מערכת שעות תשעו

Comments

Transcription

מערכת שעות תשעו
‫‪1‬‬
‫‪1.12.2015‬‬
‫רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך‬
‫לשנה"ל תשע"ו‬
‫סמסטר א'‬
‫(סימן מחשב ‪)129‬‬
‫מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים‬
‫סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה‬
‫סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים במחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫לא יתאפשר לסטודנטים אלו ללמוד במחלקה לחינוך את הקורסים‪ :‬מבוא לשיטות כמותיות בחינוך (שנה א') ‪ ,‬שיטות‬
‫מחקר כמותיות בחינוך (שנה ב' ‪ ,‬וכן את קורסי המבוא לפסיכולוגיה (פסיכולוגיה התפתחותית‪ ,‬פסיכולוגיה של‬
‫האישיות‪ ,‬פסיכולוגיה קוגנטיבית‪ ,‬פסיכולוגיה חברתית)‪.‬‬
‫סטודנטים אלו חייבים ללמוד בשנה ב' במחלקה לחינוך את הקורס "מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך " ‪ .‬את‬
‫הנקודות לתואר עליהם להשלים בקורסי בחירה‪.‬‬
‫סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לסוציולוגיה‬
‫סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו בשנה א' –את הקורס מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחיונך במחלקה‬
‫לחינוך‪.‬‬
‫בשנה ב' – סטודנטים מהמחלקה לסוציולוגיה ילמדו את הקורס שיטות איכותניות בסוציולוגיה ‪ .‬את הקורס "שיטות‬
‫מחקר כמותיות" ילמדו בהתאם לבחירתם באחת המחלקות‪ .‬את הנקודות לתואר עליהם להשלים בקורסי בחירה‪.‬‬
‫א‪ .‬שעורי חובה מחלקתיים‬
‫שנה א'‬
‫‪12911021‬‬
‫‪12911021-11‬‬
‫‪12911021-12‬‬
‫‪12911021-13‬‬
‫‪12911021-14‬‬
‫‪12911021-15‬‬
‫מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך – א' (‪)3‬‬
‫דר' תהילה קוגוט‬
‫גב' ענבל שיידר‬
‫גב' ענבל שניידר‬
‫גב' יאנה זלטקין‬
‫גב' יאנה זלקטין‬
‫גב' יאנה זלטקין‬
‫ש'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫יום ד' ‪10-12‬‬
‫יום ה ‪08-09‬‬
‫יום ה' ‪09-10‬‬
‫יוםב' ‪12-13‬‬
‫יום ב' ‪13-14‬‬
‫יום ד' ‪14-15‬‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫‪1‬‬
‫‪303‬‬
‫‪303‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪209‬‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12911721‬‬
‫‪12911721-11‬‬
‫‪12911721-12‬‬
‫‪12911721-13‬‬
‫‪12911172-14‬‬
‫‪12911021-15‬‬
‫מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך – ב' (‪)3‬‬
‫ש'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫דר' תהילה קוגוט‬
‫גב' ענבל שיידר‬
‫גב' ענבל שניידר‬
‫גב' יאנה זלטקין‬
‫גב' יאנה זלטקין‬
‫גב' יאנה זלטקין‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ד' ‪10-12‬‬
‫יום ה ‪08-09‬‬
‫ום ה' ‪09-10‬‬
‫יום ב' ‪12-13‬‬
‫יום ב' ‪13-14‬‬
‫יום ד' ‪14-15‬‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫סטודנטים הלומדים בתוכנית דו מחלקתית ומשנית חייבים לבחור שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים ‪:‬‬
‫סטודנטים הלומדים במסלול מחלקה ראשית חייבים ללמוד את שלושת הקורסים הבאים‪:‬‬
‫‪12912251-13‬‬
‫‪12912251-14‬‬
‫‪12912251-15‬‬
‫‪12912251-16‬‬
‫‪12912251-17‬‬
‫מבוא למחשבת החינוך – א' (‪)3‬‬
‫ש'‬
‫דר' אריק שגב‬
‫ת'‬
‫גב' מנביץ גילה‬
‫ת'‬
‫גב' מנביץ גילה‬
‫ת'‬
‫מר ניר קורן‬
‫ת'‬
‫מר ניר קורן‬
‫ת'‬
‫מר ניר קורן‬
‫‪12912261‬‬
‫מבוא למחשבת החינוך – ב' (‪)3‬‬
‫‪12912251‬‬
‫‪12912261-13‬‬
‫‪12912261-14‬‬
‫‪12912251-15‬‬
‫‪12912261-16‬‬
‫‪12912261-17‬‬
‫דר' אריק שגב‬
‫גב' מנביץ גילה‬
‫גב' מנביץ גילה‬
‫מר ניר קורן‬
‫מר ניר קורן‬
‫מר ניר קורן‬
‫‪12911031‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה חינוכית – א' (‪)3‬‬
‫‪12911031-11‬‬
‫‪12911031-12‬‬
