katalog 24.7 - 4 Summer Night Shows

Comments

Transcription

katalog 24.7 - 4 Summer Night Shows
2
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dragi prijatelji,
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas po sedmi puta u uvodniku izložbenog kataloga u ime
Organizacijskog odbora „4 ljetne nodne izložbe Split 2014.“
Činjenica da smo postali poznati kinološki brand, činjenica da se broj pasa povedao u odnosu na
prošlu godinu bez obzira što se Svjetska izložba u Finskoj održava samo desetak dana kasnije –
govore sami za sebe. Split je postao odredište najpoznatijih kinologa svijeta. Ovim se putem želim
posebno zahvaliti svima vama koji ste odlučili ovo ljeto provesti četiri nodi s nama, te postati
dijelom ovog specifičnog spektakla.
Split nije najjednostavnija destinacija tijekom ljeta – ali činjenica da ste se potrudili više nego
možda za neke druge izložbe, poticaj nam je da svake godine budemo bolji i da vam boravak u
našem gradu zauvijek ostane u lijepom sjedanju.
Zahvaljujem se sucima koji su prihvatili naš poziv i svojim imenima i reputacijom pomogli da broj
pasa bude još vedi nego lani. Zahvaljujem se svim ljubiteljima pasa iz 33 zemlje svijeta koji de
uveličati ovu manifestaciju izlažudi svoje pse – bez vas ovo ništa ne bi bilo mogude. Zahvaljujem
se Gradu Splitu i našem gradonačelniku, te njegovom zamjeniku na svesrdnoj pomodi i potpori.
Također, veliko hvala ide i Turističkoj zajednici Grada Splita koja nas pomaže od prvog dana.
Hvala našem generalnom sponzoru Eukanubi koja je postala prepoznatljivi dio naše manifestacije.
Naše zahvale idu i Hrvatskom kinološkom savezu i predsjedniku Skoku na konstantnoj potpori i
svesrdnoj pomodi.
Ipak, najveda hvala ide neumornim volonterima Kluba sportskih pasa „Split“ koji su u svaki detalj
utkali dio sebe i ovu izložbu još jednom učinili posebnom i drugačijom.
Dok ispijate koktele i jedete crni rižot, ili dok ležite i uživate u masaži na terenu, dok budete
plesali i pjevali uz jednu od najpoznatijih hrvatskih pjevačica Jelenu Rozgu uživo u nedjelju
vjerujem da dete shvatiti zašto se kaže da „nima Splita do Splita“.
Guštajte i vratite nam se opet,
Ante Lučin
Predsjednik Organizacijskog odbora
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dear friends,
It is my great pleasure to extend a welcome for the seventh time on behalf of the Organizing
Committee of the „4 summer night shows Split 2014“.
The fact that we have become a recognised brand (and bearing in mind that the World dog show
will be held just ten days after our shows, yet we have increased the number of entries) speaks
for itself.
Split has become the meeting point for many famous dog lovers from all over the world. I would
like to thank to all of you who have decided to spend four nights this summer with us in Split and
to become a part of this unique spectacle.
Split is not the easiest destination in the summer time – but the fact that you made more effort
to organize your trip to Split rather than to maybe some other shows makes us work all the
harder to make your Split experience as enjoyable as possible.
I would like to thank to all the judges whose names and reputation have made the entry higher
than the last year. I would like to thank the exhibitors coming from 33 different countries –
without you all this would be impossible. I would like to thank the City of Split and its Mayor and
deputy Mayor for their trust and support. A big thankyou goes also to the Tourist board of the
City of Split and to our fantastic general sponsor Eukanuba who are such an important part of this
event.
Our thanks are going also to the Croatian Kennel Club and its President Mr Skok for their constant
help and support.
But the biggest thankyou goes to all the volunteers of the Sporting dogs club in Split who have
put a part of their soul in every detail and made this show once again special and unique.
Whilst drinking the cocktails and eating the black risotto, or while enjoying your massage on the
showground, while dancing and singing with one of the most famous Croatian singers live on
Sunday I suppose you will realise why we say there is no „better Split than Split“.
Enjoy ... and please come back to us!
Ante Lučin
President of the Organising Committee
4
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dragi izlagači, poštovani suci i dobrodošli posjetitelji!
Ponovo smo u Splitu i ponovo smo sudionici 4 ljetne nodne izložbe.
O ovim izložbama je rečeno ved puno toga u superlativima, a broj
pasa koji sudjeluju na njima dokaz je da su ove izložbe kvalitetne po
organizaciji i stručne po sudačkim odlukama.
Klub sportskih pasa iz Splita nametnuo se kao organizator koji
uspješno razvija svoju ideju o mediteranskim ljetnim izložbama gdje
se povezuje odmor na najljepšem moru i dobra zabava kroz nod na
izložbama pasa. Ovu ideju ljetnih izložbi povezanu s uživanjima u
kupanju i sunčanju nakon Splita organizirali su i drugi kojima zemljopisna konfiguracija to
dozvoljava. Usudio bi se redi da nitko nije uspješan i popularan kao Split.
Svega toga ne bi bilo da nema odlične podrške svih članova Kluba sportskih pasa, koji se iz godine
u godinu uspješno trude dodati neke novine koje oplemenjuju njihove izložbe. Predsjednik
splitskog kluba, Zoran Dadid, jednako uspješno drži svoje članstvo na okupu, a stručni voditelj
Ante Lučin u konstantnoj i dobroj ideji organizacije.
Suci koji de ove godine suditi u Splitu pozvani su iz različitih dijelova kinološkog svijeta, pa de
njihove odluke biti kvalitetne i zanimljive.
Poseban pozdrav upudujem izlagačima koji de sudjelovati na izložbama. Oni koji su ved bili u
Splitu imaju dobar razlog zašto su ponovo ovdje, a oni koji su stigli po prvi puta sigurno su s nama
zbog lijepih priča o splitskim izložbama.
Hrvatski kinološki savez je ponosan na ovakvog organizatora koji služi kao primjer svima u
Hrvatskoj u kvalitetnom i maštovitom kinološkom radu.
Zahvaljujem u ime Hrvatskog kinološkog saveza svima koji su na bilo koji način pomogli Klubu
sportskih pasa u Splitu pri organizaciji izložbi, jer njihovom pomodi omogudena je promocija
Hrvatske, Splita i hrvatske kinologije na osebujan način.
Od srca želim lijepo vrijeme i uspješno izlaganje pasa. Organizator i suci dati de sve od sebe da
uživate u Hrvatskoj i da uživate u psima.
Damir Skok, dr.vet.med
Predsjednik Hrvatskog kinološkog saveza
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dear exhibitors, judges and visitors, welcome!
We are again in Split, taking part again in the 4 Summer Night Shows. These shows have already
received many excellent reviews; the number of dogs participating is the proof that the shows
are run very professionally, regarding both the organisation and the judges’ decisions.
Sporting Dogs Club from Split has proven itself to be the organiser which successfully puts its idea
about the Mediterranean style shows into practice, connecting holidays on the most beautiful
sea in the world with fun during the nights at the dog shows. This idea of connecting dog shows
with summer holidays has also been used by others living in similar geographical areas, but, I
would dare to say, nobody does this as successfully as Split.
All this would not exist if it were not for the fantastic support provided by Sporting Dogs Club
members, who strive, year after year, to introduce interesting novelties into the shows. The
Club’s President, Zoran Dadid, and Ante Lučin, the President of the Organising Committee, hold
the team together and provide the ongoing quality and innovativeness of the whole project.
The judges who will perform their job this year in Split have been invited from different parts of
the cynological world, so we believe that their decisions will be interesting and of the highest
quality.
I wish a very warm welcome to all the exhibitors. Those who have already been in Split have a
very good reason to be here again, and those who are here for the first time are surely here
because of all the beautiful stories about the Split shows.
Croatian Kennel Club is proud to have as its member such a show organiser which provides an
example of quality and imaginative cynology to all in Croatia.
On behalf of the Croatian Kennel Club I thank all of you who helped Sporting Dogs Club in
organising these shows. Your support and help promotes Croatia, Split, and Croatian cynology in
a very special way.
I wish you, from all my heart, beautiful weather and successful shows. The organisers and the
judges will do their best so that you can enjoy Croatia and these days with your dogs.
Damir Skok, dr.vet.med.
President of the Croatian Kennel Club
6
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dragi gosti i prijatelji,
Izuzetno mi je drago što vam, u ime Kluba sportskih pasa Split,
mogu zaželjeti dobrodošlicu na Četiri ljetne nodne izložbe.
Dobro nam došli u Split po sedmi put!
Ove godine ponovno se vradamo na naš "stari" izložbeni teren,
u sam centar Splita, te vjerujem da dete uživati i u izložbama i u
ugodnoj ljetnoj atmosferi glavnog grada Dalmacije.
Za nas organizatore, ovo je ponovno vrijeme izazova i
uzbuđenja, jer nastojimo da ovaj veliki projekt bude što
uspješniji i kvalitetniji. Iskreno se nadamo da de ovogodišnje izložbe biti barem jednako uspješne
kao i predhodne.
Želio bih zahvaliti svima vama koji svojim dolaskom i sudjelovanjem te svojom stručnošdu i
entuzijazmom doprinosite ovim izložbama. Bez vaše podrške ne bismo imali prekrasni kinološki
festival koji je postao jedan od ključnih točaka izložbenog svijet!
Nadam se da de vam boravak u Splitu ostati u lijepom sjedanju,neka bude radostan i uspješan!
Iskreno vaš,
Zoran Dadid
Predsjednik Kluba sportskih pasa Split
Dear guests and friends,
On behalf of the Sporting Dogs Club Split, I am very happy to welcome you all, once again, to the
seventh Four Summer Night Shows, here in Split!
This year we are back to our traditional showground in the very centre of the town and I hope
that you will enjoy both the shows and the pleasant summer atmosphere of our Dalmatian
capital.
This is an exciting time for us, the organisers, because we strive to continuously improve this
huge project and to meet the challenges it presents. We sincerely hope that this year's shows will
be as successful as the pervious ones.
I would like to thank each of you for attending and participating and bringing your expertise and
enthusiasm to the shows. Without your support we would not have this beautiful festival of
cynology, which has become a signpost in the dog show world!
I wish you a memorable stay in Split, a joyous holiday and lots of success!
Yours sincerely,
Zoran Dadid
President of the Sporting Dogs Club Split
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
9
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nakladnik: KLUB SPORTSKIH PASA SPLIT
Za nakladnika: ZORAN DADID
Layout: KLUB SPORTSKIH PASA SPLIT
Naslovna stranica: fotografija Nikola Brboleža
Design: Ambient Art
Tisak: Tiskara CONDOR B&B
Naklada: 700 primjeraka
PRIREĐIVAČKI ODBOR:
Direktor izložbe .........................
Tajnik izložbe..............................
Stručni voditelj...........................
Voditelj kancelarije ....................
Blagajnik izložbe ........................
Unos podataka...........................
Voditelj realizacije......................
Voditelj tehničke službe.............
Dežurni veterinar.......................
Dežurni liječnik...........................
Delegat HKS-a ............................
KOMISIJA ZA ŽALBE:
ZORAN DADID
EDITA TADID
ANTE LUČIN
KATJA TALIJANČID
SNJEŽANA BLAŽEVID
KATJA TALIJANČID, ANTE LUČIN
JAVIER GONZALEZ MENDICOTE
TONČI PADOVAN
IVANA DAPETA , dr.vet.med.
NELA MIŠE, dr.
BOJAN MATAKOVID
1. BOJAN MATAKOVID
2. ZLATKO KRALJID
3. NATAŠA BLANUŠA
DNEVNI RASPORED - SHOW SCHEDULE
16,00 - 18,30
UVOĐENJE PASA /ENTERING OF DOGS
18,30
OTVARANJE IZLOŽBE / OPENING OF THE SHOW
19,00
POČETAK OCJENJIVANJA / JUDGING IN RINGS
23,30
PRIGODNI PROGRAM /SPECIAL PROGRAMME
23,45
JUNIOR HANDLING
00,00
BEST IN SHOW
IZLOŽBENI RED
U pravilu izloženi mogu biti samo čistokrvni psi, koji su na dan izložbe navršili najmanje 3 mjeseca.
Psi čiji vlasnici imaju stalno boravište u Republici Hrvatskoj mogu biti izloženi samo ako su upisani u
hrvatsku rodovnu knjigu čistokrvnih pasa.
Psi uzgojeni u inozemstvu i oni u vlasništvu inozemnih izlagača mogu biti izloženi samo ako su upisani u
jednu od FCI-a priznatih rodovnih knjiga.
Ne mogu biti izloženi:
1. Psi koji nisu upisani ni u jednu od FCI-a priznatu rodovnu knjigu,
2. Psi koji nisu prijavljeni za izložbu, kao ni psi koji bi bili dovedeni kao zamjena za prijavljenog, ali ne
izloženog psa.
3. Psi koji nisu uneseni u katalog.
4. Psi oboljeli od zaraznih bolesti, na kojima su izvedene nedozvoljene promjene, kastrirani i sterilizirani psi,
psi s manjkavostima na testisima, te vidljivo skotne ženke.
Oštri psi:
Oštri psi moraju biti kao takvi označeni ved u prijavnici za izložbu, a na izložbi moraju nositi brnjicu.
Odgovornost vlasnika:
Vlasnik psa na izložbi odgovara za svaku štetu koju prouzroči njegov pas. Priređivač ne preuzima nikakvu
odgovornost za štete ili gubitke pasa na izložbi ( krađa, nestanak i sl. ).
Prigovor:
Svaka sudačka odluka je konačna i protiv nje nije dopušten prigovor.
Ako je učinjena formalna nepravilnost čiji je krivac organizator, sudac ili natjecatelj mogud je prigovor.
10
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
O prigovoru odlučuje na licu mjesta komisija koju imenuje organizator, a shodno Pravilniku o stručnom radu
HKS-a.
RAZREDI
1. Ocjenjivanje štenadi
2. Razred najmlađih pasa
3. Razred mladih pasa
4. Međurazred
5. Otvoreni razred
6. Razred radnih pasa za pse s
priznatim radnim ispitom
7. Razred prvaka za pse s priznatim
i potvrđenim naslovom državnog ili
međunarodnog šampiona u ljepoti
8. Veterani
za pse od 3 - 6 mjeseci
za pse od 6 - 9 mjeseci
za pse od 9 - 18 mjeseci
za pse od 15 - 24 mjeseca
za pse od 15 mjeseci
za pse od 15 mjeseci
za pse od 15 mjeseci
za pse starije od 8 godina
Psi iz razreda pod brojevima 1., 2., 3., i 8. ne natječu se za CAC-CACIB.
OCJENE
Pri ocjenjivanju štenadi i najmlađih pasa, kao ocjena označuje se samo:
- vrlo perspektivan, perspektivan, zadovoljava i ne zadovoljava.
U ovim razredima psi se plasiraju od 1. do 4. mjesta prema kvaliteti.
U ostalim razredima dodjeljuju se sljedede ocjene:
- odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
Psa se ocjenjuje «bez ocjene» ukoliko ga se ne može ocijeniti zbog njegovog lošeg ponašanja u ringu ili zbog
sumnje na umjetnu promjenu karakteristika psa.
U ovim razredima psi se plasiraju od 1. do 4. mjesta prema kvaliteti, ukoliko su dobili ocjenu najmanje vrlo
dobar.
KARTICE UZ NASLOVE I KANDIDATURE
U razredu mladih pasa uz naslov
Prvak razreda mladih pasa
- kartica sa svjetloplavom prugom
U međurazredu, otvorenom razredu, razredu radnih pasa i razredu prvaka mogu biti dodijeljene sljedede
potvrde o kandidaturama i kartice :
- CACIB
- Rezerva CACIB
- CAC HR
- Rezerva CAC HR
- Prvak pasmine (BOB)
- kartica sa zlatnom prugom
- kartica sa srebrnom prugom
- kartica s hrvatskom trobojnicom
- kartica s uskom hrvatskom trobojnicom
- kartica s hrvatskom trobojnicom i znakom HKS-a.
NASLOVI I KANDIDATURE
PRVAK RAZREDA MLADIH - Naslov “Prvak razreda mladih pasa” može biti dodijeljen samo u razredu mladih
pasa i to samo psima ocijenjenima ocjenom odličan. Najboljim s odličan ocijenjenim psima, jednako mužjaku
kao i ženki, dodjeljuje se naslov “Prvak razreda mladih”. Dodjela ove titule nije obavezna. Između Prvaka
razreda mladih mužjaka i ženke izabire se Najljepši mladi pas pasmine, neposredno prije izbora najljepšeg psa
pasmine.
CAC-HR - Kandidaturu za Prvaka Hrvatske u ljepoti - CAC HR, sudac može dodijeliti prvoplasiranima, s odličan
ocijenjenima psu i ženki u međurazredu, otvorenom razredu, razredu radnih pasa i razredu prvaka.
REZERVNI CAC-HR - Može biti dodijeljen drugoplasiranima, s odličan ocijenjenima psu i ženki u međurazredu,
otvorenom razredu, razredu radnih pasa i razredu prvaka, ako je sudac uvjeren kako bi ti psi imali pravo dobiti
CAC-HR ukoliko pas i ženka kojima je dodijeljen CAC-HR, ne bi bili nazočni. Ako to nije slučaj, Rezervni CAC-HR
ne smije biti dodijeljen. Dodjela kandidatura CAC-HR i REZERVNI CAC-HR nije obvezatna.
PRVAK PASMINE /BOB - Best of Breed/ - Sudac dodjeljuje psu kojeg izabire između svih CAC-mužjaka i CACženki, najljepšeg mladog psa pasmine, te prvoplasiranog, odlično ocjenjenog, psa i ženke iz razreda veterana.
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
11
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NAJLJEPŠI PAS SUPROTNOG SPOLA /BOS/ – Sudac dodjeljuje najljepšem psu suprotnog spola.
NATJECANJE BEST IN SHOW:
NAJBOLJI JUNIOR HANDLER
NAJLJEPŠE ŠTENE - za sve prvoplasirane, vrlo perspektivne štence – mužjake i ženke
NAJLJEPŠI NAJMLAĐI PAS - za sve prvoplasirane, vrlo perspektivne najmlađe pse – mužjake i ženke
NAJLJEPŠI VETERAN - za sve prvoplasirane, odlično ocijenjene veterane – mužjake i ženke
NAJLJEPŠI PAR - čine pas i ženka iste pasmine, jednog vlasnika, koji su bili pozitivno ocijenjeni na izložbi.
UZGOJNA SKUPINA - sastoji se od najmanje 3 /tri/ psa, koji moraju biti pozitivno ocijenjeni na izložbi. Svi psi
jedne uzgojne skupine moraju potjecati od istog uzgajača, ali ne moraju biti njegovo vlasništvo.
NAJLJEPŠI MLADI PAS - za sve najljepše mlade pse svih pasmina
NAJLJEPŠI LOVAČKI RADNI PAS - za sve lovačke pse koji su dobili CAC-HR u razredu radnih pasa na izložbi
NAJLJEPŠI PSI FCI GRUPA - za sve najljepše pse pasmina –BOB, unutar svojih FCI grupa
NAJLJEPŠI AUTOHTONI PAS - za sve pobjednike pasmina hrvatskih autohtonih pasmina
NAJLJEPŠI PAS IZLOŽBE – BIS - za sve pobjednike FCI skupina
U svim navedenim natjecanjima sudac plasira 3 natjecatelja, osim u junior handlingu 5.
NAGRADE:
Nagrade dodjeljuje generalni sponzor Eukanuba.
SHOW REGULATIONS
Only purebreed dogs which are at least three months of age are allowed to participate in the show.
Dogs which owners have a permanent residence in the Republic of Croatia may be exhibited only if they have
been registered in the Croatian Stud Book for purebreed dogs.
Dogs bred abroad and dogs which owners are foreign citizens may be exhibited only if they have been
registered in one of the stud books recognized by the FCI.
The following dogs are not allowed to be exhibited in the show:
1. If the are not registered in one of the FCI recognized stud books
2. If they have not been entered for the show, as well as those that have been brought to the show as a
substitute for dogs that have been entered but not brought to the show.
3. If they are not entered in the show catalogue.
4. If they have contracted some contagious disease, if they have been subjected to unpermitted artificial
changes, if they have been castrated or sterilized, if they have deficiencies in testicles, bitches if they are in a
high degree of pregnancy.
AGRESSIVE DOGS:
Agressive dogs should be already marked as such in the entry form and should be muzzled all the time during
the show.
RESPONSABILITY OF THE OWNER:
The owner of the dog is responsible for any kind of damage caused by his dog. The organizers of the show are
not responsible for any damage or the loss of the dog (stolen or dissappeared, etc.)
COMPLAINTS
One can not complain on the qualification given by the judge, but complaint can be accepted if there was an
error in the procedure of judging made by the organizers, the judge himself or exhibitors. The complaint is
immediately handed to the Show Committee for Complaints which should make its decision before the
closure of the show according to the Regulations of the HKS and FCI.
CLASSES
1. Baby dogs (Baby Class)
for dogs 3 to 6 months of age
2. Puppy Class
for dogs 6 to 9 months of age
3. Young Dogs Class
for dogs 9 to 18 months of age
(Junior Class)
4. Intermediate Class
for dogs 15 to 24 months of age
5. Open Class
for dogs from 15 months of age
6. Working Dogs Class
for dogs from 15 months of age with a working certificate of the
required level
12
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Champion Class
8. Veteran Class
for dogs from 15 months of age with a confirmed national or
international championship in beauty
for dogs older then 8 years of age
Dogs from the classes under 1., 2., 3., and 8. do not compete for the CAC HR - CACIB.
QUALIFICATIONS
In the Baby Class and Puppy Class dogs are qualified as very promising, promising, not promising and not
satisfying. In these classes the first four dogs in each class are placed according to their qualities.
In all the other classes dogs are qualified as excellent, very good, good, sufficient and not sufficient. The first
four dogs in each class are placed according to their qualities if their qualification is at least very good.
A dog is marked “without qualification” if it can not be properly assesed because of its misbehaviour or
because of suspicion on artificial changing of the dog characteristics.
DISTRIBUTION OF AWARD CARDS
Dogs will receive award cards if they have achieved titles or challenge candidatures for:
CACIB - the card with a golden stripe
Reserve CACIB - the card with a silver stripe
CAC HR - the card with a Croatian tricolor stripe
Reserve CAC HR - the card with a Croatian narrow tricolor stripe
The Young Dog Winner - the card with a light blue stripe
The Best of Breed - the card with a Croatian tricolor stripe marked BOB
AWARDS AND CHALENGE CERTIFICATES
YOUNG DOG WINNER - The title “The Young Dog Winner” is awarded only in the Junior Class to the first
placed and excellent qualified dogs, both to male and female one. The awarding of this title is not obligatory.
The Young Dog Winners, male and female, compete for the title the Best Young Dog of the breed. The judge
will decide about the Best Young Dog just before choosing the Best of Breed dog.
CAC HR - the challenge certificate for the Croatian national champion in beauty is awarded to the first placed
and excellent qualified male and female in the following classes: intermediate, open, working and champion
class.
RESERVE CAC HR may be awarded to the second placed and excellent qualified male and female in the same
classes as for CAC. The awarding of the CAC HR and Reserve CAC HR is not obligatory.
BEST OF BREED - The title “The Best of Breed” - BOB is awarded to the first placed dog out of the following
group:
all CAC males, all CAC females, the Best Young Dog and the Best Veteran male and the Best Veteran female
(first placed and excellent qualified veterans).
BEST OF OPPOSITE SEX (BOS) - The judge must also choose the best exhibit from the opposite sex.
THE BEST IN SHOW COMPETITION:
The Best Junior handler
The Best Baby - for all the first placed very promising babies - males and females
The Best Puppy - for all the first placed very promising puppies - males and females
The Best Veteran - for all the first placed excellent qualified veterans - males and females
The Best Couple - for two dogs, male and female of one breed which have been entered in the show and
qualified, owned by the same owner
The Best Breeding Group - for groups of at least three dogs which have been entered in the show and
qualified, bred by the same breeder.
The Best Young Dog - for all the Best Young Dogs of all breeds
The Best Working Hunting Dog - for all hunting dogs which have been awarded CAC HR in the Working Class
at the show
The Best of Group - for all the Best of Breed dogs in their respective FCI groups
The Best Native Dog - for all the Best of Breed dogs of Croatian native breeds
The Best in Show - for all the group winners
In all the Best in Show competitions a judge will place the first three competitors, only in junior handling 5.
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
13
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
All the prizes are given by a general sponsor Eukanuba.
Kandidature koje pas može osvojiti na četiri ljetne nodne izložbe :
- CH M HR
- CH HR
- CH V HR
- CH HR I
CH M HR
UVJETI ZA STJECANJE NASLOVA MLADOG PRVAKA HRVATSKE U LJEPOTI
Hrvatski mladi prvak u ljepoti postaje pas koji je osvojio :
1. tri kandidature prvak razreda mladih
2. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;
3. jednu kandidaturu može zamijeniti kandidatura CAC-HR osvojena do 18 mjeseci starosti psa
Naslov mladog prvaka Hrvatske u ljepoti ne može se koristiti za prijavljivanje pasa u razred prvaka!
Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da ispunjeni formular s kopijama ocjenskih lista, karticama
i kopijom rodovnice dostavite u HKS.
CH HR
UVJETI ZA STJECANJE NASLOVA PRVAKA HRVATSKE U LJEPOTI
Za pasmine za koje je po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti potreban radni
ispit, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedede:
1. tri kandidature CAC-HR;
2. od tri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnim izložbama (CACIB);
3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje dva različita suca;
4. položen radni ispit odgovarajudeg stupnja;
5. posljednji CAC-HR treba ostvariti nakon 01. studenog 2009.
Za pasmine za koje se po pravilima FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti ne traži radni
ispit, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljedede:
1. četiri kandidature CAC-HR ;
2. od četiri kandidature, najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodim izložbama (CACIB);
3. kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;
4. posljednji CAC-HR treba ostvariti nakon 01. studenog 2009.
Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da ispunjeni formular s kopijama ocjenskih lista, karticama
i kopijom rodovnice dostavite u HKS.
CH V HR
UVJETI ZA STJECANJE NASLOVA VETERANSKOG PRVAKA HRVATSKE
Hrvatski veteranski prvak ostvaruje se ukoliko je pas zadovoljio sljedede:
1) tri naslova PRVAK RAZREDA VETERANA
2) naslovi moraju biti osvojeni od najmanje dva različita suca
Naslov veteranskog prvaka Hrvatske ne može se koristiti za prijavljivanje psa u razred prvaka!
14
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da ispunjeni formular s kopijama ocjenskih lista, karticama
i kopijom rodovnice dostavite u HKS.
CH HR I
UVJETI ZA STJECANJE NASLOVA HRVATSKOG IZLOŽBENOG PRVAKA
Za pasmine za koje je po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti potreban radni
ispit, ali ga pas nema položenog, uvjeti koje pas mora ispuniti i titule koje mora osvojiti su sljededi:
1) četiri kandidature CAC-HR;
2) od četiri kandidature CAC-HR najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnim izložbama;
3) kandidature moraju biti osvojene od najmanje tri različita suca;
4) prva osvojena kandidatura CAC-HR mora biti osvojena nakon 01. siječnja 2011. godine
Napomena: Istom psu de biti izdana isključivo jedna potvrda o ispunjavanju uvjeta o naslovu Hrvatskog
prvaka u ljepoti ili Hrvatskog izložbenog prvaka. Nakon što pas ispuni navedene uvjete molimo Vas da
ispunjeni formular s kopijama ocjenskih lista, karticama i kopijom rodovnice dostavite u HKS.
Titles that the dog can obtain on the 4 SPLIT SHOWS :
- CH M HR
- CH HR
- CH V HR
- CH HR I
CH M HR
CONDITIONS FOR OBTAINING TITLE OF CROATIAN JUNIOR CHAMPION
To be eligible for the title Croatian Junior Champion in Beauty, dogs must obtain the following:
1. three Junior Dog Winner titles;
2. the above mentioned three titles should be obtained under at least two different judges;
3. one Junior Dog Winner title may be substituted with a CAC-HR title, if the dog has obtained it while under
18 months of age.
Dogs with titles of Croatian Junior Champions in Beauty are not eligible to be entered into Champion Class at
shows.
After the dog meets the above requirements please fill in form and provide copies of lists, cards, and a copy
of the pedigree to the CKC.
CH HR
CONDITIONS FOR OBTAINING THE TITLE OF CROATIAN CHAMPION
For breeds subject to working trials according to FCI regulations for International Beauty Championship: To
be eligible for the title of Croatian Beauty Champion, dogs must obtain the following:
1. three CAC-HR titles;
2. two CAC (out of those three CAC) should be obtained at international shows (CACIB shows);
3. the above mentioned three CAC should be obtained under at least two different judges;
4. a sufficient grade or prize in a working trial;
5. the last CAC-HR should be achieved after 1st November 2009.
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
15
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
For breeds not subject to working trials according to FCI regulations for International Beauty Championship:
To be eligible for the title Croatian Beauty Champion, dogs must obtain the following:
1. four CAC-HR titles;
2. two CAC (out of those four CAC) should be obtained at international shows (CACIB shows);
3. the above mentioned four CAC should be obtained under at least three different judges;
4. the last CAC-HR should be achieved after 01. November 2009.
***Note:
Same dog can get certificate only for obtaining conditions of title Croatian Champion in Beauty or Croatian
Show Champion.
After the dog meets the above requirements please fill in form , and provide copies of lists, cards, and a copy
of the pedigree to the CKC
CH V HR
CONDITIONS FOR OBTAINING THE TITLE OF VETERAN CROATIAN CHAMPION
To be eligible for the title Croatian Veteran Champion in Beauty, dogs must obtain the following:
1. three Veteran Dog Winner titles;
2. the above mentioned three titles should be obtained under at least two different judges;
Dogs with titles of Croatian Veteran Champions are not eligible to be entered into Champion Class at
shows.
After the dog meets the above requirements please fill in form , and provide copies of lists, cards, and a copy
of the pedigree to the CKC.
CH HR I
CONDITIONS FOR OBTAINING THE TITLE OF CROATIAN SHOW CHAMPION
For breeds FCI is demanding to obtain International Beauty Championship WORKING TRIAL, if the dog
doesn’t have it, to be eligible for the title Croatian Show Champion, these dogs must obtain:
a) four times CAC HR;
b) two CAC (out of those four CAC) should have been obtained at international shows (CACIB shows);
c) the above mentioned four CAC should have been obtained under at least three different judges;
d) The first CAC-HR should be achieved after 1st of January 2011.
***Note: Same dog can get certificate only for obtaining conditions of title Croatian Champion in Beauty or
Croatian Show Champion.
After the dog meets the above requirements please fill in form , and provide copies of lists, cards, and a copy
of the pedigree to the CKC
Kupirani psi oštenjeni nakon 1. siječnja 2013. godine ne mogu učestvovati na kinološkim manifestacijama
na području Republike Hrvatske. Izuzetci su propisani Zakonom o zaštiti životinja.
Dogs born after 01st of January 2013 with cropped ears and docked tails, can not participate on any
cynological event in Croatia!
16
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RASPORED PASA PO PASMINAMA / BREED SCHEDULE
Total Pasmina / Breed
Kat. br. / Cat. no.
