Avtal Rehabgarantin MMR och KBT – oktober 2015 Avtal

Comments

Transcription

Avtal Rehabgarantin MMR och KBT – oktober 2015 Avtal
1 (7)
PM
Folkhälsa och samhällsmedicin
2015-11-17
LK/150002
Anders Andrén
054-61 42 07
070-60 60 742
[email protected]
Avtal Rehabgarantin MMR och KBT – oktober 2015
KBT och MMR1 kan erbjudas på samtliga hälsovalsenheter såväl privata
som landstingsdrivna.
MMR 2 kan erbjudas på smärtcentrum CSK, vid Enheten för stressrelaterad
ohälsa (EFSO) med mottagning i Arvika och Karlstad, FrykCenter Torsby
samt de privata enheterna Servicehälsan och RIV i Karlstad enligt nedan.
Dessa enheter kan också utföra MMR 1.
KBT kan även erbjudas vid de två EFSO- enheterna, Psykologenheten och
hos de privata psykoterapeuter som har särskilt avtal för detta enligt nedan.
Upprättade avtal gäller för 2015.
Avtal Rehabgarantin MMR
ENDAST MMR 1
AVONOVA Hälsa AB (Fd Kinnekullehälsan AB)
Kyrkogatan 14 A
671 32 Arvika
Per-Anders Gustafsson
[email protected]
Kontakt/remissmottagare
Christina Nilsson: 076-133 03 30
www.avonova.se
Miljöhälsan i Klarälvsdalen AB
Uvedsvägen 13
Anders Flodman
683 33 Hagfors
[email protected]
Reception: 0563-482 60
Kontakt/remissmottagare:
Anders Flodman: 0563-482 61
[email protected]
www.miljohalsan.se
RG-katalog 2015
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-17
LK/150002
Bergslagens Arbetsmiljö
Viktoriagatan 6
Box 162
682 24 Filipstad
[email protected]
Reception: 0590-650 220
Kontakt/remissmottagare:
Ann-Sofie Dahlberg 0730-78 25 94
[email protected]
www.bergslagensarbetsmiljo.se
Kilshälsan AB
Box 140
665 24 Kil
Reception: 0554-140 45
[email protected]
Varnumhälsan AB
Kungsgatan 28
681 30 Kristinehamn
Reception: 0550-850 50
Kontakt/remissmottagare: [email protected]
[email protected]
www.varnumhalsan.se
Säfflehälsan AB
Sundsgatan 1B
661 40 Säffle
Maud Sinclair, 0533-69 19 47
Reception: 0533-69 19 40
Fax: 0533-69 19 55
[email protected]
www.safflehalsan.se
2 (7)
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-17
LK/150002
3 (7)
Hälsolänken Aktiebolag
Box 211
685 25 Torsby
Fredrik Andersson
[email protected]
Reception: 0565-68 91 30, 070-663 00 47
Kontakt/remissmottagare:
[email protected]
www.halsolanken.se
ClaraHälsan AB
Regementsgatan 19
Birgitta Söderberg
653 40 Karlstad
[email protected]
Kontakt/remissmottagare:
Birgitta Söderberg: 054-22 17 01
[email protected]
www.clarahalsan.se
MMR 1 och MMR 2
Smärtcentrum Centralsjukhuset, Karlstad
Överläkare Gordon Riemersma 054-61 44 14
Sjuksköterska Ann Jakobsson, 054 – 61 44 08
[email protected]
[email protected]
Centralsjukhuset, Karlstad
651 85 Karlstad
www.liv.se
Enheten för stressrelaterad ohälsa - Karlstad
Järnvägsgatan 7, 3 tr
652 25 Karlstad
Kontakt: läk.sekr. Maria Holmberg: 054 – 61 73 70
[email protected]
EFSO Torsby har inte kvar sin mottagning i Torsby. Resurser istället överförda till Karlstad. För patienter från Norra Värmland sker behandlingen
därför i Karlstad.
Numera sker remissfördelning för alla team via en central remissenhet där
hänsyn tas till geografiskt område.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-17
LK/150002
4 (7)
Enheten för stressrelaterad ohälsa – Arvika