‫‪12911031-13‬‬
‫‪12911031-14‬‬
‫‪12911031-15‬‬
‫ש'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ד' ‪14-16‬‬
‫יום ג' ‪13-14‬‬
‫יום ג' ‪15-16‬‬
‫יום ד' ‪18-19‬‬
‫יום ד' ‪19-20‬‬
‫יום ג' ‪14-15‬‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫‪001‬‬
‫‪235‬‬
‫‪225‬‬
‫‪229‬‬
‫‪229‬‬
‫‪9‬‬
‫בנין ‪92‬‬
‫בנין ‪90‬‬
‫בנין ‪90‬‬
‫בנין ‪90‬‬
‫בנין ‪90‬‬
‫בנין ‪34‬‬
‫יום ד' ‪14-16‬‬
‫יום ג' ‪14-15‬‬
‫יום ג' ‪15-16‬‬
‫יום ד' ‪18-19‬‬
‫יום ד' ‪19-20‬‬
‫יום ג' ‪14-15‬‬
‫דר' נגה סברדליק‬
‫ש'‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫יום א' ‪ 10-12‬חדר‬
‫‪001‬‬
‫בנין‬
‫‪92‬‬
‫גב' נטע ארז שדה‬
‫גב' נטע ארז שדה‬
‫גב' נעמה ארליך‬
‫גב' נעמה ארליך‬
‫גב' נעמה ארליך‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫‪3‬‬
‫‪138‬‬
‫‪213‬‬
‫‪213‬‬
‫‪213‬‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫‪34‬‬
‫‪90‬‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫יום ג' ‪10-11‬‬
‫יום ג' ‪11-12‬‬
‫יום ב' ‪17-18‬‬
‫יום ב' ‪18-19‬‬
‫יום ב' ‪19-20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12911921‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה חינוכית – ב' (‪)3‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫מבוא לסוציולוגיה של החינוך – א' (‪)3‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' דורית טובין‬
‫סמס' א'‬
‫יום ד' ‪ 12-14‬חדר‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫מבוא לסוציולוגיה של החינוך ‪ -‬ב' (‪)3‬‬
‫‪12912381‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' דורית טובין‬
‫(‪)1‬‬
‫ת'‬
‫‪ 12912381-11‬גב' יעל משאלי‬
‫(‪)1‬‬
‫ת'‬
‫‪ 12912381-12‬גב' הגר לוי‬
‫(‪)1‬‬
‫ת'‬
‫‪ 12912381-13‬גב' יעל משאלי‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ד' ‪12-14‬‬
‫יום ד' ‪09-10‬‬
‫יום ד' ‪10-11‬‬
‫ים ב' ‪14-15‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ב' ‪15-16‬‬
‫יום ג' ‪09-10‬‬
‫‪12911921-11‬‬
‫‪12911921-12‬‬
‫‪12911921-13‬‬
‫‪12911921-14‬‬
‫‪12911921-15‬‬
‫‪12912371‬‬
‫‪12912371-11‬‬
‫‪12912371-12‬‬
‫‪12912371-13‬‬
‫‪12912371-14‬‬
‫‪12912371-15‬‬
‫דר' נגה סברדליק‬
‫גב' נטע ארז שדה‬
‫גב' נטע ארז שדה‬
‫גב' נעמה ארליך‬
‫גב' נעמה ארליך‬
‫גב' נעמה ארליך‬
‫גב' יעל משאלי‬
‫גב' הגר לוי‬
‫גב' יעל משאלי‬
‫גב' יעל משאלי‬
‫גב' הגר לוי‬
‫‪ 12912381-14‬גב' יעעל משאלי‬
‫‪ 12912381-15‬גב' הגר לוי‬
‫ש'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫ת'‬
‫יום א' ‪10-12‬‬
‫יום ג' ‪10-11‬‬
‫יום ג' ‪11-12‬‬
‫יום ב' ‪17-18‬‬
‫יום ב' ‪18-19‬‬
‫יוםב' ‪19-20‬‬
‫יום ד' ‪09-10‬‬
‫יום ד' ‪10-11‬‬
‫ים ב' ‪14-15‬‬
‫יום ב' ‪15-16‬‬
‫יום ג' ‪09-10‬‬
‫‪1‬‬
‫בנין‬
‫‪35‬‬
‫‪201‬‬
‫‪201‬‬
‫‪303‬‬
‫‪303‬‬
‫‪103‬‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪28‬‬
‫קורסי חובה שנה ב'‬
‫שיטות מחקר כמותיות בחינוך (‪)3‬‬
‫‪12912881‬‬
‫ש (‪)2‬‬
‫גב' בת חן שחר‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫‪ 12912881-12‬גב' טל לבקוביץ‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫‪ 12912881-14‬גב' טל לבקוביץ‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫יום ג' ‪ 16-18‬חדר‬
‫יום ג' ‪ 08-09‬חדר‬
‫יום ה' ‪ 10-11‬חדר‬
‫‪221‬‬
‫‪403‬‬
‫‪404‬‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫‪72‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫סמס' א'‬
‫יום ה' ‪ 11-12‬חדר‬
‫‪404‬‬
‫בנין‬
‫‪35‬‬
‫‪ 12912881-15‬גב' טל לבקוביץ‬
‫‪12910102‬‬
‫‪12910102-12‬‬
‫‪12910102-13‬‬