_________________________________________________________________________________________
8 AFGANISTANSKI HRT
AFGHAN HOUND
3 AKITA
AKITA
10 ALJAŠKI MALAMUT
ALASKAN MALAMUTE
11 AMERIČKA AKITA
AMERICAN AKITA
6 AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL
AMERICAN COCKER SPANIEL
21 AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
3 ANATOLSKI PASTIRSKI PAS
COBAN KÖPEGI
3 ARAPSKI HRT - SLUGI
SLOUGHI
1 AUSTRALSKI GOVEDARSKI PAS
AUSTRALIAN CATTLE DOG
12 AUSTRALSKI OVČAR
AUSTRALIAN SHEPHERD DOG
1 AZAVAK
AZAWAKH
1 BANGKAEW ŠPIC
THAI BANGKAEW DOG
3 BARBET
FRENCH WATER DOG
5 BASENĐI
BASENJI
7 BASET
BASSET HOUND
1 BAVARSKI KRVOSLJEDNIK
BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND
2 BEDLINGTON TERIJER
BEDLINGTON TERRIER
1 BELGIJSKI OVČAR - GROENENDAEL
CHIEN DE BERGER BELGE - GROENENDAEL
5 BELGIJSKI OVČAR - TERVUEREN
CHIEN DE BERGER BELGE - TERVUEREN
13 BERNSKI PLANINSKI PAS
BERNER SENNENHUND
2 BIEWER JORKŠIRSKI TERIJER
BIEWER YORKSHIRE TERRIER
13 BIGL
BEAGLE
12 BIŠON
BICHON A POIL FRISE
2 BOBTAIL - STAROENGLESKI OVČAR
OLD ENGLISH SHEEPDOG - BOBTAIL
750
757
213
215
700
709
216
226
892
897
630
650
574
576
683
685
475
245
256
682
240
905
907
729
733
82
88
387
3
4
468
163
167
394
406
390
391
362
374
1031
1042
698
699
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
17
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7 BOKSER
DEUTSCHER BOXER
3 BORDER TERIJER
BORDER TERRIER
3 BOSERON
BERGER DE BEAUCE - BEAUCERON
13 BOSTON TERIJER
BOSTON TERRIER
7 BRADATI KOLI
BEARDED COLLIE
3 BRAZILSKA FILA
FILA BRASILEIRO
1 BRAZILSKI TERIJER
TERRIER BRASILEIRO
3 BRIARD - BRIJEŠKI OVČAR
BERGER DE BRIE - BRIARD
2 BRISELSKI GRIFON
GRIFFON BRUXELLOIS
16 BULMASTIF
BULLMASTIFF
2 BULTERIJER
BULL TERRIER
6 CANE CORSO
CANE CORSO
6 CRNI RUSKI TERIJER
TCHIORNY TERRIER
6 ČAU - ČAU
CHOW-CHOW
1 ČEŠKOSLOVAČKI VUČJAK
ČESKOSLOVENSKY VLČAK
12 ČIVAVA DUGODLAKA
CHIHUAHUENO - LONG - HAIRED
19 ČIVAVA KRATKODLAKA
CHIHUAHUENO - SMOOTH - HAIRED
38 DALMATINSKI PAS
DALMATINSKI PAS
2 DANDIE DINMONT TERIJER
DANDIE DINMONT TERRIER
12 DOBERMAN
DOBERMANN
7 DOGO ARGENTINO
DOGO ARGENTINO
15 ENGLESKI BULDOG
BULLDOG
8 ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL
ENGLISH COCKER SPANIEL
6 ENGLESKI SETER
ENGLISH SETTER
8 ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL
ENGLISH SPRINGER SPANIEL
2 ENTLEBUŠKI PLANINSKI PAS
ENTLEBUCHER SENNENHUND
2 EPANJEL BRETON
EPAGNEUL BRETON
482
488
5
7
168
170
799
811
174
180
542
544
44
171
173
442
443
545
560
604
605
476
481
536
541
723
728
469
812
823
824
842
761
798
46
47
294
305
336
342
964
978
876
883
91
96
884
891
584
585
436
437
18
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 ERDEL TERIJER
AIREDALE TERRIER
2 FARAONSKI PAS
PHARAOH HOUND
2 FINSKI LAPHUND
SUOMENLAPINKOIRA
1 FLANDRIJSKI GOVEDARSKI PAS
BOUVIER DES FLANDRES
13 FOKSTERIJER KRATKODLAKI
FOX TERRIER (SMOOTH)
10 FOKSTERIJER OŠTRODLAKI
FOX TERRIER (WIRE)
16 FRANCUSKI BULDOG
BOULEDOGUE FRANCAIS
1 GONIČ RAKUNA CRN S PALEŽOM
BLACK AND TAN COONHOUND
3 GORDON SETER
GORDON SETTER
14 GRANIČARSKI KOLI
BORDER COLLIE
3 HAVANEZER
BICHON HAVANAIS
1 HOKKAIDO
HOKKAIDO
1 HRVATSKI OVČAR
HRVATSKI OVČAR
14 IRSKI CRVENI SETER
IRISH RED SETTER
3 IRSKI VUČJI HRT
IRISH WOLFHOUND
9 ISTARSKI GONIČ KRATKODLAKI
ISTARSKI GONIČ KRATKODLAKI
12 JACK RUSSEL TERIJER
JACK RUSSEL TERRIER
1 JAPANSKI CHIN
CHIN
2 JAPANSKI ŠPIC
NIHON SUPITTSU
2 JAZAVČAR DUGODLAKI
DACHSHUND STANDARD LANGHAAR
6 JAZAVČAR KRATKODLAKI
DACHSHUND STANDARD KURZHAAR
1 JAZAVČAR KUNIDAR DUGODLAKI
DACHSHUND KANINCHEN LANGHAAR
6 JAZAVČAR KUNIDAR KRATKODLAKI
DACHSHUND KANINCHEN KURZHAAR
3 JAZAVČAR KUNIDAR OŠTRODLAKI
DACHSHUND KANINCHEN RAUHHAAR
5 JAZAVČAR OŠTRODLAKI
DACHSHUND STANDARD RAUHHAAR
9 JAZAVČAR PATULJASTI KRATKODLAKI
DACHSHUND ZWERG KURZHAAR
8 JAZAVČAR PATULJASTI OŠTRODLAKI
DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR
1
2
922
923
236
237
471
8
20
21
30
147
162
346
97
99
181
194
533
535
243
470
100
113
658
660
347
355
606
617
459
241
242
499
500
493
498
529
523
528
530
532
501
505
506
514
515
522
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
19
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18 JORKŠIRSKI TERIJER
YORKSHIRE TERRIER
4 KANARSKI PAS
DOGO CANARIO
8 KAVALIR KING CHARLES ŠPANIJEL
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
1 KERI BLU TERIJER
KERRY BLUE TERRIER
1 KERN TERIJER
CAIRN TERRIER
21 KINESKI KUKMASTI PAS
CHINESE CRESTED DOG
1 KISHU
KISHU
2 KLAMBER ŠPANIJEL
CLUMBER SPANIEL
1 KONTINENTALNI BULDOG
CONTINENTAL BULLDOG
2 KOOIKERHONDJE
KOOIKERHONDJE
2 KORTHALSOV GRIFON
GRIFFON D´ARRET A POIL DUR KORTHALS
31 LABRADOR RETRIVER
LABRADOR RETRIEVER
1 LAGOTTO ROMAGNOLO
LAGOTTO ROMAGNOLO
2 LAKELAND TERIJER
LAKELAND TERRIER
2 LANCASHIRE HEELER
LANCASHIRE HEELER
6 LASA APSO
LHASA APSO
4 LEONBERGER
LEONBERGER
4 MAĐARSKA VIŽLA - KRATKODLAKA
ROVIDSZORU MAGYAR VISZLA
1 MAJMUNSKI PINČ
AFFENPINSCHER
1 MALI BASET GRIFON VENDEEN
PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN
2 MALI LAVLJI PAS
PETIT CHIEN LEON
4 MALI TALIJANSKI HRT
PICCOLO LEVRIERO ITALIANO
8 MALTEZER
MALTESE
1 MANCHESTER TERRIER
MANCHESTER TERRIER
1 MEKODLAKI PŠENIČNI TERRIER
IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER
8 MOPS
PUG
2 NAPULJSKI MASTIF
MASTINO NAPOLETANO
64
81
489
492
444
451
42
45
933
953
238
874
875
388
909
910
439
440
843
873
904
31
32
392
393
914
919
563
566
432
435
265
361
924
925
678
681
1023
1030
33
43
954
961
561
562
20
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 NORWICH TERIJER
NORWICH TERRIER
18 NJEMAČKA DOGA
DEUTSCHE DOGGE
7 NJEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR
DEUTSCHER KURZHAAR. VORSTEHHUND
1 NJEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR
DEUTSCHER DRAHTHAAR
15 NJEMAČKI ŠPIC - PATULJASTI
DEUTSCHER SPITZ - ZWERGSPITZ
1 NJEMAČKI ŠPIC - SREDNJI
MITTELSPITZ
8 NJUFAUNDLENDER
NEWFOUNDLAND
7 PAPIJON
PAPILLON
5 PARSON RUSSELL TERRIER
PARSON RUSSELL TERRIER
3 PAS SV. HUBERTA
BLOODHOUND
3 PATULJASTI BULTERIJER
MINIATURE BULL TERRIER
8 PATULJASTI PINČ
ZWERGPINSCHER
17 PATULJASTI ŠNAUCER
ZWERGSCHNAUZER
7 PEKINEZER
PEKINGESE
1 PERUANSKI GOLOKOŽI PAS - SREDNJI
PERRO SIN PELO DEL PERU - MEDIO
1 PERUANSKI GOLOKOŽI PAS - VELIKI
PERRO SIN PELO DEL PERU - GRANDE
7 PERZIJSKI HRT - SALUKI
SALUKI
1 PHALENE
PHALENE
2 POINTER
ENGLISH POINTER
3 POSAVSKI GONIČ
POSAVSKI GONIČ
16 PUDL PATULJASTI
CANICHE NAIN
8 PUDL SREDNJI
CANICHE MOYEN
10 PUDL TOY
CANICHE MINIATURE (TOY)
1 PUDL TOY CRNO BIJELI
CANICHE TOY NEW COLORS
10 PUDL VELIKI
GRAND CANICHE
3 PULI
PULI
4 RAVNODLAKI RETRIVER
FLAT-COATED RETRIEVER
48
318
335
407
413
414
735
749
734
310
317
926
932
34
38
343
345
627
629
257
264
277
293
452
458
921
920
651
657
467
89
90
356
358
997
1012
989
996
1013
1022
389
979
988
472
474
143
146
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
21
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 RIĐI BRETONSKI OŠTRODLAKI BASET
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
9 RODEZIJSKI RIĐBEK
RHODESIAN RIDGEBACK
4 ROTVAJLER
ROTTWEILER
3 RUSKI HRT - BORZOJ
RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA
6 RUSKI TOY - DUGODLAKI
RUSSKIY TOY - LONGHAIRED
1 RUSKI TOY - KRATKODLAKI
RUSSKIY TOY - SMOOTH-HAIRED
6 SAMOJED
SAMOIEDSKAIA SABAKA
3 SCHAPENDOES
SCHAPENDOES
8 SHIBA
SHIBA
1 SHIKOKU
SHIKOKU
7 SIBIRSKI HASKI
SIBERIAN HUSKY
1 SICILIJANSKI HRT
CIRNECO DELL'ETNA
3 SILIHEM TERIJER
SEALYHAM TERRIER
3 SILKI TERIJER
AUSTRALIAN SILKY TERRIER
1 SLOVAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR
SLOVENSKI HRUBOSRSTY OHAR
1 SREDNJEAZIJSKI OVČAR
SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA
3 SREDNJI ŠNAUCER
SCHNAUZER
18 STAFORDSKI BULTERIJER
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
2 ŠAR - PEI
SHAR - PEI
3 ŠETLANDSKI OVČAR
SHETLAND SHEEPDOG
16 ŠI - CU
SHIH - TZU
6 ŠKOTSKI OVČAR DUGODLAKI
COLLIE ROUGH
9 ŠKOTSKI TERIJER
SCOTTISH TERRIER
6 ŠPANJOLSKI PAS ZA VODU
PERRO DE AGUA ESPAŃOL
1 ŠVEDSKI VALLHUND
VASTGOTASPETS
10 ŠVICARSKI BIJELI OVČAR
BERGER BLANC SUISSE
2 ŠVICARSKI GONIČ - BERNSKI GONIČ
SCHWEIZER LAUFHUND - BERNESE HOUND
384
375
383
306
309
758
760
460
465
466
710
715
210
212
227
234
244
716
722
235
58
60
61
63
441
567
274
276
586
603
962
963
195
197
1045
1060
692
697
49
57
898
903
239
200
209
359
360
22
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 ŠVICARSKI GONIČ - SCHWYZ
SCHWEIZER LAUFHUND - SCHWYZ HOUND
3 TALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR
BRACCO ITALIANO
1 TALIJANSKI OŠTRODLAKI PTIČAR
SPINONE ITALIANO
2 TIBETSKI MASTIF
DO - KHYI
3 TIBETSKI ŠPANIJEL
TIBETAN SPANIEL
6 TORNJAK
TORNJAK
1 TOSA
TOSA
2 TULEARSKI PAS
COTON DE TULEAR
14 VAJMARSKI PTIČAR - KRATKODLAKI
WEIMARANER - SHORT HAIRED
3 VELIKI ENGLESKI HRT
GREYHOUND
1 VELIKI PLAVI GASKONJSKI GONIČ
GRAND BLEU DE GASCOGNE
8 VELIKI ŠNAUCER
RIESENSCHNAUZER
4 VELIKI ŠVICARSKI PLANINSKI PAS
GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND
2 VELŠKI KORGI KARDIGAN
WELSH CORGI CARDIGAN
6 VELŠKI KORGI PEMBRUK
WELSH CORGI PEMBROKE
1 VELŠKI ŠPRINGER ŠPANIJEL
WELSH SPRINGER SPANIEL
3 VELŠKI TERIJER
WELSH TERRIER
14 VIPET - MALI ENGLESKI HRT
WHIPPET
9 ZAPADNOŠKOTSKI BIJELI TERIJER
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
29 ZLATNI RETRIVER
GOLDEN RETRIEVER
386
429
431
438
568
569
911
913
578
583
577
1043
1044
415
428
661
663
385
266
273
570
573
198
199
686
691
908
39
41
664
677
618
626
114
142
24
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RASPORED PASA PO KRUGOVIMA / RING SCHEDULE
___________________________________________________________________________________
KRUG 1 ......... sudac: NATALJA SKALIN (SE)
ERDEL TERIJER / AIREDALE TERRIER
BEDLINGTON TERIJER / BEDLINGTON TERRIER
BORDER TERIJER / BORDER TERRIER
FOKSTERIJER KRATKODLAKI / FOX TERRIER (SMOOTH)
FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER (WIRE)
LAKELAND TERIJER / LAKELAND TERRIER
MANCHESTER TERRIER / MANCHESTER TERRIER
PARSON RUSSELL TERRIER / PARSON RUSSELL TERRIER
VELŠKI TERIJER / WELSH TERRIER
KERI BLU TERIJER / KERRY BLUE TERRIER
MEKODLAKI PŠENIČNI TERRIER / IRISH SOFT COATED
WHEATEN TERRIER
BRAZILSKI TERIJER / TERRIER BRASILEIRO
KERN TERIJER / CAIRN TERRIER
DANDIE DINMONT TERIJER / DANDIE DINMONT TERRIER
NORWICH TERIJER / NORWICH TERRIER
ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER
SILIHEM TERIJER / SEALYHAM TERRIER
SILKI TERIJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER
JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER
KRUG 2 ......... sudac: CHAN WENG WOH (MAL)
BASET / BASSET HOUND
POINTER / ENGLISH POINTER
ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER
GORDON SETER / GORDON SETTER
IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER
ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER
RAVNODLAKI RETRIVER / FLAT-COATED RETRIEVER
FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS
KRUG 3 ......... sudac: DAGMAR KLEIN (RO)
BELGIJSKI OVČAR - TERVUEREN / CHIEN DE BERGER BELGE TERVUEREN
BOSERON / BERGER DE BEAUCE - BEAUCERON
BRIARD - BRIJEŠKI OVČAR / BERGER DE BRIE - BRIARD
BRADATI KOLI / BEARDED COLLIE
GRANIČARSKI KOLI / BORDER COLLIE
ŠETLANDSKI OVČAR / SHETLAND SHEEPDOG
VELŠKI KORGI KARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN
ŠVICARSKI BIJELI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE
SCHAPENDOES / SCHAPENDOES
AKITA / AKITA
AMERIČKA AKITA / AMERICAN AKITA
SHIBA / SHIBA
SICILIJANSKI HRT / CIRNECO DELL'ETNA
FINSKI LAPHUND / SUOMENLAPINKOIRA
KISHU / KISHU
ŠVEDSKI VALLHUND / VASTGOTASPETS
BANGKAEW ŠPIC / THAI BANGKAEW DOG
JAPANSKI ŠPIC / NIHON SUPITTSU
HOKKAIDO / HOKKAIDO
1
3
5
8
21
31
33
34
39
42
43
44
45
46
48
49
58
61
64
2
4
7
20
30
32
38
41
47
57
60
63
81
82
89
91
97
100
114
143
147
88
90
96
99
113
142
146
162
163
167
168
171
174
181
195
198
200
210
213
216
227
235
236
238
239
240
241
243
170
173
180
194
197
199
209
212
215
226
234
237
242
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
25
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SHIKOKU / SHIKOKU
KRUG 4 ......... sudac: BO SKALIN (SE)
AUSTRALSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD DOG
PATULJASTI PINČ / ZWERGPINSCHER
MAJMUNSKI PINČ / AFFENPINSCHER
VELIKI ŠNAUCER / RIESENSCHNAUZER
SREDNJI ŠNAUCER / SCHNAUZER
PATULJASTI ŠNAUCER / ZWERGSCHNAUZER
DOBERMAN / DOBERMANN
ROTVAJLER / ROTTWEILER
NJUFAUNDLENDER / NEWFOUNDLAND
KRUG 5 ......... sudac: ZLATKO KRALJIĆ (HR)
NJEMAČKA DOGA / DEUTSCHE DOGGE
DOGO ARGENTINO / DOGO ARGENTINO
PAS SV. HUBERTA / BLOODHOUND
GONIČ RAKUNA CRN S PALEŽOM / BLACK AND TAN
ISTARSKI GONIČ KRATKODLAKI / ISTARSKI GONIČ
POSAVSKI GONIČ / POSAVSKI GONIČ
ŠVICARSKI GONIČ - BERNSKI GONIČ / SCHWEIZER
LAUFHUND - BERNESE HOUND
MALI BASET GRIFON VENDEEN / PETIT BASSET GRIFFON
BIGL / BEAGLE
RODEZIJSKI RIĐBEK / RHODESIAN RIDGEBACK
RIĐI BRETONSKI OŠTRODLAKI BASET / BASSET FAUVE DE
BRETAGNE
VELIKI PLAVI GASKONJSKI GONIČ / GRAND BLEU DE
ŠVICARSKI GONIČ - SCHWYZ / SCHWEIZER LAUFHUND SCHWYZ HOUND
BAVARSKI KRVOSLJEDNIK / BAYRISCHER
KONTINENTALNI BULDOG / CONTINENTAL BULLDOG
PUDL TOY CRNO BIJELI / CANICHE TOY NEW COLORS
BIEWER JORKŠIRSKI TERIJER / BIEWER YORKSHIRE TERRIER
LANCASHIRE HEELER / LANCASHIRE HEELER
KRUG 6 ......... sudac: LESLEY CHALMERS (NZ)
BERNSKI PLANINSKI PAS / BERNER SENNENHUND
NJEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCHER KURZHAAR.
VORSTEHHUND
NJEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCHER DRAHTHAAR
VAJMARSKI PTIČAR - KRATKODLAKI / WEIMARANER - SHORT
HAIRED
TALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR / BRACCO ITALIANO
MAĐARSKA VIŽLA - KRATKODLAKA / ROVIDSZORU MAGYAR
VISZLA
EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON
TALIJANSKI OŠTRODLAKI PTIČAR / SPINONE ITALIANO
KORTHALSOV GRIFON / GRIFFON D´ARRET A POIL DUR
SLOVAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / SLOVENSKI HRUBOSRSTY
BRISELSKI GRIFON / GRIFFON BRUXELLOIS
KAVALIR KING CHARLES ŠPANIJEL / CAVALIER KING CHARLES
SPANIEL
PEKINEZER / PEKINGESE
JAPANSKI CHIN / CHIN
RUSKI TOY - DUGODLAKI / RUSSKIY TOY - LONGHAIRED
RUSKI TOY - KRATKODLAKI / RUSSKIY TOY - SMOOTH-HAIRED
244
245
257
265
266
274
277
294
306
310
256
264
318
336
343
346
347
356
359
335
342
345
361
362
375
384
273
276
293
305
309
317
355
358
360
374
383
385
386
387
388
389
390
392
391
393
394
407
406
413
414
415
428
429
432
431
435
436
438
439
441
442
444
437
452
459
460
466
458
440
443
451
465
26
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PHALENE / PHALENE
KRUG 7 ......... sudac: MONIKA BLAHA (AT)
BELGIJSKI OVČAR - GROENENDAEL / CHIEN DE BERGER
BELGE - GROENENDAEL
ČEŠKOSLOVAČKI VUČJAK / ČESKOSLOVENSKY VLČAK
HRVATSKI OVČAR / HRVATSKI OVČAR
FLANDRIJSKI GOVEDARSKI PAS / BOUVIER DES FLANDRES
PULI / PULI
AUSTRALSKI GOVEDARSKI PAS / AUSTRALIAN CATTLE DOG
CANE CORSO / CANE CORSO
BOKSER / DEUTSCHER BOXER
KANARSKI PAS / DOGO CANARIO
JAZAVČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND STANDARD
JAZAVČAR DUGODLAKI / DACHSHUND STANDARD LANGHAAR
JAZAVČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND STANDARD
JAZAVČAR PATULJASTI KRATKODLAKI / DACHSHUND ZWERG
KURZHAAR
JAZAVČAR PATULJASTI OŠTRODLAKI / DACHSHUND ZWERG
RAUHHAAR
JAZAVČAR KUNIDAR KRATKODLAKI / DACHSHUND
KANINCHEN KURZHAAR
JAZAVČAR KUNIDAR DUGODLAKI / DACHSHUND KANINCHEN
LANGHAAR
JAZAVČAR KUNIDAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND
KANINCHEN RAUHHAAR
HAVANEZER / BICHON HAVANAIS
KRUG 8 ......... sudac: ZSOLT CSABA LOKODI (RO)
CRNI RUSKI TERIJER / TCHIORNY TERRIER
BRAZILSKA FILA / FILA BRASILEIRO
BULMASTIF / BULLMASTIFF
NAPULJSKI MASTIF / MASTINO NAPOLETANO
LEONBERGER / LEONBERGER
SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA
TIBETSKI MASTIF / DO - KHYI
VELIKI ŠVICARSKI PLANINSKI PAS / GROSSER SCHWEIZER
SENNENHUND
ANATOLSKI PASTIRSKI PAS / COBAN KÖPEGI
TOSA / TOSA
TORNJAK / TORNJAK
ENTLEBUŠKI PLANINSKI PAS / ENTLEBUCHER SENNENHUND
STAFORDSKI BULTERIJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
BULTERIJER / BULL TERRIER
JACK RUSSEL TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER
KRUG 9 ......... sudac: NATAŠA BLANUŠA (HR)
ZAPADNOŠKOTSKI BIJELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE
TERRIER
PATULJASTI BULTERIJER / MINIATURE BULL TERRIER
AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN
STAFFORDSHIRE TERRIER
PERZIJSKI HRT - SALUKI / SALUKI
IRSKI VUČJI HRT / IRISH WOLFHOUND
VELIKI ENGLESKI HRT / GREYHOUND
VIPET - MALI ENGLESKI HRT / WHIPPET
MALI TALIJANSKI HRT / PICCOLO LEVRIERO ITALIANO
467
468
469
470
471
472
475
476
482
489
493
499
501
506
474
481
488
492
498
500
505
514
515
522
523
528
529
530
532
533
535
536
542
545
561
563
567
568
570
541
544
560
562
566
574
577
578
584
586
604
606
576
618
626
627
630
629
650
651
658
661
664
678
657
660
663
677
681
569
573
583
585
603
605
617
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
27
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AZAVAK / AZAWAKH
ARAPSKI HRT - SLUGI / SLOUGHI
682
683
685
686
692
698
691
697
699
700
710
716
723
729
734
735
750
758
709
715
722
728
733
KRUG 11 ......... sudac: LIZ CARTLEDGE (UK)
DALMATINSKI PAS / DALMATINSKI PAS
BOSTON TERIJER / BOSTON TERRIER
ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUENO - LONG - HAIRED
ČIVAVA KRATKODLAKA / CHIHUAHUENO - SMOOTH - HAIRED
761
799
812
824
798
811
823
842
KRUG 12 ......... sudac: TAMAS JAKKEL (HU)
LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER
KLAMBER ŠPANIJEL / CLUMBER SPANIEL
ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL
ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL
AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL
ŠPANJOLSKI PAS ZA VODU / PERRO DE AGUA ESPAOOL
LAGOTTO ROMAGNOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO
BARBET / FRENCH WATER DOG
VELŠKI ŠPRINGER ŠPANIJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL
KOOIKERHONDJE / KOOIKERHONDJE
TIBETSKI ŠPANIJEL / TIBETAN SPANIEL
LASA APSO / LHASA APSO
843
874
876
884
892
898
904
905
908
909
911
914
873
875
883
891
897
903
KRUG 10 ......... sudac: IGOR VYGUZOV (RU)
VELŠKI KORGI PEMBRUK / WELSH CORGI PEMBROKE
ŠKOTSKI OVČAR DUGODLAKI / COLLIE ROUGH
BOBTAIL - STAROENGLESKI OVČAR / OLD ENGLISH
SHEEPDOG - BOBTAIL
ALJAŠKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE
SAMOJED / SAMOIEDSKAIA SABAKA
SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY
ČAU - ČAU / CHOW-CHOW
BASENĐI / BASENJI
NJEMAČKI ŠPIC - SREDNJI / MITTELSPITZ
NJEMAČKI ŠPIC - PATULJASTI / DEUTSCHER SPITZ AFGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND
RUSKI HRT - BORZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA
KRUG 13 ......... sudac: STEVEN SEYMOUR (AU)
PERUANSKI GOLOKOŽI PAS - VELIKI / PERRO SIN PELO DEL
PERU - GRANDE
PERUANSKI GOLOKOŽI PAS - SREDNJI / PERRO SIN PELO DEL
PERU - MEDIO
FARAONSKI PAS / PHARAOH HOUND
MALI LAVLJI PAS / PETIT CHIEN LEON
PAPIJON / PAPILLON
KINESKI KUKMASTI PAS / CHINESE CRESTED DOG
MOPS / PUG
ŠAR - PEI / SHAR - PEI
ENGLESKI BULDOG / BULLDOG
KRUG 14 ......... sudac: DAN ERICSSON (SE)
PUDL VELIKI / GRAND CANICHE
PUDL SREDNJI / CANICHE MOYEN
PUDL PATULJASTI / CANICHE NAIN
PUDL TOY / CANICHE MINIATURE (TOY)
MALTEZER / MALTESE
BIŠON / BICHON A POIL FRISE
749
757
760
907
910
913
919
920
921
922
924
926
933
954
962
964
923
925
932
953
961
963
978
979
989
997
1013
1023
1031
988
996
1012
1022
1030
1042
28
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TULEARSKI PAS / COTON DE TULEAR
ŠI - CU / SHIH - TZU
1043
1045
1044
1060
30
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RASPORED PASA PO ZEMLJAMA / COUNTRY SCHEDULE
Country
Zemlja
AUSTRIA
BELGIUM
BELARUS
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BULGARIA
MONTENEGRO
CZECH REBUBLIC
DENMARK
ESTONIA
PHILIPPINES
FINLAND
FRANCE
CROATIA
ITALY
LATVIA
LITHUANIA
HUNGARY
NETHERLANDS
NORWAY
GERMANY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
RUSSIA
UNITED STATES
SLOVAKIA
SLOVENIA
SERBIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UKRAINE
UNITED KINGDOM
AUSTRIJA
BELGIJA
BJELORUSIJA
BOSNA I HERCEGOVINA
BUGARSKA
CRNA GORA
ČEŠKA
DANSKA
ESTONIJA
FILIPINI
FINSKA
FRANCUSKA
HRVATSKA
ITALIJA
LATVIJA
LITVA
MAĐARSKA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
POLJSKA
PORTUGAL
RUMUNJSKA
RUSIJA
SAD
SLOVAČKA
SLOVENIJA
SRBIJA
ŠPANJOLSKA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
UKRAJINA
VELIKA BRITANIJA
Total:
Total
35
14
2
3
3
1
113
14
11
1
13
38
152
173
7
23
52
30
39
70
31
3
14
62
3
28
12
13
22
42
8
10
18
1060
32
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BEST IN SHOW SUCI / JUDGES
JUNIOR HANDLING
MIREIA CABRE ASENSIO (E)
NAJLJEPŠE ŠTENE / THE BEST BABY
ZLATKO KRALJID (HR)
NAJLJEPŠI NAJMLAĐI PAS / THE BEST PUPPY
NATALJA SKALIN (S)
NAJLJEPŠI PAR / THE BEST COUPLE
LESLEY CHALMERS (NZ)
NAJLJEPŠA UZGOJNA SKUPINA / THE BEST BREEDERS
GROUP
ZLATKO KRALJID (HR)
NAJLJEPŠI VETERAN / THE BEST VETERAN
NATALJA SKALIN (S)
NAJLJEPŠI LOVNI PAS IZ RAZREDA RADNIH / THE BEST
HUNTING DOG, WORKING CLASS
TAMAS JAKKEL (H)
I. FCI SKUPINA / FCI GROUP I
CHAN WENG WOH (MAL)
II. FCI SKUPINA / FCI GROUP II
BO SKALIN (S)
III. FCI SKUPINA / FCI GROUP III
ZSOLT CSABA LOKODI (RO)
IV. FCI SKUPINA / FCI GROUP IV
IGOR VYGUZOV (RUS)
V. FCI SKUPINA / FCI GROUP V
DAGMAR KLEIN (RO)
VI. FCI SKUPINA / FCI GROUP VI
LIZ CARTLEDGE (UK)
VII. FCI SKUPINA / FCI GROUP VII
LESLEY CHALMERS (NZ)
VIII. FCI SKUPINA / FCI GROUP VIII
TAMAS JAKKEL (H)
IX. FCI SKUPINA / FCI GROUP IX
STEVEN SEYMOUR (AUS)
X. FCI SKUPINA / FCI GROUP X
NATAŠA BLANUŠA (HR)
NAJLJEPŠI MLADI PAS IZLOŽBE / JUNIOR BEST IN
SHOW
MONIKA BLAHA (A)
NAJLJEPŠI AUTOHTONI PAS / THE BEST OF THE
CROATIAN BREEDS
ZSOLT CSABA LOKODI (RO)
NAJLJEPŠI PAS IZLOŽBE / BEST IN SHOW
DAN ERICSSON (S)
34
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRUG 1
Sudac: NATALJA SKALIN (SE)
---------------------------------------------------------FCI:III-7
ERDEL TERIJER
==========================================================
AIREDALE TERRIER
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 1.
GIVENCHY OF THE AIRE VICTORY
NHSB 2912957, ošt.6.2.2013., O:EVERMAY'S VICTORY LOVER BOY, M:GIOMBATTISTA OF THE AIRE
VICTORY, uzg. SPRONCK BERTHIE, vl. SPRONCK BERTHIE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 2.
VALERIA OF THE AIRE VICTORY
NHSB 2860918, ošt.11.11.2011., O:GINGERDREAM ALL EYES ON ME, M:LADY PI V.'T SEEBOSCH, uzg.
SPRONCK KELLY, vl. SPRONCK BERTHIE
FCI:III-9
BEDLINGTON TERIJER
==========================================================
BEDLINGTON TERRIER
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 3.
GRANLASCO BENHUR
ROI 1379261, ošt.21.4.2013., O:ARCENCIEL ARLEQUIN, M:GRANLASCO VIOLETTA, uzg. ANSELMI
GIULIA, vl. VARCHI ALICE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 4.
VELVETY WALTZING MATILDA
SE 42510/2012, ošt.31.5.2012., O:PIPERDENE COLOR ME BLU, M:VELVETY TIRAMISU, uzg. NILSON
LOTTE LISE, vl. PROIETTI SILVIA & VARCHI ALICE
FCI:III-10
BORDER TERIJER
==========================================================
BORDER TERRIER
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 5.
MEADOWLAKE IN VINO VERITAS
NHSB 2904518, ošt.13.6.2012., O:MCHILL'S PRINCE GIZMO HOUSE OF GREMLIN, M:MEADOWLAKE
BROWN SUGAR, uzg. KONG J. & KONG K. & FITZPATRICK KAREN, vl. BIJNEN-GUNS WLM & BIJNEN
_ 6.
JEWEL FIERY LUCIFER
ČLP7BRT75605, ošt.10.3.2012., O:KALI-KAMA KNOCKENDUFF, M:AKENSIDE XTRA, uzg. KUBIK
ZBYNEK, vl. MALINOVA JANA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 7.
MEADOWLAKE SIMPLY EMMA
NHSB 2943868, ošt.5.6.2013., O:MEADOWLAKE SMASH, M:MEADOWLAKE SIMPLY SINFUL, uzg.
COURTELIS, WILKINSON & FITZPATRICK K. & D., vl. BIJNEN-GUNS WLM & BIJNEN AJH
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:III-12
FOKSTERIJER KRATKODLAKI
==========================================================
FOX TERRIER (SMOOTH)
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 8.
FELIPE V. D. SCHONEN BERGEN
13 1079, ošt.23.2.2013., O:MANTO V. D. SCHONEN BERGEN, M:LOLITA V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
_ 9.
GLADIATOR V. D. SCHONEN BERGEN
13 1116, ošt.7.4.2013., O:KONRAD V. D. SCHONEN BERGEN, M:GLORIA V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 10.
ARTEMIS V. D. SCHONEN BERGEN
12 1245, ošt.30.8.2012., O:MORITZ V. D. SCHONEN BERGEN, M:LOLITA V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 11.
XANDA V. D. SCHONEN BERGEN
12 1113, ošt.1.4.2012., O:JASKO V. D. ZWESTER OHM, M:MARY-LU V. FRECHDACHS, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 12.
MANTO V. D. SCHONEN BERGEN
10 1050, ošt.19.2.2010., O:TWAIN OD HRUBEHO LESA, M:EVI V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 13.
ABSOLUTELY SUPERSTITIOUS
RN25266601, ošt.25.11.2012., O:ABSOLUTELY OH NO, M:QUISSEX MOUCHE, uzg. SMITH W JAMES &
GABEL DANA, vl. SCHONEBERG F. W. & SMITH J. W. & GABEL D.
_ 14.
FOXWELL RAMA POWER STRIKE
RN 21125205, ošt.20.6.2010., O:QUIGLEY'S BRODY BO BRITCHES, M:RAMA RAGE IN THE PARK, uzg.
SALLEE-HILL LINDA & LUYTEN PETER, vl. SALLEE-HILL LINDA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 15.
AGRIA WHAT S NEWS PUSSYCAT
MET SF. 8/14, ošt.3.1.2014., O:AGRIA TOM HANKS, M:AGRIA OLIVIA, uzg. KOROSZ ANDRAS, vl.
ZAHONYI - ABEL DOROTTYA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 16.
HARMONY V. D. SCHONEN BERGEN
13 1120, ošt.19.4.2013., O:QUINN V. D. SCHONEN BERGEN, M:HIGHLIGHT V. D. SCHONEN BERGEN,
uzg. SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 17.
ESTELLA V. D. SCHONEN BERGEN
13 1002, ošt.6.1.2013., O:PUSCHKIN V. D. SCHONEN BERGEN, M:MISS-EVI V. D. SCHONEN BERGEN,
uzg. SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
36
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 18.
YASMIN V. D. SCHONEN BERGEN
12 1117, ošt.4.4.2012., O:JASKO V. D. ZWESTER OHM, M:BELINDA V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 19.
MISS-HELIA V. D. SCHONEN BERGEN
10 1054, ošt.19.2.2010., O:TWAIN OD HRUBEHO LESA, M:EVI V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 20.
AMAZING ROSALIE DEVIL IN SOUL
SPKP 2781, ošt.1.11.2011., O:AGRIA TOM HANKS, M:GIRA HUNDERLOV, uzg. BULIŠČAKOVA SILVIA, vl.
TOTH MILAN & BULIŠČAKOVA SILVIA
FCI:III-169
FOKSTERIJER OŠTRODLAKI
==========================================================
FOX TERRIER (WIRE)
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 21.
WAYN V. D. SCHONEN BERGEN
13 4102, ošt.25.3.2013., O:FAKIR V. D. SCHONEN BERGEN, M:LIA V. HESSEN'S WINKEL, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 22.
TAILOR V. D. SCHONEN BERGEN
12 4260, ošt.15.9.2012., O:IGOR V. D. SCHONEN BERGEN, M:VICTORIA SECRET V. D. SCHONEN
BERGEN, uzg. SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 23.
BEINNEINS BAD BOY LEROY BROWN
ZW488294, ošt.23.11.2012., O:STROZZAVOLPE WAIT UNTIL DARK, M:BEINNEIN'S INDIANA RAIDER,
uzg. HECK M. DARLE, vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 24.
ODYSSEUS V. D. SCHONEN BERGEN
12 4051, ošt.23.1.2012., O:SUNDAY DRIVER V. D. SCHONEN BERGEN, M:VICTORIA SECRET V. D.
SCHONEN BERGEN, uzg. SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 25.
GIRL OF THE DAY
U IZRADI, ošt.31.3.2014., O:STROZZAVOLPE IT'S A SUNNY DAY, M:BEINNEIN DARKSIDE
STOZZAVOLPE, uzg. CALONACI MARCO, vl. TOMIĆ ANTONELA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 26.
VIOLETTA V. D. SCHONEN BERGEN
13 4032, ošt.21.2.2013., O:GRANIT V. D. SCHONEN BERGEN, M:KYRA V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 27.
VENEZIA V. D. SCHONEN BERGEN
13 4033, ošt.21.2.2013., O:GRANIT V. D. SCHONEN BERGEN, M:KYRA V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
37
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 28.
SNOWBELL V. D. SCHONEN BERGEN
12 4266, ošt.11.9.2012., O:HUGO V. D. SCHONEN BERGEN, M:HALALI V. D. SCHONEN BERGEN, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 29.
MILLI V. D. KUPFERSCHMIEDE
10 4100, ošt.18.2.2010., O:DONALD V. D. KUPFERSCHMIEDE, M:QUENDY V. WESTERBERG, uzg.
GERTENBACH ROLF, vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 30.
RAINBOW V. D. SCHONEN BERGEN
08 4447, ošt.6.8.2008., O:ENSO V. FRECHDACHS, M:NETHERTONIAN CELEBRATION, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
FCI:III-70
LAKELAND TERIJER
==========================================================
LAKELAND TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 31.
PAPERMAN GOLDFINGER
AQ04247901, ošt.5.10.2013., O:KEBULAK MAN AFTER MIDNIGHT, M:MIETH'S TENNY, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG FRIEDRICH - WILHELM
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 32.
PAPERMAN GOLDEN STAR
AQ04247902, ošt.5.10.2013., O:KEBULAK MAN AFTER MIDNIGHT, M:MIETH'S TENNY, uzg.
SCHONEBERG F. W., vl. SCHONEBERG F. W. & SAUER GUNTER
FCI:III-71
MANCHESTER TERRIER
==========================================================
MANCHESTER TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 33.
BACCARA-BIJOU VON BARKELSBY
VDH/KFT14/0001630, ošt.15.6.2013., O:BARCLAY VOM HEIBECK, M:OONA-DEVI VOM TRAJAN, uzg.
HEINE IRIS-GABRIELE, vl. HEINE IRIS-GABRIELE
FCI:III-339
PARSON RUSSELL TERRIER
==========================================================
PARSON RUSSELL TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 34.
WITCH VON WALLMICHRATH
26/0006128, ošt.20.10.2013., O:REDNOCK HAVEALOT, M:LADY VON WALLMICHRATH, uzg. WULFING
BERNADETTE, vl. WULFING BERNADETTE
_ 35.
YEGER DANU LIBAMI
CLPCLP/PRT/2491, ošt.23.8.2013., O:HIGHLAND DOWNS NATIVE STAR, M:NIKITA KELSEY LIBAMI, uzg.
KYNCLOVA DAGMAR, vl. MAROSZCZYKOVA IRENA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 36.
UTENA VON WALLMICHRATH
26/0005461, ošt.23.2.2012., O:DANSCANS FREDERIK, M:ISIS VON WALLMICHRATH, uzg. WULFING
BERNADETTE, vl. WULFING BERNADETTE
38
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 37.
RISE AND SHINE ROXY LIBAMI
2129, ošt.24.2.2012., O:HIGHLAND DOWNS NATIVE STAR, M:BARA Z BISKOUPEK, uzg. KYNCLOVA
DAGMAR, vl. KOSECOVA PATRICIA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 38.
STELLA VON WALLMICHRATH
26/0005077, ošt.12.2.2011., O:HILLBILLY SCALLOWAY, M:ISIS VON WALLMICHRATH, uzg. WULFING
BERNADETTE, vl. WULFING BERNADETTE
FCI:III-78
VELŠKI TERIJER
==========================================================
WELSH TERRIER
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 39.
CUNNINGS OBJECT D'ART
12/116034, ošt.25.6.2012., O:CUNNINGS DJ DERVISH, M:CUNNINGS BLACK THELMA, uzg. AVVERUTI
GIUSSEPPE, vl. SCHIRONE FRANCESCA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 40.