Besöksadress
Arvika Näringslivscentrum
Strandvägen 2
761 51 Arvika
Kontakt: vårdadministratör, Hanna Ankarstrand, 0570-712660
[email protected]
Postadress:
Box 913
671 29 Arvika
FrykCenter – Torsby
Järnvägsgatan 29
Box 194
685 24 Torsby
Tfn 0560-472 60
Kontakt/remissmottagare
Åsa Valvik
[email protected]
[email protected]
www.frykcenter.org
Smärtcentrum (se adress ovan) svarar för prioriteringar av remisser
Sjuksköterska Ann Jakobsson: 054 – 61 44 08
Servicehälsan i Värmland AB
Timmergatan 1
652 26 Karlstad
[email protected]
Pelle Bergsten
Kontakt/remissmottagare:
Eva-Mari Eneroth-Säll: 054-19 00 55
[email protected]
www.servicehalsan-varmland.se
OBS: Från och med år 2016-01-01 tar Servicehälsan inte längre emot remisser angående MMR2. Däremot fortsätter MMR 1 som tidigare.
RIV Ryggrehabilitering AB
Säterivägen 6
653 41 Karlstad
Kontakt/remissmottagare
Tomas Ullman: 054-21-20 06, 0705-43 80 89
[email protected]
www.riv.kmti.se
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-17
LK/150002
5 (7)
RIV Sunne Ryggrehabilitering AB
Remisser skickas till RIV Karlstad enligt adress ovan men ange på remiss
att patient ska behandlas i Sunne.
AVTAL REHABGARANTIN KBT
KBT konsult AB
Marie Hallström
Bergs gård
661 91 Säffle
0730-22 88 44
[email protected]
www.mariehallstrom.com
Kognitiva mottagningen i Karlstad
Kent Lindh, leg psykolog, leg psykoterapeut
Post- remissadress
Norra Karlsholmsgatan 16
653 42 Karlstad
[email protected]
Besöksadress
Västra Torggatan 11
652 25 Karlstad
Karlstads KBT - Psykoterapi & Psykologtjänst AB
C/O Gunilla Rask, leg psykolog
Post- och remissadress
Karlstads KBT – Psykoterapi & Psykologtjänst AB
Göviken, Liljenäs 408 B
660 50 Vålberg
[email protected]
Mottagningsadress
Nygatan 17
652 20 Karlstad
Telefon
0736-860 291
Rebellion AB
Erica Strucel, leg psykolog/steg 1 KBT
Tobyn Västra Mon
671 96 Mangskog
Telefon: 0722-49 08 88
E-post: [email protected]
Hemsida: www.rebellionab.se
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-17
LK/150002
Besöksadress
Arvika Näringslivscentrum – ANC, Strandvägen 2,
Arvika
MW PsykologPraktik AB
Maths Wensmark, leg psykolog
Post- och remissadress
Ripstigen 26
654 68 Karlstad
0768-19 66 60
Besöksadress
Nygatan 17
652 20 Karlstad
[email protected]
www.mwpsykologpraktik.se
Psykologmottagningen Liselotte Lindahl
Liselotte Lindahl, leg psykolog, leg psykoterapeut
Västra Torggatan 11
652 25 Karlstad
054-15 60 35, 070-496 16 15
[email protected]
KBT Christina Asplund leg. Psykoterapeut
Christina Asplund
Sandbäcksgatan 11
653 40 Karlstad
054-87 00 13
0708-77 86 81
[email protected]
Har även mottagning i Forshaga, Industrileden 5.
Psykoterapeut Susanne Alm, AB
Har mottagning i Karlstad
Museigatan 14
652 24Karlstad
070-2007254
[email protected]
Psykologisk mottagning Christiane Remmert
Västansjön, Åsen
683 61 Ekshärad
070-2655454
[email protected]
6 (7)
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-17
LK/150002
Psykologenheten
Post-, remiss- och besöksadress
Järnvägsgatan 7, 4 tr
652 25 Karlstad
Kontakt
Åsa Wickholm-Granath 0550-861 70 alternativt 070-247 31 41.
[email protected]
www.liv.se
7 (7)