Välkommen som låntagare på biblioteken i Eslövs kommun!

Comments

Transcription

Välkommen som låntagare på biblioteken i Eslövs kommun!
*Servicen erbjuds på Eslövs stadsbibliotek
Förseningsavgifter, vuxenmedia
Vanliga lån
2:-/dag
1 veckas lån
2:-/dag
2 veckors lån
2:-/dag
Fjärrlån
10:-/dag
Ej avbeställda eller
ej avhämtade fjärrlån
25:Film
2:-/dag
Reserverat av annan låntagare (= reservationspåminnelse) 7-dagarslån
Fjärrlån
Vanliga lån (= 28 dagar)
1 dag
2 dagar
2 dagar
7 dagar
Vi skickar ut påminnelse/krav via e-post eller
vanligt brev. Du kan också få en påminnelse
via sms eller e-post om att lånetiden snart går
ut, så kallad ”Övertidsvarning”. Tänk dock på
att det är ditt ansvar att återlämna i tid, även
om tjänsten för övertidsvarning tillfälligtvis inte
skulle fungera.
Fråga personalen om du vill veta mer.
Lånekortet spärras automatiskt om avgiften
ligger på 100:- eller mer.
Förkomna medier ersätts enligt bibliotekets
prislista.
Viktig information om:
lånekort • biblioteket hemifrån
• lånetider • boken kommer
• fjärrlån • avgifter • krav
Med ditt lånekort och
din PIN-kod kan du:
Låna och reservera böcker,
musik, tidskrifter, film och
e-böcker. Förlänga dina lån,
lämna inköpsförslag, beställa
fjärrlån och nå databaser.
För kontaktuppgifter och
öppettider se:
http://bibliotek.eslov.se/web/arena
Beslut om avgifter fattas av
kultur- och fritidsnämnden.
2015-08-31
sammahang
mångfald
Påminnelse skickas ut följande tider efter att
lånetiden har gått ut:
inspiration
20:- upp till 5 sidor
5:-/sida från sida 6
Vi skickar vi ut en påminnelse för ej återlämnade lån. Därefter skickar vi räkning om lånen
fortfarande inte kommit in.
Välkommen
som låntagare
på biblioteken i
Eslövs kommun!
möten
3:-/sida
5:-/sida
5:-/sida
10:-/sida
Lämnar du tillbaka dina lån för sent får du
betala en förseningsavgift. Undantag görs för
barnmedia.
dialog
Fax*
10:-
information
Förlorat lånekort
Fjärrlån, se Fjärrlån
Kopia/utskrift, svartvit A4
Kopia/utskrift, färg A4
Kopia/utskrift, svartvit A3*
Kopia/utskrift, färg A3*
kunskap
Krav
upplevelse
Avgifter
Lånekort
Låna, lämna och reservera
Fjärrlån
Lånekort är gratis men du måste kunna uppvisa
giltig legitimation. Med lånekortet kan du låna
på alla bibliotek i kommunen.
När du lånar får du ett kvitto på vad du har
lånat och vilket datum du senast måste lämna
tillbaka eller låna om det du lånat.
Fjärrlån är litteratur som beställs från ett
bibliotek utanför Eslövs kommun.
Du accepterar bibliotekets lånebestämmelser
genom att skriva din namnteckning på lånekortet. Lånebestämmelser kan ändras och det
är viktigt att hålla sig informerad om aktuella
bestämmelser.
Du ansvarar själv för dina lån tills de är avregistrerade. Kontrollera på kvitto, kontakta
biblioteket eller kontrollera på ditt konto i
bibliotekskatalogen att lånen är avregistrerade.
Som låntagare är du också ansvarig för att lånade medier lämnas i samma skick som när du
lånade dem.
Lånekort är en personlig värdehandling och du
är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Låna
därför aldrig ut ditt lånekort eller PIN-kod.
Anmäl genast förlust av kortet till biblioteket.
Om du ska låna utan lånekort måste du kunna
visa legitimation.
För barn och ungdomar under 18 år krävs målsmans underskrift. Det är målsman som ansvarar för minderårigas lånekort och allt som lånas
på kortet, även om någon annan använder det.
Biblioteket hemifrån
Skaffa lånekort över internet. Gå in på
www.eslov.se/bibliotek och registrera dina uppgifter i bibliotekskatalogen. Ta med giltig legitimation och hämta kortet på närmaste bibliotek
i kommunen.
Med ditt lånekortsnummer och PIN-kod kan
du reservera och låna om direkt i bibliotekskatalogen.
Ditt lånekort ger dig tillgång till ett antal databaser som du hittar på hemsidan. Du kan även
låna e-böcker och e-ljudböcker.
Den normala lånetiden är 28 dagar. Under sommaren är lånetiden förlängd om det inte finns
en reservationskö.
Lånetid för film, tidskrifter, 7-dagarslån är 1
vecka på Eslövs stadsbibliotek. På övriga bibliotek i kommunen är lånetiden för tidskrifter 14
dagar. Åldersgräns för att låna film är 18 år.
Via bibliotekskatalogen på internet
(http://bibliotek.eslov.se/web/arena) kan du med
hjälp av ditt lånekort och din PIN-kod själv gå
in och kontrollera dina lån. Om ingen står i kö
kan du låna om 2 gånger.
Lånetiden för fjärrlån – se Fjärrlån.
Hos oss kan du lämna sådant du har lånat på
något annan skånskt folkbibliotek.
Boken kommer
Har du svårt att ta dig till biblioteket? ”Boken
kommer” är en service för dig som på grund av
hög ålder, sjukdom eller något funktionshinder
har svårt att ta dig till biblioteket. Kontakta
biblioteket för mer information.
Följande gäller för fjärrlån:
Det är det långivande bibliotekets låneregler som
gäller beträffande hemlån/ej hemlån, lånetid och
möjlighet till omlån.
För eventuellt omlån av fjärrlån måste du
kontakta oss.
Följande kan inte fjärrlånas:
• Böcker som redan finns på kommunens bibliotek (även om de är utlånade)
• Nya och populära böcker (utgivna de senaste
två åren). Dessa förfrågningar behandlas som
inköpsförslag.
• Musikinspelningar och spelfilm
• Kursböcker för Komvux-studier
Avgifter och väntetid:
• Ett fjärrlån tar minst en vecka (om boken
finns tillgänglig på annat bibliotek) att få hit.
• Beställning av fjärrlån inom Sverige kostar
10:-. Om du inte avbeställer innan boken har
kommit eller om du inte hämtar din bok får
du betala 25:-.
• För beställning av kopior får du betala det pris
som det långivande biblioteket sätter, vanligen
runt 100:-/artikel.
• Förseningsavgiften för fjärrlån är 10:-/per bok
och dag.
• Förkomna fjärrlån ersätts med den kostnad
det långivande biblioteket debiterar.

Similar documents