NORD- OG NORDVESTJYLLAND

Comments

Transcription

NORD- OG NORDVESTJYLLAND
SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET
Midsommertur 26.-28. juni 2015
NORD- OG NORDVESTJYLLAND
Kunst, litteratur, historie og ikke mindst særpræget natur
Pris: 3.000 kr. for buskørsel (Blaavandshuk Turistfart), overnatning m/ morgenmad i
delt dobbeltværelse, 2 middage, 3 frokoster, entreer til samtlige seværdigheder og en enkelt kop kaffe.
I begrænset omfang kan vi tilbyde enkeltværelser mod et tillæg på 300 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding med indbetaling af hele rejsens pris til vores konto i
Sydbank 7701-0150605 eller i check senest 15. maj
Gerne forhåndstilmelding på tlf. 6550 4103 eller [email protected]
Rejseledere: Birger Kledal og Bent Iversen.
PROGRAM
Fredag 26. juni:
 Afgang Ribe, Odins Plads, 7.30.
 Afgang Esbjerg, Museumspladsen, 8.00.
Skovgaardmuseet i Viborg.
Det gamle rådhus fra 1728 er hjemstedet for arbejder af Skovgaardslægten og andre danske guldalder- og symbolismekunstnere.
Desuden særudstilling med arbejder af Arne Haugen Sørensen.
Eller man kan vælge at se Joakim Skovgaards totaludsmykning af Viborg Domkirke.
Frokost.
Godthaab Hammerværk.
Fabrikken etableredes 1858 og fungerede frem til o.1985. Det var især redskaber til landbruget, man satsede på, og energien til den store og uændrede produktionshal var baseret
på vandkraft.
Et glimrende eksempel på den tidlige og lokale industri.
Lindholm Høje.
Her er frilagt flere hundrede markerede brandgrave fra Vikingetiden, og museet har en
fremragende udstilling om vikingerne i Limfjordsområdet.
Herfra til Slettestrand, hvor der er middag og overnatning på Rønnes Hotel – og hvor
man evt. kan gå en aftentur ned til stranden.
Lørdag 27. juni:
Vejlerne.
Hanherred, området mellem Aggersund og Feggesund, er præget af vejlerne, de delvis
inddæmmede, lavvandede fjorde, der nu er fredede og rummer et af Nordens største
fuglereservater.
Kirsten Kjærs Museum.
Tæt ved Frøstruplejren ligger dette lille museum, der rummer et stort udvalg af Kirsten
Kjærs malerier.
Det er især i portrætterne man ser hendes farveglæde og evne til at karakterisere modellen, men de mindre landskabsbilleder bør ikke overspringes.
Vindmølleparken.
Der var mange protester og megen bitterhed, da Folketinget besluttede at rydde et større
areal i Østerild Plantage for at give plads til et vindmølletestcenter.
Møllerne er m e g e t høje.
Frokost.
2
Museumscenter Hanstholm.
I den danske del af Nazitysklands ”Atlantvold” finder man de største anlæg ved Hanstholm. Kanonstillingerne er imponerende, og museet giver en udførlig orientering om de
mange anlæg langs Vestkysten.
Reservat og klitplantager.
Hanstholmreservatet er ca. 4.000 ha fredet klithede og noget af den mest særprægede natur, som findes i Danmark. Syd for området kommer de mange klitplantager, længst mod
vest mest lave bjergfyr, men andre steder, hvor jorden er bedre ser man både løvtræer og
imponerende høje graner.
Middag og overnatning på Hotel Limfjorden i Thisted.
Søndag 28. juni:
Heltborg Museum.
En tidligere skole langt ude på landet er omdannet til Sydthy Kunst- og Kulturcenter.
Her er mange gode malerier af Jens Søndergaard, men også Leo Estvad og Ellen Raadal
er repræsenteret – og man forstår den lokale stolthed over denne samling.
Frokost. Antagelig i Doverodde, der i sidste halvdel af 1800-tallet var en vigtig handelsby
i den vestlige del af Limfjordsområdet.
Lemvig Museum.
Museet hører ikke til de største, men er absolut et besøg værd, fordi man her får et indtryk af nogle af de markante personligheder, der levede i området: Thøger Larsen-mindestuen, samlingen af Jens Bjerres malerier, et stort udvalg af tegninger fra serien ”Livets
gang i Lidenlund” m.v.
Strandingsmuseet i Thorsminde.
De centrale områder på Museet er dels det store forlis 1811, hvor to engelske krigsskibe
strandede og størstedelen af besætningen druknede og dels Jyllandsslaget 1916.
Noget helt specielt er samlingen af ankre, der både kan ses som en teknologisk og som en
æstetisk oplevelse.
Herfra – måske med et enkelt stop – tilbage til Esbjerg, ca. 18.30, og Ribe ca. 19.00.
SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET - Esbjerg, Ribe og Bramming
Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg  tlf. 6550 4103  [email protected]  www.fu.sdu.dk
3

Similar documents