‫‪12910102-14‬‬
‫‪12910102-15‬‬
‫מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך (‪)3‬‬
‫סמס' ב'‬
‫ש' (‪)2‬‬
‫דר' איריס טבק‬
‫סמס' ב'‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫גב' שי גולדפרב‬
‫סמס' ב'‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫גב' שי גולדפרב‬
‫סמס' ב'‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫גב' שי גולדפרב‬
‫סמס' ב'‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫גב' שי גולדפרב‬
‫יום ג' ‪16-18‬‬
‫יום ג' ‪08-09‬‬
‫יום ב' ‪10-11‬‬
‫יום ה' ‪10-11‬‬
‫יום ה' ‪11-12‬‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫חדר‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫‪4‬‬
‫‪12910140‬‬
‫מערכת החינוך בישראל‪:‬סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה – א' (‪)2‬‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫‪12911402‬‬
‫יום ג' ‪18-20‬‬
‫חדר‬
‫ש' (‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫מערכת החינוך בישראל‪ :‬סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה‪-‬ב' (‪)2‬‬
‫יום ג' ‪18-20‬‬
‫סמס' ב'‬
‫ש' (‪)2‬‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫חדר‬
‫‪ 245‬בנין ‪72‬‬
‫ב‪ .‬סמינרים חובה לשנה ג' בלבד‪:‬‬
‫סטודנטים הלומדים במסגרת דו מחלקתית יבחרו סמינר אחד מבין הסמינרים הרשומים‪.‬‬
‫סטודנטים הלומדים במסגרת חינוך מחלקה הראשית‪,‬יבחרו ב‪ 2-‬סמינרים‪ .‬סמינר אחד בשנה ב'‬
‫וסמינר שני בשנה ג' סמינר אחד לפחות חייב להיות במסלול הנלמד (רשימת הסמינרים של כל‬
‫מסלול נמצאת בעמוד )‬
‫‪12911841‬‬
‫תקשורת בכיתה‪:‬היבטים מעשיים וביקורתיים– א' (‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫מר איתי פולק‬
‫יום א' ‪ 12-14‬חדר‬
‫‪12911861‬‬
‫תקשורת בכיתה‪:‬היבטים מעשיים וביקורתיים– ב' (‪)2‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫מר איתי פולק‬
‫יום א' ‪12-14‬‬
‫‪12910225‬‬
‫סוגיות בחקר המוטיבציה והפסיכולוגיה של הפעולה – א' (‪)2‬‬
‫יום ה' ‪ 12-14‬חדר‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫דר' עידית שלו‬
‫‪12910335‬‬
‫סוגיות בחקר המוטיבציה והפסיכולוגיה של הפעולה – ב' (‪)2‬‬
‫יום ה' ‪12-14‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫דר' עידית שלו‬
‫‪12910761‬‬
‫סמינר מתקדם היבטים פוליטיים וחברתיים של החינוך – א' (‪( )2‬מיועד לסטודנטים עם ממוצע ציוני‬
‫קורסי חובה שנה א'‪-‬ב' ‪ 90‬ומעלה‬
‫ההרשמה במזכירות המחלקה)‬
‫דר' הללי פינסון‬
‫‪12910771‬‬
‫ס'‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫יום ד' ‪ 10-12‬חדר‬
‫‪101‬‬
‫‪101‬‬
‫‪129‬‬
‫בנין ‪28‬‬
‫בנין ‪28‬‬
‫בנין ‪72‬‬
‫סמינר מתקדם היבטים פוליטיים וחברתיים של החינוך – ב' (‪( )2‬מיועד לסטודנטים עם ממוצע ציוני‬
‫קורסי חובה שנה א'‪-‬ב' ‪ 90‬ומעלה‬
‫ההרשמה במזכירות המחלקה)‬
‫בנין‬
‫יום ד' ‪ 10-12‬חדר‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫דר' הללי פינסון‬
‫‪5‬‬
‫‪12910345‬‬
‫למידה דיאלוגית‪ -‬א' (‪)2‬‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫ס'‬
‫‪12910355‬‬
‫למידה דיאלוגית‪ -‬ב' (‪)2‬‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫ס'‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ה' ‪ 10-12‬חדר‬
‫‪12913721‬‬
‫מבנה מערכת החינוך הערבית בישראל‪ -‬א' (‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫פרופ' איסמעיל אבו‪-‬סעד‬
‫יום ג' ‪ 10-12‬חדר‬
‫‪12913731‬‬
‫מבנה מערכת החינוך הערבית בישראל‪ -‬ב' (‪)2‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫פרופ' איסמעיל אבו‪-‬סעד‬
‫יום ג' ‪10-12‬‬
‫‪12910166‬‬
