16 september - Länsbiblioteket i Värmland

Comments

Transcription

16 september - Länsbiblioteket i Värmland
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Karlstads stadsbibliotek
Inger Sundström, 054-540 23 81, 0730-29 85 79
[email protected]
Protokoll från SELMA-möte 16 september 2013
Närvarande: Pernilla Georgsson, Arvika, Marianne Kristensson, Eda, Therese Hallenquist, Filipstad,
Lena Sjöblom, Forshaga, Liselotte Eriksson, Grums, Agneta Staaf, Hammarö, Susanne Lindén,
Karlstad, Eva Jungbark, Säffle, Maria Andersson, Torsby, Lena Persson, Årjäng.
Book-IT 7.0
Uppföljning från förra mötet
Svar från Axiell på inskickade synpunkter och felanmälningar efter uppgradering till 7.0
Lokaliseringstyp försvinner
Svar från Axiell: man har inte lyckats återskapa felet
(Komplettering 130916 – nytt svar från Axiell, man har återskapat felet i Windows XP, rättas i
kommande version, oklart vilken)
Datum saknas i övertids-sms
Svar från Axiell: Inlagt som utvecklingsförslag.
Om låntagaren saknar att titlarna står med i övertids-sms rekommenderas e-post.
Övrigt om sms från Book-IT:
Sms går att få till flera mobilnummer. Det går att lägga in egen text för sms-meddelanden, så att det
står t ex Grums bibliotek. Hur blir det om man har lån från flera bibliotek? Inger testar
(Komplettering 130920: De kommer som separata sms, i meddelandeflödet hamnar båda under
avsändare Biblioteket, i själva meddelandet står Grums bibliotek respektive Karlstad Stadsbiblioteket)
Krav via sms innehåller inte titlar eller datum på försenade lån.
Under böcker hemma på låntagarbilden i Book-IT finns nu medietyp istället för hyllsignum, det
framgår inte om det är barn- eller vuxenmedier.
Svar från Axiell: Detta gjordes för att lösa parallell dewey-sab-hantering, istället finns knapp för hopp
till Expertsök.
Plocklistor saknar etikettnummer och låntagarkategori:
Svar från Axiell: Gjordes för att det kommit mycket kritik för att alla ex visas på plocklistorna,
eftersom alla exemplarnummer visas på plocklappen kanske det är ett alternativ.
Gruppen tycker att åtminstone upplaga borde framgå av plocklistan, Inger framför detta till Axiell.
Funktionen ”knyt etikett” är borta från katalogpostfönstret
Svar från Axiell: Togs bort eftersom vi hade uppfattningen att ingen använder funktionen.
Enhetsgrupper inte synliga/valbara på alla ställen de fanns förut.
Svar från Axiell: Istället går det att knyta användare till enhetsgrupper, det går också bra att byta
cirkulationsställe till enhetsgrupp när man ska arbeta med statistik.
Det går inte högerklicka i fönstret lånekort i låntagarbilden för att kopiera
Svar från Axiell: Felanmält
Övrigt från förra mötet:
Undersökning av huruvida det går att ändra kvittotext enligt exemplet från Vetlanda är inte gjort,
Inger undersöker till nästa möte
Book-IT 7.1
När ska vi uppgradera?
Förbättringar/rättningar
Reservationsstyrningen fungerar inte riktigt nu, rättas i 7.1
Fel katalogpost visas från träfflistan, att ladda ner ny klient hjälper inte, rättas i 7.1
Opac försvinner – hur löser vi det?
Opac ersätts av Book-IT PUB, där utseendemässigt katalog/sök-funktionen liknar Arena.
Man får 1-2 sådana installationer gratis per kontoorganisation, 2 om man som vi har många skolor,
möjlighet att köpa fler ska finnas. Ska finnas möjlighet att använda samma Book-IT Pub för flera
skolor och särskilja genom att knyta elever till hämtställe. Funktion för utlån finns.
I kontoorganisation Selma finns opac för skolor i Arvika, Grums, Torsby, samt opac för
Forshagaakademin och Värmlands museum. Skolor som har Freelib använder opac som sökverktyg
för elever och lärare, Freelibs katalog är enbart för internt bruk.
Hur kan vi lösa detta?
Beslut: De kommuner som har skolor med opac undersöker hur de används. Gäller Arvika, Grums,
Torsby, eventuellt Kil om filialbiblioteken ska övergå till Freelib.
Inger deltar i Axiells användarmöte och även halvdagskurs om 7.1 för att ta reda på mer om vad detta
innebär.
Övriga nyheter:
Självinskrivning av låntagare
eHUB – e-bokslån integrerat med Book-IT via Arena, särskild modul, katalogposter måste man
fortfarande lägga in själv, kräver inloggning till e-böcker med lånekort/personnummer och pin-kod.
Möjlighet att ändra teckensnitt, oklart om det även gäller kvitto, Inger undersöker.
Reservationer
Plocklistor/lappar – kommer allt med, plockar och meddelar vi?
Mycket viktigt att alla skriver ut lappar/listor, plockar och återlämnar, om man inte hittar läggs
försvunnen, om det inte finns fler ex inom Selma måste låntagaren eller hämstställebiblioteket
meddelas. Kolla regelbundet reservationer på plocklista/lapp via Mängd reservationer för att fånga upp
det som inte blivit plockat och åtgärdat,
kolla också Ej infångningsbara reservationer,
Reservationskön – är ordningen rätt?
Ingen har märkt fel på köordningen, däremot fungerar ju inte reservationsstyrningen vid lokalisering
av nya exemplar.
Reservationsrutiner – globala reservationer m m
Vi fortsätter att göra globala reservationer på kurslitteratur och mindre efterfrågad icke helt ny
litteratur.
Reservationsköer