MUFFIN DEL BENACO
13/100820, ošt.16.5.2013., O:ULISSE DEL BENACO, M:PRETTY PERFECT DEL BENACO, uzg. VIGNOLA
GIANPAOLO, vl. SCHIRONE FRANCESCA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 41.
TERRIERIX DELUXE DIVA
2393/14, ošt.7.1.2012., O:VEGUS SIGHTLY, M:ZZ STAR FRANKE, uzg. NEMESSZEGHY PETRA &
ROMAN, vl. JANECEK HEIDE
FCI:III-3
KERI BLU TERIJER
==========================================================
KERRY BLUE TERRIER
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 42.
NORTHBOUND ARCTIC BRIGHT
N47547/11, ošt.26.5.2011., O:JUBRIX FIRST CONNECTION TO SHYLOCH, M:KERZMIN'S BALLY, uzg.
HULDT-HAGAN TOR EIRIK, vl. HULDT-HAGAN TOR EIRIK
FCI:III-147
MEKODLAKI PŠENIČNI TERRIER
==========================================================
IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 43.
HOUSE OF SOFTY ORLANDO
ČLP/SCT/580, ošt.24.11.2011., O:SEAMROG NO MORE ROCK'N'ROLL, M:EXTRA'S YAHOO, uzg.
RUDOLPH ULRIKE & TINO, vl. ŠUBERTOVA TEREZA
FCI:III-341
BRAZILSKI TERIJER
==========================================================
TERRIER BRASILEIRO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 44.
BRASHILL OURO DE AMOR
FI 30286/13, ošt.31.3.2013., O:BRASHILL IMPERIAL, M:BRASHILL NOSSA SORTE, uzg. JAUHONEN TIA,
vl. JELAVIĆ & JAUHONEN
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
39
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:III-4
KERN TERIJER
==========================================================
CAIRN TERRIER
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 45.
GELITUS PUBLIKUMS IDOL
NO 4178011, ošt.24.4.2011., O:ROTTRIVER'S DANCE FOR PUBLIKUM, M:GELITUS LA GRANDE DAME,
uzg. STULDALEN LILLIAN & GEIR, vl. SOLBAKKEN HELEN S.
FCI:III-168
DANDIE DINMONT TERIJER
==========================================================
DANDIE DINMONT TERRIER
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 46.
DARIANT LATIN LOVER
RKF 3477504, ošt.13.8.2012., O:GERMAN DANDIES' PABLO PICASSO, M:CHERNYI-CHIZH RIKI TIKI TAVI,
uzg. FEDORENKO A. V., vl. DEL VASTO PASQUALE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 47.
BELLA MIA DANDIE Z MINIC
CLP/DDT/939, ošt.7.5.2012., O:BADYAN ZE ZVICINSKE STRANE, M:GLORIA VOM PARKWALD, uzg.
PRAUSOVA BLANKA, vl. PRAUSOVA BLANKA
FCI:III-72
NORWICH TERIJER
==========================================================
NORWICH TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 48.
WILD DEVILS URIAH DEEP
OHZBNWT239, ošt.24.10.2013., O:VIRGIL VON DEN ZWEI EINCHEN, M:WILD DEVILS CHRISTINA
AQUILERIA, uzg. RUCK JENS, vl. MITTERMAYR MONIKA
FCI:III-73
ŠKOTSKI TERIJER
==========================================================
SCOTTISH TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 49.
FEELING LIKE A HERO UGNINIS CHALCEDONAS
LSVKSCT0741/13, ošt.24.9.2013., O:FILISITE BRASH CELEBRATION, M:SANTA SUSANA UGNINIS
CHALCEDONAS, uzg. BARANAUSKIENE RAMUNE, vl. BARANAUSKIENE RAMUNE
_ 50.
BUCHEFALUS TAURUS NERO
LOI 13/93520, ošt.9.5.2013., O:RAGLAN READ E REACT, M:PERHAPS SHE DEVIL, uzg. DEL VASTO
PASQUALE ANDREA, vl. DEL VASTO PASQUALE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 51.
AURELIUS TITO PULLO
LOI 13/78641, ošt.27.2.2013., O:GILMOORE'S VICTOR HUGO, M:DALIA DELLA ZERLINA, uzg. DEL
VASTO PASQUALE ANDREA, vl. DEL VASTO PASQUALE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 52.
RAGLAN READ E REACT
SE 25247/12, ošt.5.12.2011., O:MELSCOT HERON AT RAGLAN, M:RAGLAN READ MY LIPS, uzg.
ERICSSON DAN, vl. DEL VASTO PASQUALE
40
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 53.
LINLITGOU ABSOLUT PERFECTION
RKF 3720618, ošt.23.5.2013., O:SCOTLINE STAR MAN, M:SKAILAIN'S GRAFIC KRIPTONIT, uzg.
VARTANYAN E., vl. LEONOVA N.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 54.
VERY IMPORTANT PERSON VLADYKA MIRA
UKU 0138312, ošt.21.10.2012., O:FILISITE BRASH IMAGE D CRENT, M:SCOTTISH TROLL ART DECOR,
uzg. GRUSHEVSKA I. T., vl. GRUSHEVSKA I.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 55.
PERHAPS SHE DEVIL
FI 47148/11, ošt.23.6.2011., O:SANSIBILITI SPJ WHO LOVED ME, M:PERHAPS SEX ON STAGE, uzg.
KUMPUMAKI VELI - PEKKA, vl. DEL VASTO PASQUALE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 56.
SIERRA MORENA UGNINIS CHALCEDONAS
LSVKSCT0622/09, ošt.29.6.2009., O:ASHENBERRY SPARKS FLY TO CHAMPERNOUNE, M:FILISITE
BRASH IMPERIAL CHARM, uzg. BARANAUSKIENE RAMUNE, vl. BARANAUSKIENE RAMUNE
_ 57.
SCOTTISH TROLL ART DECOR
UKU 0098170, ošt.22.7.2010., O:RAGLAN RUFUS, M:SCOTTISH TROLL NICE CHALLENGE, uzg. BIKOVA
I., vl. GRUSHEVSKA I.
FCI:III-74
SILIHEM TERIJER
==========================================================
SEALYHAM TERRIER
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 58.
OLIVER CROMWELL OF KINDERGARTEN
SPKP45, ošt.25.11.2011., O:BUSHAWAY BACK TO BACK, M:PRINCESS OF THE NIGHT EL SAOMA, uzg.
MLADONICSKY CSILLA, vl. JAKUBCOVA PETRA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 59.
SOJUS GALANTHUS GRACILIS
SLRSHT 000022, ošt.31.12.2012., O:WHITE INDIAN ROSE'S PROTEUS, M:SOJUS LADYBIRD, uzg.
NYGAARD - CAROE, vl. ŢIDAN ŠPELA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 60.
REGGAEDOG ABRIA
SPKP46, ošt.27.2.2012., O:OCCHI ARDIENTI OF KINDERGARTEN, M:MALA ROSS CYNOPOLIS, uzg.
JAKUBCOVA PETRA, vl. JAKUBCOVA PETRA
FCI:III-236
SILKI TERIJER
==========================================================
AUSTRALIAN SILKY TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 61.
PARADISE PASSION HOT LIKE CURIOSITY
NO 48711/13, ošt.18.4.2013., O:CURIOSITY HOT LIKE MEXICO, M:PARADISE PASSION THE ONE TO
KEEP, uzg. KRISTJANSDOTTIR ELISABET, vl. HALS ANN KRISTIN
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
41
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 62.
TAWNY MIST WIND DANCER SVEN
IS 16377/11, ošt.14.8.2010., O:TAWNYMIST WINDANCER ON BET, M:TAWNY MIST KEAJ'S SOL
CHASER, uzg. KRISTJANSDOTTIR ELISABET, vl. HALS ANN KRISTIN
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 63.
PARADISE PASSION TAWNY MIST SVEN'S
IS16976/12, ošt.25.1.2012., O:TAWNY MIST WIND DANCER SVEN, M:PARADISE PASSION PULA, uzg.
KRISTJANSDOTTIR ELISABET, vl. HALS ANN KRISTIN
FCI:III-86
JORKŠIRSKI TERIJER
==========================================================
YORKSHIRE TERRIER
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 64.
ANASTASIA YORK ALWAYS LOVE
PK 25067/14, ošt.21.2.2014., O:AY MARC ANTHONY, M:AY CLAUDIA CARDINALE, uzg. TSANEVA KRSTULOVIČ MARIJA, vl. GRANBERG KJERSTI LIV
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 65.
WRANGLER CARO AMICO
PKR.III-73646, ošt.17.8.2013., O:OKEAN GREENPEACE, M:EVITA CARO AMICO, uzg. KACZMAREK
LUCYNA, vl. TODORINOVA ANASTASIA
_ 66.
WILLY CHOMUTOVSKA KRASA
189027, ošt.18.9.2013., O:KARDINAL NOVE KASIO, M:ONITA ŢLUTA REKA, uzg. BASEOVA MARTINA, vl.
BASEOVA MARTINA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 67.
TEDDY STRIBRNY ARTEP
CMKU/YT/30669/12, ošt.26.10.2012., O:KISSY STRIBRNY ARTEP, M:LUCCY STRIBRNY ARTEP, uzg.
URBANCOVA PETRA, vl. URBANCOVA PETRA
_ 68.
CREDO EXPERTO TOP LINER
RKF 3499923, ošt.8.9.2012., O:GLOBE TROTTER DE LA PAMPOMMERAIE, M:CREDO EXPERTO NOTRE
SENSATION, uzg. POMERANTSEVA O., vl. POPOV A.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 69.
BYE BYE BLUE OF SILVER SPEED
YT 1525/11, ošt.16.4.2011., O:EXPANA'S FIRST PRORITY OF SILVER SPEED, M:PLAY MATE OF SILVER
SPEED, uzg. KEREKGYARTO ANDREA, vl. HORVATH DIANA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 70.
NOBLE PRINCE SREBRNE MARZENIE
PKR.III-67948, ošt.17.7.2010., O:BACK A WINNER DU GUE DE L ADOUR, M:CRYSTAL FAIRY STRIBRNE
PRANI, uzg. KABACIK GABRIELA, vl. KABACIK GABRIELA
_ 71.
ANASTASIA YORK CRISTIAN LACROIX
PK 03127/07, ošt.27.11.2007., O:NICNACS NAVIGATOR, M:CARMEN OF MARYONS HOME, uzg.
TSANEVA MARIJA, vl. TODORINOVA ANASTASIA
_ 72.
KARDINAL NOVE KASIO
155772, ošt.7.3.2010., O:DOLCE AMORE DU GUE DE L'ADOUR, M:LA PERLA BAKARAT, uzg.
KOSAROVA VERA, vl. BASEOVA MARTINA
42
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 73.
UNICA CHOMUTOVSKA KRA'SA
CMKU/YT/31139/13, ošt.26.1.2013., O:KARDINAL NOVE KASIO, M:MARYLOU CHOMUTOVSKA KRA'SA,
uzg. BAŠEOVA MARTINA, vl. ŠAFARIKOVA LENKA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 74.
KLEMENTINE NOVE KASIO
186749, ošt.18.3.2013., O:JUAN CARLOS BAKARAT, M:NUBIA PRINCES NOVE KASIO, uzg. KOSAROVA
VERA, vl. SPURNA ZDENKA
_ 75.
ULLA OPI OSTROV ŠAN
CMKU/YT/31104/13, ošt.6.2.2013., O:HOBBY OD PEKELSKE BRANY, M:OPEN YOUR EYES STRIBRNE
PRANI, uzg. KOTKOVA JANA, vl. KOTKOVA JANA
_ 76.
PRECIOUS DIAMOND ARS ASHANTI
PKR.III-73469, ošt.25.11.2012., O:MINI SHOP TAMAGOCHI, M:HELLO MERY LOU JANTAROWA FUGA,
uzg. RONOWSKA NATALIA, vl. SLAWOMIR LIS
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 77.
CHAMPAGNE BUBBLE STRIBRNE PRANI
CMKU/YT/30493/12, ošt.21.7.2012., O:YOU ARE MY ONE STRIBRNE PRANI, M:BRILIANT KISS SILVERY
WISH, uzg. BYSTRIANSKA ALENA, vl. DEREZIC LINDA
_ 78.
HAUTE COUTURE DE LA VIERGE DOREE
LOF 192938, ošt.19.12.2012., O:DELON LOVE DE LA VIERGE DOREE, M:A BLUE BELL GIRL I AM LUCKY
REVERY, uzg. FAUDE FRANCINE, vl. CHASSEFIERE CLAUDINE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 79.
PARIS STYLE KRISTAL
BCU 086-012925, ošt.28.4.2011., O:SMILAIN JACOBS MONARCH, M:MOJA MECHTA SERENADA, uzg.
ZINOVA A., vl. SERNUSHKOVA N.
_ 80.
PEARL FOR YOU SREBRNE MARZENIE
PKR.III-70098, ošt.5.10.2011., O:PINOCCHIO STRIBRNE PRANI, M:CRYSTAL FAIRY STRIBRNE PRANI,
uzg. KABACIK GABRIELA, vl. KABACIK GABRIELA
_ 81.
PARIS STYLE KING SOUL
RKF 3462537, ošt.28.4.2011., O:SMILAIN JACOBS MONARCH, M:MOJA MECHTA SERENADA, uzg.
ZINOVA A., vl. ZHUCHKOVA N.
KRUG 2
Sudac: CHAN WENG WOH (MAL)
---------------------------------------------------------FCI:VI-163
BASET
==========================================================
BASSET HOUND
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 82.
DYLAN DOG TERRADORFILI
LOI 14/38378, ošt.1.1.2014., O:XCODE DOS SETE MOINHOS, M:MISS MILDRED, uzg. BONACOSSA
ANTONELLA, vl. BONACOSSA ANTONELLA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 83.
CHRISTIAN QUEEN'S HERMELIN
10434 BH, ošt.21.5.2013., O:MALRICH DIAMONDBACK, M:CLARA QUEEN'S HERMELIN, uzg. KRIŢOVA
VERA, vl. HERCEG TRVTKO
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
43
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 84.
BOMBAY DE WILA DAMAR
LOE 2106719, ošt.4.9.2012., O:OLIVER DOS SETE MOINHOS, M:DAZZLER ORIGINAL BIG BONE, uzg.
LUCENA MARTA & ALVAREZ DANIEL, vl. LUCENA MARTA & ALVAREZ DANIEL
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 85.
USUAL JOY
RKF 2289115, ošt.19.3.2008., O:BASSTRICK'S BETTER BE GOOD, M:ZA ZA GRUSTYE GLAZA, uzg.
BOYAROVA GALINA, vl. STEKSOVA MARINA
_ 86.
BASSBARR KALYPSO KID
CLPBH 5670, ošt.10.1.2010., O:BASSBARR CALIFORNIA DREAMING, M:BASSBARR MARTHA, uzg.
O'LOUGHLIN WILLIAM, vl. CHAMRAD ALES
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 87.
MULSUS MARLO CUM GRANO SALIS
HR 10358, ošt.13.5.2010., O:NEIKO TURGVESA PLAYA, M:BIAI BONNY, uzg. VUKELJA MILKO, vl.
VUKELJA MILKO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 88.
NICE GIRL OD BEROUNKY
ČLP/BH/6078, ošt.1.10.2013., O:BASSBAR KALYPSO KID, M:ZENA V. GRUNSVEN, uzg. OTEVRELOVA
VERA, vl. OTEVRELOVA VERA
FCI:VII-1
POINTER
==========================================================
ENGLISH POINTER
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 89.
WEIMPOINT NO STRINGS ATTACHED
LOSH, ošt.13.2.2014., O:SEASYDE VIEW FROM THE TOP, M:SEASYDE SHE SELLS SEASHELLS BY THE
WEIMPOINT SHORE, uzg. LENAERTS EDWIN & KRISTINA, vl. LENAERTS KRISTINA & EDWIN
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 90.
SEASYDE SHE SELLS SEASHELLS BY THE WEIMPOINT SHORE
LOSH 9144754, ošt.13.10.2010., O:SEASYDE AS GOOD AS GOLD, M:SOUNDNES DOBES DEN Y
SEASYDE, uzg. MEDEIROS HELYNE, vl. LENAERTS KRISTINA & EDWIN
FCI:VII-2
ENGLESKI SETER
==========================================================
ENGLISH SETTER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 91.
FAIRRAY UNOBTAINABLE UTOPIA
U IZRADI, ošt.28.6.2013., O:WYNDSWEPT'S REFLECTION OF A LEGACY, M:HUNTWOOD ANGELINA
JOLIE, uzg. SLEEGERS HANS, vl. SLEEGERS HANS
_ 92.
ARTUSH MANDYGOLD
CLP/AS/6056, ošt.10.5.2013., O:SILVER FOG VELURE, M:MADONA MIA TULIKETUN DAMA KRKONOSE,
uzg. SEDA JAROSLAV, vl. VACHOVA MARCELA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 93.
TRABEIZ CHEBACO GOIN' THE DISTANCE
MET 6280/H/11, ošt.12.7.2009., O:EVRSETT WHAT THE DUCK, M:TRABIEZ CHEBACO GOIN' THE
DISTANCE, uzg. HACKETT EILEEN, vl. CSERMAK JOHANNA
44
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 94.
SHERADIN'S STAR BALVENIE
1788/XLV/13, ošt.6.12.2013., O:WYNDSWEPT'S REFLECTION OF A LEGACY, M:FAIRRAY JETSET, uzg.
BUJNOWICZ AGATA, vl. TRZCINSKA MALGORZATA & MIKIPROWICZ DOMINIK R.
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 95.
MACARENA II. DE LOS VITORONES
CLP/AS/6085, ošt.10.3.2013., O:SET'R RIDGE'S FRIDAY NIGHT LIVE, M:THELMA DE LOS VITORONES,
uzg. BANGO JULIA, vl. VACHOVA MARCELA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 96.
FAIRRAY TEQUILA
ROI 13/43724, ošt.26.1.2013., O:WYNDSWEPT'S REFLECTION OF A LEGACY, M:FAIRRAY DUCHESS,
uzg. SLEEGERS HANS, vl. SLEEGERS HANS
FCI:VII-6
GORDON SETER
==========================================================
GORDON SETTER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 97.
CHARMING
13/162386, ošt.16.9.2013., O:MOONSET HIGHLANDER, M:ALICEMINERVAMCGRANITT, uzg.
VERCELLOTTI ALDO, vl. GABARDI LORENZO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 98.
FAIRRAY CHIEF CHEROKEE
ROI 13/26434, ošt.7.12.2012., O:YUKKI HILL WALK OF FAME TO FAIRRAY, M:SUNNY PRIDES MAC
BESS, uzg. SLEEGERS HANS, vl. SLEEGERS HANS
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 99.
FAIRRAY CARIOCA
ROI 13/26438, ošt.7.12.2012., O:YUKKI HILL WALK OF FAME TO FAIRRAY, M:SUNNY PRIDES MAC
BESS, uzg. SLEEGERS HANS, vl. SLEEGERS HANS
FCI:VII-120 IRSKI CRVENI SETER
==========================================================
IRISH RED SETTER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 100.
MAX
13/103477, ošt.28.5.2013., O:LAPO, M:IRA, uzg. PRIMO ONOFRIO, vl. PRIMO ONOFRIO
_ 101.
PACO RABANNE DEGLI ANGELI ROSSI
LO 13/122852, ošt.30.6.2013., O:ROMARNE STEVIE WONDER, M:TRES JOLIE DELLA MAGNASILA, uzg.
DANZE-SACCO, vl. DANZE GLORIANA - ALL.TO DEGLI ANGELI ROSSI
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 102.
CAEMGEN'S EYE OF A STORM
MET IS 8193/13, ošt.25.8.2012., O:PENDORIC FOGGY PERFECTION, M:CAEMGEN'S CROSS ANY
RIVER, uzg. SJOERD JOBSE, vl. CSERMAK JOHANNA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
45
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 103.
TOO LITTLE PART OF HEAVEN DELLA MAGNA SILA
LIR 11114499, ošt.25.5.2011., O:JONOLA DR DOOLITTLE, M:VICARY'S DESERT, uzg. MAGNASILA E.E
M. MAZZUCA, vl. PRESTA MIMMO
_ 104.
SIGN OF CONSTANCY BLOOMING RED
EST-03792/10, ošt.7.10.2010., O:COPPER'S BUBBLE POWER, M:SIGN OF CONSTANCY SKY HIGH, uzg.
KUUSMAN MARIKA, vl. VALGEMAE KIMBERLY & VALL UMLAŠEK KLAARIKA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 105.
ROMARNE STEVIE WONDER
11/79793, ošt.21.1.2010., O:CH. KERRYFAIR SNOW FOX, M:ROMARNE HAYLEY, uzg. MUIR L., vl.
DANZE GLORIANA - ALL.TO DEGLI ANGELI ROSSI
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 106.
EIREAN CALIFORNIA LIGHTYEAR
310000229499, ošt.6.11.2009., O:GREENGATE BUZZ LIGHTYEAR (USA), M:EIREAN DESERT FIRE, uzg.
ANDERSON K & D, vl. KANTOR BENCE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 107.
GARDEN STAR'S IRISH WITCH
13/24778, ošt.16.10.2012., O:COPPER'S SOONES'N'TAM, M:GARDEN STAR'S ONLY YOU, uzg. TOTH
LASZLO, vl. TURRICHIA ELENA DONATELLA
_ 108.
CAEMGEN'S EMOTION IN MOTION
MET IS 8194/H/13, ošt.25.8.2012., O:PENDORIC FOGGY PERFECTION, M:CAEMGEN'S CROSS ANY
RIVER, uzg. SJOERD JOBSE, vl. CSERMAK JOHANNA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 109.
SANGARAH PIROUETTE
LO 11/158109, ošt.19.6.2011., O:KERRYFAIR SNOW FOX, M:SANGARAH CONSPIRATION, uzg. MAGI M.,
vl. DANZE GLORIANA - ALL.TO DEGLI ANGELI ROSSI
_ 110.
OAKDENE KARISMA
LOI 12112045, ošt.19.11.2011., O:THENDARA FROZEN ASSETT, M:MYFRED MRS ROBINSON, uzg.
LAUWERS WEA, vl. MAZZUCA MARIAROSARIA
_ 111.
DOLORES RYSI WYKROT
PKR. VII - 13100, ošt.17.7.2011., O:ROMEO Z ORSZAKU CHROBREGO, M:ITAKA RYSI NYKROT FCI,
uzg. ZWIERETTO ANNA, vl. TRZCINSKA MALGORZATA & MIKIPROWICZ DOMINIK R.
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 112.
MARILYN MONROE DEGLI ANGELI ROSSI
LO1265826, ošt.1.4.2012., O:ROMARNE STEVIE WONDER, M:CH. BRIGITTE BARDOT DEGLI ANGELI
ROSSI, uzg. DEGLI ANGELI ROSSI, vl. DANZE GLORIANA - ALL.TO DEGLI ANGELI ROSSI
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 113.
RED HOT CHILLY DELLA MAGNA SILA
1070381, ošt.1.5.2009., O:VICARY'S HANDSAMGAY, M:VICARY'S DESERT, uzg. MAGNASILA, vl.
MAZZUCA MARIAROSARIA
46
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VIII-111 ZLATNI RETRIVER
==========================================================
GOLDEN RETRIEVER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 114.
PEARL OF HUNTERS STORMY SKY
CORA 408914/111, ošt.17.7.2013., O:DEWMIST SILK SCREEN, M:BURNING HOT OF THE FAMOUS
FAMILY, uzg. HAZAFI ZSUZSANNA, vl. GUGU IULIA
_ 115.
DREAM MAX MORGONSTJARNA
SE 29748/2013, ošt.16.4.2013., O:JAKO'S UNION FOR DREAM MAX, M:FLOWER TO ROSSMIX DU BOIS
DE LA RAY, uzg. ANDERSSON JENNIE, vl. ANDERSSON JENNIE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 116.
LEONGOLDEN VELVET REVOLVER
ROI12/155515, ošt.7.8.2012., O:LEONGOLDEN TEXAS SECRET, M:GOLDEN SUNSHINE AD MAITE, uzg.
PEGORARI CARLOTTA, vl. WITEK SABINE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 117.
KAPPLANDET'S SHAN NAN ERSIWU
LOI11/149761, ošt.20.3.2011., O:TERRA ANTYDA SANI NEW PRINCE OFHEART, M:KAPPLANDET SHAN
SHANG, uzg. SANDLUND MARIA, vl. GALASSO THOMAS
_ 118.
LADY SUE SET THE FIRE TO THE RAIN
GR 6679, ošt.16.6.2012., O:FIVESHILL SOUND REASON, M:IMPERIM SALONAE SILBA, uzg. PERKOVIĆ
NIKOLA (LADY SUE KENNEL), vl. RAGITSCH WOLFGANG
_ 119.
HADLEY BISMILLAHI
CLPCLP/GR/15640, ošt.15.7.2012., O:BAILEY BOY MY JOY, M:DRUSCILLA DE BISMILLAHI, uzg.
KOLECAROVA KATERINA, vl. LADNEROVA SIMONA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 120.
STANROPH SOLE POWER
RKF 3620005, ošt.10.11.2012., O:PUDDING DE TERRA DI SIENNA, M:STANROPH SO LET ME SEE, uzg.
WOODCOCK A., vl. ZAKHAROV NIKOLAY
_ 121.
RITZILYN DEAL ME IN
HR 13375 GR, ošt.7.4.2011., O:RITZILYN BRANDON, M:RITZILYN RINKY DINK, uzg. HENNESSY MR &
MRS, vl. GRUBELIĆ SANDRA
_ 122.
AMANSI SNOW STORM
RKF 3063421, ošt.31.5.2011., O:RIERA ANRI RAVISSANT, M:KANRIT DALY CHSANTI AMANSI, uzg.
BARKOVA M., vl. MULENKOVA A.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 123.
TRAMIN ARNI JOY
UKU 0031871, ošt.22.2.2009., O:ROBIN HOOD OF GLEN SHEALLAG, M:REAL WORLD OF GLEN
SHEALLAG, uzg. USHAN LENA, vl. CORICI ADRIAN
_ 124.
FIRST COME DEL VALLE DE PIELAGOS
LOE 1929727, ošt.7.4.2010., O:ASHBURY ANGEL HEART, M:BRISAB DE LA CORRALIZA, uzg. BARCEN
CAYON LORENA MARIA, vl. ANDERSSON JENNIE
_ 125.
KUKKOLA JAMBO JAMBO
LOI 11/46938, ošt.28.1.2011., O:ROYAL CREST GOLD N TRICK OR TREAT, M:KUKKOLA LOVELY FAIRY
WITH HIGHLANDER, uzg. KUKKOLA KENNEL, vl. NANNOTTI FABRIZIO
_ 126.
ZIMUSHKA IZ LESNOGO GORODKA
RKF 3119316, ošt.28.10.2011., O:FURYO NOROY DU PLESSY, M:GOLDBERRY MERCEDES, uzg.
ZAKHAROV NIKOLAY, vl. BUZENKOVA LUDMILA
_ 127.
LUX BRIGHT EMERALD
RKF 2309208, ošt.10.7.2008., O:TRAMIN ORFEY, M:GRACE PEARL JAM, uzg. MOZHAYSKAYA O., vl.
REPINA ILONA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
47
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 128.
IMONTY Z DRAŽOVSKEHO HAJKU
ČLP/GR/13074, ošt.26.8.2008., O:PINKERLY QUIENSABE, M:HESSY Z DRAŢEVSKEHO HAJKU, uzg.
ZOURKOVA MARCELA, vl. LADNEROVA SIMONA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 129.
PINKERLY ELIZABETH BENNET
LOI 13/97982, ošt.7.5.2013., O:PINKERLY NEVER SAY NEVER, M:PINKERLY PRIDE AND PREJUDICE,
uzg. ZANINI VALENTINA, vl. PEZZETTA CHIARA
_ 130.
LEONGOLDEN BEWICHED BY YOUR EYES
OHZB7118, ošt.19.8.2013., O:ONE AND ONLY NEVAREZ, M:LEONGOLDEN SECRET PASSION'S WIND,
uzg. PEGORARI CARLOTTA, vl. WITEK SABINE
_ 131.
RIERA HAPPINESS FOR MY LIFE
RKF 3620585, ošt.24.4.2013., O:ASHBURY ANGEL HEART, M:MON SOLEI LARUSH FEERI, uzg.
PEREPELOVA E., vl. MULENKOVA A.
_ 132.
TERRA MAGICA GRETNA GREEN
HR 13541 GR, ošt.23.9.2013., O:RITZILYN DEAL ME IN, M:PANAMA HATTIE OF TERRA MAGICA, uzg.
GRUBELIĆ SANDRA, vl. GRUBELIĆ SANDRA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 133.
AUPA SECRET COVE TO DREAM MAX
SE 12785/2014, ošt.30.12.2012., O:SKYLOCK POLE POSITION, M:MON CHERI DE RIA VELA, uzg.
TONON SARA & JIMIREZ JUAN, vl. ANDERSSON JENNIE
_ 134.
IDEA DELLE PIETRE DELLA LUNA
LOI 12/141231, ošt.1.8.2012., O:LEONGOLDEN BLUES AND JAZZ, M:TEQUILA SUNRISE, uzg. PAOLETTI
SILVIA, vl. PAOLETTI SILVIA
_ 135.
LISLONE GARBANK LOCH AFFRIC
KCKC/REG/110/12/09, ošt.6.11.2012., O:TRAMIN ARNI JOY, M:LISLONE GARBANK ZAFINA, uzg.
CROSBIE C. J. L., vl. CORICI ADRIAN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 136.
KUKKOLA PRIVATE DANCER
11/119536, ošt.21.6.2010., O:DOUBLE WILLOW GOODBYE 2008, M:KUKKOLA KANCHENJONGA, uzg.
SELLBERG CARINA, vl. KENNEL KUKKOLA DI CARINA SELLBERG
_ 137.
PINKERLY HASTA MANANA
LOI 11/96967, ošt.1.3.2011., O:PINKERLY WOODLARK, M:PINKERLY QUIZAS QUIZAS QUIZAS, uzg.
ZANINI VALENTINA, vl. PEZZETTA CHIARA
_ 138.
NINKA IZ LESNOGO GORODKA
BCU111-001273,RKF3424393, ošt.10.11.2012., O:TESORO DE RIA VELA FOR THORNYWAIT, M:SLAV
TROPHY MOONLIGHT SONATA, uzg. ZAKHAROV NIKOLAY, vl. PIGULEVSKAYA SVETLANA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 139.
NEZHENKA IZ LESNOGO GORODKA
RKF 3424390, ošt.10.11.2012., O:TESORO DE RIA VELA FOR THORNYWAIT, M:SLAV TROPHY
MOONLIGHT SONATA, uzg. ZAKHAROV NIKOLAY, vl. ZAKHAROV NIKOLAY
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 140.
ORIENTGOLD IN MY SOUL
RKF 3153636, ošt.10.8.2011., O:LUX BRIGHT EMERALD, M:ORIENTGOLD AKVAREL, uzg. BAKANOV O.
N., vl. REPINA ILONA
_ 141.
EASTBURY MELODY MAKER
HR 13281 GR, ošt.10.1.2011., O:RITZILYN MALE ORDER, M:RITZILYN PIZZAZZ FOR EASTBURY, uzg.
FLEET MARIA, vl. GRUBELIĆ SANDRA
48
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 142.
DREAM MAX AMY DIAMOND
DKK 19488/2005, ošt.14.7.2005., O:TOTTELINA OBSERVER, M:GOLDEN DAYDREAM'S WUSELIGE
WESPE, uzg. ANDERSSON JENNIE, vl. NIELSEN SVEND AAGE
FCI:VIII-121 RAVNODLAKI RETRIVER
==========================================================
FLAT-COATED RETRIEVER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 143.
MIRAX TROT OR NOT
SE 39233/2013, ošt.17.5.2013., O:WHIZZBANG'S HIT OR MISS, M:MIRAX TOUGH ENOUGH, uzg. BELIN
YLVA, vl. ROSENQUIST LINDA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 144.
SHINY COAT VIVALDI 4 SEASON
10/171298, ošt.29.7.2010., O:FLATTERHAFT SEXTIO TWO, M:ARTEMIS DE LA SOURCE D'EDESSE, uzg.
ERRERA PATRIZIA - SHINY COAT KENNEL, vl. ERRERA PATRIZIA - SHINY COAT KENNEL
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 145.
ARNY U ZDERADICKU
CLPFCR/2917/13, ošt.6.4.2011., O:LUSTANS DOUBLE IMPACT, M:FILLA BROWN AKNEL TOP, uzg.
ZDERADICKA MIROSLAV, vl. LASKOVA JANA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 146.
MIRAX EBONY CHIP
SE 56966/2009, ošt.13.8.2009., O:BEAUTY NIGHTS TOP SCORE, M:MIRAX APRIL FOOL'S DAY, uzg.
BELIN YLVA, vl. ROSENQUIST LINDA
FCI:IX-101
FRANCUSKI BULDOG
==========================================================
BOULEDOGUE FRANCAIS
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 147.
TRAVARENS MAHARAJAH
SE 23114/2014, ošt.19.2.2014., O:GATSBY'S HARICORT VERTS, M:TRAVARENS LADY ZOOT, uzg.
FREDLUND KRISTINA, vl. ROSENQUIST LINDA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 148.
DAULOKKE'S BASTON LE DUC
HR 10988 FBD, ošt.30.5.2013., O:DAULOKKE'S QUE VADIS, M:DAULOKKE'S ISABEAU-DIOR, uzg.
RASMUSSEN TOVE, vl. KENNEL ORANGE FRENCHIES
_ 149.
A'VIGDORS CONQUISTATORE DEL MONDO E CUORI
RKF 3755678, ošt.15.10.2013., O:A'VIGDORS RAMASSEUR DES COMPLIMENTS, M:A'VIGDORS
SENSATION DE LA REIGNE ANIMAL, uzg. KHOMASURIDZE REVAZ, vl. KOMISSAROVA EKATERINA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 150.
GUSTAVE EIFFEL TOTEGNAC
HR 10894, ošt.31.1.2013., O:ALTER EGO OF SPOOKEY'S ANGELS, M:RICARDA DE ROYAL LASZATTI,
uzg. LULIĆ GALOVIĆ MANUELA, vl. LULIĆ GALOVIĆ MANUELA
_ 151.
ADRIATIC BLUE BONO VOX
HR 10914 FBD, ošt.23.3.2013., O:RENUAR DORIAN RED, M:GRAND A'NE LOU LOU, uzg. BARTOLIĆ
INGRID, vl. BARTOLIĆ INGRID
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
49
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 152.
EXCELSIOR MAXIM D'OVILAVA
OHZB FB 3957, ošt.24.8.2012., O:GUERLAIN DE LA PARURE, M:A'VIGDORS AMOURETTE, uzg.
HOFMEISTER-AKKAD DANIELA, vl. HOFMEISTER-AKKAD DANIELA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 153.
BORN TO BE WILD OF SPOOKEY'S ANGELS
HR 10780, ošt.13.3.2012., O:A'VIGDORS ANJOLEUR INSINUANT, M:AFFECTION OF SPOOKEY'S
ANGELS, uzg. JELAVIĆ MAJA I IVOR - SPOOKEY'S ANGELS KENNEL, vl. JELAVIĆ IVOR
_ 154.
A'VIGDORS EXTASE DE MA BEAUTE
AKCNP 32477301, ošt.23.2.2012., O:A'VIGDORS LEGION D'HONNEUR, M:A'VIGDORS GARGAMELLE,
uzg. KHOMASURIDZE REVAZ, vl. KOMISSAROVA EKATERINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 155.
A'VIGDORS RAMASSEUR DES COMPLIMENTS
RKF 2855743, ošt.5.11.2010., O:A'VIGDORS BONUM FACTUM, M:A'VIGDORS AIME ARDEMMENT
DESIRE, uzg. KHOMASURIDZE REVAZ, vl. KOMISSAROVA EKATERINA
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 156.
IMAN IDEAL TOTEGNAC
U IZRADI, ošt.11.4.2014., O:LE NAIN ADORABLE BAUMGOLD LAMBENT, M:DIABLESSE TOTEGNAC,
uzg. LULIĆ GALOVIĆ MANUELA, vl. LULIĆ GALOVIĆ MANUELA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 157.
NEMEZIS OD KROLOWEJ KLUSKI FCI
PKR.IX-65209, ošt.25.9.2013., O:BENTON VIVA ATLETIC FCI, M:HORTENSIA OD KROLOWEJ KLUSKI
FCI, uzg. PIETRUSZKA ANNA, vl. DAWICKI PIOTR
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 158.
