Referat fra møde 3. februar 2015 kl. 19

Comments

Transcription

Referat fra møde 3. februar 2015 kl. 19
Den 3. februar 2015
Sags ID: 2007/25563
Referat fra møde 3. februar 2015 kl. 19-21 med patientforeninger, aftenskoler, ældresagen og sundhedsområdet i Ikast-Brande Kommune
Sted: Sundhedscenter i Kursuslokalet på 1. sal. Adresse: Frisenborgparken 26, Ikast
Tid: Tirsdag den 3. februar 2013 kl. 19 – 21
Deltagere:
DH: Bjarne Dueholm
Diabetesforeningen: Katja Pedersen og Inger Kristensen
Hjernesagen: Claus Gabriel og Jens Bilberg
Hjerteforeningen: Carsten Dalgaard og Karin Carlsen
Kræftens Bekæmpelse: Henning Busk
Scleroseforeningen: Eddie Sørensen
DOF: Ingrid Hauge
LOF: Aase Christensen
Leder af frivilligcenteret Charlotte Holleufer
Frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov
Sundhedsinnovator Peter Thybo
Sundhedskonsulent Lene Christensen
Leder i Sundhedscenter Margit Andersen
Afbud:
LungePatient Nordvestjysk afdeling: Bente Castenschiold
FOF: Alice Rinder
Ældresagen Ikast: Carsten Lauridsen
Ældresagen Nørre Snede: Inge Dahl
Referat:
1. Velkommen, kort præsentationsrunde
2. Opfølgning på referatet fra sidste møde 5. februar 2014. Ingen kommentarer
3. Fælles arrangementer?
Der har været en planlægningsgruppe på tværs af foreningerne, det er ikke rigtig lykkedes at
få et arrangement gennemført på trods af mange gode ideer. Det anbefales i stedet for, at dette mødeforum kan bruges til at udveksle ideer og at det er den enkelte forening der tager initiativ til større arrangement og inviterer de andre ind.
Ide fra Lene Christensen i Sundhedscenteret: Lave noget fælles i Mens Helth Week 8.-14. juni
2015. Sundhedscenteret vil lave noget. Hvis andre vil lave noget kan de kontakte Lene på
[email protected]
1
Den 3. februar 2015
Sags ID: 2007/25563
Frivilligcenteret vil gerne med, de har fokus på at få mænd til at bruge selvhjælpsgrupper.
Ide: Oplæg ved Psykolog ved Rigshospitalet Svend Åge Madsen om mænd og sygdom
Andre ideer:
Finn Nørbygaard – han har tilknytning til Diabetesforeningen
Besøg i Kongens Hus Mindepark, der er handicapudsigtstårn og Bjarne fra DH kan holde foredrag om kartoffeltyskerne.
Frivilligcenteret har en fælleskalender, hvor alle kan lægge arrangementer ind. Vi kan alle få en
adgangskode og selv ligge arrangementer ind.
4. Næste FrivilligBørs bliver tirsdag den 12. maj 2015 i RemissenBrande
Der bliver snart åbent for tilmeldinger.
5. På vej. Samskabelsesprojekt: Sundhed og frivillighed
Aktører: Foreninger, LOF, Sundhedscenteret
6. Nyt fra:
Patientforeningerne:

Hjernesagen forening for alle med hjerneskade, dækker både Herning og Ikast-Brande,
mødes hver 2. torsdag (ulige uger) i Frivillighuset i Herning, bygger på det sociale og
netværk. Over halvdelen der kommer, er mænd.

DH ønsker at få flere basisforeninger tilsluttet her i kommunen.

Diabetesforeningen har Sund Søndag i august.

Hjerteforeningen har foredrag 24/2 kl. 19: med Eskild Ebbesen om motivation.
Arbejder med at lave hjertesti i Brande.

Kræftens Bekæmpelse har en del åbne arrangementer. Ruskjærholm har arvet penge
og skal til at bygge en samlingssal.