‫ידע‪ ,‬עצמי ותרבות‪:‬שיח טיפולי ומערכת החינוך‪-‬א' (‪( )2‬דרישת קדם‪:‬הקורס מבוא לסוציולוגיה)‬
‫יום ג' ‪ 16-18‬חדר ‪ 103‬בנין ‪28‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫דר' גליה פלוטקין עמרמי‬
‫‪12910176‬‬
‫ידע‪ ,‬עצמי ותרבות‪:‬שיח טיפולי ומערכת החינוך‪-‬ב' (‪( )2‬דרישת קדם‪:‬הקורס מבוא לסוציולוגיה)‬
‫יום ג' ‪16-18‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫דר' גליה פלוטקין עמרמי‬
‫‪12910226‬‬
‫התפתחות מוטיבציה בגיל הרך והקשר לדפוסי הורות‪ -‬אא (‪)2‬‬
‫יום ד' ‪ 18-20‬חדר‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ס'‬
‫מר עמית דהרי‬
‫‪12910236‬‬
‫התפתחות מוטיבציה בגיל הרך והקשר לדפוסי הורות‪ -‬ב' (‪)2‬‬
‫מר עמית דהרי‬
‫ס'‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ה' ‪ 10-12‬חדר‬
‫‪101‬‬
‫בנין ‪28‬‬
‫בנין‬
‫‪129‬‬
‫‪209‬‬
‫בנין ‪72‬‬
‫בנין ‪72‬‬
‫יום ד' ‪18-20‬‬
‫ג‪ .‬שעורי בחירה‬
‫שנה א'‬
‫‪12910069‬‬
‫המשבר המוסרי בחברה מודרנית והשלכותיו על המעשה החינוכי (‪( )2‬פתוח לתלמידי תואר שני)‬
‫יום ד' ‪ 08-10‬חדר ‪ 110‬בנין ‪34‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אריק שגב‬
‫‪12910170‬‬
‫המחנך כפילוסוף‪-‬סוקרטס של אפלטון (‪)2‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אריק שגב‬
‫יום ד' ‪08-10‬‬
‫שנים ב'‪-‬ג'‬
‫‪12914791‬‬
‫מחקר מודרך ‪( )2( 1 -‬פתוח לסטודנטים שנה ב'‪-‬ג' בתאום עם המרצה)‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫מורי המחלקה לחינוך‬
‫‪6‬‬
‫‪12914801‬‬
‫מחקר מודרך ‪( )2( 2 -‬פתוח לסטודנטים שנה ב'‪ -‬ג' בתאום עם המרצה)‬
‫מורי המחלקה לחינוך‬
‫ש'‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' ב'‬
‫עבודה עם נוער בסיכון‪-‬התנסות חינוכית‬
‫‪12910275‬‬
‫בין אישית במסגרת בלתי פורמאלית‪-‬א' (‪( )3‬דרישת קדם‪:‬הקורס מבוא לפסיכולוגיה)‬
‫יום ב' ‪ 12-14‬חדר ‪222‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫גב' ענבל הראל‬
‫(‪)1‬‬
‫‪ 12910275-11‬התנסות אישית‬
‫‪12910285‬‬
‫עבודה עם נוער בסיכון‪-‬התנסות חינוכית‬
‫בין אישית במסגרת בלתי פורמאלית‪-‬ב' (‪( )3‬דרישת קדם‪:‬הקורס מבוא לפסיכולוגיה)‬
‫גב' ענבל הראל‬
‫‪ 12910285-11‬התנסות אישית‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ב' ‪12-14‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית – א' (‪( )3‬דרישת קדם‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫‪12913491‬‬
‫יום ד' ‪ 12-14‬חדר‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' עידית כץ‬
‫יום א' ‪ 14-15‬חדר‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)1‬‬
‫ת'‬
‫‪ 12913491-11‬גב' נועה אלקובי‬
‫יום א' ‪ 15-16‬חדר‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)1‬‬
‫ת'‬
‫‪ 12913491-12‬גב' נועה אלקובי‬
‫‪12912221‬‬
‫בנין ‪90‬‬
‫‪116‬‬
‫‪141‬‬
‫‪141‬‬
‫בנין ‪34‬‬
‫בנין ‪90‬‬
‫בנין ‪90‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית – ב' (‪( )3‬דרישת קדם‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫דר' עידית כץ‬
‫‪ 12912221-11‬גב' נועה אלקובי‬
‫ש'‬
‫ת'‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' ב'‬
‫סמס' ב'‬
‫יום ד' ‪12-14‬‬
‫יום א' ‪14-15‬‬
‫חדר‬
‫‪ 12912221-12‬גב' נועה אלקובי‬
‫ת'‬
‫(‪)1‬‬
‫סמס' ב'‬
‫יום א' ‪15-16‬‬
‫חדר‬
‫פסיכולוגיה של האישיות – א' (‪( )3‬דרישת קדם מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫‪12911961‬‬
‫חדר‬
‫יום ב' ‪18-20‬‬
‫סמס' א'‬
‫ש' (‪)2‬‬
‫פרופ' אבי עשור‬
‫חדר‬
‫יום ב' ‪15-16‬‬
‫סמס' א‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫‪ 12911961-12‬גב' נועה הגרי‬