A'VIGDORS GRANDE DONNA IN OGNI MOMENTO
RKF 3483019, ošt.29.12.2012., O:A'VIGDORS RAMASSEUR DES COMPLIMENTS, M:A'VIGDORS BIS, uzg.
KHOMASURIDZE REVAZ, vl. KOMISSAROVA EKATERINA
_ 159.
EVERROSE DE LA VIE D'OVILAVA
OHZB FB 3959, ošt.24.8.2012., O:GUERLAIN DE LA PARURE, M:A'VIGDORS AMOURETTE, uzg.
HOFMEISTER-AKKAD DANIELA, vl. HOFMEISTER-AKKAD DANIELA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 160.
A'VIGDORS CACHAREL AMOR AMOR ELEXIR DE PASSION
RKF 3540188, ošt.28.2.2013., O:A'VIGDORS LEGION D'HONNEUR, M:ZON MIREKL ROKET BOMB, uzg.
KHOMASURIDZE REVAZ, vl. KOMISSAROVA EKATERINA
_ 161.
GOLD-SIERRA GAYA
MET.FR.BULL.8506/13, ošt.9.1.2013., O:GOLD-SIERRA NORIS, M:GOLD-SIERRA MARILYN MONROE,
uzg. TATAR HENRIETT, vl. KOVESDI KRISZTINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 162.
ADMIRABLE BULLY ACCESS DENIED
HR 10823 FBD, ošt.2.7.2012., O:RENUAR DORIAN RED, M:A'VIGDORS OBLIGANCE INNEE, uzg. ŢIC
TANJA & DOKOZA IGOR, vl. ŢIC TANJA & DOKOZA IGOR & VUKUŠIĆ JULIJA
50
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRUG 3
Sudac: DAGMAR KLEIN (RO)
---------------------------------------------------------FCI:I-15
BELGIJSKI OVČAR - TERVUEREN
==========================================================
CHIEN DE BERGER BELGE - TERVUEREN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 163.
KANDOR VON CALRUNA
SHSB 713316, ošt.12.10.2012., O:BLACKWATER'S BLUE OCEAN, M:ADINA VON CALRUNA, uzg.
SCHWARZENTRUBER BEATRICE, vl. SCHWARZENTRUBER BEATRICE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 164.
HASLAN DE CEIBELAR-T
LOI 1024480, ošt.25.12.2007., O:RAGTIME DE LA CLAIRJERE AUX LOUVES, M:AMARA DE EL SEGADAL,
uzg. RODRIGUEZ GARCIA, vl. BALLERINI LAURA C/O SCHIAVO STEFANO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 165.
ODIN-ARAGON VOM RYFENSTEIN
OHZBTERV 1152, ošt.13.5.2010., O:ARAGON VOM WILDWEIBCHENSTEIN, M:JESSY-GIRL VOM
RYFENSTEIN, uzg. GIGANDET RITA RENE, vl. GRIESSER HERMANN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 166.
PRIYA VOM LAMBERTSHUGEL
SHSB 719343, ošt.15.3.2013., O:GRIMMENDANS FOURLAN, M:CORSINI MADEMOISELLE, uzg. NALLIN
ANDREA, vl. SCHWARZENTRUBER BEATRICE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 167.
YLONA VON CALRUNA
SHSB 661220, ošt.30.4.2007., O:NASHKAN VON CALRUNA, M:RAINY - LAKE DE CONDIVICNUM, uzg.
SCHWARZENTRUBER BEATRICE, vl. MINOD SYLVIA
FCI:I-44
BOSERON
==========================================================
BERGER DE BEAUCE - BEAUCERON
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 168.
BALBOA SEMPER CUM CORDE
CMKU/BC/4713/11, ošt.26.4.2011., O:VIRGO BLEU DE L'ABYSS DU BOUT DES TERRES, M:BEAUTE Z
DORKY, uzg. KANSKY TOMAŠ, vl. ČONTOŠFALSKY MAREK
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 169.
MOET D'ARTEMISROUGE
LOSH 1138166, ošt.3.11.2013., O:EMINEM DE LA NOE D'ORIENT, M:MESTIA DU BOIS TOURBEUX, uzg.
TESTELMANS DIRK, vl. TESTELMANS DIRK
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 170.
NOIR ET FEU
LOSH 1051730, ošt.26.12.2008., O:UEST NAILLANT DE L'ABBYS DU BOUT DES TERRES, M:DARA DU
BOIS TOURBEUX, uzg. VAN SOEST-CREMERS JOHN-NICOLE, vl. TESTELMANS DIRK
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
51
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:I-113
BRIARD - BRIJEŠKI OVČAR
==========================================================
BERGER DE BRIE - BRIARD
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 171.
MAJESTY PRINCESS MARIBE MAGIC
PKR.I-71716, ošt.12.11.2012., O:LINDOR Z KUŢNI CHAMPIONOW, M:LOU WA-DA-PI, uzg. SIERADZKA
BEATA, vl. SIERADZKA BEATA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 172.
TIFFANY NADINA-SIS
ČMKU 6164/13, ošt.26.2.2013., O:USUALLY THE BEST MORAVIA CAMPANELLA, M:KENNEDY SA
NADINA-SIS, uzg. STRALKOVA NADEŢDA, vl. STRALKOVA NADEŢDA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 173.
SCOUT REBELL NADINA-SIS
ČMKU 6112/12, ošt.23.10.2012., O:USUALLY THE BEST MORAVIA CAMPANELLA, M:NAOMI TIGGER
NADINA-SIS, uzg. STRALKOVA NADEŢDA, vl. STRALKOVA NADEŢDA
FCI:I-271
BRADATI KOLI
==========================================================
BEARDED COLLIE
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 174.
JOLLY JOCKER DE GIANVIE
LOE, ošt.23.4.2014., O:DOUBLE SCOTCH QUPIDO, M:DOUBLE SCOTCH PIGMALION, uzg. ECHEVERRIA
VISITACION, vl. ECHEVERRIA VISITACION
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 175.
IVANTXO DE GIANVIE
LOE 2035240, ošt.24.6.2011., O:GROUCHO DE GIANVIE, M:DONNATELLA DE GIANVIE, uzg.
ECHEVERRIA VISITACION, vl. ECHEVERRIA VISITACION
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 176.
GROUCHO DE GIANVIE
LOE 1857797, ošt.12.2.2009., O:DOUBLE SCOTCH BLACK PHANTOM, M:DAKOTA DE GIANVIE, uzg.
ECHEVERRIA VISITACION, vl. ECHEVERRIA VISITACION
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 177.
ROMANTICA ANGELICA DEL CUORE IMPAVIDO
LOI 13/115671, ošt.12.5.2013., O:MEMORYLANE HOLD ON TIGHT, M:DOUBLE SCOTCH QUE SERA
SERA, uzg. RIPOLI FILIPPO, vl. STRAMESI RIPICCA ALESSIO - D'AMORE KENNEL
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 178.
TIME TO SHINE FOR ROBODREAM
U IZRADI, ošt.19.1.2013., O:VATEA'S LEMON AUGUST, M:STARS AT SEA USHA, uzg. BLATNIK
POLONA, vl. MEDVID TOMISLAV
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 179.
LA-FAJA'S JANES ADDICTION
NO 33903/12, ošt.12.1.2012., O:LA-FAJA'S X-CLUSIVE BLEND, M:LA-FAJA'S FOREVER YOURS, uzg.
HAUGEN ASHILD LINE, vl. KOCH JANNE & BERIT
52
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 180.
STORMY CORNER LOTHAR'S BLUE LINE
MET.BC. 1615/11, ošt.28.4.2011., O:CHETANG NIKODEMUS, M:KUTANI SUNKISSED, uzg. SUCHNE
VASS HAJNALKA, vl. SUCHNE VASS HAJNALKA
FCI:I-297
GRANIČARSKI KOLI
==========================================================
BORDER COLLIE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 181.
FLYING HEARTBREAKERS KEIKO THE MOVIE STAR
MET 22/H/14, ošt.5.6.2013., O:NICE OF YOU TO COME BY SECRET SWITCH, M:GRAPPA'S BLUE
MAGIC AT WENDIGO'S WIND, uzg. PAULUS MONIQUE, vl. NEMETH MONIKA & CSIKVARI DORI
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 182.
LTD EDITION
LOSH 1120772, ošt.9.10.2012., O:JESSOMINE SHOWI OZSKITE, M:BAYSHORE AVATAR PENNY, uzg.
THIENPONDT KATIA & DRIESSENS MARIE LOUISE, vl. VANDENHEULE DEWITTE DONA
_ 183.
MISTER BOJANGLES THAT'S THE ONE
LOSHINAANVRAAG, ošt.13.4.2013., O:FIRST BLACK EAGLE TAHOUKA, M:EYES OF THE WORLD
GZENTA, uzg. TIMMERMANS CATHERINE, vl. TIMMERMANS CATHERINE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 184.
FROM BORDERS HOME BATTLE OF BRITAIN
NHSB2831101, ošt.16.3.2011., O:TONKORY VALLEY OF THE STORM, M:MARKANTI I'M MAGIC, uzg.
SMIT J. M. C. P., vl. SMIT J. M. C. P.
_ 185.
THUNDERSHIRE BRAVEHEART
BORDERCOL 2524/11, ošt.9.6.2011., O:TRUCHARM READ ALLABOUTIT, M:FORESTRY FARM ONYX,
uzg. BERESNE BAGAMERI ESZTER, vl. BERESNE BAGAMERI ESZTER
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 186.
ALLYMOON MAC
LOI12/10802, ošt.13.10.2011., O:ALLYMOON OLIMPO, M:ALLYMOON GLORYBE, uzg. BALDUCCI, vl. DE
MATTEO LAURA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 187.
ROYALS CRUEL INTENTION
AKCDN27490003, ošt.25.3.2010., O:AULDBRIG BELIEVE INMAGIC, M:BORDERFAME MYSTIC SPIRIT,
uzg. STEWART RONNA & GROSS AMANDA, vl. STEWART RONNA & MARQUART KAREN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 188.
LUCKY FOR YOU WORLD WIDE WEB
HR10471, ošt.18.6.2013., O:BAYSHORE'S HOT FUDGE ROYALE, M:BLUE BUTTERFLY AT BRAINIAC
BORDERS, uzg. BENYI KRISTOF, vl. BARAS MARTINA
_ 189.
DEAD SEE AT REAL PEARL
3253/13, ošt.18.9.2013., O:SPORTINGFIELD'S NORTH START, M:ZOOMER AT REAL PEARL, uzg.
KOROSZ-PAPP JUDIT, vl. IPŠA ELLANY
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 190.
ORIGINAL PRANKSTER AT WENDIGO'S WIND
3033/13, ošt.6.2.2013., O:EVIANNE FROM CAROLYNS HOME, M:JUMP IN THE FIRE AT WENDIGO'S
WIND, uzg. NEMETH MONIKA, vl. NEMETH MONIKA
_ 191.
LUCKY FOR YOU VERSACE
3097/13, ošt.29.3.2013., O:PIKKUPAIMENEN GREAT PRETENDER AT LOCHEIL, M:LUCKY FOR YOU
BEAUTIFUL EVE, uzg. BENYI KRISTOF, vl. BENYI KRISTOF
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
53
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 192.
JUNIPERUS ANGEL JR VON LIECHTENSTEIN
2253, ošt.13.8.2010., O:EYES OF THE WORLD ATLANTIS, M:BORDERGUARD JERSEY, uzg. KOZAK
JUDY, vl. KOZAK JUDY
_ 193.
FROM BORDERS HOME FANTASY OF LOVE
NHSB2880098, ošt.27.4.2012., O:ALTRICIA FELLA, M:FROM BORDERS HOME YOU ARE UNIQUE, uzg.
SMIT J. M. C. P., vl. SMIT J. M. C. P.
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 194.
ALLYMOON UP
LOILO10117608, ošt.12.2.2010., O:ALLYMOON CROCODILE, M:ALLYMOON OPERA, uzg. BALDUCCI
FRANCESCA, vl. FENU MIRIAM
FCI:I-88
ŠETLANDSKI OVČAR
==========================================================
SHETLAND SHEEPDOG
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 195.
CROFT'S ANOTHER ONE BITES THE DUST
NO46378/11, ošt.1.6.2011., O:SHELTEAM ACE OF DIAMONDS, M:CROFT'S ROLL OVER LAY DOWN,
uzg. CARLSEN ARNHILD & TORGERSSEN K., vl. TORGERSEN KJELL A.
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 196.
ENFY'S MONNA LISA
ROI 13/132117, ošt.29.7.2013., O:ENFY'S LORD BRUMMEL, M:ENFY'S KIND OF MAGIC, uzg.
BERTARINO BRUNO, vl. MOROSINI MARINO ALESSANDRO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 197.
QUASHEE VICTORIA SECRET
NHSB 2846248, ošt.25.6.2011., O:LUNDECOCK'S LATEST NEWS, M:QUASHEE NOW GLAM IT, uzg. VAN
POPPEL MONIQUE, vl. VAN POPPEL MONIQUE
FCI:I-38
VELŠKI KORGI KARDIGAN
==========================================================
WELSH CORGI CARDIGAN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 198.
ZAMOK SVYATOGO ANGELA HARON
RKF2889432, ošt.28.12.2010., O:RODWELL FLASH OF FIRE, M:ZAMOK SVYATOGO ANGELA LUNA, uzg.
BULYGINA NATALIA, ZAMOK SVYATOGO ANGELA, vl. BAKHRAMEEV PAVEL
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 199.
URODZINOWY UPOMINEK CONTROVERSIA
RKF2955440, ošt.24.9.2010., O:KORDELIUSZ ZNAD OKRZEJKI, M:ERA EKTRAWAGANCJA
CONTROVERSIA, uzg. CONTROVERSIA DOROTA PAZ, vl. BAKHRAMEEV PAVEL
FCI:I-347
ŠVICARSKI BIJELI OVČAR
==========================================================
BERGER BLANC SUISSE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 200.
I MAJOR MEIKO DU ROYAUME DES CROCS BLANCS
LOFENCOURS, ošt.30.5.2013., O:EARL DU BOIS DES TERNES, M:EDELWEISS DU ROYAUME DES
CROCS BLANCS, uzg. BOGNER JENNIFER, vl. BOGNER JENNIFER
54
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 201.
YOLE VOM SUTUMER-GRUND
HR10099, ošt.3.1.2013., O:I LOVE BOY P'TITS LOUPS D'AMOUR, M:ONLY-YOU VOM SUTUMERGRUND, uzg. BORTEL MANUELA, vl. DISCORDIA OLIVIO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 202.
JOYFULL WHITE ANGEL'S BELOVED ONE
NSHB-BIJLG 22879989, ošt.23.4.2012., O:KENTALO VOM SUTUMER GRUNS, M:INSHIMA HONEY VOM
SUTUMER GRUND, uzg. PIEK GEA, vl. BOUSCHBACHER FRANCOISE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 203.
FANJO WINNER DU ROYAUME DES CROCS BLANCS
LOF8888, ošt.28.7.2010., O:VOILA GAZONJUNIOR DU ROYAUME DES CROCS BLANCS, M:ALOONA
MOONLIGHT DU BOIS DES TERNES, uzg. BOGNER JENNIFER, vl. BOGNER JENNIFER
_ 204.
FLASH OF TREBONS BERGER BLANC
CMKUCMKU/ACO/2716/11/10/13, ošt.12.9.2010., O:HORSEBO MUFFIN, M:DOLCE VITA OF TREBONS
BERGER BLANC, uzg. WARDEN ULLA, vl. TRAVNICKOVA MARTINA & HODOVA LINDA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 205.
BOMBASTIC LADY VOM SUTUMER GRUND
VDHVDH/RWS13/2012, ošt.31.3.2013., O:MAD MAX VOM SUTUMER GRUND, M:VAJRA DIAMOND OF
HAELY'S FUTURE, uzg. BORTEL MANU, vl. BOUSCHBACHER FRANCOISE
_ 206.
AZRA ZORA VOM SUTUMER GRUND
HR 10090 ŠBO, ošt.8.2.2013., O:VIN DIESEL OF HAELY'S FUTURE, M:MAYBE MAGIC LOU VOM
SUTUMER GRUND, uzg. BORTEL MANUELA, vl. DUSPARA TIHANA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 207.
BEAUTY COSTA BLANCA DU ROYAUME DES CROCS BLANCS
LOF4420/772, ošt.22.12.2006., O:VOILA GAZON BLANCA DU ROYAUME DES CROCS BLANCS, M:ANGE
DU ROYAUME DES CROCS BLANCS, uzg. BOGNER JENNIFER, vl. BOGNER JENNIFER
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 208.
FRIDA OD BIJELIH ANĐELA
HR 10051, ošt.28.1.2012., O:FUEGO BIALA PASJA, M:CORINA FLIEGELAND, uzg. DUSPARA TIHANA, vl.
DUSPARA TIHANA
_ 209.
HOLLYWOOD GIRL BELLA DE LA HEIDENKIRCHE
LOF12928, ošt.6.8.2012., O:E'FARO DE LA BAIE DES BLANCS, M:EASY DU ROYAUME DES CROCS
BLANCS, uzg. WEISS CAROLINE, vl. BOGNER JENNIFER
FCI:I-313
SCHAPENDOES
==========================================================
SCHAPENDOES
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 210.
FEELING DU JARDIN DES LUCIOLES
LOF 2719, ošt.16.7.2010., O:CAMAGIS KEJSER, M:CAYRAN' DU JARDIN DES LUCIOLES, uzg. CAMUS
BRIGITTE, vl. BOURGEOIS GRIEBEL NATHALIE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 211.
HEIMDALL DU JARDIN DES LUCIOLES
LOF1SCHAP2861/0, ošt.21.6.2012., O:CAMAGIS QUAI, M:CAYRAN DU JARDIN DES LUCIOLES, uzg.
CAMUS REGIS, vl. FUNK THOMAS
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
55
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 212.
MON AMI
SLRSCH 000019, ošt.15.5.2013., O:TRISTAN DES UNS ET DES AUTRES, M:ISABELLA LES OURS
GENTILS, uzg. JAKOPIČ TRATNIK MATEJA, vl. JAKOPIČ TRATNIK MATEJA
FCI:V-255
AKITA
==========================================================
AKITA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 213.
NIPPON SUN YASU
LOI12161604, ošt.16.9.2012., O:KOUDAI GO SENSHUU TAKSHIHAMASOU, M:NIPPON SUN DAISHIKIKO,
uzg. ALL. NIPON SUN DI CAPPELLI MATTIA, vl. CAPPELLI MATTIA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 214.
ENSHI-GO SAMURAI YASHIKI
HR 10078, ošt.20.4.2011., O:BANDOU GO SHUN' YOU KENSHA, M:REA-GO SAMURAI YASHIKI, uzg.
TRATNIK REBEKA, vl. BAŠIĆ MARKO
_ 215.
DOSHI ATEMI-RYU
CMKU/AI/2603/12, ošt.18.1.2012., O:KOZEKI KEN PA-LIS, M:DOSHI NIPPON-RYU, uzg. MATEJEC
MARTIN, vl. NAVRATILOVA NIKOL
FCI:V-344
AMERIČKA AKITA
==========================================================
AMERICAN AKITA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 216.
WOORLOCK MAN IN BLACK
U IZRADI, ošt.30.4.2013., O:WOORLOCK JAMES BOND, M:SHEBOGI'S WOORLOCK FLOWER, uzg.
NAGY JOZSEF, vl. NELL MARIJANA
_ 217.
RESTYL-ING GALLACTIC SATELLIT
RKF 3716743, ošt.30.8.2013., O:ALCHEMIST DONT LET YOUR THOUGHTS BETRY, M:ALCHEMIST
INTERNATIONAL PHENOMENON, uzg. IVANITSKAYA N., vl. VOLK YU.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 218.
GRIZLI KARL KARL AKITA'S
HR 10051, ošt.2.1.2013., O:MAROTEAM BIG BONE BEN, M:NEKMAR REASONABLE CHOICE, uzg.
KARLO ŢELJKO, vl. PLAZIBAT VINKO
_ 219.
GERONIMO KARL KARL AKITA'S
HR 10052, ošt.2.1.2013., O:MAROTEAN BIG BONE BEN, M:NEKMAR REASONABLE CHOICE, uzg.
KARLO ŢELJKO, vl. MEDVID TOMISLAV
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 220.
AMERICAN DREAM DEVIL'S DARQ YAVUZ
VDH AC 11/01400542, ošt.26.7.2011., O:AMERICAN DREAM DEVIL'S ATTILA KING OF DOGS, M:"LORD
OF ODATE'S INHERITANCE" FEME, uzg. KLINKHAMMER UTE & BERND, vl. LUTJENS PIRKO & HEINER
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 221.
AMERICAN DREAM DEVIL'S EYWA
HR 10091 AA, ošt.26.1.2014., O:CHAVEYO TRANS ACTION ONE, M:AMERICAN DREAM DEVIL'S BONZIETA, uzg. KLINKHAMMER UTE & BERND, vl. DOMJANIĆ DAJANA & MATOTEK MARKO
56
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 222.
MAMORU MOULIN ROUGE WITH RUTHDALES
EST-00800/14, ošt.1.9.2013., O:RUTHDALES STATE OF THE ART, M:MAMORU BREAKING DAWN, uzg.
BOSTOCK & ARMSTRONG & WEAFER, vl. AUDOVA KADRI
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 223.
VELVET DREAM DLYA VOLCHYEY STAI
RKF 3667064, ošt.9.4.2013., O:ALCHEMIST AMERICAN BRAND FOR AMFASHION, M:RUSSTAR
NAUGHTY GIRL FOR JAPONSKIY SAD, uzg. GEVORKYAN I., vl. VOLK YU.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 224.
CHEROKEE DRAGON MISSTY
7913/11, ošt.8.3.2011., O:SZABADSZELI BOX AMIGO, M:WOORLOCK PRINCESS, uzg. SZATAI ZOLTAN,
vl. ZSOLNAI ALEXA BARBARA
_ 225.
NEKMAR NATURAL BLONDIE
LOI 1320929, ošt.5.3.2012., O:ROSSIMON NORFOLK AND CHANCE, M:NEKMAR EVITA PERON, uzg.
NEKIĆ MARIN, vl. ALL.TO DELL'ISOLA DEL VENTO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 226.
KEEP THE DISTANCE DE GABRITHO
OHZB AA 110A, ošt.11.9.2009., O:MELODOR CATCH ME IF YOU CAN, M:FYRECRACKER 4 HUNDRED,
uzg. THOMA GABRIELLE, vl. THOMA GABRIELLE
FCI:V-257
SHIBA
==========================================================
SHIBA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 227.
TS UKUKAGESOU NO RYOTA GO L'OMBRA DELLA LUNA
ROI 14/29033, ošt.3.12.2013., O:LAMAKILA GO HAUOLI SHIBA, M:COPPERDOT'S CYNDER, uzg.
PEDITTO GOVANNI, vl. SCHANTL MICHAEL & TATJANA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 228.
TOSHI YUKIKO TAJGETA
PKR.V-20113, ošt.24.6.2013., O:ISHI NO AKA GO ZARA, M:SUZUKO TAJGETA, uzg. MISKIEWICZ IWONA,
vl. ZIMINSKAITE OKSANA
_ 229.
ROKU GO DI CASA SAPORITO
13/141931, ošt.9.8.2013., O:WAKA NO SHUUTITSU GO KISHUU KOBORISOU, M:PUSAADIKOTOHIME GO
KAZUSA SUGIYAMA, uzg. SAPORITO ANTONINO, vl. SAVORA ANGELO
_ 230.
BENKEI AKAI KAZE
HR 10031 SI, ošt.22.9.2013., O:KANDO GO SHUN'YOU KENSHA, M:ISKRA TOP-OP, uzg. MUIĆ BISERKA,
vl. HORVATIĆ IVAN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 231.
RYO NO MIO GO ZARA
LSVKSI 0058/12, ošt.24.9.2012., O:MARA-SHIMAS KEI MIKATA, M:KATSUYOSHI KOKI GO ZARA, uzg.
VYTAUTAS BARANAUSKAS ZARA, vl. BARANAUSKAS VYTAUTAS
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 232.
AIZU NO HANARYUU GO AIZU JOUSHOUSOU
SHIB 337, ošt.15.9.2007., O:CHIKUSEI NO KOKURYUU GO CHIKUSEI KAZESOU, M:KUROTENKA GO
MINESHIROSOU, uzg. TAKAHASHI AIZUWAKAMATSUSHI TOSHIYUKI, vl. SCHANTL MICHAEL &
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
57
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 233.
KOISHII-GO SAMURAI YASHIKI
HR 10009 SI, ošt.4.11.2012., O:KANDO GO SHUN'YOU KENSHA, M:NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA, uzg.
TRATNIK REBEKA, vl. BEKAVAC EMA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 234.
AKIRA TOP-OP
JR 70075, ošt.20.1.2013., O:CHIISAY RINGO, M:BLACK-RING BUNJIRO, uzg. LAZAREVIĆ DRAGIĆ, vl.
URLIĆ LJUBOMIR
FCI:V-199
SICILIJANSKI HRT
==========================================================
CIRNECO DELL'ETNA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 235.
NAOMI
CLP/CE/IREG/4, ošt.8.10.2009., O:MOSE' DEL GELSO BIANCO, M:JESSICA, uzg. MAGRI IRENE, vl.
MATELOVA JITKA
FCI:V-189
FINSKI LAPHUND
==========================================================
SUOMENLAPINKOIRA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 236.
BJORN ISKO V. ELIMSKOFJE
NHSB 2906882, ošt.14.12.2012., O:EDAR ALANKO SUOLAMPI, M:KARUNA SILJA V. ELIMSKOFJE, uzg.
BRUGMAN-VERKAMMAN E.M., vl. WESSELING E. & WESSELING G.F.
_ 237.
HECTOR VAN YNNOR YCNAN
LOSH 1049290, ošt.24.11.2008., O:UKALOUK DES CHEVALOUPS GREG, M:FIDELIS DREAMING BEAR,
uzg. MATTHEUS RONNY & JANSSENS NANCY, vl. MATTHEUS RONNY & JANSSENS NANCY
FCI:V-318
KISHU
==========================================================
KISHU
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 238.
BIZAKURA GO GENTLE HEART
CMKU/KII/12/13, ošt.23.10.2013., O:KENICHI GO KISHUU YOSHITAKASOU, M:MAIKA GO SHIRAI
SHINYUUSOU, uzg. DVORAKOVA LENKA, vl. NAVRATILOVA NIKOL
FCI:V-14
ŠVEDSKI VALLHUND
==========================================================
VASTGOTASPETS
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 239.
TAPPITAVALEN ASTRID FOR VALHALLA
LŠVK SV 0001/12, ošt.23.3.2012., O:FENNICAN SYLVESTER, M:JAXONVILLE PAULA PUNAPIPPURI,
uzg. PUONTI ELINA, KENNEL TAPPITAIVALEN, vl. KAZLAUSKAITE-GRESEVICIENE KRISTINA
58
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:V-358
BANGKAEW ŠPIC
==========================================================
THAI BANGKAEW DOG
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 240.
A&T HOBBY STAR
KCTH 054913110031, ošt.23.11.2012., O:YOKTHAI, M:DONUT, uzg. ARAYANGKURA W., vl. VAN DER
ZWAN SABINE
FCI:V-262
JAPANSKI ŠPIC
==========================================================
NIHON SUPITTSU
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 241.
ISAMU VON DEN ALLGAEUER BERGSPITZEN
VDHDSP 82729, ošt.25.10.2012., O:ALMARVEN'S GENJI, M:HANASHI VON DEN ALLGAEUER
BERGSPITZEN, uzg. WIEDEMANN ELKE, vl. HITZ ANDREA & BAECHLER DANIEL
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 242.
EIYUMARU VON DEN ALLGAEUER BERGSPITZEN
VDHDSP 82922, ošt.14.12.2011., O:AKIO DE LA REINA, M:PRETTY AYANA VON DEN ALLGAEUER
BERGSPITZEN, uzg. WIEDEMANN ELKE, vl. HITZ ANDREA & BAECHLER DANIEL
FCI:V-261
HOKKAIDO
==========================================================
HOKKAIDO
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 243.
ITADAKI NO H'INTEGRA GO
HUN-MET.HOKKAIDO 00004/14/A, ošt.22.1.2014., O:MARUTO HOKKAI KOMATSU, M:KIRURU EITO
KENSHA, uzg. ILLES KRISZTINA, vl. SCHANTL MICHAEL & TATJANA
FCI:V-319
SHIKOKU
==========================================================
SHIKOKU
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 244.
ITZUHI O CHANUR
LOF 5 SHIKO. 32/0, ošt.28.9.2013., O:ALLAIKHA'S EIKO, M:TAISHUMME GO FUTOMISOU, uzg. PIMBERT
EMILIE, vl. SCHANTL MICHAEL & TATJANA
KRUG 4
Sudac: BO SKALIN (SE)
---------------------------------------------------------FCI:I-342
AUSTRALSKI OVČAR
==========================================================
AUSTRALIAN SHEPHERD DOG
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 245.
JURASEK SRDCOVE ESO
CMKUCMKU/AUO/1754/13, ošt.23.7.2013., O:STONEHAVEN BAYSHORE SECRET STRIKE,
M:HEARTHSIDE HAPPY MESSAGE, uzg. HODOVA ZUZANA, vl. TRAVNICKOVA MARTINA & HODOVA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
59
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 246.
HEARTHSIDE MAN OF MYSTERY AT DIALYNNE
AQ0904806, ošt.13.6.2013., O:HEARTHSIDE MASTER OF DISGUISE, M:HEARTHSIDE HILARIOUS, uzg.
SNYDER MESDAMES C. & ATKINSON B.J., vl. SPAVIN M.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 247.
VULCAN WE BEE JAMMIN' NORTHBAY
AG511574, ošt.7.4.2013., O:WINDRIFT'S GOT IT GOIN'ON, M:NORTHBAY SEE'IN IS BEE-LIEVE'IN, uzg.
HUL LEO, vl. ERDESZ DORA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 248.
GLEN GRAN DRINKDOLOMYSPARKLING
LO1234281, ošt.16.1.2012., O:KIRIELEISON KEN WARRIOR FOR DOLOMITI, M:KIRIELEISON MY SWEET
LOVE, uzg. MACOR MICHELA, vl. NOVIELLO ROBERTO
_ 249.
SOME KIND OF MAGIC'S LOVE PLAY
ALSHENCOURS, ošt.28.6.2012., O:KINRING'S I AM ALL THAT, M:SOME KIND OF MAGIC'S DAZZLED BY
ME, uzg. MICHIELSEN DEBBY, vl. FLOUROU AMANDINE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 250.
MORWHIT GOOD VIBRATIONS
LOI0983957, ošt.24.11.2008., O:KALEIDOSCOPE CURTAIN CALL, M:PIPERITAPATTY, uzg. ROSSI
BARBARA, vl. SALVIONI DONATELLA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 251.
MOONSHINE BLUE BLUE MOON
13/78962, ošt.10.4.2013., O:LASTCALL'S SEGEWAY TO MOONSHINE, M:MOONSHINE BLUE OCEAN OF
DIAMONDS, uzg. RIGHETTI ALESSIA, vl. VENEZIANI CAROLA
_ 252.
CAYUGA SWEET SUNSET
CMKU/AUO/1812/13, ošt.5.10.2013., O:FABOLOUS FISTOM DES DOLMENS D'AN ARVER, M:PRESTE
CHUDE U ARE MY ACRE, uzg. SVEC MARTIN, vl. HARRER PHILIP
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 253.
HOLKA SRDCOVE ESO
CMKUCMKU/AUO/1476/12, ošt.12.10.2012., O:STONEHAVEN BAYSHORE SECRET STRIKE,
M:HEARTSIDE HAPPY MESSAGE, uzg. HODOVA ZUZANA, vl. TRAVNICKOVA MARTINA & HODOVA LINDA
_ 254.
WAVEMASTER MORWHIT COVER GIRL
LOI13/62327, ošt.26.2.2013., O:MORWHIT GOOD VIBRATIONS, M:WAVEMASTER FN PHOENIX, uzg.
LUZUY NICOLA, vl. SALVIONI DONATELLA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 255.
THORNAPPLE STAR'S BLUE HALO
DN 35453702, ošt.28.9.2012., O:THORNAPPLE AFTERSHOCK, M:STAR'S DREAMER OF THE KING, uzg.
BRANDENBURG E. & BAYLIS L. & GARRISON A., vl. ERDESZ DORA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 256.
TRYFECTA REMEMBER THAT!
DN 30159801, ošt.14.2.2011., O:TWO BY TWO'S THE PIPES ARE PIPING, M:NORTHBAY'S WHO'S THAT,
uzg. HOLSTEGE ALAINA, vl. ERDESZ DORA
60
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-185
PATULJASTI PINČ
==========================================================
ZWERGPINSCHER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 257.
ACROBATX DUCATI
NNO 54794/13, ošt.28.9.2013., O:GOLAN ME BEIT HA'MAYAAN, M:LIUBAVO ENYA, uzg. INDERHAUG
MARTE, vl. INDERHAUG MARTE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 258.
TARATTUS AUTOLUX
NNO 31878/13, ošt.9.1.2013., O:MULTATULI ON THE TOP, M:TANGETOPPEN'S FIRE WALK WITH ME,
uzg. HALS CAROLINE - TARATTUS, vl. HALS CAROLINE ELISE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 259.
MAZHESTIK DREAM DZHORDZH GORDON BAYRON
RKF 3357607, ošt.20.2.2012., O:TOMHAUS BORNEO, M:MAZHESTIK DREAM VERONA, uzg. DYLDINA
E., vl. CHUPINA N. & NOVIKOVA N.
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 260.
ACROBTIX DASHING
NNO 54796/13, ošt.28.9.2013., O:GOLAN ME BEIT HA'MAYAAN, M:LIUBAVO ENYA, uzg. INDERHAUG
MARTE, vl. INDERHAUG MARTE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 261.
TARATTUS AALIYAH
NNO 31879/13, ošt.9.1.2013., O:MULTATULI ON THE TOP, M:TANGETOPPEN'S FIRE WALK WITH ME,
uzg. HALS CAROLINE - TARATTUS, vl. HALS CAROLINE ELISE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 262.
ACROBATIX BABY DOLL
NNO 51672/12, ošt.17.8.2012., O:TANGETOPPEN'S, M:LIUBAVO ENYA, uzg. INDERHAUG MARTE, vl.
INDERHAUG MARTE
_ 263.
MAZHESTIK DREAM DZHUDI GARLEND
RKF 3357608, ošt.20.2.2012., O:TOMHAUS BORNEO, M:MAZHESTIK DREAM VERONA, uzg. DYLDINA
E., vl. CHUPINA N.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 264.
TANGETOPPEN'S FIRE WALK WITH ME
NNO 54635/10, ošt.12.9.2010., O:JAIMMY V MAJORI'S DONK, M:DAISY GIRGZDANTIUS SUOLAS, uzg.
OLSEN ELISABETH, vl. HALS CAROLINE ELISE
FCI:II-186
MAJMUNSKI PINČ
==========================================================
AFFENPINSCHER
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 265.
BENJAMIN BUTTON V TANI KAZARI
NHSB 2902833, ošt.1.11.2012., O:KYLEAKIN SPACE COWBOY, M:ORLOSK MADAME VANITY, uzg.
COOIJMANS MIEKE, vl. BUDIMAN JONGKIE & VARCHI ALICE
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
61
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-181
VELIKI ŠNAUCER
==========================================================
RIESENSCHNAUZER
CRNA / BLACK
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 266.
GENTLY BORN CHILLI PEPPER
RKF 3766490, ošt.9.9.2013., O:GENTLY BORN YASON DOTING, M:GENTLY BORN SLAVA, uzg.
VLASOVA ANNA, vl. VLASOVA ANNA
_ 267.
KLINGON Z TARTAKU
U IZRADI, ošt.8.9.2013., O:STABLEMASTER'S PAPARAZZI, M:WINANDA Z TARTAKU, uzg. Z TARTAKU
KENNEL, vl. MAHMUTOVĆ ADNAN & ALIĆ LEJLA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 268.
ROLLS ROYS
VDH 12RS61011916, ošt.26.12.2012., O:AMBROS VON DER TALMUHLE, M:HARMONY VOM
WASSERSCHLOSS, uzg. WEILBACHER GERHARD, vl. MARTENS ANGELA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 269.
GENTLY BORN LIGHT RAY
ROI13/156350, ošt.25.8.2012., O:GENTLY BORN GRANDSTAND, M:GENTLY BORN KIGLY FAMILY, uzg.