Scleroseforeningen har sociale arrangementer for at skabe netværk.
Aftenskolerne:

DOF Tab dig sund og Sundhedsforedrag med bl.a. diætist Hanne Svendsen. Har desuden hensyntagende Yoga og træning i varmtvands bassin. Foredrag Anne-Mette Amtorp Buchardt 25/8 i Brande. Hun fortæller om at hun ikke længere har sukkersyge, da
hun har lagt sin kost om.

LOF Har egne lokaler og har nu 70 forskellige bevægehold. Har hensyntagende hold
f.eks. Yoga. Slutter og starter sæsonen med en sundhedsdag 23/3, hvor man kan blive
målt og vejet. Har også hjertetræning.
Ældresagen:
2
Den 3. februar 2015
Sags ID: 2007/25563
Frivilligcenteret:

Frivilligfredag den 25/9 Årets tema: Grokraft for fællesskaber. Der er mange kurser på
www.frivillighed.dk , kurserne kan trækkes til vores område kontakt Charlotte herom.
25/3 Frivilligcenterets generalforsamling
Dialogmøde 10/3 i Remissen i Brande. Der kommer oplæg fra Tommy Krabbe og med
panel med politikere og embedsmænd. Det bliver et dialogmøde.
Frivillighedskoordinator:

Der er god dialog om § 18 midler i forbindelse med ansøgninger. Hellere mindre beløb
ud til mange, end store beløb til få.
Sundhedscenter /sundhedsområdet:

Husk Sundhedspuljen kan søges, se kriterier på hjemmesiden eller kontakt Peter Thybo.

Der er etableret en Oplevelsessti på ca. 150 meter ved Sundhedscenteret, den ligger i
den lille ”skov” ved indkørslen til Sundhedscenteret, der er nogle små udfordringer undervejs og bruges til træning.

Nye tilbud fra Sundhedscenteret: Åben rygrådgivning en gang om måneden og Lær at
tackle job og sygdom. Link til pjecerne: www.ikast-brande.dk/sundhed
7. Næste møde i 2016: Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19-21 i Sundhedscenteret.
8. Evt.

Der er dannet en ny forening Harrild Hedes venner. Pjece uddelt (Carsten Dalgaard)

Bording Lokalråd har etableret Planetsti i Bording. Opfordring til at prøve at gå turen (Eddie
Sørensen)
Her link til folder om planetstien:
http://www.bordinglokalraad.dk/Dokumenter/Tekst%20%20folder%20planetsti%20%20Se
lve%20folder%20%20med%20QR%20endelig.pdf
Referater fra disse møder mm. ligger på kommunens hjemmeside: http://www.ikastbrande.dk/borger/frivillighed/dine-muligheder-for-at-blive-frivillig/patientforeninger-mfl/moedermed-patientforeninger
Referent Margit Andersen
3
Den 3. februar 2015
Sags ID: 2007/25563
Referat er udsendt til følgende:
DH <[email protected]>
Diabetesforeningen <[email protected]>
Gigtforeningen <[email protected]>
Hjernesagen Claus Gabriel <[email protected]>
Hjernesagen <[email protected]>
Hjerneskadeforeningen Midt-/Vestjylland Elmer Steensgaard Gade <[email protected]>
Hjerteforeningen Carsten Dalgaard <[email protected]>
Kræftens Bekæmpelse Henning Busk <[email protected]>
LungePatient Nordvestjydsk afdeling <[email protected]>
Parkinsonforeningen Allan Berholt <[email protected]>
Patientforeningen <[email protected]>
Scleroseforeningen <[email protected]>
Alice Rinder <[email protected]>
Ulla Bundgaard <[email protected]>
"Bodil Rosbjerg-lof" <[email protected]>
"Aase Christensen-lof" <[email protected]>
[email protected]
Ældresagen ikast <[email protected]>
Ældresagen Brande <[email protected]>
Ældresagen Nørre Snede <[email protected]>
Leder af frivilligcenteret Charlotte Holleufer <[email protected]>
Frivillighedskoordinator Vibeke Grønskov <[email protected]>
Sundhedsinnovator Peter Thybo <[email protected]>
Sundhedskonsulent Lene Christensen <[email protected]>
Leder i sundhedscenter Margit Andersen <[email protected]>
4