ANSÖKAN 0M BIDRAG

Comments

Transcription

ANSÖKAN 0M BIDRAG
Rödeby Majblommekommitté
"Nu är det återigen dags ansöka om bidrag från Majblomman"
Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år.
Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och
på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Majblommans styrka är
att kunna dela ut bidrag nära barnet vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till barnens
behov.
Exempel på beviljade ansökningar är fritidsaktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter,
aktiviteter i skolan och handikapphjälpmedel. Bidragen delas ut med hänsyn till barnets bästa.
Varje ansökan behandlas under sekretess.
Ansökan ska vara skriftlig, innehålla uppgifter om barnets/barnens situation, vad pengarna ska
användas till och vad detta kan innebära för barnet/barnen.
Ansökan måste skickas in senast 8 juni-2015 till:
Via mail:
[email protected]
Via brev:
Mariette Kirkebæk
Rödebyskolan
Rödebyvägen 42C
370 30 Rödeby
/Kjell Prahl
Ordf. Rödeby Majblommekommitté
Rödeby Majblommekommitté
ANSÖKAN OM BIDRAG TILL BARN, 2015
Majblomman samlar in pengar genom att barn säljer majblommor för att kunna dela ut extra stöd till barn upp till 18
år som har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.
Bidragsansökan avser:
Barnets/barnens namn: ………………………………………………………………………………………
Födelseår: ……………………………………………………………………………………………………
Hemmavarande syskons ålder:…………………………………………………
Moderns namn:………………………………………………………………..
Sammanboende (sätt kryss):
Faderns namn:…………………………………………………………………
Ja
Nej
Barnets bostadsadress:…………………………………………..……………..
Postnummer:……………………Ort:………………………………………………Tel:…………………………
…
Beskriv barnets/barnens situation:
(Använd gärna baksidan också!)
Vad ska pengarna ni söker användas till och vad skulle det innebära för barnet/barnen:
(Använd gärna baksidan också!)
Familjens samlade månadsinkomst (efter skatt):
Barnbidrag ………….……………………….
Lön …………………………………
Sjukpenning …………………..…………
Underhåll …………………….....…………
Pensioner …………………..……
Försörjningsstöd ……………………..…
Bostadsbidrag …………………………...
Vårdbidrag ………………………
Övrigt ………………………………….….
Sammanlagd summa:………………………………………………………………..
Vi ansöker från Majblomman om: ……………kr.
Vi har även sökt pengar från:…………………..…….
Om bidrag från Majblomman beviljas önskar vi få det utbetalat via:
Bankkonto
Kontant (hämtas på Rödebyskolan)
Bankens namn……………………………………………
Kontonr. (inkl. clearingnr.): ………………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………………….………………..
Ort och datum
Underskrift av förälder/målsman
OBS! För att ansökan skall kunna behandlas krävs dels att blanketten är komplett ifylld och att
ev separat intyg från skolsköterska, lärare, läkare, kurator e.d. som styrker barnets situation, bifogats.
Man kan söka bidrag från Majblommans lokalavdelningen i Rödeby. Sista ansökan: 08/06-2015
Besked lämnas antingen skriftligt via mail eller per telefon. Utbetalning sker några veckor därefter.
Ansökan skickas till Mariette Kirkebæk, Rödebyskolan, Rödebyvägen 42 C, 370 30 Rödeby eller via mejl
på [email protected]