VLASOVA ANNA, vl. BONIFACIO GIOVANNI
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 270.
OTIS BOANERGOS IOLANTA
SR 3107, ošt.13.1.2013., O:OTIS BOANERGOS DEZDECHADO, M:OTIS BOANERGOS KANTILLENA, uzg.
LUKIANENKO A. A. & KRAVCHENKO I. P., vl. RIEDER OLGA
_ 271.
EASY LIVING VOM MEPHISTOPHELES
VDHVDH 12RS61011758, ošt.30.10.2012., O:QUANDO VON DER TALMUHLE, M:SINA VOM
MEPHISTOPHELES, uzg. GOOS URSULA, vl. MARTENS ANGELA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 272.
ONCE MORE MAGIC VON DER TALMUHLE
VDHVDH12RS614011613, ošt.2.7.2012., O:CASTRO VOM HEXENWALD, M:CASSABLANCA VON DER
TALMUHLE, uzg. WEILBACHER GERHARD, vl. MARTENS ANGELA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 273.
JAGODA Z MAZURSKIEJ WSI
PKR.II-109707, ošt.20.9.2011., O:FAUN NERGAL, M:OMEGA Z TARTAKU, uzg. MAKUCH ANNA, vl.
MAKUCH ANNA
FCI:II-182
SREDNJI ŠNAUCER
==========================================================
SCHNAUZER
CRNA / BLACK
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 274.
MISTIQUE KHAGRASS
U IZRADI, ošt.13.3.2014., O:ILKO VON DER TALMUHLE, M:GASSIRA FLAVAG, uzg. KENNEL KHAGRASS,
vl. MESANOVIĆ DJENITA
62
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAPAR-SOL / PEPPER-SALT
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 275.
BLINXX PFEFFERLE PFEFF
HR 10525 SŠ, ošt.20.3.2013., O:SKIPPY SALTUS ZE ZAHRABSKE, M:MISHA SALTUS ZE ZAHRABSKE,
uzg. ŠTAJDUHAR VESNA, vl. MIKULJAN PATRIS
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 276.
RALPH SALTUS ZE ZAHRABSKE
HR 10373, ošt.1.4.2010., O:SPENCER TRACY VAZ VON ZAHRABSKE, M:UNBELIEVABLE USA ZE
ZAHRABSKE, uzg. SKOK MONIKA & DAMIR, vl. IVANČIĆ MLADEN
FCI:II-183
PATULJASTI ŠNAUCER
==========================================================
ZWERGSCHNAUZER
BIJELA / WHITE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 277.
XEBEC BALLACK
VDH06ZS 43000309, ošt.27.4.2006., O:MATRASZEPE WUNDERKIND, M:DAISY REY PRAG, uzg.
GERSTER JELENA, vl. GERSTER JELENA
CRNA / BLACK
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 278.
DOG OTHO'S POSEIDON
FI 31640/13, ošt.30.10.2012., O:FEELING'S MAMBRU, M:DOG OTHO'S CORDELIA, uzg. GONZALEZ
THOMAS & IVANA ANDREA, vl. JUSSILA EIJA - MAARIA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 279.
BLACKGALAXY YANNICH NOAH-N
LOI 13/49671, ošt.31.1.2013., O:UNJEDI STONE, M:VICTORIOUS STAR ODESSA FOR BLACKGALAXY,
uzg. PIUZZI OSVALDO, vl. PIUZZI OSVALDO
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Mužjaci - Males
_ 280.
UNJEDI STONE
LOI 11/10529, ošt.28.7.2005., O:BINGO V. D. HAVENSTAD, M:JAMIE DE SANT ROC, uzg. SKOLSKA
OLEKSANDRA, vl. SKOLSKA OLEKSANDRA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 281.
BEATRICE'S DIAMOND GLARE OF ILLUSION
HR 11474, ošt.25.10.2013., O:BEATRICE'S DIAMOND TAP-TAP, M:ELKOST ZHAKARANDA, uzg. IVIĆ
BRANKA, vl. IVIĆ BRANKA
_ 282.
BLACKGALAXY UNBELIEVABLE SUCCESS-N
LOI 14/14086, ošt.30.10.2013., O:STAR OF WHITE NIGHT YANTAR, M:TAJINASTES PERLA NEGRA, uzg.
PIUZZI OSVALDO, vl. PIUZZI OSVALDO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 283.
MAI TAI VON DER SCHAUNBURG
OHZBSZ 2681, ošt.6.12.2012., O:XEBEC CASUS BELLI, M:ZEROWYNA MENGO CELEBRATION, uzg.
PUHRINGER WINFRIED, vl. GERSTER JELENA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
63
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 284.
NIKOLINA REZLARK
HR 11396 PŠ, ošt.23.5.2012., O:DING-DONG REZLARK, M:GIPSY REZLARK, uzg. REZKOVA LARISA, vl.
MARINOVIĆ NIVES
_ 285.
DOG-OTHO'S PAINT IT BLACK
FI29970/13, ošt.6.5.2012., O:REPETITION'S HEAT WAVE, M:DOG-OTHO'S IT'S A HARD LIFE, uzg.
GONZALEZ THOMAS, IVANA ANDREA & MARIEL ALEJANDRA, vl. PITKANEN KATJA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 286.
MASTERCARD-N DI MONTE GENTILE
ROI 13/21400, ošt.2.12.2012., O:BUSTER KEATON DI MONTE GENTILE, M:BON BON AU CHOCOLAT
NOIR, uzg. CORTEGGIANI ROBERTO - MONTEGENTILE KENNEL, vl. CAMPOLMI ALESSANDRO
CRNO-SREBRNA / BLACK-SILVER
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 287.
ODYSEUSZ Z MAZURSKIEJ WSI
IN PREPARATION, ošt.20.2.2014., O:RUS PITMARK CHE GUEVARA, M:D. LADY Z TARTAKU, uzg.
MAKUCH ANNA, vl. MAKUCH ANNA
_ 288.
XMEN FIRST CLASS
SE17235/2014, ošt.24.1.2014., O:LAKEJ'S LIONHEART, M:KASPELIX UNMARRIED, uzg. HALLGREN
MARIA & OLSSON GORAN, vl. HALLGREN MARIA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 289.
KASPELIX WITCH HUNT
SE 20512/2013, ošt.23.2.2013., O:FIXUS HIGHER N'HIGHER, M:KASPELIX QRUCIFIX, uzg. HALLGREN
MARIA & OLSSON GORAN, vl. HALLGREN MARIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 290.
D.LADY Z TARTAKU
PKR.II-108588, ošt.20.4.2011., O:XIADO DECOY ON GIRLS, M:ANNIE Z TARTAKU, uzg. FRYCZE
JOANNA, vl. MAKUCH ANNA
PAPAR-SOL / PEPPER-SALT
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 291.
YUPPIE MENGO CELEBRATION
PKRII 116296, ošt.19.10.2013., O:DOG-OTHO'S CHERLOCK HOLMES, M:DOG-OTHO'S JEOPARDY, uzg.
KMIECIK OKSANA, vl. STEINDL-STARLINGER OLGA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 292.
TAJINASTES TORERO
LOE 2082113, ošt.14.2.2012., O:SAILERS NUEVE DRAGONES TAO, M:TAJINASTES BRASILIAN MINT,
uzg. DEL RIO ALVAREZ, vl. PIUZZI OSVALDO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 293.
STEADLYN VIVA LA VITA
LOE 2157338, ošt.9.9.2013., O:SCHNAUZERDREAMS CATALUNYA TRIOMPHANT,
M:SCHNAUZERDREAMS WANTED BY STEADLYN, uzg. EJERSTAD MIA, vl. MAYER MARGARETE
64
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-143
DOBERMAN
==========================================================
DOBERMANN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 294.
SHERMANN DEL VERDIANO
LOI 1364732, ošt., O:DESTINY PHOENIX, M:EDUA DEL VERDIANO, uzg. ROSI CRISTIANO, vl. ROSI
CRISTIANO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 295.
GAMON VON GINI HOUSE
COR802012/143, ošt.12.4.2012., O:LEO VOM MARKISCHEN LAND, M:CLAUDIA VON GINI HOUSE, uzg.
MAJOROS CSABA, vl. MAJOROS EVA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 296.
CASPIJEN VON HOHENZOLLERN
LOI 12144395, ošt.15.11.2011., O:PRIDE OF RUSSIA CASPY, M:ARMANI VON HOHENZOLLERN, uzg.
KENNEL VON HOHENZOLLERN, vl. ROSI CRISTIANO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 297.
SUNLEE DEL VERDIANO
LOI 1364747, ošt.23.3.2013., O:DESTINY PHOENIX, M:EDUA DEL VERDIANO, uzg. ROSI CRISTIANO, vl.
ROSI CRISTIANO
_ 298.
FRANGIE
LOI 1340301, ošt.14.1.2013., O:OLTEN VON NEMESIS, M:ESSEN DI STEFUSTO, uzg. ROSI CRISTIANO,
vl. ROSI CRISTIANO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 299.
PASHA DEL VERDIANO
LOI 12142801, ošt.9.8.2012., O:VALIUM DEL VERDIANO, M:ELISA DI STEFUSTO, uzg. ROSI CRISTIANO,
vl. ROSI CRISTIANO
_ 300.
SVAMI DEL VERDIANO
LOI 1364745, ošt.23.3.2013., O:DESTINY PHOENIX, M:EDUA DEL VERDIANO, uzg. ROSI CRISTIANO, vl.
ROSI CRISTIANO
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 301.
CHAYENNE BEST OF ISLAND
HR 13458, ošt.4.8.2012., O:PRIDE OF RUSSIA ODIN, M:RIA BEST OF ISLAND, uzg. BEDEKOVIĆ
MIROSLAV, vl. LANKAŠ BERISLAV
_ 302.
MEILE TIKRAI NAUJA
LSVK D 2697/11, ošt.10.1.2011., O:MAXIM DI ALTOBELLO, M:ITALIA TIKRAI NAUJA, uzg. CECYS A., vl.
CECYS A. & SRIUPSIENE A.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 303.
BLOODY BANG-BANG VON JAHRESTAL
ROI 1152900, ošt.14.10.2010., O:ALEA BY THE SEA, M:TEQUILA LEWAN VON JAHRESTAL, uzg.
PURGAJ ALOJZ, vl. RONCHINI CHIARA NICOLETTA
_ 304.
BONNIE BROWN VON JAHRESTAL
ROI 1153144, ošt.14.10.2010., O:ALEA BY THE SEA, M:TEQUILA LEWAN VON JAHRESTAL, uzg.
PURGAJ ALOJZ, vl. RONCHINI CHIARA NICOLETTA
_ 305.
IRIS DI STEFUSTO
LOI 1071576, ošt.23.2.2010., O:DON PEDRO DEL COINORS, M:CARMEN DI STEFUSTO, uzg. ROSI
CRISTIANO, vl. ROSI CRISTIANO
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
65
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-147
ROTVAJLER
==========================================================
ROTTWEILER
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 306.
WEST FROM BRODGAR OF ORKNEY
HR 16210 RW, ošt.20.10.2012., O:ALBO FROM BRODGAR OF ORKNEY, M:FAMY FROM BRODGAR OF
ORKNEY, uzg. KRIVIĆ MATKO, vl. KRIVIĆ MATKO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 307.
MEY FROM BRODGAR OF ORKNEY
HR 16516, ošt.1.9.2013., O:ROMUL ELEZ ROTT, M:ISSA VON DER ALTEN FESTUNG, uzg. KRIVIĆ
MATKO, vl. KRIVIĆ MATKO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 308.
OTTY VON DER MAXY ROTT
HR 16065, ošt.20.6.2012., O:LEX UTOGLINE, M:JOLY VON DER MAXI ROTT, uzg. MODRIĆ DARKO, vl.
ALUJEVIĆ SARA
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 309.
GANA FROM BRODGAR OF ORKNEY
HR14642, ošt.12.7.2006., O:RON FROM BRODGAR OF ORKNEY, M:AKIA OD VADANORA, uzg. KRIVIĆ
MATKO, vl. BLAŢEVIĆ ŢELJKO
FCI:II-50
NJUFAUNDLENDER
==========================================================
NEWFOUNDLAND
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 310.
LITTLEBEARS ONE, I THINK I'M THE SPECIAL ONE
LOI13/63217, ošt.16.3.2013., O:CASPER LITTLEBEARS BLACK KORALLE, M:LITTLEBEARS ARE YOU
GONNA GO MY WAY AT HONEYLAND, uzg. LITTLEBEARS DI SANTI MICHELA, vl. GADALDI GIULIANO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 311.
MERMAID'S PRIDE FALLING STAR
LOF 2 T.N. 43995/5411, ošt.4.10.2010., O:QASHIWAS CASINO ROYAL, M:NEWF MERMAID FIAMBRA,
uzg. MEIRLAEN LIDA, vl. RAMSING MICHELE UTKE & JENSEN SUSANNE
_ 312.
KING OF HELLULAND IMAGINATION
LOF 2 T.N. 44859/6296, ošt.21.6.2009., O:KING OF HELLULAND POISON OR HONEY, M:SKIPPER'S
MADE FOR KING OF HELLULAND, uzg. KROCKO SONIA & VLADO, vl. KROCKO SONIA & LE REST
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 313.
NEWETTA'S UFFE ROYAL
DK 09859/2009, ošt.14.4.2009., O:QASHIWAS CASINO ROYAL, M:NEWETTA'S U'RE SNOWWHITE IN
B&W, uzg. RAMSING MICHELE UTKE, vl. RAMSING MICHELE UTKE & JENSEN SUSANNE
_ 314.
KING OF HELLULAND THE DEEP BLUE
SPKP 1591, ošt.12.7.2008., O:KING OF HELLULAND THE DEEP BLUE, M:KING OF HELLULAND VERY
IMPORTANT, uzg. KROCKO SONIA & VLADO, vl. KROCKO SONIA & VLADO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 315.
NEWETTA'S QUITE SURE SHES MY CHOICE
DK 02483/2013, ošt.2.2.2013., O:MERMAID'S PRIDE FALLING IN LOVE, M:NEWETTA'S MISS
WONDERGIRL, uzg. RAMSING MICHELE UTKE, vl. RAMSING MICHELE UTKE & JENSEN SUSANNE
66
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 316.
NEWETTA'S BARBIE IN BLACK&WHITE
DK 15853/2010, ošt.1.7.2010., O:BIKKJEHAUGEN'S PJOKKEN OF POOHBEAR, M:NEWETTA'S MISS
WONDERGIRL, uzg. RAMSING MICHELE UTKE, vl. RAMSING MICHELE UTKE & JENSEN SUSANNE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 317.
NEWETTA'S PRECIOUS DIVA
DK 05968/2008, ošt.13.3.2008., O:VVVONDERBOY DES OURSONS DU VENT, M:NEWETTA'S WILDFIRE,
uzg. RAMSING MICHELE UTKE, vl. RAMSING MICHELE UTKE & JENSEN SUSANNE
KRUG 5
Sudac: ZLATKO KRALJID (HR)
---------------------------------------------------------FCI:II-235
NJEMAČKA DOGA
==========================================================
DEUTSCHE DOGGE
CRNA / BLACK
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 318.
OLDBLUZ YUPITER
RKF 3543922, ošt.30.3.2013., O:DOBRINYA NIKITICH DES MONT'S DEL L'ANTUAN, M:OLDBLUZ AY-YAYYAY, uzg. BAUMAN L.YU., vl. VLASOVS ULDIS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 319.
HYERONIMUS D'ISKANDAR
1378910, ošt.19.12.2012., O:BELENOS D'ISKANDAR, M:EMILOU D'ISKANDAR, uzg. GATTEGNO CAROLL,
vl. BRESCIANINI MARCO
_ 320.
INFERNO VON WIEDERHOLZ
CMKUND/20921/13, ošt.6.4.2013., O:FATUM DES TERRES DE LA RAIRIE, M:GRAFITTI VON
WIEDERHOLZ, uzg. NEUMANOVA DANIELA, vl. PASTORKOVA NIKOL
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 321.
BLACKVELVETEEN
HR 10902 ND, ošt.9.6.2013., O:NEW YORK-N DEL REGNO DI FANTASIA, M:ARGENTA, uzg. BRAJKOVIĆ
ARSEN, vl. KATIĆ PETRA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 322.
ALCHIMIA DELL'ANTICO TIFERNO
1328166, ošt.1.12.2012., O:ERNEST HEMINGWAY DELLE PERLE DEL TIRRENO, M:MEGARDIE DEL
BIANELLO, uzg. SELVI LUCIANO, vl. BRESCIANINI MARCO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 323.
FATA MORGAN DELL'ALTO FEUDO
12/124031, ošt.18.6.2012., O:BIN HUGO BOSS DELL'ALTO FEUDO, M:ELENA D'ISKANDAR, uzg. RIZZO
GIUSEPPE, vl. CASTELLI MARIO
_ 324.
EVE QUEEN HARLEKYN
CMKU/ND/20189/11, ošt.4.1.2011., O:JOULET MATIBO RIČANSKA HVEZDA, M:KORA Z JOSEFOVSKYCH
BUD, uzg. NAVRATILOVA HEDVIKA, vl. NAVRATILOVA HEDVIKA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
67
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HARLEKIN / HARLEQUIN
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 325.
LEONARDO LOSS DIOS ARAGOS QUEEN HARLEKYN
U IZRADI, ošt.17.3.2014., O:ARAGORN DIOS DE LA VIDA, M:FABRICIA QUEEN HARLEKYN, uzg.
NAVRATILOVA HEDVIKA, vl. NAVRATILOVA HEDVIKA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 326.
HARLEQUIN HYPNOS QUEEN HARLEKYN
CMKU/ND/20534/12, ošt.1.1.2012., O:BAD QUEEN HARLEKYN, M:KORA Z JOSEFOVSKYCH BUD, uzg.
NAVRATILOVA HEDVIKA, vl. NAVRATILOVA HEDVIKA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 327.
JESEICA QUEEN HARLEKYN
CMKU/ND/20963/13, ošt.3.5.2013., O:BODYGUARD CATLEY RANCH, M:DAFNE QUEEN HARLEKYN,
uzg. NAVRATILOVA HEDVIKA, vl. NAVRATILOVA HEDVIKA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 328.
IUMA D'ISKANDAR
ROI 1416872, ošt.30.1.2013., O:DONOVAN DU BOIS DU CHANT DES ROSSIGNOLS, M:GUNDULA
D'ISKANDAR, uzg. GATTEGNO CAROLL, vl. CASTELLI MARIO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 329.
FAY VON DER INSEL FAROS
HR 10631, ošt.23.11.2009., O:NELSON VON DORNDIEL, M:KARLA VON DER BLOCKHUTTE, uzg.
JERGOVIĆ ZORAN I HARAŠIĆ KATARINA, vl. KOVAČIĆ REA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 330.
DAFNE QUEEN HARLEKYN
CMKU/ND/19818/10, ošt.21.1.2011., O:EDMONT RIČANSKA HVEZDA, M:ASCHLEY ESTRELLA
BOHEMICA, uzg. NAVRATILOVA HEDVIKA, vl. NAVRATILOVA HEDVIKA
PLAVA / BLUE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 331.
ADELAILA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES
SPKP 1091, ošt.2.10.2013., O:RASTI CEVELOB, M:ADYSS DAJHAR-DOG, uzg. ČEREŠNAKOVA
KATARINA, vl. ČEREŠNAKOVA KATARINA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 332.
REEVA DEI MONTI DEL KERATON
SLRND001972, ošt.12.2.2013., O:FONNAM DIYAN DE LA BENJAMINE, M:MEREDITH DEI MONTI DEL
KERATON, uzg. CARLETTI CARLA, vl. MRSOL IGOR & ZIDAN SPELA
TIGRASTA / BRINDLE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 333.
FIONA NUO GRAZUCIU
ROI 1420181, ošt.29.9.2013., O:OTTO VOM TEUFELSGRUND, M:AKSENIJA NUO GRAZUCIU, uzg.
VOSYLIUTE VIOLETA, vl. MARASS ALICE VICTORIA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 334.
ESMERALDAS GIGANTOS
PKR.II-113743, ošt.18.10.2012., O:HUNOR VON NONIUS, M:LETTY EXQUISITE DOG (FCI), uzg.
BLAZEJCZYK MAGDALENA, vl. FUTRO MICHAL & PROJS KATARZYNA
68
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ŽUTA / FAWN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 335.
FUJIKO NUO GRAZUCIU
ROI 1420185, ošt.29.9.2013., O:OTTO VOM TEUFELSGRUND, M:AKSENIJA NUO GRAZUCIU, uzg.
VOSYLIUTE VIOLETA, vl. MARASS ALICE VICTORIA
FCI:II-292
DOGO ARGENTINO
==========================================================
DOGO ARGENTINO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 336.
GOLDINALENA LEYLAND
RKF 3491806, ošt.3.12.2012., O:CHA-CHA-CHA IZ LUNNOY STAI, M:GOLDINALENA MASERATI, uzg.
GOLDINA E., vl. DROZDOV K.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 337.
MATACO DE ALFA FIERA
HR 10641, ošt.21.5.2012., O:IMPERIO DE ALFA FIERA, M:JEFA DE INDIOS LATINOS, uzg. JURJEVIĆ
STIPE, vl. GOSAK MARK & KERSTIN
_ 338.
MOROCHO DE ALFA FIERA
HR 10639, ošt.21.5.2012., O:IMPERIO DE ALFA FIERA, M:JEFA DE INDIOS LATINOS, uzg. JURJEVIĆ
STIPE, vl. JURJEVIĆ STIPE, DE ALFA FIERA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 339.
HU VERDES PAMPAS
RSA/10/03584, ošt.26.9.2010., O:HANKKO ACKON CAHUAK, M:LUNA LLENA VERDES PAMPAS, uzg.
VERDES PAMPAS, vl. PLAPER GORAZD
_ 340.
MATTIA DE DON ELOY
ROI 11126730, ošt.8.4.2009., O:ACUM EL CHANARAL, M:GIUDI DE DON ALTA, uzg. COLANTONIO LILIAN
BEATRIZ, vl. BAGNOLI FEDERICO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 341.
JILL VALENTINE VERDES PAMPAS
RSA/11/02763, ošt.1.7.2011., O:GARTANAN DEL DO YEL, M:CUMBIA MAPU KEWA, uzg. VERDES
PAMPAS, vl. PLAPER GORAZD
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 342.
PIA DE ALFA FIERA
HR 10685, ošt.28.10.2012., O:HIERRO DE INDIOS LATINOS, M:ALFA FIERA VERDES PAMPAS, uzg.
JURJEVIĆ STIPE, vl. JURJEVIĆ STIPE, DE ALFA FIERA
FCI:VI-84
PAS SV. HUBERTA
==========================================================
BLOODHOUND
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 343.
BAYRON DILLWIS AMBLATO
HR 10049 BL, ošt.11.3.2009., O:LOAMY'S LANE'S DILLAN, M:WISTERIA FAMOUS ALHAVANT, uzg.
PIZIKA I., vl. BABAROVIĆ MIŠO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 344.
LOAMY LANE'S MEGHAN
LOSH 1133938, ošt.24.9.2013., O:MOJUSTA'S CHALLENGE OF CHURCHIL, M:LOMAY LANE'S ISABELL,
uzg. VAN DER SICHEL LINDA, vl. VAN DER SICHEL LINDA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
69
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 345.
VASCIA NENE'
LOI 1355542, ošt.20.2.2013., O:OSSO BUCO DEL CAMPO DELL'ORO, M:MANON, uzg. ALL. VASCIA, vl.
ALL. VASCIA C/O SCHIAVO STEFANO
FCI:VI-300
GONIČ RAKUNA CRN S PALEŽOM
==========================================================
BLACK AND TAN COONHOUND
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 346.
NECKU SOUND OF COON
FI 19011/13, ošt.11.2.2013., O:FIREFOX-IANLIAM ARN'D AND DANGEOUS, M:JAZZMAN NECKU I
FOUND AN ACE, uzg. URPELAINEN TEIJA, vl. LULIĆ GALOVIĆ MANUELA
FCI:VI-151
ISTARSKI GONIČ KRATKODLAKI
==========================================================
ISTARSKI GONIČ KRATKODLAKI
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 347.
CASPEN
HR 24023, ošt.4.10.2013., O:DUK, M:MONI, uzg. VIDOŠ TOMISLAV, vl. RADAN ZDENKO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 348.
BOBI
HR 20840 IGK, ošt.18.6.2010., O:AGO, M:BISTRA, uzg. MOMIĆ LIVIO, vl. BOJIĆ DAMIR
_ 349.
AMOR
HR 20834, ošt.10.5.2010., O:DELFIN OD BOBE & SOHN, M:DINA, uzg. UJEVIĆ DRAGO, vl. JURIČIĆ
ŢELJKO
_ 350.
AJK
HR 20833 IGH, ošt.10.6.2010., O:DELFIN OD BOBE SOHN, M:DINA, uzg. UJEVIĆ DRAGO, vl. VUKMAN IVAN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 351.
DONA STRELJKO
HR 23763 IGK, ošt.2.7.2013., O:BOBI, M:FIFI STRELJKO, uzg. ŠARIĆ MATE, UZG. STRELJKO, vl. ŠARIĆ
MATE
_ 352.
AMRA PODOSOJE-LISKOVAC
HR 23433, ošt.10.5.2013., O:ASTOR, M:DŢILA, uzg. B. ŢELJKO, vl. JURIČIĆ ŢELJKO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 353.
COCO OD HRVACA
HR 23324 IGK, ošt.10.4.2013., O:LAKI OD GRUBIŠIĆA, M:ALKA, uzg. RADAN ZDENKO, vl. RADAN
ZDENKO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 354.
KOBRA TRŠKI VRH
HR 22463 IGK, ošt.14.5.2012., O:SAND, M:DŢOLY OD MATAJIČKOG VUKA, uzg. NOVAK MIROSLAV, vl.
NOVAK MIROSLAV
_ 355.
PUMA LIČKA
JR 71051 IKG, ošt.19.4.2012., O:PAŠA LIČKI, M:ARKA LIČKA, uzg. VURDELJA PREDRAG, vl. VUKMAN
IVAN
70
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VI-154
POSAVSKI GONIČ
==========================================================
POSAVSKI GONIČ
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 356.
SONY LIČKI
JR 77769, ošt.5.7.2011., O:GROM, M:ASTRA, uzg. VURDELJA PREDRAG, vl. VURDELJA PREDRAG
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 357.
BINA TIGAR OD DŽANKA
HR 22529 PG, ošt.1.5.2013., O:MIKI, M:ASTRA LIČKA, uzg. DŢANKO ŢELJKO, vl. LJUBIĆ JOZO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 358.
ASTRA LIČKA
HR 22133, ošt.20.11.2011., O:ASTOR, M:ALBA, uzg. VURDELJA PREDRAG, vl. DŢANKO ŢELJKO
FCI:VI-59
ŠVICARSKI GONIČ - BERNSKI GONIČ
==========================================================
SCHWEIZER LAUFHUND - BERNESE HOUND
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 359.
DULCIS CERVARIUS
ČLP/BRH/718, ošt.24.7.2013., O:ESPOIR DES ECHOS DE PUYMERLE, M:, uzg. SZUSTAKIEWICZ ANNA,
vl. HERIANOVA IVANA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 360.
SOPHIE BENCILLA
ČLP/BRH/697, ošt.8.2.2013., O:ACKI VOM WEINBERG, M:GANA V. DURRGRABEN, uzg. HERIANOVA
IVANA, vl. HERIANOVA IVANA
FCI:VI-67
MALI BASET GRIFON VENDEEN
==========================================================
PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 361.
BRELOMIS BLACK JACK
PET. B. G. V. 114/13, ošt.3.8.2013., O:SOLETRADER BEHAVIN BRADLEY, M:SOLETRADER HEART TO
HEART, uzg. CIRKOS VERONIKA, vl. BELANY ZSOLT
FCI:VI-161
BIGL
==========================================================
BEAGLE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 362.
EARDLEY DREW PEACOCK
AQ02976105, ošt.27.6.2013., O:DIALYNNE MUSKETEER, M:EARDLEY AMANDA LYNN, uzg. JONES TIM
& JEPSON STEPHEN, vl. JONES TIM & JEPSON STEPHEN
_ 363.
OBLADI'S GUMP OF THE LEGEND
DKK 15727, ošt.6.9.2013., O:JABRWOKI'S CHANTICLEER, M:FAIRYTOSHH WATER NYMPF, uzg.
KENNEL OBLADI'S, vl. VLASENKO GUNTA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
71
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 364.
ALOTORIUS OLD GLORY DYNAMIC FACE
PKR.VI-17341, ošt.23.4.2013., O:DYNAMIC FLYER'S SILENT NIGHT WIND, M:LADY LUCRECIA
ALOTORIUS XANDRINA, uzg. SZWALEK KUBA & MAGDALENE, vl. SZWALEK KUBA & MAURER
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 365.
FONTEPOSCA'S FACE TO FACE
BCD12-294, ošt.5.1.2012., O:DARAGOJ LAUDATUR, M:BRIALEY JIVE BUNNY, uzg. ALLEVAMENTO
FONTEPOSCA'S, vl. MAURER MICHAELA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 366.
MAGLODI BIGGY-BOYS GRAND FILU
BCD 10-599, ošt.29.4.2010., O:DIALYNNE ATLANTIS, M:MAGLODI BIGGY-BOYS APHRODITE, uzg.
SZUCS LASZLO, vl. MAURER MICHAELA
_ 367.
OB-LA-DI S MYTHOLOGICAL CORIAKIN
DKK 17725/2010, ošt.8.9.2010., O:LANBUR S CAFE MACCHIATO, M:OB LA DI'S LITTLE MERMAID, uzg.
JOHANSSON MORTEN, vl. VLASENKO GUNTA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 368.
VARINHOUSE EMILY OSMENT
METRIC PUPPY, ošt.16.10.2013., O:VARINHOUSE EASHLY LUCKY CHOICE, M:VARINHOUSE AMARIGE
DE AMOUR, uzg. GORBUNOVA, vl. DARYUNINA SVETLANA
_ 369.
EARDLEY RUN ON
AQ01951504, ošt.10.5.2013., O:EARDLEY EARLY LEARNER, M:EARDLEY NEXT GENERATION, uzg.
JONES TIM & JEPSON STEPHEN, vl. JONES TIM & JEPSON STEPHEN
_ 370.
AMERICAN BEAUTY
LOI 13/118306, ošt.20.7.2013., O:BIGBAD WOODOO KOOLER, M:ROSMARTA, uzg. CIBIN FEDERICA, vl.
CIBIN FEDERICA.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 371.
BORY WOOD HESSY
COR A 1048-13/161/, ošt.11.4.2013., O:DARAGOJ LAUDATUR, M:BORY WOOD ARZENA, uzg.
KOSZORUS ILDIKO, vl. KOSZORUS ILDIKO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 372.
ZAGABRIA
ROI 12/64961, ošt.11.3.2012., O:HEMILTON, M:SNOOPY KID PAULINE, uzg. DELAIDI GIOVANNI, vl.
RUBERTO ROBERTO
_ 373.
FONTEPOSCAS AMERICAN PIE
BGD 13-442, ošt.16.2.2012., O:LANBUR WALKING IN MEMPHIS, M:SENTIMENTAL SHOWDANCER'S
ITSONLY LOVE, uzg. FONTEPOSCA'S ALLEVAMENTO, vl. MAURER MICHAELA
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 374.
POOTIE TANG INTERPET-SC
CLPBEA/4763, ošt.31.8.2005., O:SOPWITH CAMELS GOLDEN WINGS, M:CRAZY ANY CEK, uzg.
CASLAVSK KVETOSLAVA, vl. WEIGERTOVA MARTINA
72
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VI-146
RODEZIJSKI RIĐBEK
==========================================================
RHODESIAN RIDGEBACK
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 375.
ARESVUMA DAMISI DANGA
CORA 3013/146, ošt.10.3.2013., O:FAIRA ARIF KAMILIFU, M:ARESVUMA MAHABA HAYANA DAVA, uzg.
MALINNIKOVA SVETLANA, vl. CORICI ADRIAN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 376.
CHIUMBO ABANA
HR 10433, ošt.28.3.2012., O:PRONKBERG MAKARI, M:AIKO Z UJEZDA NAD LESY, uzg. VONDRAČEK
KREŠIMIR, vl. ŠALINOVIĆ DARIO
_ 377.
B'LOWER LEO OF TAILOR MADE
CMKUCMKU/RR/7460/12, ošt.8.6.2012., O:KENNEBEC'S FINNAL ANSWER, M:REX VENTORS OONA,
uzg. VLCKOVA KATERINA, vl. MAROSZCZYKOVA IRENA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 378.
GLENAHOLM MOPOTO
PKRVI15424, ošt.10.3.2011., O:IMKAHENA DUDUMA, M:GLENAHOLM SUCHA JEWEL, uzg. ORMEROD
NORAH, vl. KOWALIK EVA
_ 379.
ECAILLE ANUNNAKI
CMKU/RR/6262/10/11, ošt.22.2.2010., O:ABAYOMI MASHANGA, M:CACHETTE ANUNNAKI, uzg.
ŠTUSAKOVA ŠARKA, vl. NOSKOVA ZDISLAVA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 380.
DAYOOLA ZOYA BORANA
CMKU/RR/7986/13, ošt.21.7.2013., O:RED HOT LINE ARNO ANTUAN BAGRATION, M:BLISS DEIRA
BORANA, uzg. EHRENBERGER VIT, vl. EHRENBERGER VIT & EHRENBERGEROVA ANETA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 381.
HARMAKHIS WISDOM VANITY
LOI 1235606, ošt.23.12.2011., O:HARMAKHIS WISDOM LYNNARD, M:HARMAKHIS WISDOM ISA, uzg.
VENTURELLI SARA, vl. CERON VALENTINA
_ 382.
TASHUN ALLSTAR HOPE
VDH10/1097606, ošt.29.4.2010., O:TUSANI BIG BEN, M:FAAHAC FAIZAH AAN N'GAI, uzg. HAUPL M., vl.
GRENDA DAVID LEE
_ 383.
ANITA
380260000812409, ošt.4.6.2012., O:FAIRRAY JOCKEY, M:ELSA, uzg. OTTARDI ILARIO, vl. BARRACO
MONICA
FCI:VI-36
RIĐI BRETONSKI OŠTRODLAKI BASET
==========================================================
BASSET FAUVE DE BRETAGNE
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 384.
AMELIE DIDI'S CLAN
OHZB/BFB 002, ošt.1.6.2011., O:ADAM DU RALLYE DE RAMONDENS, M:EMELIE VOM WORTBACH, uzg.
WILLEMSEN WILLIE, vl. KOHLER MARKUS & SABRINA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
73
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VI-22
VELIKI PLAVI GASKONJSKI GONIČ
==========================================================
GRAND BLEU DE GASCOGNE
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 385.
GIULIA AUX ABOIES DU PETIT GARDONNE
UKU.0111671, ošt.25.4.2011., O:DARC, M:CHANCE, uzg. BEGAUDEAU TANGUY & BEATRICE, vl.
OLDAK W. M.
FCI:VI-59
ŠVICARSKI GONIČ - SCHWYZ
==========================================================
SCHWEIZER LAUFHUND - SCHWYZ HOUND
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 386.
TARA BENCILLA
CLP/SVH/61, ošt.28.4.2013., O:BONNY, M:CONNIE HANICCINA ZAHRDKA, uzg. HERIANOVA IVANA, vl.
KOLSOVSZKY KITTI
FCI:VI-217
BAVARSKI KRVOSLJEDNIK
==========================================================
BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 387.
PEGGY
10/170916, ošt.14.8.2010., O:VENTO, M:ASIJA, uzg. GABARDI LORENZO, vl. BOTTAMEDI MATTEO
NEPRIZNATE PASMINE / NON RECOGNIZED BREEDS
KONTINENTALNI BULDOG
==========================================================
CONTINENTAL BULLDOG
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 388.
BULLDOGMAN'S TINKA
CBCD A 0748, ošt.4.2.2013., O:BULLDOGMAN'S AJAX, M:BULLDOGMAN'S LOU LOU, uzg. SCHMIDT
HEIKO, vl. LAHODOVI SIMONA & PETR
PUDL TOY CRNO BIJELI
==========================================================
CANICHE TOY NEW COLORS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 389.
THOR
PZB 9716, ošt.24.12.2012., O:REGISTER, M:REGISTER, uzg. REGISTER, vl. WERNER ANDREAS
BIEWER JORKŠIRSKI TERIJER
==========================================================
BIEWER YORKSHIRE TERRIER
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 390.
