‫כמו כן יהיו העובדים זכאים לביטוח נסיעות לחו"ל כולל ביטוח רפואי למשך תקופת השהות בחו"ל‪.‬‬
‫ביטוח הנסיעות יבוצע באמצעות חשבות משרדו של כל עובד בחברת הביטוח ענבל‪ .‬משרדים‬
‫העובדים דרך מערכת ה ‪ TAS -‬יפנו לסוכנות הנסיעות הממשלתית‪.‬‬
‫משרדים אחרים ישלחו את טפסי הבקשה לביטוח‪ ,‬לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (ראו הוראת‬
‫תכ"מ מספר ‪ .)13.10.1‬לתשומת ליבכם‪ ,‬הסדרת ביטוח הנסיעות כולל הביטוח הרפואי‪ ,‬הינו תנאי‬
‫סף להשתתפותו של העובד בתכנית ‪ .‬יש להעביר את אישור ביצוע הביטוח לקרן‪.‬‬
‫לאור העובדה שתקופת הלימודים בחו"ל אינה עולה על ‪ 30‬יום‪ ,‬אישור ההיעדרות בשכר הינו‬
‫בסמכות מנכ"ל המשרד (ראו סעיף ‪( 51.231‬א)‪ .6‬להוראות התקש"יר)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אישור הנציבות למועמדותו של העובד יתקבל במשרדו של המועמד עד למועד האחרון להגשת טפסי‬
‫ההרשמה המלאים לקרן וקסנר ‪ 6 -‬בספטמבר ‪. 2015‬‬
‫לבירורים ופרטים נוספים אפשר לפנות אל הח"מ בטל' ‪ 02-6705220 / 211‬או אל משרדי קרן וקסנר‪,‬‬
‫לטל וינברום בטל' ‪.02-5637035‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫מנהל אגף בכיר הדרכה‪ ,‬השכלה ורווחה‬
‫העתק‪ :‬מר משה דיין ‪ -‬נציב שירות המדינה‪ ,‬נציבות שירות המדינה‬
‫מר מאיר אהרונוב – סגן נציב שירות המדינה (איכות ומצוינות)‬
‫מר רענן אביטל ‪ -‬מנכ"ל קרן וקסנר‬
‫חברי ההנהלה והממונים בנציבות שירות המדינה‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזר זה להוראות התקשי"ר‪ ,‬הוראות התקשי"ר הן ההוראות המחייבות‪.‬‬