Hjernerystelse (Commotio Cerebri) Gode råd, når du

Comments

Transcription

Hjernerystelse (Commotio Cerebri) Gode råd, når du
RegionH
Sundhedsfagligt råd: Akut neurologi
Commotio
Hjernerystelse
(Commotio Cerebri)
Gode råd, når du har slået hovedet.
Hvad er hjernerystelse
Hjernerystelse opstår i forbindlese med et kraftigt
slag eller stød mod hovedet, hvorved hjernen
rystes. Der sker en kortvarig påvirkning af nervecellerne og vævet i hjernen. Dette kan midlertidigt forstyrre hjernens funktioner i større
eller mindre grad. Symptomerne er afhængige af
slagets sværhedsgrad.
Normale symptomer
• Ofte kortvarig bevidstløshed
• Ofte hukommelsestab omkring selve hændelsen
• Hovedpine
• Kvalme
• Svimmelhed
• Træthed og trang til søvn
• Koncentrationsbesvær
• Irritabilitet
• Lys- og lydfølsomhed,
• Besvær med at huske eller overskue hverdagen
• Besvær med at deltage i socialt samvær i længere tid ad gangen
• Det kan føles anstremgende at læse, se tv, bruge
PC eller færdes i trafikken.
De første dage
De første par døgn - eller indtil hovedpine, kvalme og svimmmelhed er forsvundet skal du ikke
beskæftige dig med noget, der kræver koncentration eller anstrenger hjernen f.eks:
• Længerevarende fjernsynskiggeri eller læsning
• Computer /playstation spil
• Hold pause, hvis dine symptomer forværres
• Undgå alkohol euforiserende stoffer og hård
fysisk aktivitet før symptomerne er forsvundet
• Undgå desuden bilkørsel, før du føler dig helt
sikker på, at det er forsvarligt
• Ved hovedpine kan du tage håndkøbsmedicin,
for eksempel Pamol.
Maj 2015
Sundhedsfagligt Råd:
Akut Neurologi
Giv dig selv de bedste betingelser for bedring
• Drik mindst 1½ liter væske om dagen.
• Spis regelmæssigt og sundt. Spis flere små
måltider ved kvalme eller nedsat appetit.
• Vær fysisk aktiv, men hold pause, hvis du
begynder at få det dårligt.
• Vælg skånsomme motionsformer såsom
gåture, svømning, cykling eller afspænding.
• Sørg for at få hvilet og sovet tilstrækkeligt.
• Benyt solbriller eller ørepropper ved lys eller
lyd gener.
• Fortæl din omgangskreds, at du kun kan overkomme kortere besøg
Lyt til din krop
• Lad være med at presse dig selv.
• Hold pause og tag en lille lur, når du begynder
at spænde i musklerne, blive træt, svimmel,
får lidt hovedpine eller koncentrationsbesvær.
• Afprøv grænserne indimellem, så du ikke låser
dig fast på, hvad du kan og ikke kan.
• Du kan lave det samme som du plejer i et vist
omfang, bare på et andet niveau,
• eller i kortere tid.
• Fokuser på at der er bedring, selvom det indimellem sker meget langsomt.
Efter de første døgn
Langt de fleste får det godt i løbet af de første
døgn og har derefter ingen problemer.
Nogle få får efterfølgende langvarig hovedpine,
eventuelt koncentrationsbesvær, øget irratibilitet,
svimmelhed og træthed. Hvis disse symptomer
varer ved ud over 2-3 uger, bør man opsøge egen
læge. Forlængelse af sygemelding diskuteres med
egen læge.
Vend !
Læs mere om Hjernerystelse på:
www.sundhed.dk
1
RegionH
Sundhedsfagligt råd: Akut neurologi
Ring til 1813, hvis der opstår unormale
symptomer eller tegn på forværring som f.eks:
• Tiltagende sløvhed og besvær med blive vækket
• Uforståelig tale og underlig opførsel
• Tiltagende forvirring og uro
• Synsforstyrrelser
• Voldsom hovedpine eller voldsomme opkastninger
• Kramper
• Lammelser eller besvær med at styre arme og
ben
God bedring
Venlig hilsen
Sundhedsfagligt Råd: Akut Neurologi
2