EMBRACE MY HEARD PERFECTION DE LA GRACE
IBC20120000078LV, ošt.12.12.2012., O:DIESEL CROWN DE LUXE, M:UMBRELLA OF EXCLUSIVE TOY,
uzg. GALAKTIONOVA KATERINA, vl. NEMEC RADIM
74
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 391.
DEBORA VEL SATIS
IBC 201100000510 CZ, ošt.24.5.2011., O:HOMER VOM AUENBLICK, M:OLIVIA HELEN LOVER'S KNOT,
uzg. NEMCOVA ŠARKA, vl. BERANKOVA PAVLA
FCI:XI
LANCASHIRE HEELER
==========================================================
LANCASHIRE HEELER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 392.
MARMALADE'S LORD OF DREAMS
FI ER32047/13, ošt.23.3.2013., O:RANTALAUKAN SHAKESPEAR, M:RANTALAUKAN DRAMA QUEEN,
uzg. NIIRANEN ANNA, vl. HYTTINEN JAANA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 393.
MARMALADE'S INDIAN DREAM
FI ER39916/10, ošt.31.5.2010., O:MANFULS LUCK OF THE DAY, M:BELLSMOND SMOKE SIGN, uzg.
NIIRANEN ANNA, vl. HYTTINEN JAANA
KRUG 6
Sudac: LESLEY CHALMERS (NZ)
---------------------------------------------------------FCI:II-45
BERNSKI PLANINSKI PAS
==========================================================
BERNER SENNENHUND
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 394.
OREGHEGYI-MACKO NIEDERHORN NOLDI
MET BSH 778/13, ošt.14.3.2013., O:HOOMER-SIMPSON VOM GRANZWEG, M:OREGHEGYI-MACKO
INZULIN, uzg. PILLAR ZSOFIA, vl. PILLAR ZSOFIA
_ 395.
KASINO-ROYAL VOM HAUS AGNELLI
OHZBOHZBBS 5030, ošt.26.3.2013., O:MADEINITALY DELLA TORRE D'OVARDA, M:IMANI VON MURAU,
uzg. AGNELLI GABRIELA, vl. FISCHER ANTJE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 396.
MELINDA
12/5513, ošt.16.10.2011., O:KRONBLOMMAS JONATHAN, M:JAMILA DEL LAGO DI TENNO, uzg.
TEDESCHI SILVANA, vl. GABARDI LORENZO
_ 397.
LINKIN PARK
LOI 11/96565, ošt.9.5.2011., O:FRANKIEHINRGMC, M:DOLCE NERA, uzg. PIETRINI ALBERTO, vl.
FONTANA ROBERTA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 398.
ARNE VOM KAMMERGUT
VDHSSVBS 51410, ošt.11.2.2009., O:MAROUSSIA CROCODILE-COACH, M:QUENDOLINA VOM
KADETTENHOF, uzg. FISCHER ANTJE, vl. FISCHER ANTJE
_ 399.
BODYE MORAVIAN HURRICANE
CMKUBSP/7298/09, ošt.25.3.2009., O:ZANZEBERN DEFENDER, M:EYMY Z OCHOZE, uzg. HORSAKOVA
JITKA, vl. KOUTSKY ANTONIN
_ 400.
JOLLY JOKER
LOI10/64216, ošt.4.2.2010., O:HEMINGWAY VAN'T PACHTHOF, M:DOLCE NERA, uzg. PIETRINI
ALBERTO, vl. SZELES ANNA ZORICA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
75
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 401.
HEDRA AGRAM'S ANGELS
HR 11099 BS, ošt.7.2.2013., O:BENITO AGRAM'S ANGELS, M:CABRIA RIOMADEA GRANDE, uzg.
FULANOVIĆ ZLATKO & MATEJA - AGRAM'S ANGELS, vl. SANTO INES
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 402.
OREGHEGYI-MACKO NEFRON NEFFI
MET BSH 780/13, ošt.14.3.2013., O:HOOMER-SIMPSON VOM GARNZWEG, M:OREGHEGYI-MACKO
INZULIN, uzg. PILLAR ZSOFIA, vl. PILLAR ZSOFIA
_ 403.
ABSOLUTELY SHINING
13/49809, ošt.11.2.2013., O:KAUKARHAUGENS DIONYSOS, M:ASIA, uzg. FONTANA ROBERTA, vl.
FONTANA ROBERTA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 404.
OUNNIE QUEEN ELSA
CMKU/BSP/8393/10, ošt.22.10.2010., O:EL CID Z OCHOZE, M:CHELSEA QUEEN ELSA, uzg. SOJKOVA
MARKETA, vl. HRUSAKOVA ALEXANDRA
_ 405.
EBBIE MORAVIAN HURRICANE
CMKUBSP/9131/11, ošt.19.11.2011., O:BERNTIERS ON DEMAND, M:BELINDA MORAVIAN HURRICANE,
uzg. HORSAKOVA JITKA, vl. KOUTSKY ANTONIN
_ 406.
NEW KILLER STAR
LOI 13/36941, ošt.2.1.2013., O:FRANKIEHINRGMC, M:BLUE MOON, uzg. PIETRINI ALBERTO, vl.
BRACONI JACOPO
FCI:VII-119 NJEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR
==========================================================
DEUTSCHER KURZHAAR. VORSTEHHUND
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 407.
TAJSON
HR 23706, ošt.8.4.2013., O:BOSS, M:MOLLY, uzg. VIDAKOVIĆ TRPIMIR, vl. BEKAVAC MARKO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 408.
OSCAR
ROILO 1370609, ošt.10.4.2013., O:LUKAS, M:PRADELLINENSIS TINA, uzg. DONDE STEFANO, vl. DONDE
STEFANO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 409.
AGARD OD SLAMY
79665, ošt.16.7.2011., O:BRUNO Z MEŠINSKE MAJOVNY, M:ELZA Z KRUTEHO LESA, uzg. PREMYSL
STANEK, vl. BRUKNEROVA ADELA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 410.
SAMUHAZI VADASZ ALFA
MET.RSZNV. 7585/13, ošt.20.1.2013., O:MALOMKOZI MILL, M:SHININGSLOE ADA, uzg. TOTH ISTVAN,
vl. TOTH ISTVAN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 411.
AXE LAKES HERTIGINNAN AF YXSJON
SESE36629/2013, ošt.7.5.2013., O:MAC VON NEUARENBERG, M:AXE LAKES FRENJA, uzg.
SADOMEROVIC SENAD, AXE LAKES, vl. SADOMEROVIC SENAD
76
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 412.
KRKA OD GLOŽINIDA
HR 23439, ošt.9.7.2012., O:HORN OD GLOŢINIĆA, M:AVA, uzg. GLOŢINIĆ MIROSLAV, vl. LABROVIĆ
MATE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 413.
AXE LAKES FRENJA
SE58587/2010, ošt.4.9.2010., O:BIRKHAHN KAISER, M:TOWAS S CARMA, uzg. SADOMEROVIC SENAD,
AXE LAKES, vl. SADOMEROVIC SENAD
FCI:VII-98
NJEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR
==========================================================
DEUTSCHER DRAHTHAAR
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 414.
RIPTNORTER'S REGIN MAKER AT HALSTON
SR78802204, ošt.9.7.2013., O:RIPTNORTER'S THUNDERHART, M:RIPTNORTER'S MAKIN DRAMA
DARNELLE, uzg. LISA GEORGE, vl. NACSA AGNES
FCI:VII-99
VAJMARSKI PTIČAR - KRATKODLAKI
==========================================================
WEIMARANER - SHORT HAIRED
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 415.
COGNAC BRANDS IMPERIUM STAR
PKRVII 14288, ošt.1.1.2014., O:NANI'S INDECENT EXPOSURE, M:OLGA IMPERIUM STAR, uzg.
WALKOWSKA PAULINA, vl. POZDNEEV KONSTANTIN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 416.
HALSTONE ABOVE & BEVOND
WEIM 407/13, ošt.14.8.2013., O:RISSANA HOLLYWOODS PERFECTLY MASTERED, M:CASA DE JUNO
ALL I WANT, uzg. NACSA AGNES, vl. NACSA AGNES
_ 417.
I AM VON SILBERWEISS JAGER
LOF 38409/0, ošt.16.4.2013., O:FLY ME TO THE MOON VON SILBERWEISS JAGER, M:EDEN VON
SILBERWEISS JAGER, uzg. THOMAS MARIE GABRIELLE, vl. FINCH TONIE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 418.
ASHLAREN HOWZAT HARRY
ZA 001001C13, ošt.4.8.2012., O:ASHLAREN MARKS ARNAGE, M:ASHLAREN SOPHIE SAPPHIRE, uzg.
KNOX LAINIE, vl. MEYBURGH JL
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 419.
SILHOUETTES HEAVEN CAN WAITT
LOP 500113, ošt.20.6.2010., O:CAMELOT'S KNOCKIN' ON HEAVENS'S DOOR, M:SILHOUETTES NO
SPIN ZONE, uzg. CASSIDY CINDY & BRUCE, vl. SOARES RUTE & JOAO
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 420.
GREY CLASSIC'S NO MONEY NO SEX
LOSH 1138579, ošt.22.1.2014., O:GREY CLASSIC'S I KICK AZZ, M:GREY CLASSIC'S IPANEMA GIRL,
uzg. LENAERTS EDWIN & KRISTINA, vl. LENAERTS KRISTINA & EDWIN
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
77
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 421.
CASA DE JUNO THIS GIRL ROCKZ
LOP 493688, ošt.24.9.2013., O:SILHOUETTES ROCK YOUR WORLD, M:CASA DE JUNO A LITTLE BIT OF
CHAOS AT JUSCANIS, uzg. SOARES RUTE & JOAO, vl. SOARES RUTE & JOAO
_ 422.
HALSTON AVA'S SECRET GARDEN OF GREY SHADOW
WEIM. 406/13, ošt.14.8.2013., O:RISSANA HOLYWOOD'S PRFECTLY MASTERED JH (USA), M:CASA DE
JUNO ALL I WANT, uzg. NACSA AGNES, vl. SIEGFRIED SANDRA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 423.
ZNANA WANDA KUKAKUK IMPERIUM STAR
PKR.VII-13755, ošt.14.1.2013., O:COLDSIDEX PENNYWOOD CALL TO LIBERTY, M:OLGA IMPERIUM
STAR, uzg. WALKOWSKA PAULINA, vl. CHOWANIEC ELZBIETA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 424.
GRACE KELLY ATRIA CORDIS
PKR.VII-13023, ošt.28.8.2011., O:NANIS SMART ALECK, M:BROMHUND WERWA, uzg. MIKUS KORALEWSKA DOROTA, vl. MIKUS - KORALEWSKA DOROTA
_ 425.
ULLA FALA LOVE'A
PKRVII 12866, ošt.12.6.2011., O:GRAYTSKY'S SMOKIN IN HAVANA, M:SOF HANDERECH FALA LOVE'A,
uzg. SZWARC KRZYSZTOF & OSINSKA MAGDALENA, vl. POZDNEEV KONSTANTIN
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 426.
ALMA Z LISIEGO WZGORZA
SSE 14130/2012, ošt.9.6.2011., O:WEIMARANUS QUIZMASTER, M:NOTA A - AWA, uzg. BASINSKI
MAREK, vl. MADEYSKA WENNERBERG MONIKA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 427.
CASA DE JUNO0 QUEEN OF PINUPS
LOP 453043, ošt.18.4.2011., O:SMOKYCITY LIKE A ROLLIN STONE, M:CASA DE JUNO A LITTLE BIT OF
CHAOS AT JUSCANIS, uzg. SOARES RUTE & JOAO, vl. SOARES RUTE & JOAO
_ 428.
SCHON'N NANI'S SMARTY PANTS
AKCSR 73339801, ošt.5.5.2012., O:NANI'S SMART ALECK, M:NANI'S SAY IT ISN'T SO, uzg. SHEPARD
BARB & GRISELL CHRISTINE, vl. POZDNEEV KONSTANTIN
FCI:VII-202 TALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR
==========================================================
BRACCO ITALIANO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 429.
YOU CAN TOUCH AS HOT AS HELL
OL.V. 249/12, ošt.24.10.2012., O:INDIAN DEI SANCHI, M:FIKRETS DA ALLORA ''MAILA'', uzg. KANTOR
BENCE, vl. KANTOR & HORVATH & ZAHONY
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 430.
YOU CAN KISS ME HARD BEFORE YOU GO
OL. V. 24/14, ošt.23.10.2013., O:SOBERS ATTICUS, M:FIKRETS DA ALLORA "MAILA", uzg. KANTOR
BENCE, vl. KANTOR BENCE
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 431.
BICE
LOI 12/15393, ošt.12.11.2011., O:KING, M:AIDA DELL'ANGELO DEL SUMMANO, uzg. FRANCESCONI
MANUEL, vl. FRANCESCONI MANUEL
78
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VII-57
MAĐARSKA VIŽLA - KRATKODLAKA
==========================================================
ROVIDSZORU MAGYAR VISZLA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 432.
FRAM TAJEMSTVI KARPAT
ČLPŠ/MOK/4604, ošt.14.5.2013., O:KOFALMENTI TALTOS, M:HAKIMA Z BLANENSKYCH LESU, uzg.
LATINOVA MIČULKOVA PAVLA, vl. JAŠIČEK JAN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 433.
SALDOZO GEO GALTIMORS
EST 00629/13, ošt.9.9.2012., O:QUICKSTEP OF SKYROCKET, M:FEBE FIBIJA ORO SALDOZO, uzg.
LIDAKA KRISTINE, vl. VALGEMAE KIMBERLY & VALL UMLAŠEK KLAARIKA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 434.
LINA JANTAR DEVIL
SPKP3018, ošt.16.4.2012., O:KIT Z KURUCOVHO DVORA, M:DUNA JANTAR DEVIL, uzg. ELIASOVA
HENRIETA, vl. MORAVCIKOVA DARINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 435.
GIVENSHY KIEVSKIE KASHTANY
UKU0077591, ošt.3.11.2010., O:VISNEY-VADAS PENGO, M:BON PARI KIEVSKIE KASHTANY, uzg.
BUTENKO OLGA, vl. DVORYANCHIKOVA TATYANA
FCI:VII-95
EPANJEL BRETON
==========================================================
EPAGNEUL BRETON
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 436.
GENGISKAN
LOI 11/72401, ošt.29.3.2011., O:ALPHA DE KERANLOUAN, M:BALKA DE KERANLOUAN, uzg. MERLI
OLIVIERO, vl. ARGENTI DANILO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 437.
HELA OD LATINSERA
HR 17991 EB, ošt.12.5.2013., O:AMI, M:ALMA, uzg. SERIC IVO, vl. SERIC IVO
FCI:VII-165 TALIJANSKI OŠTRODLAKI PTIČAR
==========================================================
SPINONE ITALIANO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 438.
CSETE LAGO DI VECCHIO
METITSPINONE 30/12, ošt.5.2.2012., O:SCOCCIO ROSS CYNOPOLIS, M:BERBOSS CHA-CHA-CHA, uzg.
BAKO KAROLY, vl. HANISCH RITA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
79
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VII-107 KORTHALSOV GRIFON
==========================================================
GRIFFON D´ARRET A POIL DUR KORTHALS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 439.
HERMES DE LA PLAINE GIBOYEUSE
LOF 71841-9756, ošt.7.11.2012., O:DARIO DES BORDS DU DAN, M:AVEZE DE LA PLAINE GIBOYEUSE,
uzg. LECLERC IRENE, vl. LECLERC IRENE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 440.
HART-HIST DE LA PLAINE GIBOYEUSE
LOF 71839-9755, ošt.7.11.2012., O:DARIO DES BORDS DU DAN, M:AVEZE DE LA PLAINE GIBOYEUSE,
uzg. LECLERC IRENE, vl. LECLERC IRENE
FCI:VII-320 SLOVAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR
==========================================================
SLOVENSKI HRUBOSRSTY OHAR
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 441.
CIAN ZO ZEZUL AT STORMDANCER
NHSB2819341, ošt.23.4.2010., O:ELAN Z MILHOSTOVSKYCH, M:CITA Z MILHOSTOVSKYCH, uzg. JOZEF
MIROSLAV, vl. LENAERTS KRISTINA & EDWIN
FCI:IX-80
BRISELSKI GRIFON
==========================================================
GRIFFON BRUXELLOIS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 442.
ELECTRIC LOVE CORSAIREY CASCH
HR 10013 BGR, ošt.2.9.2012., O:ENDLESS GLAMOUR, M:ORNELLA CORSARIEY CASCH, uzg.
KUPČIKOVA ILONA, vl. ŠMALCELJ ANA MONIKA & GABRIĆ IVAN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 443.
LOS CHATOS DEL NORTE IMPOSSIBLE IS NOTHING
LOE 2141913, ošt.1.3.2013., O:TUTTERBEE'S INNOVATION AT CILEINE, M:LOS CHATOS DEL NORTE
CORNELIA, uzg. SANTIAGO PIER MERCEDES & JOSE LUIS, vl. SANTIAGO PIER MERCEDES & JOSE
FCI:IX-136
KAVALIR KING CHARLES ŠPANIJEL
==========================================================
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 444.
LEEROY VOM ERLENBACHER HEMMERICH
SLRCKŠ 001033, ošt.13.6.2013., O:CASTELTOY CANDY MAN, M:NAOMI VOM ERLENBACHER
HEMMERICH, uzg. HANSCH CLAUDIA, vl. ROJC BARBARA & UROŠ
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 445.
NAUGHTY N NICE VOM WELFENHOF
LOI 13114999, ošt.13.1.2013., O:PASCAVALE KEANU, M:FANCY FAY VOM WELFENHOF, uzg.
FRANKEBERG SIMONE, vl. MANICARDI MARTINA & VARCHI ALICE
_ 446.
ETAR PROKOPSKA HVEZDA
SPKP 2833, ošt.6.9.2012., O:ARANEL SNICKER, M:TORAYA PROKOPSKA HVEZDA, uzg. NOVAKOVA
HANA, vl. KASANOVA MARTINA
80
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 447.
MOONWALK CAVALIERS BYRON
HR 10680 KKS, ošt.26.6.2012., O:MOORFIELDS FRATERNITE, M:LAVENDER KISS WHISPER OF LOVE,
uzg. KREMER JASMINKA, vl. GRDOVIĆ ŠUŠIĆ INES
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 448.
DOMINA FOREST GOBLIN
PKR.IX-63114, ošt.1.11.2012., O:CERES VOM PAULINENHOF, M:MODESTY GORSKA FANTAZJA, uzg.
SOKOLOWSKA - LOBODA DOROTA, vl. JANAS PIOTR
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 449.
DISCO DOLLY VOM WELFENHOF
LOI IN CORSO, ošt.7.3.2011., O:ANGEL'S PRIDE EMERALD, M:MATILDA VOM WELFENHOF, uzg.
FRANKENBERG SIMONA, vl. VENEZIANI CAROLA
_ 450.
BILLY JEAN VOM ERLENBACHER HEMMERICH
SLRCKŠ 000971, ošt.29.5.2012., O:MAIBEE CRAWFORD, M:JAMIE LYNN VOM ERLENBACHER
HEMMERICH, uzg. HANSCH CLAUDIA, vl. ROJC BARBARA & UROŠ
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 451.
SPRING BLOSSOM VOM WELFENHOF
LOI 1196991, ošt.7.1.2010., O:TIMSAR FORTUNE SEEKER, M:RUMBA VOM WELFENHOF, uzg.
FRANKEBERG SIMONE, vl. VENEZIANI CAROLA
FCI:IX-207
PEKINEZER
==========================================================
PEKINGESE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 452.
EL'MAMBEE'S CHASING RAINBOWS
NNO 31785/12, ošt.28.11.2011., O:DELWIN'S A LOT OF BLERNEY, M:HOTPOINT'S AIN'T
FORGETTABLE, uzg. VARHAUG BRIT & REIDAR, vl. VARHAUG BRIT & REIDAR
_ 453.
EL' MAMBEE'S SAVE MY LOVE
NNO 56670/11, ošt.19.10.2011., O:CH. DELWIN'S A LOT OF BLARNEY, M:EL' MAMBEE'S JUST A
DIAMOND, uzg. VARHAUG BRIT & REIDAR, vl. VARHAUG BRIT & REIDAR
_ 454.
EL'MAMBEE'S COLD PLAY
NNO 56669/11, ošt.19.10.2011., O:CH. DELWIN'S A LOT OF BLARNEY, M:EL'MAMBEE'S JUST A
DIAMOND, uzg. VARHAUG BRIT & REIDAR, vl. VARHAUG BRIT & REIDAR
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 455.
EL' MAMA LITTLE BLARNEYBEE'S
NNO 56667/11, ošt.23.7.2011., O:DELWIN'S A LOT OF BLARNEY, M:EL' MAMBEE'S WHAT'S UP, uzg.
VARHAUG BRIT & REIDAR, vl. VARHAUG BRIT & REIDAR
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 456.
EL'MAMBEE'S COME PLAY WITH ME
NNO 33486/14, ošt.12.12.2013., O:EL'MAMBEE'S YOU GOT IT, M:EL'MAMBEE'S LITTLE MODEST, uzg.
VARHAUG BRIT & REIDAR, vl. VARHAUG BRIT & REIDAR
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 457.
EL'MAMBEE'S A LITTLE MODEST
NNO56671/11, ošt.19.10.2011., O:DELWIN'S A LOT OF BLARNEY, M:EL'MAMBEE'S NO REGRET, uzg.
VARHAUG BRIT & REIDAR, vl. VARHAUG BRIT
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
81
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 458.
EL'MAMBEE'S ENDLESS LOVE
NNO 31786/12, ošt.28.11.2011., O:DELLWIN'S A LOT OF BLARNEY, M:HOTPOINT'S AIN'T
FORGETTABLE, uzg. VARHAUG BRIT & REIDAR, vl. VARHAUG BRIT & REIDAR
FCI:IX-206
JAPANSKI CHIN
==========================================================
CHIN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 459.
CHIRMAN FAMILY NICOLAY
10013, ošt.7.12.2012., O:AIKEMUNO KING SAIZ, M:SERENDPITY VON REIFRA, uzg. BRIŠKI-CIRMAN
ŠPELA, vl. ŠKUGOR GLAVURTIĆ DANIJELA
FCI:IX-352
RUSKI TOY - DUGODLAKI
==========================================================
RUSSKIY TOY - LONGHAIRED
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 460.
ZAFFI ZAFF OLPEMI
CMKU/MDT/496/09/11, ošt.25.12.2009., O:DAMSKIY KAPRIZ SCHELKUNCHIK, M:DAMSKIY KAPRIZ
ZAZNAYKA ZAYKA, uzg. ŠNOUROVA MICHAELA, vl. VAYHEL ZUZANA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 461.
WINCHENZO VICO OLPEMI
CMKU/MDT/469/09/10, ošt.26.4.2009., O:HARMONIC BLUE UDOLI MLHY, M:FAVORIT STYLE
AMAZONKA, uzg. ŠNOUROVA MICHAELA, vl. VAYHEL ZUZANA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 462.
CHOCOLATE MONA LISA
UKU 0188181, ošt.15.12.2013., O:ZOLOTIE LAPKI ALFA ROMEO, M:MISHEL, uzg. SELIVANOV, vl.
GUNTENDORFER CHRISTA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 463.
CASHIRA OF YORKSIDE
OHZB RTOL, ošt.1.7.2012., O:AMURCHIK MOY KRISTAL MECHTY, M:INDERA-JANA GRAND TOY, uzg.
HAIDER ANDREA, vl. PRAVITAS AURELIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 464.
GRAND TANDEM OLYMPIA
RKF 3296828, ošt.3.5.2012., O:HUGO BOSS OT VALLENSII, M:GRAND TANDEM SHARM LEDI
SOVERSHENSTVO, uzg. KIRILLOVA E.G., vl. HASSLER REBECCA
_ 465.
MELODY VOM GRAND TOY
VDH VK 111794, ošt.24.9.2011., O:YAHOND IZ DOMA AYUPOVYH, M:PRIMA IZ DOMA AYUPOVYH, uzg.
KAISER LUDMILLA, vl. PRAVITAS AURELIA
FCI:IX-352
RUSKI TOY - KRATKODLAKI
==========================================================
RUSSKIY TOY - SMOOTH-HAIRED
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 466.
ZEUS GRAND ELEGANCE
RTOK 21/REG, ošt.19.11.2013., O:EGO VELICHESTVO KARDINAL IZ DOMA BAKO, M:YOKO-SAN GRAND
ELEGANCE, uzg. PRAVITAS AURELIA, vl. PRAVITAS AURELIA
82
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:IX-77
PHALENE
==========================================================
PHALENE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 467.
UP AND DOWN S ONE FOR THE ROAD
NHSB 2911115, ošt.18.1.2013., O:FREETAINS KICK BEMORSIN, M:ALL I WANT FORUSSI, uzg. RUTTEN
CARINE, vl. RUTTEN CARINE
KRUG 7
Sudac: MONIKA BLAHA (AT)
---------------------------------------------------------FCI:I-15
BELGIJSKI OVČAR - GROENENDAEL
==========================================================
CHIEN DE BERGER BELGE - GROENENDAEL
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 468.
JAGVE VON CALRUNBA
SHSB 710028, ošt.4.6.2012., O:VITO DU CHEMIN DES SORCIERES, M:LOLLE VOM FRANKENTOR, uzg.
SCHWARZENTRUBER BEATRICE, vl. SCHWARZENTRUBER BEATRICE
FCI:I-332
ČEŠKOSLOVAČKI VUČJAK
==========================================================
ČESKOSLOVENSKY VLČAK
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 469.
ZELA Z PERONOWKI
LO 1266451, ošt.12.12.2011., O:ELIGO Z PERONOWKI, M:QUAREEN Z PERONOWKI, uzg. PERON
MALGORZATA, vl. SANTONI ANDREA
FCI:I-277
HRVATSKI OVČAR
==========================================================
HRVATSKI OVČAR
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 470.
REA COLONIA AURELIE CIBALE
HR 11961, ošt.20.5.2006., O:AS, M:OTA, uzg. COLARIĆ IVAN, vl. MARUŠIĆ MIRO
FCI:I-191
FLANDRIJSKI GOVEDARSKI PAS
==========================================================
BOUVIER DES FLANDRES
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 471.
HARDEY FROM THE DOGSFARM
NHSB 2849063, ošt.28.7.2011., O:JAN FROM THE DOGSFARM, M:SELLA FROM THE DOGSFARM, uzg.
ZWOFERING H. E., vl. ZWOFERING H. E. & ISKE J.
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
83
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:I-55
PULI
==========================================================
PULI
BIJELA / WHITE
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 472.
PORGELOCI IGRIC
PL. 112/14, ošt.8.4.2014., O:KIRALYTELKI HOEMBER, M:LONCSOSI-BATOR VIHAR, uzg. KARPATI
DOROTTYA, vl. KARPATI DOROTTYA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 473.
HUNGARY WHITE PULI DOKI
METDK17773/2013, ošt.12.4.2012., O:GUBANCFALVI BITANG, M:HUNGARY WHITE PULI BELLA, uzg.
LASZLOK GYULANE, vl. RUSZ BODIL
CRNA / BLACK
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 474.
CORDMAKER HURDY GURDY
DK 15988/2008, ošt.4.5.2006., O:BOKAR ARTFUL DODGER, M:CATSUN CORROBOREE, uzg. HUEBNER
SUE, vl. RUSZ BODIL
FCI:I-287
AUSTRALSKI GOVEDARSKI PAS
==========================================================
AUSTRALIAN CATTLE DOG
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 475.
VANILEGIO BACK IN BLACK
NHSB 2935258, ošt.29.9.2012., O:DINKY DI DAKEEDOO, M:DANA, uzg. BIZZOTTO STEFANO, vl.
SPORCK MONIQUE
FCI:II-343
CANE CORSO
==========================================================
CANE CORSO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 476.
GVIDO JR. CORSO DI MUNTEANU
JR 74465, ošt.2.10.2012., O:GVIDO SANGUE MAGNIFICA, M:GAIA DEL ROSSO MALPELO, uzg.
MUNCAN EMIL, CORSO DI MUNTEANU KENNEL, vl. MUNCAN EMIL, CORSO DI MUNTEANU KENNEL
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 477.
GHOST DE NOBIL ROSE
COR A 1452-11/343, ošt.23.3.2011., O:MEFISTO DEL ROSSO MALPELO, M:MIRYAM DELL ANTICO
CERBERUS, uzg. HOTA HOLGER, vl. HOTA ELENA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 478.
GOR DON JELO
RKF 3403265, ošt.24.6.2012., O:OLLADA ARLEKIN PINOKKIO, M:DIAMANTA, uzg. LITVINOVA, vl.
MOROZOV DENIS
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 479.
ABBA DEI VITTURI
HR 10404 CC, ošt.1.8.2013., O:MURANO SANGUE MAGNIFICA, M:LOLITA DEI PELIGNI, uzg. DEI
VITTURI, vl. PULJAK SINIŠA
84
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 480.
FERRARIA
UKU.0115166, ošt.7.1.2012., O:ANTONIO DEI MARTINOTTI, M:RIV'ERA, uzg. YAKHNO A. A., vl. YAKHNO
A. A.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 481.
UMA SANGUE MAGNIFICA
HR 10221, ošt.13.6.2011., O:DEI DAUNI CONAN, M:TIMONIERE MARLOTTA, uzg. BLAŢIĆ BRANKO, vl.
RADOVANČIĆ FRANE
FCI:II-144
BOKSER
==========================================================
DEUTSCHER BOXER
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 482.
ALL THAT JAZZ SIGNO
HR 12940 NB, ošt.6.11.2013., O:RUS LA FLER ETERNAL FLAME, M:ULANIE OD DJEVIJA, uzg. JUKIĆ
MILAN, vl. JUKIĆ MILAN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 483.
FAHRENHEIT NOSTRUM
PKRII109619, ošt.20.10.2011., O:PAGANINI NOSTRUM, M:LAVAZZA NOSTRUM, uzg. BOGUCKA ANNA,
vl. KOWALIK EVA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 484.
APARTHOS INFERNO
PKRII105945, ošt.1.7.2010., O:DON JOAN DU CINQUIEME DOME, M:DE MONIA INFERNO, uzg.
KWOCZAK AGNIESZKA, vl. SCHRADER KLAUDIA
_ 485.
SAT'ELIT VAN HELSING
RKF 3192631, ošt.22.1.2012., O:VIA AVELING IZ MY TIME, M:ALIBI BOKS RAMANA, uzg. PRYAMILOVA
A., vl. GORNOVA E.
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Mužjaci - Males
_ 486.
ETTORE
LO 0764685, ošt.1.7.2006., O:AKROSJA DARREN THOMAS JUNIOR, M:ASIA, uzg. FRIGO ALESSANDRA,
vl. LUBRANO SANDRA M. - ALL.TO AKROSJA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 487.
AMELIE SIGNO
HR 12941 NB, ošt.6.11.2013., O:RUS LA FLER ETERNAL FLAME, M:ULANIE OD DJEVIJA, uzg. JUKIĆ
MILAN, vl. JUKIĆ MILAN
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 488.
ANASTASIA BLACK DYNASTY
EST-00540/12, ošt.13.8.2011., O:PANNON-BOX FLORIN, M:ELENA VOM KAISERFELSEN, uzg. RALUCA
POP, vl. MARTINSON KULLI
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
85
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-346
KANARSKI PAS
==========================================================
DOGO CANARIO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 489.
MORDOR SPALATO BULL
HR 10171, ošt.20.8.2013., O:LOCO SPALATO BULL, M:TELIA PRESA AWANGARDA, uzg. PAPARELLA
BRUNO, vl. KANCELJAK MATIJA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 490.
LOCO DE SPALATO BULL
HR 10121, ošt.25.5.2012., O:MAHEY DE TENEGUIA, M:DAMA DE ROJO Y ORO, uzg. PAPARELLA
BRUNO, vl. KANCELJAK MATIJA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 491.
HAVOC SPALATO BULL
HR 10146, ošt.11.8.2011., O:CID ROJO Y ORO, M:ISA DE CASA DEL PRESA, uzg. PAPARELLA BRUNO,
vl. PAPARELLA BRUNO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 492.
CANDELA SPALATO BULL
HR 10163 CCP, ošt.5.6.2013., O:HAVOC SPALATO BULL, M:SANPILAR ANTIVARI BULL, uzg.
PAPARELLA BRUNO, vl. PAPARELLA BRUNO
FCI:IV-148a JAZAVČAR KRATKODLAKI
==========================================================
DACHSHUND STANDARD KURZHAAR
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 493.
SALUT PASCAL MARSELIO KOMPANIJA
LSVKDNK 0559/13, ošt.19.10.2013., O:VOQUE KLAN ADY LOWCZYNI, M:ZOLDACHS INDIGOGO, uzg.
JASEVICIUTE SKAIVA, vl. JASEVICIUTE SKAIVA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 494.
ZOLDACHS JUMPER
CORA133513/148, ošt.20.11.2012., O:ZOLDACHS FILOSOFIC, M:SALOME DIVA NOIRE, uzg. MAJOROS
EVA, vl. MAJOROS EVA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 495.
ZOLDACHS JOLLY JOKER
CORA133613/148, ošt.20.11.2012., O:ZOLDACHS FILOSOFIC, M:SALOME DIVA NOIRE, uzg. MAJOROS
EVA, vl. MAJOROS EVA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 496.
EMDASH ABIGAIL
RKF 2962648, ošt.19.3.2011., O:LUCAS VOM DRILAND, M:OHOTNICHYI AZART VIRSAVIA VAMP LADY,
uzg. MARTYNOVA M.M., vl. MARTYNOVA M.M.
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 497.
ZOLDACHS FOXY LADY
COR 129610/148, ošt.24.12.2009., O:KEN VOM LACHSENBACH, M:ZOLDACHS BORN 2B HAPPY, uzg.
MAJOROS EVA, vl. MAJOROS EVA
86
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 498.
TWITTER AMETHYST
LSVKDNK 0503/12, ošt.20.4.2012., O:LUCAS VON DRILAND, M:HACIENDA LITTLE BIRD TOLD ME, uzg.
IMRAN HUSEIN, vl. JASEVICIUTE SKAIVA
FCI:IV-148a JAZAVČAR DUGODLAKI
==========================================================
DACHSHUND STANDARD LANGHAAR
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 499.
ARSENIOLUPEN
LOI11/10160, ošt.23.10.2010., O:URI DELLA CANTERANA, M:IABELLA DEL FICO D'INDIA, uzg.
ROSTAGNO ANTONELLO, vl. ROSTAGNO ANTONELLO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 500.
GISELLE MIROJAN BOHEMIA
ČLP/J/83236, ošt.7.5.2011., O:CAJUS VON DER WEIDEWIESE, M:FLER AMERY, uzg. ŠVEC JAROSLAV,
vl. CYTERAKOVA TEREZA
FCI:IV-148a JAZAVČAR OŠTRODLAKI
==========================================================
DACHSHUND STANDARD RAUHHAAR
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 501.
GENNARINO DELLA COSTA D'AMALFI
LOI 13/55146, ošt.10.3.2013., O:MIRO, M:SUSINA DELLA VAL VEZZENO, uzg. SCARLATO MAURO, vl.
SCARLATO MAURO
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 502.
QUO VADIS BARNABA'Š PEMIKO
J/87957, ošt.12.5.2013., O:GUSTL VOM GAMPERHOF, M:DONA WURTTEMBERG, uzg. DEMOVA
MIROSLAVA, vl. BRUKNEROVA ADELA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 503.
NEW WAVE BUD SPENCER
7503/11, ošt.22.6.2011., O:NEW WAVE MAKE A MEMORY, M:TREIS PINHEIROS SIERRA NEVAD, uzg.
HANO ZSOLT, vl. GYURECSKO TAMAS & HANO ZSOLT
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 504.
JASMINA VON HUBERHORN
COR A 1358-13/148, ošt.17.2.2013., O:TREIS PINHEIROS FIBONACCI, M:GIVE ME 4 VEDETTA, uzg.
PAPP VASILE & KUKI EDIT, vl. PAPP VASILE & KUKI EDIT
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 505.
PERLA VOM SCHWARENBERG
SZT. 7776/12, ošt.20.6.2012., O:ROCK 'N' ROLL KALOGATHIA FAI, M:PETUNIA VOM SCHWARENBERG,
uzg. SCHLOSSER ATTILA & LIPCSEY ZSOFIA, vl. SCHLOSSER ATTILA & DUCS NIKOLETTA
FCI:IV-148b JAZAVČAR PATULJASTI KRATKODLAKI
==========================================================
DACHSHUND ZWERG KURZHAAR
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 506.