Viktigt att alla kollar ”sina” köer via mängd reservationer för eventuella inköp, i träfflistan finns en
varningstriangel om man helt saknar exemplar men har reservationer.
Placering bokpåse som icke reservationsbar?
Filipstad lägger in exemplar från bokpåsar på katalogposten för rätt titel, med bokpåse som placering,
men vill inte att dessa exemplar ska gå att reservera och synas utåt. Placeringen bokpåse används av
flera bibliotek.
Beslut: Placeringen ändras så att den inte visas externt.
En särskild cirkulationskategori bokpåse finns redan, Forshaga har sina bokpåseböcker på den och har
spärrat för reservationer, Filipstad kan göra likadant.
Meddelande från låntagarfönstret
SMS – antal tecken m m
Fråga har kommit från några bibliotek om längd på sms från låntagarfönstret. Axiell svarar att man
inte har några begränsningar, eventuella sådana finns hos leverantören.
E-post – fungerar det alltid?
Torsby har haft problem med att mail skickad från klienten ibland inte kommer fram, verkar också
bero på hur man är inloggad på datorn och i Book-IT.
Beslut: Inger kollar med Axiell om Book-IT-roll mot förmodan spelar roll för funktionaliteten.
Arena
Fjärrlån i Arena
Rapporter till Zin för en tid sedan att fjärrlånen inte innehöll titel m m. Ingen mer har uppmärksammat
detta, Inger har testat med både Librisimporterade fjärrlån och manuellt inlagda, båda syns.
Bildvisning
Arena klarar bara en bildleverantör, d v s Adlibris, matchning mot Adlibris fungerar inte om det finns
annat än ISBN-nr i fält 350. Librisposterna har alltid har ett parentestillägg i fält 350 och därför syns
inte omslagsbilder i Arena. Kan åtgärdas genom att man tar bort parentestillägget i fält 350, Inger
visade. Görs endast på böcker, tillägg för mp3 m m ska ligga kvar. Nästa version av Arena klarar flera
bildleverantörer, d v s även bilder från Btj/Syndetics syns, oklart när vi får denna version.
(Komplettering 130920: Gjorda ändringar i fält 350 kan ha skrivits över när det kommit ny
Librispost, fr o m 130920 är 350-fältet skyddat och ska inte skrivas över)
Saknade titlar
Indexering av Arena innebär sker enligt Axiell var 5:e minut, vi tycker det är längre fördröjning än så
innan katalogposter och ändringar slår igenom i Arena.
Exempel på titlar som saknas i Arena skickas till Inger f v b Axiell.
Libris
Kopplingar
Vi behöver undersöka om och hur gjorda kopplingar verkligen försvinner och för att Axiell ska få
verkliga ”bevis” behöver vi konkreta exempel i form av loggfil och exempel.
Beslut: Karlstad, Årjäng och Arvika sparar loggfiler från när man gör kopplingar för en Btj-lista,
skickar loggfilen till Inger eller sparar undan lokalt, och när man hittar fall där kopplingen försvunnit
kontaktar man Inger.
Ibland hittas beställningar bland ”avslutade”.
(Komplettering 130920: Detta beror troligen på att man börjat ankomstregistrera utan att koppling
fanns)
Slå ihop poster
Bestånd följer med vid sammanslagning, exspektans följer inte med. Den som vill slå ihop t ex en
enkel dvd-post som har exspektans med en ”riktig” får hålla koll på vilka beställningar som finns och
göra ny koppling till den nya posten.
Import av enstaka poster
I dagsläget fungerar detta för Karlstad, Forshaga, Grums (?), Filipstad och Torsby.
Filipstad och Torsby har ändrat lokalt i hostfilen för att överföringen ska hitta till Book-IT-servern.
Enligt Axiell kan vi ändra systemparametern HOST_FILE, men då måste alla kommuner peka om i
DNS.
Beslut: Inger kontaktar IT-enheten om hur detta kan fungera.
Användarmötet
Till användarmötet i Göteborg 25 september åker Lena och Sara från Arvika, Inger, Zin, Charlotta och
Anette från Karlstad, Camilla från länsbiblioteket
Övriga frågor
Larm
Hammarö har problem med att det ofta står att boken m m inte är avlarmad när låntagare lånar i deras
automater.
Beslut: Susanne och Inger undersöker om det går att ändra inställning i t ex Hammarös läsplattor eller
RFID-system så att avlarmning fungerar.
SPAR-kod
Grums har exempel på låntagare som har ändringskod 72, ”Utflyttad och överförd till
obefintlighetsregistret”, vi tror det beror på att familjen varit bosatt utomlands en längre tid.
Kvitto som sms
Forshaga vill framföra utvecklingsönskemål till Axiell om att det ska gå att få kvitto på lån som sms,
Inger framför.
Lånekort
Gymnasiebiblioteken i Karlstad har behov av nya lånekort, inget bibliotek har något lager till salu men
eventuellt är bl a Forshaga och Årjäng intresserade av samköp. Inger kollar kontaktuppgifter för
firman Karlstad beställde från senast och som har uppgifter om hur våra kort ska se ut och bifogar
protokollet
(Komplettering 130923: Lånekort köps från Oberthur, www.oberthyr.se, kontaktperson Linnea Malm
08-658 75 12)
Transporter
Mycket viktigt att böcker m m är ordentligt märkta med sigel, och också att reserverade medier till
icke-Selma-bibliotek lånas ut.
Det är vanligt med felsorterade böcker m m, ibland kommer hela lådor till fel bibliotek.
Mediejukeboxen
Forshaga har Mediejukeboxen i mobilen, den fungerar inte i android-mobiler
Nästa möte
Blir måndag 18 november i Karlstad