‫‪ 301‬בנין ‪28‬‬
‫‪ 501‬בנין ‪72‬‬
‫פסיכולוגיה של האישיות – ב' (‪( )3‬דרישת קדם מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫‪12913481‬‬
‫יום ב' ‪18-20‬‬
‫סמס' ב'‬
‫ש' (‪)2‬‬
‫מר דותן שפירא‬
‫יום ב' ‪15-16‬‬
‫סמס' ב'‬
‫ת' (‪)1‬‬
‫‪ 12913481-12‬גב' נועה הגרי‬
‫‪12910060‬‬
‫פסיכולוגיה חברתית – א' (‪( )2‬דרישת קדם‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫דר' אורית אלפי‬
‫ש'‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫יום א' ‪ 18-20‬חדר‬
‫‪ 202‬בנין ‪34‬‬
‫‪12910070‬‬
‫פסיכולוגיה חברתית – ב' (‪( )2‬דרישת קדם‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫יום א' ‪18-20‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אורית אלפי‬
‫‪12913361‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית – א' (‪( )2‬דרישת קדם‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫יום ב' ‪ 10-12‬חדר ‪487‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' ורד רפאלי‬
‫בנין ‪72‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12913371‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית – ב' (‪( )2‬דרישת קדם‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה חינוכית)‬
‫יום ב' ‪ 10-12‬חדר‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' ורד רפאלי‬
‫בנין‬
‫‪12910404‬‬
‫תיאוריה ופרקטיקה בפעילות חברתית חינוכית לשינוי חברתי – א' (‪)2‬‬
‫יום ה' ‪ 10-12‬חדר‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אסף משולם‬
‫בנין‬
‫‪12910414‬‬
‫תיאוריה ופרקטיקה בפעילות חברתית חינוכית לשינוי חברתי – ב' (‪)2‬‬
‫יום ה' ‪10-12‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אסף משולם‬
‫‪12910302‬‬
‫חינוך לדמוקרטיה בחברה רב‪-‬תרבותית – א' (‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אסף משולם‬
‫יום ה' ‪ 16-18‬חדר‬
‫‪12910312‬‬
‫חינוך לדמוקרטיה בחברה רב‪-‬תרבותית – ב' (‪)2‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אסף משולם‬
‫יום ה' ‪16-18‬‬
‫‪12910146‬‬
‫גישות חלפיות ללמידה והוראה‪:‬אידיאולוגיות‪ -‬א' (‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' דנה ודר‪-‬וייס‬
‫יום ג' ‪ 14-16‬חדר‬
‫‪12910156‬‬
‫גישות חלפיות ללמידה והוראה‪:‬אידיאולוגיות‪ -‬ב' (‪)2‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' דנה ודר‪-‬וייס‬
‫יום ג' ‪14-16‬‬
‫‪13010224‬‬
‫"המורה האכפתי‪:‬ידע ומיומנויות"‪ -‬א' (‪( )3‬סטודנטים שלמדו את הקורס היבטים פסיכולוגיים בהוראה‬
‫לא יוכלו להשתתף בקורס‪,-‬הקורס פתוח ל‪ 35-‬סטודנטים)‬
‫יום ג' ‪ 16-19‬אודי' ‪ 06‬בנין ‪26‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)3‬‬
‫ש'‬
‫דר' אורית אלפי‬
‫‪212‬‬
‫‪129‬‬
‫‪119‬‬
‫‪72‬‬
‫בנין ‪72‬‬
‫בנין ‪72‬‬
‫‪13010234‬‬
‫"המורה האכפתי‪:‬ידע ומיומנויות"‪ -‬ב' (‪( )3‬סטודנטים שלמדו את הקורס היבטים פסיכולוגיים בהוראה‬
‫לא יוכלו להשתתף בקורס‪ .‬הקורס פתוח ל‪ 25-‬סטודנטים)‬
‫יום ג' ‪16-19‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)3‬‬
‫ש'‬
‫דר' אורית אלפי‬
‫‪12920011‬‬
‫התפתחות תקינה ופתלוגית – א' (‪( )2‬פתוח ל‪ 5-‬סטוד' שנה ג' מח' ראשית ושנה ג' המח' לפסיכו'‪ .‬סטוד'‬
‫דר' עידית כץ‬
‫‪12920022‬‬
‫ש'‬
‫נוספים יתקבלו על סמך מקום פנוי ובאישור המרצה בלבד)‬
‫יום ג' ‪ 08-10‬חדר ‪ 201‬בנין ‪28‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫התפתחות תקינה ופתלוגית – ב' (‪( )2‬פתוח ל‪ 5-‬סטוד' שנה ג' מח' ראשית ושנה ג' המח' לפסיכו'‪ .‬סטוד'‬
‫נוספים יתקבלו על סמך מקום פנוי ובאישור המרצה)‬
‫בנין‬