MAGIC RAINBOW LIONEL MARSELIO KOMPANIJA
LSVKDZK 0487/14, ošt.3.11.2013., O:MAGIC RAINBOW ORDINAR, M:MAGIC RAINBOW MAIXIME, uzg.
IVANOVA VICTORIJA, vl. JASEVICIUTE SKAIVA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
87
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 507.
GRANDGABLES WEE MR DOUBLE UP
CKC 254746888, ošt.29.9.2012., O:GRANDGABLES WEE MR RED THORN, M:GRANDGABLES MS
TANTALIZE ME, uzg. JEAVONS GUY & HOUSTON-MCMILLAN MARK S, vl. CSERMAK JOHANNA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 508.
BOOGIE WOOGIE GRACEFULDACHSHUND
LV-ITK-404/10, ošt.10.8.2010., O:GOLDEN DAKSHAUND, M:STAIER'S CHERESHNYA, uzg. BEGUN
NATALIJA, vl. KRIZANOVSKA JELENA
_ 509.
MAGIK RAINBOW TRISTAN
LSVK DZK 0404/10, ošt.30.12.2009., O:DYNADAUX HONKY TONK ANATOMY, M:MAGIK RAINBOW
TSARSTVENNAYA OSOBA, uzg. IVANOVY V. & V., vl. MOCKEVIČIUTE AISTE
_ 510.
MINI GOLF OBSIT
MET 1087/10, ošt.27.8.2010., O:MAGIK RAINBOW ORDINAR, M:DURACEL-DAX CREAMY KISS, uzg.
JAKKEL TAMAS & JANOS MARCZE, vl. CSERMAK JOHANNA
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Mužjaci - Males
_ 511.
ROSAN HILL SHADED STRANDS MS
HR 10000, ošt.8.7.2005., O:GRANDGABLE'S BENGAL TIGER MS, M:ROSAN HILL CHILLI PEPPER MS,
uzg. GOLEMB SANDRA J., vl. VUKUŠIĆ JULIJA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 512.
NORDEN LIHT JEOZE
HR 10017, ošt.9.6.2013., O:NORDEN LIHT ONLY YOU, M:NORDEN LIHT ESCADA, uzg. YAKOVLEVA
IRINA, vl. VUKUŠIĆ JULIJA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 513.
KINCHVILLE MALIBU
LV-ITK-598/13, ošt.30.11.2012., O:CRISCROSS FOR THE DEFENCE, M:KINCHVILLE CINCINNATI, uzg.
GOROKHOVA M. S., vl. KRIZANOVSKA JELENA & BEGUN N.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 514.
CHYC-ELITE'S HONORINE
LOF 228954/44205, ošt.15.1.2012., O:DUCHWOOD'S HURRICANE DANNY, M:KAFCA V. D STOOFHOEVE,
uzg. CHIJOUHADIDI CHRISTOPHEYOANN, vl. YOANN HADIDI
FCI:IV-148b JAZAVČAR PATULJASTI OŠTRODLAKI
==========================================================
DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 515.
ONIKS IZ IMPERII INES
RKF 3278829, ošt.8.3.2012., O:SANDANCA ADDISON AT TYTHE, M:TAMIRIS PRAVITELNICA IZ
TAKSAGRADA, uzg. KOSTYGOVA I.N., vl. KOSTYGOVA I.N.
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 516.
FRECKLE-FACE GEM POKER
FI42717/09, ošt.9.7.2009., O:MAGIK RAINBOW FERDINAND PORSCHE, M:FRECKLE-FACE YOU ARE
SWEET, uzg. LAMPERO P., vl. NIZAVCOVA O. & NUMMURE B.
88
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 517.
INTELLIGENT OT MARINY KURANOVOY
RKF 2873180, ošt.25.9.2010., O:STARGANG TIGERS EYE, M:NIKA OT MARINY KURANOVOY, uzg.
KURANOVA M., vl. NIZAVCOVA O.
_ 518.
TOTILAS DEL WANHELSING
LOI 12/129549, ošt.1.7.2012., O:DULCECREAM, M:ALPHERATZ GUEST STAR, uzg. ALL.TO
WANHELSING, vl. CATELANI SIMONE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 519.
C'E CHE C'E CHE C'E DEL LAGO PRILE
LOI 13-152483, ošt.22.8.2013., O:REMO DEL LAGOPRILE, M:LA DOGA DEL LAGO PRILE, uzg. LAGO
PRILE, vl. ALL.TO WANHELSING
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 520.
SMEKLA MARSELIO KOMPANIJOS VAIVORYKSTE
LSVK 0029/12, ošt.21.8.2012., O:TSERTUS EDUCATED EXTAZ, M:NORMA JU-LIN, uzg. VERSICKAITE
MIGLE, vl. VERSICKAITE MIGLE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 521.
CHA CHA CHA DEL WANHELSING
LOI 13.53242, ošt.7.2.2013., O:VANEHELSING, M:ALPHERATZ JASMINE, uzg. ALL.TO WANHELSING, vl.
ALL.TO WANHELSING
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 522.
UHTY-TUHTY ULOVKA IZ RUSSKOGO DOMA
RKF 3052424, ošt.31.5.2011., O:DIPLOMAT OT MARINY KURANOVOY, M:ALSHTADT CEREMONIA, uzg.
KIRILOVA N. F., vl. KIRILOVA N. F.
FCI:IV-148c JAZAVČAR KUNIDAR KRATKODLAKI
==========================================================
DACHSHUND KANINCHEN KURZHAAR
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 523.
ANDREW THE PRINCE Z UPLNKU
ČLP/JTK/88620, ošt.15.3.2014., O:REAL DE GOTHA, M:SERENA GG PRO-EURO, uzg. CHRPA
STANISLAV, vl. KUČEROVA CHRPOVA VERONIKA & CHRPA STANISLAV
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 524.
GASPET EIRIK
ROI 13/23924, ošt.30.11.2012., O:SUNDSDAL'S SHERLOCK HOLMES, M:OREADY NYMPH PRO-EURO,
uzg. GASPET ALLEVAMENTO, vl. MAURO SABRINA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 525.
MADAME LILLU IZ MISHKINOGA DOMA
RKF 3468453, ošt.26.10.2012., O:FAVORIT FANDORIN IZ MISHKINOGA DOMA, M:HARIZMA IZ
MISHKINOGA DOMA, uzg. CHALOVA YU.A., vl. CHALOVA YU. A.
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 526.
EMILY'S EXALTACION DELLA COSTA D'AMALFI
ROI 12/114827, ošt.27.6.2012., O:BRUTUS DEL PERUGINO, M:SLOOTHAAKEL DEL WANHELSING, uzg.
SCARLATO MAURO, vl. SCARLATO MAURO
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
89
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 527.
MINI GOLF SZODA
MET 1086/10, ošt.21.8.2010., O:MINI GOLF HERMAAN, M:MINI GOLF INKA, uzg. JAKKEL TAMAS &
JANOS MARCZE, vl. CSERMAK JOHANNA
_ 528.
UVA DI MARPAL
11/131286, ošt.6.5.2011., O:ENGIE'S STAR ABOVE US ONLY SKY, M:RENESSANS IZABELLA SHOKO,
uzg. FRASCA EMANUELA, vl. RE ANGELA
FCI:IV-148c JAZAVČAR KUNIDAR DUGODLAKI
==========================================================
DACHSHUND KANINCHEN LANGHAAR
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 529.
DELLA WINNER CANIS OF CZECH
CMKUCLPJTK 83599, ošt.16.5.2011., O:WINNER DELLA CANTERANA, M:BUFFY LEE CANIS OF
CZECH, uzg. SMID JAN, vl. RUZICKOVA SILVIE
FCI:IV-148c JAZAVČAR KUNIDAR OŠTRODLAKI
==========================================================
DACHSHUND KANINCHEN RAUHHAAR
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 530.
THE ANSWER DEL WANHELSING
LOI 13/58553, ošt.18.2.2013., O:ALPHERATZ HELSING, M:PENELOPE CRUZ DEL WANHELSING, uzg.
ALL.TO WANHELSING, vl. ALL.TO WANHELSING
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 531.
TSERTUS EDUCATED EXTAZ
LSVKDKR 0004/11, ošt.8.8.2010., O:STENLI SHARLYN ODESSA, M:TSERTUS NEVER LEAVE ME, uzg.
CHARKOVSKAJA SVETLANA, vl. JASEVICIUTE SKAIVA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 532.
NIRVANA DEL WANHELSING
LOI 12/111773, ošt.15.6.2012., O:MILKOT DEL LAGOPRILE, M:GRACEKELLY DEL WANHELSING, uzg.
ALL.TO WANHELSING, vl. ALL.TO WANHELSING
FCI:IX-250
HAVANEZER
==========================================================
BICHON HAVANAIS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 533.
BICIA'S ENERGY SUPPLY
DK 20149/2012, ošt.14.12.2012., O:SANDRA'S AGENT OF LOVE ANTARIO, M:SANDRA'S WILD ROSE
WINONA, uzg. BICIA NINNA & LARS, vl. BEKKER HELLE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 534.
KEEP YOUR TEMPER CABALLERO PEDORO
VDHVDHVK 121168, ošt.27.5.2012., O:COOPER, M:XENIA VOM KAEPFELSBERG, uzg. DOMBROWSKI
DOROTHEE, vl. AKKAD ANDREA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 535.
VELVET STORY LOOK AT ME
HR 10124 BHA, ošt.15.9.2011., O:CARITA'S SWEET A. M. E. LIO, M:A MAIDEN EFFORT'S KAIPARINHA,
uzg. KOBE DANIJELA, vl. KOBE DANIJELA
90
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRUG 8
Sudac: ZSOLT CSABA LOKODI (RO)
---------------------------------------------------------FCI:II-327
CRNI RUSKI TERIJER
==========================================================
TCHIORNY TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 536.
ATLANTIC EUROPICA VARIETAS
U IZRADI, ošt.8.10.2013., O:ETALON IZ RUSSKOI DINASTIY, M:BEST IN SHOW IZ CHIGASOVO, uzg.
BOCSKORAS PAVOL, vl. DEMETER ANDREA
_ 537.
ANUBIS EUROPICA VARIETAS
MET OFT 2062, ošt.8.10.2013., O:ETALON IZ RUSSKOI DINASTII, M:BEST IN SHOW IZ CHIGASOVO, uzg.
BOCSKORAS PAVOL, vl. KONYA KRISZTIAN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 538.
LE RON
JR 70680 CRT, ošt.15.11.2012., O:ARGUS ELECTRA BURAN, M:ZARA, uzg. BAŠIĆ ZVONIMIR, vl. IVIĆ
PINO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 539.
FENJA ALEXANDRA VOM ZARENHOF
VDH 17/0003190/103, ošt.11.11.2012., O:HIGHLIGHT VOM DUBRAVA, M:ALEXANDRA ZAREWNA VOM
ZARENHOF, uzg. FRIEDRICH HEID ARND, vl. FRIEDRICH HEDI
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 540.
FEODORA ALEXANDRA VOM ZARENHOF
VDH 17/0003101/103, ošt.11.11.2012., O:HIGHLIGHT VOM DUBRAVA, M:ALEXANDRA ZAREWNA VOM
ZARENHOF, uzg. FRIEDRICH HEDI, vl. FRIEDRICH HEDI
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 541.
ORLANDINA YABLUNEVYI TSVIT
1945/H/2011, ošt.22.2.2011., O:ATAS PROSTO ATAS VIVAT POITAVA, M:AMAZONKA YABLUNAVYI
TAVIT, uzg. YABLONKA IRINA, vl. SZIKSZAI ZOLTAN
FCI:II-225
BRAZILSKA FILA
==========================================================
FILA BRASILEIRO
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Mužjaci - Males
_ 542.
BELLISSIMO VON DER NEUEN WELT
FIBR 246A, ošt.23.3.2006., O:GOL II DO SERRA DA ITANHANDU, M:HIGIENOPOLIS DIARA, uzg. SEMLER
ANDREA, vl. BERTIGNOLL VIKTORIA
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 543.
TAHIRA RECANTO DA CEPA
U IZRADI, ošt.9.3.2014., O:BELLISSIMO VON DER NEUEN WELT, M:CHAVELA FUERTE BIRENGO, uzg.
VANHOVE DANIEL, vl. BERTIGNOLL VIKTORIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 544.
ROHANA DA BOA SORTE
FIBR 265, ošt.15.2.2012., O:NAIPE DA BOA SORTE, M:XAUA DO ALTO QUATIS, uzg. BARROSO
PENTAGNA MARILIA, vl. BERTIGNOLL VIKTORIA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
91
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-157
BULMASTIF
==========================================================
BULLMASTIFF
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 545.
CANEGUARDIANO KRYPTONITE POWER
U IZRADI, ošt.13.2.2014., O:ARDHUB OMIGOSH, M:CANEGUARDIANO FEEL THE MOOD, uzg.
MARIDESPI GEORGALA & RUSSO GIANNIS, vl. BOSANČIĆ JURE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 546.
GOLDEN UELSI LET'S CREATE TROUBLE
JR 71505 BM, ošt.1.8.2013., O:ASPEN RIDGE RESTARTING GOLDEN UELSI, M:MELKEVS CHRISTMAS
CANDY GOLDEN UELSI, uzg. MASALSKIH S., vl. PRODANOV MILORAD
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 547.
VENI VIDI VICI IS DVARISKIU
LOI13111198, ošt.7.4.2013., O:BELONG TO ME IS DVARISKIU, M:ALEXA SEXY GIRL IS DVARISKIU, uzg.
CHMELEVSKAJA GRAZINA, vl. ORLANDO ALESSANDRA
_ 548.
LONG ENOUGH FLEGMA TOY
HR 10258, ošt.24.8.2012., O:TOPBULL JESSE JAMES, M:LONG ENOUGH BLUE BABY, uzg. ČUJIĆ
NEVEN, vl. BRADAŠIĆ JOŠKO
_ 549.
ATOM ADRIATICBULL
HR 10274, ošt.28.1.2013., O:ELZA - LIGET SZEPE APOLLON, M:TOPBULL JUANITA, uzg. ŠAFRAN
SUZANA, vl. ŠODA TONI
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 550.
ANGEL'S FACE
LO 12105924, ošt.16.6.2012., O:GAME KEEPER'S PLAY MY GAME, M:GREEN DRAGON MARGOT, uzg.
PIERLEONI LUCA, vl. BAEV TODOR & SFERA JASMINA
_ 551.
CALIU DEL GORG NEGRE
LOE 1978650, ošt.27.7.2010., O:DYNAMIC FORCE XCALIBURS PLAYBOY, M:BULLSTOCK'S DIVA DIVINE,
uzg. MENSA EDO MARIA MONTSERRAT, vl. MAHIEU ELISABETH
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 552.
LIBRRANI'S HIGH PERFORMANCE ALONSO
FI53689/13, ošt.20.2.2012., O:ARDHUB IM BACK WITH BLACK, M:BULLGRIN'S HERE IS TROUBLE, uzg.
DURRANI METTE & IMRAN, vl. ALALUUSUA VIIVI & TIMLIN SATU & DURRANI IMRAN
_ 553.
I BRAVI RAGAZZI OTELLO
OHZBBM441, ošt.14.5.2012., O:I BRAVI RAGAZZI GODZILLA, M:I BRAVI RAGAZZI YOU ARE MY
DESTINY, uzg. FURLON NADIA, vl. VETTER DANIELA
_ 554.
KUBLAIKHAN OF THE BUMBLE BARNS
LOSH 1094834, ošt.25.4.2011., O:I AM A HERO DU MONDE D'ELIAS, M:NJK GYPSY ROSE OF THE
BUMBLE, uzg. JOOS MONIQUE, vl. JOOS MONIQUE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 555.
ODA SANTA HOUSE FELDMAN
UKU 0167931, ošt.7.6.2013., O:AMADEY SANTA HOUSE FELDMAN, M:LYUDZHEN DIZAIN FOR
TSARSKAYA IDILIA, uzg. FELDMAN A. B., vl. FELDMAN ALEKSANDR
_ 556.
AURORA REA AUDENTIA
HR 10292 BM, ošt.19.5.2013., O:KEAGAN GAMEKEEPERS OF WUTHERING HIGHTS, M:ROYAL BEAST
MY ANGEL, uzg. BOSANČIĆ JURE, vl. BOSANČIĆ JURE
_ 557.
RIDGETOP'N MARCONIAN ACTION LADY FOR AUDENTIA
U IZRADI, ošt.14.5.2013., O:RIDGETOP'S FROM RUSSIA WITH LOVE, M:RIDGETOP'N MARCONIAN
FIFTH ELEMENT, uzg. WHITALL OLGA, vl. BOSANČIĆ JURE
92
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 558.
SAFETY OF FLATLAND TRINITY
BULLM 1192/12, ošt.30.9.2012., O:SAFETY OF FLATLAND QUADRATIC, M:SAFETY OF FLATLAND
BLONDY, uzg. KOZEL GYULA, vl. KOZEL GYULA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 559.
LYUDZHEN DIZAIN FOR TSARSKAYA IDILIA
UKU0115004, ošt.21.9.2011., O:LEMABULL NEED YOU HERE TO ANTALLIS, M:LYUDZHEN KLAUDI
NIGHT, uzg. KHANYKOVA L., vl. FELDMAN ALEKSANDR
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 560.
AUSTRIAN BULLFARM CHELSEA
OHZB420A, ošt.11.8.2011., O:DRASTIC-BULL FOREST, M:CHALFS NESSA, uzg. PELLECH ERWIN, vl.
VETTER DANIELA
FCI:II-197
NAPULJSKI MASTIF
==========================================================
MASTINO NAPOLETANO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 561.
DOMENIKO SANTA HOUSE FELDMAN
UKU 0157702, ošt.12.3.2013., O:IMPERATOR SANTA HOUSE FELDMAN, M:VITA SHAMO VISPA SANTA
HOUSE FELDMAN, uzg. FELDMAN A. B., vl. FELDMAN ALEKSANDR
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 562.
STRATO DELLO STRADONE VESUVIANO
ROI 13/18530, ošt.29.5.2012., O:CALIFFO DELLO STRADONE VESUVIANO, M:PRINCIPESSA DELLO
STRADONE VESUVIANO, uzg. MANNA VINCENZO, vl. FELDMAN ALEKSANDR
FCI:II-145
LEONBERGER
==========================================================
LEONBERGER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 563.
URCHIN IZ GALKINA GNEZDA
RKF3597911, ošt.30.4.2013., O:NAMUPALAN RUSSIAN ROULETE, M:LEO AUREUS ASTRUM CAPELLA,
uzg. KARAVAYTSEVA G.D., vl. BONDARENKO A.YU.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 564.
LEANDRO UIT'T BERGGAT
LOSH 1112515, ošt.3.5.2012., O:IGLOO DU PLATEAU BAVAROIS, M:HAPPINESS UIT 'T BERGGAT, uzg.
CUYVERS MARJANNE, vl. BRANS-TELANG PRAMILA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 565.
AMICUS OPTIMUS VITALIS
RKF 3239568, ošt.6.3.2012., O:AMICUS OPTIMUS AURELIUS, M:OLIVIA IZ POSELKA SOKOL, uzg.
B.K.KASKOV, vl. MIKHALEVA A.V.
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 566.
RUS NEVA-DA REBECKA
RKF 3667115, ošt.6.6.2013., O:DUSTY LEO V.D.SEEWIESE, M:RUS NEVA-DA ANDREA, uzg. SEREDA
S.V., vl. MIKHALEVA A.V.
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
93
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-335
SREDNJEAZIJSKI OVČAR
==========================================================
SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 567.
CHRISS WILL CRASIVA
COR A 1471-14/1335, ošt.23.9.2013., O:BAHARDEN, M:AISHA, uzg. CORPODEAN CRISTINEL & LAURA &
LOREDANA, vl. CORPODEAN CRISTINEL & LAURA & LOREDANA
FCI:II-230
TIBETSKI MASTIF
==========================================================
DO - KHYI
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 568.
MO-MO NAM KHA
Z REG./TD/2733/-13/13, ošt.1.2.2013., O:HUTUKTU SUNDARI, M:KANDA COR FORTE, uzg. GORNA AGI,
vl. PAUCHOVA HANA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 569.
BHASJA JANGALLA
CMKUZREG/TD/2431/12, ošt.4.1.2012., O:AKSAY CHIN AMA DABLAM, M:FEA JILONG ALTAN-CORGO,
uzg. NOVAKOVA DANA, vl. NOVAKOVI ALENA & JAROSLAV
FCI:II-58
VELIKI ŠVICARSKI PLANINSKI PAS
==========================================================
GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 570.
DANTE VOM STEINRECH
VDHSSVGS 57628, ošt.29.8.2013., O:ENNO VOM SCHLOSS MANSFELD, M:ALANA GUINNES VOM
STEINRECH, uzg. WIGAND STEFAN, vl. BOJARRA CORNELIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 571.
VANCLEEF OD SVISART
SLRVPP-000729, ošt.16.12.2011., O:RIK OD SVISART, M:BORNIE BENCO, uzg. BABNIK ALOJZ & JANA,
vl. PIVČEVIĆ EDO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 572.
ENNO VOM SCHLOSS MANSFELD
VDHSSVGS 51832, ošt.14.6.2009., O:ARES VON DER FUCHSKAUL, M:DIVA HANNA VOM SCHLOSS
MANSFELD, uzg. ZIMMER UWE & ELKE, vl. BOJARRA CORNELIA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 573.
SENNENHUND ESTATE ALPINA-GRANTA
RKF 3194546, ošt.18.12.2011., O:SENNENHUND ROSSII HUNTER, M:GRAN VECEDOR CASUALE, uzg.
PISAREVA E., vl. PISAREVA E.
94
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-331
ANATOLSKI PASTIRSKI PAS
==========================================================
COBAN KÖPEGI
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 574.
STAR OF ISIS ITTA KANGAL
LOF2885/0, ošt.11.10.2013., O:FARK KANGAL DU BONNIE BLUE FLAG, M:EFSUN KANGAL DU BONNIE
BLUE FLAG, uzg. SARL ETOILE D'ISIS GG, vl. SARL ETOILE D'ISIS GG
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 575.
INCI KANGAL DES ENFANTS D'ISIS
LOF 2644/0, ošt.22.2.2013., O:FARK KANGAL DU BONNIE BLUE FLAG, M:EFSUN KANGAL DU BONNIE
BLUE FLAG, uzg. GAUTHIER GUY, vl. SARL ETOILE D'ISIS GG
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 576.
IPY KANGAL DES ENFANTS D'ISIS
LOF 2/0, ošt.22.2.2013., O:FARK KANGAL DU BONNIE BLUE FLAG, M:EFSUN KANGAL DU BONNIE
BLUE FLAG, uzg. GAUTHIER GUY, vl. SARL ETOILE D'ISIS GG
FCI:II-260
TOSA
==========================================================
TOSA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 577.
CHANNEL ABIDES
CMKUTI/1923/12, ošt.23.10.2012., O:FUDZISAN ABIDES, M:GEIRU ABIDES, uzg. SEVCIKOVA GUZIKOVA
RENATA, vl. KRATINOVA RENATA
FCI:II-355
TORNJAK
==========================================================
TORNJAK
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 578.
VULCAN BOSS-TOR
CMKU/100/4/-13/13, ošt.10.5.2013., O:LEMI, M:BENA BOSS-TOR, uzg. KELEMENIĆ DARKO, vl.
PETLACH JASMINA
_ 579.
TORNADO
HR 11033 TOR, ošt.27.5.2013., O:GARBIN HRVATSKA DIKA, M:KORANA, uzg. PASTUOVIĆ MARIJO, vl.
VOJIĆ MARKO
_ 580.
DIV OD CRNE RAMSKE
BHR B 33671 TOR, ošt.24.6.2013., O:BANDIT OD CRNE RAMSKE, M:ELEONA, uzg. JELIĆ STIPO-ŠTEF CRNA RAMSKA, vl. TOLE ŢARKO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 581.
ZUB HRVATSKA DIKA
HR 10935, ošt.5.7.2012., O:LORD, M:GALINA HRVATSKA DIKA, uzg. VOJIĆ MARKO, vl. VOJIĆ MARKO
_ 582.
MARŠAL
BRH 869, ošt.23.1.2009., O:ATTILA, M:SISI CRO U CAN, uzg. KOVAČ ANA MARIJA, vl. VUKADIN ANTE
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 583.
ERIKA
HUR 42037, ošt.18.10.2003., O:SOLE SOKOLOV, M:JAGODA, uzg. ŠANDOR HORVATH, vl. VOJIĆ
MARKO
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
95
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-47
ENTLEBUŠKI PLANINSKI PAS
==========================================================
ENTLEBUCHER SENNENHUND
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 584.
KOROLEVSTVO GORNIH PSOV JOCKER
RKF 3000894, ošt.13.3.2011., O:KOROLEVSTVO GORNIH PSOV WELL, M:CARRIE V. PIRNIKHOF, uzg.
LIN N., vl. KOSENKOVA M.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 585.
IRINA SCHASTIE EVROPY
PKR.II-114309, ošt.27.10.2012., O:FIDEL UIT'T HOLLANDSE ENTLINEST, M:EWI GRANITOWY PAZUR,
uzg. LUKANINA KSENIA, vl. SKIBINSKA BEATA
FCI:III-76
STAFORDSKI BULTERIJER
==========================================================
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 586.
DUMPLING TOP BANANA
CMKU/SBT/6455/13, ošt.20.4.2013., O:FAIRLENIUM'S SNOW PATROL, M:FORSA BOHEMIA TAU-ROS,
uzg. SIMONEK DAVID, vl. VACHOVA MARCELA
_ 587.
SAMTAN BRINDLE BOMBER
KCREG/107/11/13, ošt.3.8.2013., O:STORMFIRE LONDON PRIDE, M:SAMTAN MISTYCAL GEM, uzg.
THOMAS S.E.-SAMTAN, vl. CSILLAGIOVA VANDA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 588.
DASHER DOMIDAR Z HAMBALEK BUSIN
SPKP 1048, ošt.1.12.2012., O:HIGHBOURNE BUREUACRACY, M:DAZMARNIC BLACK ROSE, uzg.
KLIMEŠ JOSEF, vl. SVELAN PETER
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 589.
CASPER BLACK MACHINE
CMKU/SBT/5773/12, ošt.23.7.2012., O:SKEIKASTAFF SEEN YA LOOKIN, M:DARACH EILATAN, uzg.
MNACAKANOV MICHAL, vl. ZARECKA TATIANA
_ 590.
MAGICPOWER'S TO LOTUS LAMA
FI30716/10, ošt.15.4.2010., O:LACKYLE CEANN MIOTAL, M:MAGICPOWER'S MAGIC TOUCH, uzg. KNL
MAGICPOWER'S, vl. HAUGEN MARIE THERESE
_ 591.
WESTSTOCK BRICKLAYERS GAME LAD
S50226/2008, ošt.12.7.2008., O:DEFENDER OF THE WOOD, M:BALLSTAFF GLAMOROUS GIRL, uzg.
WENNBERG GORAN & BERGSTROM HELENA, vl. BERGSTROM JANETTE
_ 592.
AVALLON RASCALL BULL
SPKP1043, ošt.20.10.2012., O:DR HOUSE, M:FANNY PASTAFF LEGION, uzg. TIMANIK JAN, vl. TIMANIK
JAN
_ 593.
GLEN TIGER FRANSIMO BOHEMIA
HR 10073, ošt.7.7.2012., O:OXSTOKS FRANSIMO BOHEMIA, M:BARLEY FRANSIMO BOHEMIA, uzg.
LAHODOVA SIMONA, vl. MEDIĆ IVA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 594.
NERKORN TOTMOBIS JUSTUSS STAFF-KA (FCI)
PKR.III-67863, ošt.13.7.2010., O:BULLHAWK REVERENCE, M:QEENTESENCYA NEFRETETTE STAFF KA (FCI), uzg. KYRCZ - STACHEL KATARZYNA, vl. SOWA PIOTR
96
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 595.
ABRACADABRA - ALFAFIERA
U IZRADI, ošt.18.12.2013., O:ARROW DŢANDER, M:CANDY, uzg. BORAS DAMIR, vl. JURJEVIĆ STIPE,
DE ALFA FIERA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 596.
DIAMONT ROSE STAFF HAVEN
CMKU/SBT/6282/13, ošt.28.2.2013., O:TRUFFLESTAFF BONITI BOHANI, M:ADASTEA TIME STAFF
HAVEN, uzg. CSILLAGIOVA VANDA - STAFF HAVEN, vl. VONDRUŠKOVI ANTONIN & PETRA
_ 597.
BOJSTAFF BONNY BLOOM
JR 70230 SBT, ošt.26.4.2013., O:GIROUX OD MIHAJLOVICA, M:ASTERION'S SHINE LUNA LOVE GOOD,
uzg. BOJIC DAVORIN & RADA, vl. MATOKOVIC DAVOR
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 598.
DIE HAPPY
CMKUSBT/6283/13, ošt.28.2.2013., O:ADASTEA TIME, M:TRUFFLESTAFF BONINI BOHANI, uzg.
CSILLAGIOVA VANDA - STAFF HAVEN, vl. CSILLAGIOVA VANDA
_ 599.
ANDORRA LA VELLA RASCAL BULL
SPKP1045, ošt.20.10.2012., O:DR HOUSE, M:FANNY PASTAFF LEGION, uzg. TIMANIK JAN, vl. TIMANIK
JAN
_ 600.
HARMONY ABSOLUTE DES KITCHOU' PITCHOU
LOF17250/0, ošt.7.9.2012., O:BUZ, M:FIFTH STARS, uzg. VELLA MATHIEU, vl. FLOUROU AMANDINE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 601.
ASCHLEY II FRANSIMO BOHEMIA
CMKU/SBT/5527/12/13, ošt.19.3.2012., O:NINEVAH BLUE BOMBER, M:CHERY FORTUNATE FRANSIMO
BOHEMIA, uzg. LAHODOVA SIMONA, vl. LAHODOVI SIMONA & PETR
_ 602.
MEIN STAFFI EVA
ROI11/88584, ošt.1.5.2011., O:TORNADOSTORM JIMMY HOFFA, M:MEIN STAFFI IFI, uzg. MEINA
ROBERTO, ALL. MEIN STAFFI, vl. DE BERARDINIS ALBERTO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 603.
BULLBRAATENS AFTER EIGHT
NO38361/11, ošt.7.4.2011., O:ELITE STAFF DARK DIESEL, M:ELITE STAFF BIRKA'S BLIXT, uzg.
HERMANSEN ESPEN & GRANAS JEANETTE, vl. BERGSTROM JANETTE
FCI:III-11
BULTERIJER
==========================================================
BULL TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 604.
BILBOON CONAN THE BARBARIAN
H54147, ošt.18.10.2013., O:BILBOON YOUR EYES ONLY, M:LADYLINE JIGSAW, uzg. FOSTER SARAH,
vl. ČUPKA JAROSLAV
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 605.
ARIANA FIRST QUEEN MITHGARD
HR 10696, ošt.26.10.2013., O:TEENAGE REBEL TIMAR, M:BESSY JANE SOFI'S BULLS, uzg. ČUPKA
JAROSLAV, vl. DRMIĆ STANKO
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
97
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:III-345
JACK RUSSEL TERIJER
==========================================================
JACK RUSSEL TERRIER
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 606.
GRANLASCO BASTIAN
ROILO145187, ošt.27.10.2013., O:PRETORIUM GO AHEAD, M:GRANLASCO H-BIRKIN, uzg. GRANLASCO
KENNEL, vl. MILANESI VALERIA ELENA M.
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 607.
JONU'S JR DJANGO UNCHAINED
13/87915, ošt.11.5.2013., O:LEMOSA MR EENERGIZER, M:GOLDSANDS NELLY S, uzg. GIOVANNETTI
FEDERICO, vl. GIOVANNETTI F. & DANILOVIĆ J.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 608.
ELL-ELL'S FABULOUS FINDUS
SE55578/2012, ošt.1.9.2012., O:SIEGER'SBODY TEQUILA, M:DUCKLING'S JR JUST CARDAMOM, uzg.
LOVDAHL LENA, vl. ANDERSSON JENNIE
_ 609.
BUCH
ROI13/15210, ošt.1.11.2012., O:SPENK, M:LIVIABURLANDO DEI DIAVOLETTI DELLA BRIANZA, uzg.
MAZZACANE VINCENZO, vl. IGNE MARIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 610.
DEWIN FAHRENHEIT
LOI 1316983, ošt.3.11.2013., O:DEWIN VINTAGE, M:TACHSTAR ANASTASIA, uzg. ALL. DEWIN, vl. ALL.
CAVALIEREJACK
_ 611.
TOUCHSTAR PICASSO
ROI 12/102627, ošt.24.5.2012., O:GOLDSAND'S COLUMBUS, M:TOUCHSTAR QUINTANA ROO, uzg. ALL.
TOUCHSTAR, vl. STRANO FRANCESCO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 612.
ZHGUCHII PERCHIK IZ IMPERII INES
RKF R 2863589, ošt.1.10.2010., O:GANG-STAFF MASTER JACK, M:LADA DEL IRIS IZ IMPERII INES, uzg.
KOSTYGOVA I.N., vl. ROSCHINA A. A.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 613.
WILD BOOM DE TIMBALAND
BCU 345-000417, ošt.4.10.2012., O:KANIK SPEED WAGON, M:BRAPEREMI BUGGAME, uzg. BORISOVA
I., vl. AKOPYAN GEORGE
_ 614.
ZHAR PTITCA IZ IMPERII INES
RKF 3602939, ošt.15.10.2012., O:YANSON, M:TSENNAYA SHTUCHKA IZ IMPERII INES, uzg.
KOSTYGOVA I.N., vl. KOSTYGOVA I.N.
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 615.
MIDNIGHT LADY JR VON LIECHTENSTEIN
1088/R/12, ošt.18.9.2012., O:VITSUDDENS DODGER, M:BEAUTIFUL CANDY-JR VON LIECHTENSTEIN,
uzg. KOZAK JUDY, vl. KOZAK JUDY
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 616.
GRANLASCO A BEAUTIFUL MIND
ROI 12144792, ošt.29.9.2012., O:WHITETAN MOWGLI, M:GRANLASCO LOVE IN THE COUNTRY, uzg.
ASNAGHI FERDINANDO, vl. BUDIMAN JONGKIE & VARCHI ALICE
98
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 617.
REMI-JR VON LIECHTENSTEIN
847/B/06, ošt.10.6.2006., O:GLADIATOR ZERO, M:BARTINA-HEGYI BEBI, uzg. KOZAK JUDY, vl. KOZAK
JUDY
KRUG 9
Sudac: NATAŠA BLANUŠA (HR)
---------------------------------------------------------FCI:III-85
ZAPADNOŠKOTSKI BIJELI TERIJER
==========================================================
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 618.
HOPECHARM ED TURNER AT LYNNSTO
KCAL03712701, ošt.10.7.2013., O:HOPECHARM STAR SHIP TROUPER, M:HOPECHARM FLEUR DE LIS,
uzg. FRYER S., vl. DALE MICH
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 619.
SOMETHING SPECIAL SUPERBIA LYNNSTO
KC 1007 CX, ošt.25.9.2010., O:UN POUR MOI DE MOULIN DE MAC GREGOR, M:AVRA SUPERBIA, uzg.
SIWULSKA ANNA, vl. DALE MICH
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 620.
ALBORADA SCARE FACE
LOE 1232479, ošt.24.1.2011., O:ALBORADA TAGORE I, M:ALBORADA GAROTA, uzg. PASTOR Y. &
GONZALBO M., vl. SUPERBO ANDREA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 621.
ALL ELATION GRUMPY STAR
HR 12693, ošt.10.10.2013., O:STICH SNOWHITE'S DWARF, M:DEA VON UNTERWEIN, uzg. ŠANTIĆ
ALJOŠA, vl. ŠANTIĆ ALJOŠA
_ 622.
QUEEN OF MY HEART BOGARHAZI
JR 80779 WT, ošt.9.4.2013., O:BOGARHAZI IMAGE, M:BOGARHAZI HAPPY, uzg. KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA,
vl. KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 623.
BOGARHAZI NEVER ENDING STORY
JR 80691 WT, ošt.9.2.2012., O:BAGARHAZI ZARO, M:OBSESSION OF BOGARHAZI, uzg. KOTLAŠ
ŠARNJAI ZITA, vl. KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA
_ 624.
ALBORADA ELECTRA I
LOI 13109088, ošt.9.6.2012., O:ALBORADA FEDERER, M:ALBORADA CLAIRE, uzg. PASTOR Y. &
GONZALBO M., vl. SUPERBO ANDREA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 625.
