Navn/Firma Uddannelsesbaggrund Fagområde Kontakt Klaus

Comments

Transcription

Navn/Firma Uddannelsesbaggrund Fagområde Kontakt Klaus
Navn/Firma
Uddannelsesbaggrund
Fagområde
Kontakt
Klaus Banghøj
(Rambøll)
Civilingeniør fra Bygningsretningen
på DTU 2006
Afdeling for havne, tunneller og
anlægskonstruktioner
[email protected]
Direkte: 45986000
Mobil: 20604250
Martin LedgaardSørensen
(Orbicon | Leif
Hansen )
Civilingeniør, bygning, Danmarks
Tekniske Universitet, 2004.
Diplomingeniør, bygning,
Ingeniørhøjskolen Odense
Teknikum, 2001
Projektering af bærende konstruktioner,
primært inden for beton og stål. FEMberegning og modellering af
konstruktioner. Intern underviser i Robot
Millennium og Math CAD.
[email protected]
Direkte: 44858716
Mobil: 23426155
Anja Collin Højen
(Moe &
Brødsgaard)
Diplomingeniør fra Århus Teknikum
Civilingeniør fra DTU
Miljørigtig projektering
Regnvands- og sekundavand anlæg
Gråvandsanlæg
Arbejdspladsbrugsanvisninger
Affaldsplanlægning
Sikkerhedskoordinering
Forureningsundersøgelser og historiske
redegørelser
Indeklima
Fugt- og skimmelsvampe
[email protected]
Direkte: 44576000
Mobil: 25400068
Jakob Zeihlund
(Grontmij |Carl
Bro)
Stærkstrømsingeniør
Belysningsplanlægning og vejbelysning
[email protected]
Direkte: 43486555
Mobil: 27326555
Morten Alsdorf
(Rambøll)
Civilingeniør
Konstruktioner - teknologi og udvikling
Digitalt byggeri
Bærende konstruktioner
3d udvikler
[email protected]
Direkte: 45986000
Mobil: 24223463
Thomas Jensen
Orbicon | Leif
(Hansen)
Diplomingeniør, byggeri & anlæg
Elektriker
Miljø
Spildevand
Anlægskonstruktioner
Energioptimering
[email protected]
Direkte: 46300337
Mobil: 21286707
Anne Kirk
(ATKINS)
Cand.scient.oecon (2007), Århus
Universitet, med retning indenfor
operationsanalyse.
Samfundsøkonomi/cost-benefit analyse
Anlægsøkonomi (Ny
anlægsbudgettering/successiv kalkulation)
Statistisk analyse
Driftsøkonomi
[email protected]
com
Direkte: 82339463
Mobil: 22292995
Eigil Pade
(COWI)
Civilingeniør - bygningsretningen
Geotekniker
Design og dimensionering af fundamenter
[email protected]
Direkte: 45971016
Mobil: 22900796
Jesper Ege
Rasmussen
(COWI)
Cand. Polyt (bygning) fra DTU
Byggeøkonom
Anlægsøkonomi og projektledelse
[email protected]
Direkte: 30513556
Mobil: 30513556
Mads-Peter
Hansen
(NIRAS)
Konstruktionsingeniør, AAU
Anlæg
[email protected]
Simon Kvist Olsen Cand.merc. (Kom.)
(FRI)
HA(Kom.)
Copenhagen Business School
Kommunikation
Projektledelse
Sekretær for FYR
[email protected]
Direkte: 35253737
Mobil: 31185500
Martin Rytkjær
(FRI)
Produktion og konstruktion
Sekretær for FYR
[email protected]
Direkte: 35253748
Mobil: 26390229
Civilingeniør
Stud. Polyt.
Bachelor 2007-2010