‫יום ג' ‪ 08-10‬חדר‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' עידית כץ‬
‫‪8‬‬
‫‪12914701‬‬
‫פסיכולוגיה חברתית של הכיתה ובית הספר(‪( )2‬הקורס מיועד רק לסטודנטים הלומדים חינוך‬
‫ופסיכולוגיה‪-‬ההרשמה במזכירות המחלקה)‬
‫דר' תהילה קוגוט‬
‫‪12910240‬‬
‫‪12910382‬‬
‫ש'‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫יום ד' ‪ 16-18‬חדר‬
‫אי‪-‬שווון בהישגים השכלתיים (‪( )2‬פתוח לתלמידי תואר שני)‬
‫יום ד' ‪10-12‬‬
‫(‪ )2‬סמס' א'‬
‫ש'‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫חדר‬
‫‪301‬‬
‫‪28‬‬
‫בנין‬
‫‪ 214‬בנין ‪34‬‬
‫התמודדות עם טקסט אקדמי‪-‬התנסות (הקורס מיועד אך ורק לתלמידי פסיכו' ותלמידי סוציו'‬
‫שנוצר להם חוסר ‪ 1‬נקודה לסיום התואר)‬
‫בניתוח מאמר מדעי והבנתו (‪)1‬‬
‫יום ג' ‪09-10‬‬
‫סמס' א'‬
‫ש' (‪)1‬‬
‫דר' תהילה קוגוט‬
‫‪12910314‬‬
‫יזמות וחדשנות בחינוך (‪** )2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫‪12910069‬‬
‫המשבר המוסרי בחברה מודרית והשלכותיו על המעשה החינוכי (‪( )2‬פתוח לתלמידי תואר שני)‬
‫יום ד' ‪ 08-10‬חדר ‪ 110‬בנין ‪34‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אריק שגב‬
‫‪12910303‬‬
‫עבודה טיפולית וחינוכית עם הורים (‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫גב' בת חן שחר‬
‫‪12910283‬‬
‫מערכת החינוך בישראל – היבטים היסטוריים‪ ,‬סוציולוגיים ופדגוגיים (‪)2‬‬
‫דר' סמדר כהן‬
‫ש'‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫סמס' א'‬
‫יום א' ‪ 10-12‬חדר‬
‫יום ג' ‪ 12-14‬חדר‬
‫‪210‬‬
‫‪214‬‬
‫בנין‬
‫בנין‬
‫‪ 3114‬בנין‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫סמס' א'‬
‫יום א' ‪ 16-18‬חדר‬
‫‪12910284‬‬
‫"גיימינג (משחקי מדיה דיגיטאלי) ולמידה" (‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫גר' איריס טבק‬
‫יום ד' ‪ 08-10‬חדר‬
‫‪16510036‬‬
‫סדנת התמודדות עם סוגיות של אלימות" (‪)4‬‬
‫סמס' א‬
‫סד' (‪)4‬‬
‫דר' קתרין רוטנברג‬
‫יום ב' ‪14-18‬‬
‫‪13010019‬‬
‫לקויות למידה – (‪( )2‬פתוח ל‪ 25-‬סטודנטים)‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫גב' לילי טלדן‬
‫יום ג' ‪ 08-10‬חדר‬
‫‪12920543‬‬
‫ערכים כמסגרת לניתוח ומחקר בחינוך‪( )2( -‬פתוח ל‪ 5-‬סטוד' שנה ג' מחלקה ראשית ושנה ג' המח'‬
‫לפסיכו' ‪ .‬סטוד' נוספים יתקבלו על סמך מקום פנוי ובאישור‬
‫המרצה בלבד)‬
‫בנין‬
‫יום ב' ‪ 10-12‬חדר‬
‫סמס' א'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' נגה סברדליק‬
‫‪301‬‬
‫‪001‬‬
‫‪34‬‬
‫בנין ‪2‬‬
‫בנין ‪98‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12920631‬‬
‫מערכת החינוך ואתגר השונות; מיון הפרדה ושילוב (‪()2‬פתוח ל‪ 5-‬סטוד' שנה ג' מח' ראשית‪ ,‬ושנה‬
‫ג' המח' לפסיכו'‪ .‬סטוד' נוספים משנה ג' יתקבלו‬
‫על סמך מקום פנוי ובאישור המרצה בלבד)‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫ש'‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' א'‬
‫יום ד ' ‪ 18-20‬חדר‬
‫‪115‬‬
‫בנין ‪72‬‬
‫‪12920003‬‬
‫טכנולוגיות למידה (‪( )2‬פתוח ל‪ 5-‬סטוד' שנה ג' מח' ראשית‪ ,‬ושנה ג' המח' לפסיכו'‪ .‬סטודנטים‬
‫נוספים יתקבלו על סמך מקום פנוי ובאישור המרצה בלבד)‬
‫בנין ‪28‬‬
‫יום ג' ‪ 16-18‬חדר‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' איריס טבק‬
‫‪12910170‬‬
‫המחנך כפילוסוף‪-‬סוקרטס של אפלטון (‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אריק שגב‬
‫סמס' ב'‬
‫‪12910116‬‬
‫חינוך לאוטונומיה אישיותית (‪)2‬‬
‫ש'‬
‫פרופ' רוני אבירם‬
‫(‪)2‬‬
‫סמס' ב'‬
‫‪12910344‬‬
‫חשיבה יצירתית והמצאתית בחינוך (‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫סמס' ב'‬
‫‪12910293‬‬
‫תוכניות לימודים‪:‬היבטים חינוכיים‪,‬פוליטים ותרבותיים (‪)2‬‬
‫יום א' ‪16-18‬‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫דר' סמדר כהן‬
‫‪12920160‬‬
‫מגמות במדיניות החינוך (‪( )2‬פתוח ל‪ 5 -‬סטוד' שנה ג' מח' ראשית ולסטוד' שנה ג' המח' לפסיכו'‪.‬‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫יום ד' ‪08-10‬‬
‫יום ג' ‪14-16‬‬
‫יום א' ‪10-12‬‬
‫סטוד' נוספים משנה ג' יתקבלו על סמך מקום פנוי ובאישור המרצה)‬
‫סמס' ב'‬
‫(‪)2‬‬
‫ש'‬
‫‪10‬‬
‫סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך כמחלקה ראשית‪:‬‬
‫רשימת הסמינרים על פי מסלולים (יש לבחור סמינר אחד לפחות מהמסלול הנלמד)‬
‫מסלול הוראה ותוכניות לימודים‬
‫שם הקורס‬
‫מרצה הקורס‬
‫סמסטר א'‬
‫סמסטר ב'‬
‫תקשורת בכיתה היבטים מעשיים וביקורתיים‬
‫מר איתי פולק‬
‫‪12911841‬‬
‫‪12911861‬‬
‫סוגיות בחקר מוטיבציה והפסיכולוגיה של הפעולה‬
‫דר' עידית שלו‬
‫‪12910225‬‬
‫‪12910335‬‬
‫למידה דיאלוגית‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫‪12910345‬‬
‫‪12910355‬‬
‫מבנה מערכת החינוך הערבית בישראל‬
‫פרופ' אסמעיל אבו סעד‬
‫‪12913721‬‬
‫‪12913731‬‬
‫סמינר מתקדם היבטים פוליטיים וחברתיים של‬
‫דר' הללי פינסון‬
‫‪12910761‬‬
‫‪12910771‬‬
‫החינוך‬
‫ידע‪,‬עצמי ותרבות‪:‬שיח טיפולי ומערכת החינוך‬
‫דר' גליה פלוטקין עמרמי‬
‫‪12910166‬‬
‫‪12910176‬‬
‫מסלול מנהל ומדיניות החינוך‬
‫שם הקורס‬
‫מרצה הקורס‬
‫סמסטר א'‬
‫סמסטר ב'‬
‫סוגיות בחקר מוטיבציה והפסיכולוגיה של הפעולה‬
‫דר' עידית שלו‬
‫‪12910225‬‬
‫‪12910335‬‬
‫מבנה מערכת החינוך הערבית בישראל‬
‫פרופ' אסמעיל אבו סעד‬
‫‪12913721‬‬
‫‪12913731‬‬
‫סמינר מתקדם היבטים פוליטיים וחברתיים של‬
‫דר' הללי פינסון‬
‫‪12910761‬‬
‫‪12910771‬‬
‫החינוך‬
‫ידע‪,‬עצמי ותרבות‪:‬שיח טיפולי ומערכת החינוך‬
‫דר' גליה פלוטקין עמרמי‬
‫‪12910166‬‬
‫‪12910176‬‬
‫מסלול פסיכולוגיה במערכת החינוך‬
‫שם הקורס‬
‫מרצה הקורס‬
‫סמסטר א'‬
‫סמסטר ב'‬
‫סוגיות בחקר מוטיבציה והפסיכולוגיה של הפעולה‬
‫דר' עידית שלו‬
‫‪12910225‬‬
‫‪12910335‬‬
‫מבנה מערכת החינוך הערבית בישראל‬
‫פרופ' אסמעיל אבו סעד‬
‫‪12913721‬‬
‫‪12913731‬‬
‫סמינר מתקדם היבטים פוליטיים וחברתיים של‬
‫דר' הללי פינסון‬
‫‪12910761‬‬
‫‪12910771‬‬
‫החינוך‬
‫ידע‪,‬עצמי ותרבות‪:‬שיח טיפולי ומערכת החינוך‬
‫דר' גליה פלוטקין עמרמי‬
‫‪12910166‬‬
‫‪12910176‬‬
‫התפתחות מוטיבציה בגיל הרך והקשר לדפוסי הורות‬
‫מר עמית דהרי‬
‫‪12910226‬‬
‫‪12910236‬‬
‫‪11‬‬
‫סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך כמחלקה ראשית‬
‫רשימת קורסי בחירה על פי המסלולים‬
‫מסלול הוראה ותוכניות לימוד‬
‫שם הקורס‬
‫מרצה הקורס‬
‫סמסטר א'‬
‫מחקר מודרך ‪1‬‬
‫מורי המחלקה‬
‫‪12914791‬‬
‫מחקר מודרך ‪2‬‬
‫מורי המחלקה‬
‫סמסטר ב'‬
‫‪12914801‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫דר' ורד רפאלי‬
‫‪12913361‬‬
‫‪12913371‬‬
‫תאוריה ופרקטיקה בפעילות חברתית חינוכית לשינוי‬
‫חברתי‬
‫דר' אסף משולם‬
‫‪12910404‬‬
‫‪12910414‬‬
‫חינוך לדמוקרטיה בחברה רב‪-‬תרבותית‬
‫דר' אסף משולם‬
‫‪12910302‬‬
‫‪12910312‬‬
‫מר אריק שגב‬
‫‪12910069‬‬
‫המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על‬
‫המעשה החינוכי‬
‫המחנך כפילוסוף – סוקרטס של אפלטון‬
‫מר אריק שגב‬
‫‪12910170‬‬
‫טכנולוגיות למידה‬
‫דר' איריס טבק‬
‫‪12920003‬‬
‫מגמות במדיניות החינוך‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫‪12920160‬‬
‫מערכת החינוך בישראל‪-‬היבטים‬
‫היסטוריים‪ ,‬סוציולוגיים ופדגוגיים‬
‫עבודה טיפולית וחינוכית עם הורים‬
‫גב' סמדר כהן‬
‫‪12910283‬‬
‫גב' בת חן שחר‬
‫‪12910303‬‬
‫התפתחות תקינה ופתלוגית‬
‫דר' עידית כץ‬
‫‪12920011‬‬
‫יזמות וחדשנות בחינוך‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫‪12910314‬‬
‫חשיבה יצירתית והמצאתית בחינוך‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫אי‪-‬שוויון בהישגים השכלתיים‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫חינוך לאוטונומיה אישיותית‬
‫פרופ' רוני אבירם‬
‫"גיימינג (משחקי מדיה דיגיטאלי) ולמידה"‬
‫דר' איריס טבק‬
‫‪12910284‬‬
‫המורה האכפתי‪:‬ידע ומיומנויות‬
‫דר' אורית אלפי‬
‫‪13010224‬‬
‫לקויות למידה‬
‫גב' לילי טלדן‬
‫‪13010019‬‬
‫‪12920022‬‬
‫‪12910344‬‬
‫‪12910240‬‬
‫‪12910116‬‬
‫‪13010234‬‬
‫‪12‬‬
‫מסלול מנהל ומדיניות החינוך‬
‫סמסטר ב'‬
‫שם הקורס‬
‫מרצה הקורס‬
‫תאוריה ופרקטיקה בפעילות חברתית חינוכית לשינוי‬
‫חברתי‬
‫דר' אסף משולם‬
‫סמסטר‬
‫א'‬
‫‪12910404‬‬
‫‪12910414‬‬
‫חינוך לדמוקרטיה בחברה רב‪-‬תרבותית‬
‫דר' אסף משולם‬
‫‪12910302‬‬
‫‪12910312‬‬
‫מחקר מודרך ‪1‬‬
‫מורי המחלקה‬
‫‪12914791‬‬
‫מחקר מודרך ‪2‬‬
‫מורי המחלקה‬
‫מר אריק שגב‬
‫‪12914801‬‬
‫‪12910069‬‬
‫המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על‬
‫המעשה החינוכי‬
‫המחנך כפילוסוף – סוקרטס של אפלטון‬
‫מר אריק שגב‬
‫‪12910170‬‬
‫מגמות במדיניות החינוך‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫‪12920160‬‬
‫מערכת החינוך ואתגר השונות; מיון הפרדה ושילוב‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫‪12920631‬‬
‫גב' סמדר כהן‬
‫‪12910283‬‬
‫מערכת החינוך בישראל‪-‬היבטים‬
‫היסטוריים‪ ,‬סוציולוגיים ופדגוגיים‬
‫תוכניות לימודים‪:‬היבטים חינוכיים‪,‬פוליטיים‬
‫ותרבותיים‬
‫עבודה טיפולית וחינוכית עם הורים‬
‫גב' בת חן שחר‬
‫‪12910303‬‬
‫יזמות וחדשנות בחינוך‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫‪12910314‬‬
‫חשיבה יצירתית והמצאתית בחינוך‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫אי‪-‬שוויון בהישגים השכלתיים‬
‫דר' יריב פניגר‬
‫חינוך לאוטונומיה אישיותית‬
‫פרופ' רוני אבירם‬
‫גישות חלופיות ללמידה והוראה‪:‬אידיאולוןגיות‬
‫ויישומים‬
‫דר' דנה ודר‪-‬וייס‬
‫‪12910293‬‬
‫גב' סמדר כהן‬
‫‪12910344‬‬
‫‪12910240‬‬
‫‪12910116‬‬
‫‪12910146‬‬
‫‪12910156‬‬
‫מסלול פסיכולוגיה במערכת החינוך‬
‫שם הקורס‬
‫מרצה הקורס‬
‫סמסטר א'‬
‫מחקר מודרך ‪1‬‬
‫מורי המחלקה‬
‫‪12914791‬‬
‫מחקר מודרך ‪2‬‬
‫מורי המחלקה‬
‫סמסטר ב'‬
‫‪12914801‬‬
‫עבודה עם נוער בסיכון‪-‬התנסות חינוכית בין אישית‬
‫במסגרת בלתי פורמאלית‬
‫גב' ענבל הראל‬
‫‪12910275‬‬
‫‪12910285‬‬
‫*פסיכולוגיה של אישיות‬
‫פרופ' אבי עשור‬
‫‪12911961‬‬
‫‪12913481‬‬
‫*פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫דר' עידית כץ‬
‫‪12913491‬‬
‫‪12912221‬‬
‫*פסיכולוגיה חברתית‬
‫דר' אורית אלפי‬
‫‪12910060‬‬
‫‪12910070‬‬
‫*מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫דר' ורד רפאלי‬
‫‪12913361‬‬
‫‪12913371‬‬
‫‪13‬‬
‫המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על‬
‫המעשה החינוכי‬
‫עבודה טיפולית וחינוכית עם הורים‬
‫מר אריק שגב‬
‫‪12910069‬‬
‫גב' בת חן שחר‬
‫‪12910303‬‬
‫גב' סמדר כהן‬
‫תוכניות לימודים‪:‬היבטים חינוכיים‪,‬פוליטיים‬
‫ותרבותיים‬
‫פסיכולוגיה חברתית של הכיתה ובית הספר‬
‫דר' תהילה קוגוט‬
‫‪12914701‬‬
‫יזמות וחדשנות בחינוך‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫‪12910314‬‬
‫חשיבה יצירתית והמצאתית בחינוך‬
‫דר' אמנון גלסנר‬
‫ערכים כמסגרת ל ניתוח ומחקר בחינוך‬
‫דר' נגה סברדליק‬
‫‪12920543‬‬
‫התפתחות תקינה ופתלוגית‬
‫דר' עידית כץ‬
‫‪12920011‬‬
‫* קורסים אלו הינם קורסי חובה ללומדים במסלול פסיכולוגיה במערכת החינוך‬
‫‪12910293‬‬
‫‪12910344‬‬
‫‪12920022‬‬