JODI DEI MELOGRANI
LOI 10/180073, ošt.13.8.2010., O:BRAIT NOUZ DAN VERY WELL, M:W. D. OLA LA DOLCE VITA, uzg.
SARTORI MARIA MADDALENA, DEI MELOGRANI KENNEL, vl. SUPERBO ANDREA
_ 626.
LYNNSTO PLATINUM
KC 4062 CV, ošt.11.9.2009., O:LYNNSTO BARCLAYCARD, M:HIGHCREST ENYA DREAMS LYNNSTO,
uzg. DALE MICH, vl. DALE MICH
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
99
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:III-11
PATULJASTI BULTERIJER
==========================================================
MINIATURE BULL TERRIER
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 627.
WINTERS DELIGHT FOUR ON THE FLOOR
HR 10012BTM, ošt.16.7.2013., O:YANKEE DOODLE, M:DECIMA LUCILLA, uzg. RIBAREVIĆ VEDRAN, vl.
RIBAREVIĆ VEDRAN
_ 628.
UNDERTAKERS CEST LA VIE
HR 10011BTM, ošt.28.4.2013., O:YANKEE DOODLE, M:WESTSIDE STORY, uzg. TROGRLIĆ GORAN, vl.
TROGRLIĆ GORAN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 629.
NICOLINA OF BULLY LAKE
LOI 13/128851, ošt.8.4.2013., O:TASMANIAN DEVIL OF BIKATO PARTI, M:BIKATO PARTI LORETTA, uzg.
BAGI ZSOLT, vl. SAMPERI FILIPPO
FCI:III-286
AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER
==========================================================
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 630.
ONLY TIGHTHEAD PROP
HR 13889, ošt.12.3.2014., O:NISSAN, M:TELLY, uzg. BOROZAN MATE, vl. BOROZAN MATE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 631.
STAFF O'CLASS IMMORTAL STORY
NHSB 2950130, ošt.10.10.2013., O:ROYAL COURTS HEADLINE NEWS, M:SINDELAR'S SWEET CHILD
O'MINE, uzg. LE FLOCH CYRIL M., vl. ZIMMERMAN R.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 632.
DEIMOS HARDY WORKAHOLIC
CMKUAST/8556/13, ošt.27.2.2013., O:C.I.B. GRAND JAYSON S ALMAZNOGO OSTROVA, M:MURENA
JOANNIDIS, uzg. PITEKOVA MARIJA, vl. PITEKOVA MARIJA
_ 633.
MYSTICSTAFF BLACK TANGO
JR 703943 AST, ošt.28.12.2012., O:TANGO KING OF RINGS, M:DIAMOND LADY MISTIC BONEBREAKER,
uzg. SMUDJA VLADIMIR, vl. SVALINA KREŠO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 634.
RIO GRANDE PALOMA BEL
HR 13381 SF, ošt.9.6.2012., O:PAVLE FLIGHT STAFF, M:FEELS LIKE GOLD PALOMA BEL, uzg.
MATOKOVIC DAVOR, vl. MATOKOVIC DAVOR
_ 635.
SRCKYS DOMINO EFECT
JR 81822AST, ošt.29.10.2009., O:DON KING OF RINGS, M:ZANDALY, uzg. BUHA SRĐAN, vl.
WOLFSBERG VERONICA
_ 636.
KARBALLIDO STAFFS ROMEO
LOE 21215672, ošt.30.6.2012., O:POSEIDON DE CANS JUANSA, M:MELODY FLIGHT STAFF, uzg.
KARBALLIDO ANDRAS JOSE IGNACIO, vl. SVALINA KREŠO
_ 637.
BAKARORO END ITUBORI INTER PARES PRIMIM
UKU 0150038, ošt.16.4.2012., O:STAFF O'CLASS-FEB-FOR-BAKARORO, M:TATAR'S GHILDE, uzg.
SAENKO S. & DRINYAEV V., vl. KALYUZHNAYA M.
_ 638.
PANTHER TIPIT Z HANKY
LOE 2095925, ošt.15.3.2012., O:ROYAL COURT TIPIT Z CALVIN, M:DOCH AN DORIS TIPIT Z HANKY,
uzg. BREZINOVA HANA, vl. WAGEMAEKERS DIMITRI
100
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 639.
FLAMEWOOD MOUNTAIN DRAGON
HR 12176 SF, ošt.4.9.2008., O:PARASTONE'S CAPITAN JACK SPARROW, M:FLAMEWOOD KEEP THE
FLAME, uzg. VASILJEVIC ZELJKO, vl. MATOKOVIC DAVOR
_ 640.
SOUTH WINTER S ALMAZNOGO OSTROVA
CMKUAST/8851/13/11/14, ošt.12.4.2011., O:C.I.B. ALPINE'S RIO GRANDE, M:C.I.B. DARIMAYA SUDBOY
IZ DOMA ALLVIK, uzg. PEREGUDA KATERINA, vl. PITEKOVA MARIJA
_ 641.
VIRTUOSO FAKIR S ALMAZNOGO OSTROVA
UKU 0024139, ošt.13.1.2009., O:KPC MEET YOU AT MIDNIGHT LESOTO, M:TSUSIMA A-LVIK S
ALMAZNOGO OSTROVA, uzg. PEREGUDA E.G., vl. PAJOR GERGO
_ 642.
AMIGO BELLA OLYMPIA
HR 13359 SF, ošt.16.5.2012., O:MC BRONX BEST OF LONDON, M:ASKA OF COLE ELEGANT, uzg.
GVOZDENOVIĆ VLADIMIR, vl. HABAN ANDRIJANA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 643.
BARBY OF URAL STAFF
JR 705133 AST, ošt.28.11.2013., O:LIMITED EDITION KING OF RINGS, M:DYNAMITE GIRL OF URAL
STAFF, uzg. DUKIC DEJAN, vl. MATOKOVIC DAVOR
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 644.
MYSTIC STAFF DREAM GIRL
JR 704672, ošt.10.8.2013., O:TANGO KING OF RING'S, M:ROYAL NOBLEMAN'S MISTICO, uzg. SMUDJA
VLADIMIR, vl. SMUDJA VLADIMIR & KRKAČ IVONA
_ 645.
HOLLYWOOD GIRL
HR 13607, ošt.27.4.2013., O:FALCAO SPALATO BULL, M:ALABAMA OF ABA STORY, uzg. WIND OF
BORA, vl. PERKOVIĆ IVAN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 646.
DAFNE HARDY WORKAHOLIC
CMKUAST/8558/13, ošt.27.2.2013., O:C.I.B. GRAND JAYSON S ALMAZNOGO OSTROVA, M:MURENA
JOANNIDIS, uzg. PITEKOVA MARIJA, vl. PITEKOVA MARIJA
_ 647.
MYSTICC STAFF BETTY BOOP
JR 703947, ošt.27.12.2012., O:TANGO KING OF RING'S, M:DIAMOND LADY MISTIC BONEBREAKER,
uzg. MYSTIC STAFF, vl. SVALINA KREŠO
_ 648.
RINGMASTER SAMBA PALOMA BEL
HR 13597 SF, ošt.9.12.2012., O:RINGMASTER PAPITO, M:FROM RUSSIAM WITH LOVE PALOMA BEL,
uzg. MATOKOVIC DAVOR, vl. MATOKOVIC DAVOR
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 649.
DIRK'S BUCURESTI
2902403, ošt.24.10.2012., O:PRAETORIAN STAFF BORN TO CRUSH YOU, M:DIRK'S LILLO THE
PRINCESS WARRIOR, uzg. GOOR AAFKE & DIRK, vl. GOOR AAFKE & DIRK
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 650.
REBEL AND PROUD OLD MOON
LOE 2088011, ošt.29.9.2011., O:FRAJA NE GOLD TICKET, M:REBEL AND PROUD SHEENA IS A PUNK
ROCKER, uzg. BENITEZ LUISMA, vl. BENITEZ LUISMA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
101
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:X-269
PERZIJSKI HRT - SALUKI
==========================================================
SALUKI
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 651.
LILY-ROSE RAZ DEGAN
LOI13/107017, ošt.12.6.2013., O:MARHAMATI MALEK DORR E DORRAN, M:LILY ROSE OSIRIDE, uzg.
NOVELLA BETTI MARIA, LILY-ROSE KENNEL, vl. GIAVALDI ANNA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 652.
FAN-FELL BIJAN
106/12, ošt.2.9.2012., O:DIOSKURY VOLTIGEUR, M:AZIZ BIABAN, uzg. HANOL ISTVAN, vl. DOGOSSY
TAMAS
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 653.
ALMAS AVATAR PINC
CLP/SA/802, ošt.13.5.2012., O:ELAMIR ADIDDAS, M:HOURIEH BOSTAN-I-ELBEKH, uzg. PINCOVA
MARKETA, vl. BENESOVA MARKETA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Mužjaci - Males
_ 654.
AYAZ AL ZAHRA
ČLP/SA/714, ošt.27.7.2009., O:VOLAMTE'S BATHSTA, M:AZINA YRTEP, uzg. PUDOVA PETRA, vl.
MATELOVA JITKA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 655.
AMANI SAYAH
CLP/SA/740, ošt.9.4.2010., O:ELBONY D'ALFABIA, M:AISCHAJA YRTEP, uzg. KARBANOVA JANA, vl.
BENESOVA MARKETA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 656.
ALIYEH SAYAH
CLP/SA/743, ošt.9.4.2010., O:ELEBONY D'ALFABIA, M:AYSCHAJA YRTEP, uzg. KARBANOVA JANA, vl.
BENESOVA MARKETA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 657.
BASHRAH AL ZAHRA
CMKU/SA/769/11, ošt.11.3.2011., O:BLUE NILE REASON TO BELIEVE, M:BAGHEERA YRTEP, uzg.
PUDOVA PETRA, vl. MATELOVA JITKA
FCI:X-160
IRSKI VUČJI HRT
==========================================================
IRISH WOLFHOUND
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 658.
FARWEL DE LA PIERRE OISEAU
LOF 4586, ošt.24.6.2010., O:BALOO DEI MANGIALUPI, M:CRERWY DE LA PIERRE OISEAU, uzg.
CARDON SYLVIE, vl. YOANN HADIDI
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 659.
CEZAR AVE MNE MATAJOV RAJ
SPKP 474, ošt.3.4.2012., O:BLOW MAGNIFICIENT SAVINIKA, M:GUSSIE-AARKAS EDEN, uzg. MATAJOVA
IVETA, vl. HUDEC MIROSLAV
102
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 660.
DORKA BETKA MATAJOV RAJ
SPKP 521, ošt.29.11.2012., O:BLOW MAGNIFICIENT SAVINIKA, M:GUINNESS AARKAS-EDEN, uzg.
MATAJOVA IVETA, vl. MATAJOVA IVETA
FCI:X-158
VELIKI ENGLESKI HRT
==========================================================
GREYHOUND
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 661.
STRAIGHT AHEAD BASIL
SPKP202, ošt.8.12.2012., O:SOBERS OLLIVER, M:STRAIGHT AHEAD APONI TO DRUANTIA, uzg. GUTH
PETER, vl. BACHANOVA KRISTINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 662.
SOBERS RALEIGH
LO 1188861, ošt.23.4.2011., O:SHOWLINE SPORTING TROPHY AT SOBERS, M:SOBERS HARRIET, uzg.
SOBERS, vl. KENNEL BABY KILLER
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 663.
SOBERS SAVANNAH
LO 11149474, ošt.17.8.2011., O:SOBERS MARMADUKE, M:SOBERS LUNAROSSA, uzg. SOBERS, vl.
KENNEL BABY KILLER
FCI:X-162
VIPET - MALI ENGLESKI HRT
==========================================================
WHIPPET
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 664.
ABSOLUTE MANN NEVER GIVE UP
OHZBWH 1323A, ošt.18.2.2013., O:FESTIVA'S BEEN THERE DONE THAT, M:OVER THE MOON
ABSOLUTE MANN, uzg. MANNI FABRIZIO, vl. MAYER MARGARETE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 665.
YAPURU Z UPLNKU
OHZBWH 1227, ošt.28.6.2011., O:RIVARCO THE LATIN LOVER, M:PETIT FILLE Z UPLNKU, uzg. CHRPA
STANISLAV, vl. WILLITZHEIMER JULIA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 666.
LONDON'S FOG CANNY LAD
OHZBWH 1139, ošt.1.5.2009., O:RAYON D'OR OF LIBERTY, M:ALMANSORS POINTER SISTER, uzg.
MIKUSOVA ZUZANA, vl. WILLITZHEIMER JULIA
_ 667.
IGRACEK OD HNEVINA
CMKU/WH/2786/10, ošt.17.6.2010., O:HIGHNOTE SECRET DAZZLER, M:LUPINA Z UPLNKU, uzg.
BERANKOVA STANISLAVA, vl. HONZIKOVA JITKA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 668.
CORINA S. Z UPLNKU
CMKU/WH/3492/13, ošt.22.11.2013., O:HARROPINE POSEIDON, M:JOLIEJOLIE DI MAHANA, uzg. CHRPA
STANISLAV, vl. JILKOVA LUCIE & TOMAN IVO
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
103
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 669.
ARTEMIS' HUNTERS ALMOST HEAVEN
WH 17227, ošt.19.4.2014., O:NINE LIVES FRIDAY FOX NEXT, M:AMBER LADY OF FOX MANOR, uzg.
STROHLE TINA, vl. STROHLE TINA
_ 670.
PITLOCHRY'S ELEANOOR
N.H.S.B. 2934464, ošt.11.8.2013., O:BARNESMORE BACK IN BLACK, M:BARNESMORE LADY BIRD, uzg.
FERNHOUT-SCHILDT C., vl. HUSGEN SUSANNE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 671.
BACOPA Z UPLNKU
CMKU/WH/3306/12, ošt.17.12.2012., O:DOPPELGANGER DU SAC A MALICES, M:PETIT FILLER Z
UPLNKU, uzg. CHRPA STANISLAV, vl. KUČEROVA CHRPOVA VERONIKA & CHRPA STANISLAV
_ 672.
BEATRICE Z UPLNKU
CMKU/WH/3307/12, ošt.17.12.2012., O:DOPPELGANGER DU SAC A MALICES, M:PETIT FILLE Z
UPLNKU, uzg. CHRPA STANISLAV, vl. JILKOVA LUCIE & TOMAN IVO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 673.
AMALIA ROSA CZECH SPRING
CMKUCMKU/WH/3183/12, ošt.21.5.2012., O:SOBRESALTO RIEN NE VAS PLUS, M:POLLYANNA Z
UPLNKU, uzg. HONZIKOVA JITKA, vl. HONZIKOVA JITKA
_ 674.
INTRON POLAND WANDERING SKY BLUE
PKR-X 7862, ošt.25.11.2011., O:TAZARIS IKARIAM, M:C'MERE KEIJUSTAU, uzg. BIALOKOZ NATALIA, vl.
STROHLE TINA
_ 675.
ZOOMEE Z UPLNKU
CMKU/WH/3270/12, ošt.4.6.2012., O:PANTHER'S GHOST Z UPLNKU, M:DER MICKLEOVER WICKED
WONDERFUL, uzg. CHRPA STANISLAV, vl. KUČEROVA CHRPOVA VERONIKA & CHRPA STANISLAV
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 676.
AMBER LADY OF FOX MANOR
WH 16114, ošt.1.1.2010., O:GONE WITH THE WIND HIGH ON EMOTION, M:FINJA VON ALLEN, uzg.
FUCHS ULRIKE, vl. STROHLE TINA
_ 677.
ABSOLUTE MANN SEA WORLD
ROI 13/55448, ošt.18.2.2013., O:FESTIVA'S BEEN THERE DONE THAT, M:OVER THE MOON ABSOLUTE
MANN, uzg. MANNI FABRIZIO, vl. PAVESI FRANCESCA C/O MANNI FABRIZIO
FCI:X-200
MALI TALIJANSKI HRT
==========================================================
PICCOLO LEVRIERO ITALIANO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 678.
UNKAS BOHEMIA SKARA
ČLP/IT/2138, ošt.15.3.2013., O:FABIO SKARAK, M:DANILLA BOHEMIA SKARA, uzg. MAREŠOVA
RADANA, vl. JERABKOVA MARCELA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 679.
GILBERTO BOHEMIA SKARA
ČLP/IT/1818, ošt.16.5.2011., O:MEFISTO SKARAK, M:PENELOPE BOHEMIA SKARA, uzg. MAREŠOVA
RADANA, vl. JERABKOVA MARCELA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 680.
ANTOINETTA IL SEGRETO DELL'AMORE
CMKUCMKU/IT/2115/13, ošt.5.2.2013., O:MALLORN GIL-ENDOR, M:CALIBRA FERITTE BUGSY, uzg.
KUBESOVA MARCELA, vl. GIEBLOVA ZUZANA
104
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 681.
ORCHIDEA WHISPA BOHEMIA SKARA
ČLP/IT/2049, ošt.6.9.2012., O:QUENTIN BOHEMIA SKARA, M:MONA LISA SKARA, uzg. MAREŠOVA
RADANA, vl. MAREŠOVA RADANA
FCI:X-307
AZAVAK
==========================================================
AZAWAKH
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 682.
DARRA KEL-ES-SUF
CMKU-REGAZ/288/12, ošt.25.5.2012., O:FELOU-FELOU KEL AZ'AMOUR, M:AGG AMAIAS ELGETARA,
uzg. DUPRAZ GUY & THEIR-ROSTAING CHRISTIANE, vl. STEPANEK PETR
FCI:X-188
ARAPSKI HRT - SLUGI
==========================================================
SLOUGHI
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 683.
ILYAD OF LOVE ARAB BEAUTY
LOF2442/0, ošt.1.1.2013., O:CHAMS AL DIN EL ARABI OF LOVE ARAB BEAUTY, M:DIBA ESKEN'IYI
FAOUZIA OF LOVE ARAB BEAUTY, uzg. MARTIN CAROL, vl. MARTIN CAROL
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 684.
HIMAYA HOUSNIYA OF LOVE ARAB BEAUTY
LOF 2430, ošt.30.5.2012., O:RAMIZ BOHEMIA GENNAO AT LOVE ARAB BEAUTY, M:DIBA ESKEN'IYI
FAOUZIA OF LOVE ARAB BEAUTY, uzg. MARTIN CAROL, vl. MARTIN CAROL
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 685.
IZDIHAR OF LOVE ARAB BEAUTY
LOF2446/0, ošt.1.1.2013., O:CHAMS AL DIN EL ARABI OF LOVE ARAB BEAUTY, M:DIBA ESKEN'IYI
FAOUZIA OF LOVE ARAB BEAUTY, uzg. MARTIN CAROL, vl. MARTIN CAROL
KRUG 10 Sudac: IGOR VYGUZOV (RU)
---------------------------------------------------------FCI:I-39
VELŠKI KORGI PEMBRUK
==========================================================
WELSH CORGI PEMBROKE
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 686.
STYLE LIFE WINNIE POOH
LSVK WKP 0192/14, ošt.25.12.2013., O:ANDVOL YA TVOY KUMIR, M:STYLE LIFE PASADENA, uzg.
KUZNETSOVA ANNA, vl. KAZLAUSKAITE-GRESEVICIENE KRISTINA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 687.
CORCASTLE ARTHUR THE KING
HR 10017 WCP, ošt.8.1.2013., O:CORGILANDIA CEZANNE, M:DOURINS CHELLY PEM, uzg. MAJCENIĆ
MIHAELA, vl. MAJCENIĆ MIHAELA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
105
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 688.
MILKYWEY'S BORN IN THE USA
LSVK WKP 0167/13, ošt.20.4.2012., O:BLACKFOX'S DRESSED FOR SUCCESS, M:MILKYWEY'S FREE-NEASY, uzg. MARSHALL MARY, vl. KAZLAUSKAITE-GRESEVICIENE KRISTINA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 689.
HARMONY HANDMADE BY KINBERGER'S
U IZRADI, ošt.26.9.2013., O:DRAGONJOY NEW IDOL, M:AIMY KINBERGER'S, uzg. KINBERGEROVA
RENATA, vl. MAJCENIĆ MIHAELA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 690.
NIRENO MAKING MISCHIEF
LSVK WKP 0166/13, ošt.25.6.2012., O:AIDAN ROYAL RASCAL, M:NIRENO BOLD AS BRASS, uzg.
MCGREGOR CARON, vl. KAZLAUSKAITE-GRESEVICIENE KRISTINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 691.
ANDVOL FAMOUS LADY
13164377, ošt.10.9.2011., O:ELMSMERE LIMITED EDITION, M:ANDVOL ULYBNIS UDACHA, uzg.
VOLKOVA M., vl. NOVIKOVA O.
FCI:I-156
ŠKOTSKI OVČAR DUGODLAKI
==========================================================
COLLIE ROUGH
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 692.
ARCANAS GANCING AWAY WITH MY HEART
NO 4608912, ošt.3.6.2012., O:SUNWIND'S I'M THE ONE, M:ARCANAS VELVET, uzg. OPLAND RITA-LILL,
vl. SOLBAKKEN HELEN S.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 693.
TRESOR PERLA DI FIUME
/, ošt.25.3.2013., O:JAMES VON CROTTORF, M:PERLE BLOND DELLA CORONA FERREA, uzg. LENSI
PIERA, vl. FANTINI GILBERTO
_ 694.
ANDROMA PICADILLY BLUE ROSE
SLR ŠKO-002411, ošt.4.9.2012., O:ROSSAVON MOONLIGHT TANGO, M:ANDROMA GODDESS OF
WINTER DAYS, uzg. VELEPEC ANDREJA, vl. VELEPEC ANDREJA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 695.
MOPAVA BLUE BERRY
ROI 13/46508, ošt.10.2.2013., O:RHYTMEANDBLUESBLUE DELLA CAMBIANELLA, M:BELL, uzg.
MOROSINI MARINO ALESSANDRO, vl. MOROSINI MARINO ALESSANDRO
_ 696.
MELISSA WE LOVE DI PARADISE COLLIES
LOI 12/7510, ošt.11.11.2011., O:MOONLIGHT DREAMER DALLINAIRE, M:SARAHJEANNE DI PARADISE
COLLIES, uzg. MONTENEGRO FRANCESCO, vl. CUCCU GIULIA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 697.
ETOILE DU SOIR LAGO BENEA
CMKU/CD/23281/11, ošt.6.5.2011., O:ICE VISION OF AFRICAN GOLD, M:AMINA LAGO BENEA, uzg.
GOGOLINOVA JITKA, vl. VACHOVA MARCELA
106
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:I-16
BOBTAIL - STAROENGLESKI OVČAR
==========================================================
OLD ENGLISH SHEEPDOG - BOBTAIL
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 698.
REATA'S N'JOFRA
HR 10551 OE, ošt.16.11.2010., O:ARYAKAS COSMO JUNIOR, M:REATA'S KOBAYAGI, uzg. JAVOR
ANDREA I DAVOR, vl. KOVAČIĆ NATAŠA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 699.
RECORDBREAKING SHOWGIRL DE BAYROETH DE EDEN
LOE 1969112, ošt.10.8.2010., O:WHISPERING IN THE WILD DE KRISMACA, M:COCKPIT AUS DEM ELBE
URSTROMTAL, uzg. TIRADO SERRANO MIGUEL ANGEL, vl. BULO CARMEN
FCI:V-243
ALJAŠKI MALAMUT
==========================================================
ALASKAN MALAMUTE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 700.
STARRING-MAAT KNOCKOUT
ROI 13/74962, ošt.3.5.2013., O:STARRING-MAAT MANAKI'S, M:MAAT-CHAKWAINA, uzg. CALI FABRIZIO,
vl. CONCETTO STRANO
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 701.
SILVERICE STERLING BLACK DIAMOND OF ANGELES
CMKU/AM/7444/-13/12, ošt.3.12.2012., O:PEACERIVER SILVERICE SUMMER SOLSTICE, M:SILVERICE'S
SHAKEN NOT STIRRED, uzg. HARRISON PATRICIA & SYAR ALISA & STONE MICHAEL, vl. FRANC P. &
FRANCOVA P. & HARRISON P. & SYAR A.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 702.
CHAYO MAJOR IMPACT AT MAAT
ROI 1226994, ošt.3.5.2011., O:CHAYO ALL EYES ON ME, M:KEIKEWABIC KVARANUK CHAYO TARA,
uzg. ELLIS SUE, vl. CALI FABRIZIO
_ 703.
GOUTI GHOST OF GREYSTONE SHADOW
LOF7578/1540, ošt.15.1.2011., O:POW-WOW MYSIC'N BO OF GREYSTONE SHADOW, M:DON'T FORGET
IKUMA OF GREYSTONE SHADOW, uzg. PRELOIS MICHEL CHRISTINE, vl. FLOUROU AMANDINE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 704.
IGUAL DU GRAND STORMYTH
CMKU/AM/7283/11, ošt.10.5.2011., O:RAISIN DE CIJARA, M:FINAL FAIRY STORMYTH, uzg.
SCHEUFLEROVA KATERINA, vl. SUTTO VITKOVA RENATA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 705.
DIVA HAJNDLBERG'S ALASKAN MALAMUTES
SLRAM - 000567, ošt.22.10.2013., O:BEAR - PAK BLACKFOOT BRUNO, M:ANGELINA, uzg. PLEH
PETRA, vl. ROVAN SARA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 706.
BEAR-PAK MALS HURON HELEN
12/143816, ošt.17.8.2012., O:BEAR-PAK CHEYENNE CHARLIE, M:SNOWLION'S CRYSTAL MOUNTAIN,
uzg. GIAMMIRO CESARE, vl. RUSCON MARCO
_ 707.
HONOR OF ALASKA MIDNIGHT SUNRISE
SPKP 1972, ošt.25.2.2013., O:WINDRIF'T THIS IS THE TIME, M:BLAZE OF GLORY MIDNIGHT SUNRISE,
uzg. MIKOLKOVA ZUZANA, vl. SISAKOVA VLASTA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
107
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 708.
GARCON NO ONE LIKE ME
ROI - 1226977, ošt.26.2.2011., O:ARTIC-LUV'S CALIFORNIA CRUSER GARCON, M:ASHA STAR OF
YUKON, uzg. VIRTANEN SUSANNA, vl. CALI FABRIZIO
_ 709.
ISABELA LA BELLA STORMYTH
CMKU/AM/7287/11, ošt.10.5.2011., O:RAISIN DE CIJARA, M:FINAL FAIRY STORMYTH, uzg.
SCHEUFLEROVA KATERINA, vl. SUTTO VITKOVA RENATA
FCI:V-212
SAMOJED
==========================================================
SAMOIEDSKAIA SABAKA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 710.
ENDRY DIAMOND IN A VELVET SKY
LOI 12158453, ošt.15.9.2012., O:ARTIC BEAR DIO CASA KALY, M:AIREBIS DIAMOND IN VELVET SKY,
uzg. ENDRIZZI, vl. RICCOBONO VINCENZO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 711.
GABBANA DOLCE KENZO OF KARASEA
LOF10114, ošt.31.8.2011., O:EVER OR NEVER ANGEL OF KARASEA, M:MAMUSKA S NIGHTLY DREAM
O KARASEA, uzg. FLAMAND ARLETTE, vl. FLOUROU AMANDINE
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 712.
SAMOYED KENNEL FOR LOVE MAGIC BABY
JR 72779 SAM, ošt.26.10.2013., O:ANATINA DURAN DURAN, M:NOX-POLI WINSOME WINNIE, uzg.
DANOJLIĆ JELENA, vl. ADORABLE SMILE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 713.
IT IS NOW OR NEVER OF SPARKLING STARLIGHT
NHSB 2969778, ošt.13.10.2013., O:CABAKA'S PRETTY GOOD DEAL, M:GIVE ME A KISS KELLY OF
KARASEA, uzg. LEFEVRE A., vl. VAN DER ELST TANJA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 714.
GIVE ME A KISS KELLY OF KARASEA
LOF010220, ošt.17.10.2011., O:CROONER BIRON'S SNOW OF KARASEA, M:DJAZZY DORIS DAY DU
DOMAINE DE MERLIN, uzg. FLAMAND ARLETTE, vl. LEFEVRE AURELIE
_ 715.
GOLDEN DREAM OF KARASEA
LOF 10081/1946, ošt.26.7.2011., O:EVER-OR-NEVER ANGEL OF KARASEA, M:DAILYDREAM-KIM OF
KARASEA, uzg. FLAMAND ARLETTE, vl. FLOUROU AMANDINE
FCI:V-270
SIBIRSKI HASKI
==========================================================
SIBERIAN HUSKY
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 716.
KAILUA LORD CHESTER
A 3057-13/270, ošt.10.9.2012., O:LORD OF THE RINGS DELLA CONTEA NORMANNA, M:KAILUA DE
CIUKCI, uzg. MACIEJEWSKA GOSIA, vl. PASCA BIANCA
_ 717.
GO & WIN FLEK SIBERIAN NIGHT STAR
HR 10422 SH, ošt.6.1.2013., O:AMORE MIO ESKIMO RIVER, M:COALA DEA SIBERIAN NIGHT STAR, uzg.
MARIJANOV ANITA, vl. KOVAČIĆ & MARIJANOV ANITA
108
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 718.
OSKAR DOTYK POLNOCY
PKR.V-17920, ošt.27.7.2011., O:PACYFIC SKYLINE GALLADRIA NOVITARIS, M:NORDIC BLUE CARMEN,
uzg. MAREK DOMINIAK, vl. GIZA JAROSLAW
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 719.
AYIANA OF SIBERIAN MAJESTY
U IZRADI, ošt.1.1.2014., O:BARDOLF, M:REA, uzg. VUJICA ADRIAN, vl. KAPIC JELENA & CAKTAS ĐILAS
IVANA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 720.
HOPE-OF-GLORY OF PACK-ICE WOLVES
LOF61533/0, ošt.21.10.2012., O:GLORIOUS KING OF PACK-ICE WOLVES, M:ERA ALWAYS THE BEST OF
PACK-ICE WOLVES, uzg. VALENTIN CAROLE, vl. FLOUROU AMANDINE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 721.
ICE AILA
139672, ošt.18.8.2011., O:MICKEY MOUSE OF WOLF POINT, M:DILEMMA OF WOLF POINT, uzg. BODI
ALEX CRISTIAN, vl. CONTESSI DIMITRI
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 722.
HANA DOTYK POLNOCY
PKR.V-18163, ošt.25.10.2011., O:PACYFIC SKYLINE GALLADRIA NOVITARIS, M:DEMI DOTYK POLNOCY,
uzg. MAREK DOMINIAK, vl. GIZA JAROSLAW
FCI:V-205
ČAU - ČAU
==========================================================
CHOW-CHOW
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 723.
SHEN TE CHOWS LOCO LOCO
JR 71435 CHO, ošt.15.7.2013., O:SHEN TE CHOWS CELEBRITY, M:SHEN TE CHOWS BACIO, uzg.
JURCAN ANDREA, vl. PETRIĆ VLATKA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 724.
ANTONIO BANDERAS FOR NANNI WITH LOVE
13/3680, ošt.2.9.2012., O:BROKEN HILL FAN FAN LA TULIPE, M:MARUSO'S ONE AND ONLY, uzg.
LOVAS I., vl. NANNI ROSOLIA A.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 725.
PULL AND BEAR DE LA YAKKA
LOI 13/114169, ošt.7.1.2011., O:WARRIOR LEGEND DE LA YAKKA, M:PASSPORT TO GLORY DE LA
YAKKA, uzg. PALACIOS TOLOSANO, vl. LOVAS IRIMIE
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 726.
HOLLYWOOD'S STAR CATHERINE ZETA JONES
14/37815, ošt.12.1.2014., O:DODGE NATURAL CHOW DEL FIUME GIALLO, M:MARUSO'S ONE AND
ONLY, uzg. LOVAS IRIMIE, vl. LOVAS IRIMIE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 727.
EUPHORIA LIETUVOS LIUTAS
LSVK CC 1569/13, ošt.19.11.2012., O:OK GO LIETUVOS LIUTAS, M:ROSEVILLE LIETUVOS LIUTAS, uzg.
TAMASEVICIENE LORETA, vl. TAMASEVICIENE LORETA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
109
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 728.
ATLANTA LIETUVOS LIUTAS
LSVK CC 1493/12, ošt.15.12.2011., O:OK GO LIETUVOS LIUTAS, M:SHEEN IN THE SKY LIETUVOS
LIUTAS, uzg. TAMASEVICIENE LORETA, vl. TAMASEVICIENE LORETA
FCI:V-43
BASENĐI
==========================================================
BASENJI
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 729.
ENIGMA WALKING THE RED CARPET
SESE20804/2014, ošt.8.2.2014., O:KINGWANAS HELLBLAZER OF D'GUARD, M:ENIGMA AFTER ME
PLEASE, uzg. LONN SOFIE, vl. FERRINI MAURIZIO
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 730.
GREG
LOI 14/37086, ošt.2.1.2014., O:FARAOLAND SIGI FREUD, M:KIBAKI, uzg. GREGORI MARCO, vl. PETITTA
ALESSANDRO
_ 731.
KARDOHILL'S ELIMU
NO32188/14, ošt.6.1.2014., O:NGANGA'S JAMES DEAN, M:DEMANI, uzg. DORRIT KARLSEN, vl.
STANKOVIĆ DRAGAN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 732.
CHIMBUKO SALASIRIAN
CMKUCLP/BSN606, ošt.3.12.2010., O:ZAHLEKA KING OF KONGO, M:FEDORA Z TICHA BANTU, uzg.
POHLREICH ROMAN - SALASRIAN, vl. WEISOVA KATARINA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 733.
MAMBA - EWANGA AKIMBA BABOO
VDHBKD 12/0749, ošt.5.1.2012., O:BEATLES OUT OF AFRICA, M:MUTABARUGA'S JAH GLORY, uzg.
DEUTSCHMANN-RUFFING TANJA, vl. HEILMANN ERIKA & DEUTSCHMANN TANJA
FCI:V-97
NJEMAČKI ŠPIC - SREDNJI
==========================================================
MITTELSPITZ
BIJELA / WHITE
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Mužjaci - Males
_ 734.
POETA V. D. HILLB
HR 10138, ošt.19.7.2006., O:ANDY BUTHUS, M:KANAY BUTHUS, uzg. BARBARIĆ LORENA, vl. NELL
MARIJANA
FCI:V-97e
NJEMAČKI ŠPIC - PATULJASTI
==========================================================
DEUTSCHER SPITZ - ZWERGSPITZ
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 735.
ROMLAY BESAME MUCHO MACHO
TS 20792301, ošt.28.1.2014., O:FAIRY TALES KISMET O STAR HAVEN, M:FAIRY TALES LADY GODIVA,
uzg. ROMIĆ - ŢUTELIJA TINA, vl. ROMIĆ - ŢUTELIJA TINA
110
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 736.
BRAVO'S AMERICAN IDOL PARTI
TS 17881501, ošt.20.8.2013., O:JACINDAS HOT ROD PARTI, M:PRESTIGIOUS HUNKA BURNIN LOVE,
uzg. TURBINA E., vl. NOVIKOVA T.
_ 737.
THAI SILK LITTLE LION MAN
RKF 3725290, ošt.19.8.2013., O:FON'S FLYING PRINCE TO THAI SILK, M:NATALI-DOG SERDOLIKA, uzg.
MIRONENKO S., vl. GALIMOVA T.S. & DEGTYAREVA R.V.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 738.
THAI SILK ALWAYS AND FOREVER
RKF 3489172, ošt.10.1.2013., O:FON'S FLYING PRINCE TO THAI SILK, M:NATALI-DOG STRAZA FOR
THAI SILK, uzg. MIRONENKO S., vl. THIO WILLIAM
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 739.
SUNTERRA SIZZING HOT
LOE 1958009, ošt.14.9.2008., O:SUNTERRA SHOW N TELL, M:SUNTERRA SHE'S A HOTTIE, uzg.
DOUGLAS, vl. DE MARIGORTA JULIO & GARCIA LUCRECIA
_ 740.
BRILLIANCE KING IZ POSOL'STVA KRASOTY
UKU0161427, ošt.5.1.2013., O:CHRISCENDO CALL WAITING, M:WE STAR BORN TO BE QUEEN, uzg.
KIRICHKO O.I., vl. KIRICHKO O.I.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 741.
DJURTORPS TERIYAKI
S67822/2008, ošt.15.9.2008., O:SIRIUS OF SAWAKOSHILAND, M:DJURTORPS SELINA, uzg. SVENSSON
MARIA, vl. SCHRIWER ELISABETH
_ 742.
FAIRY TALES KISMET O STAR HAVEN
HR 10132 POM, ošt.2.1.2012., O:STAR HAVEN DARK DRIFTER, M:FAIRY TALES POETRY IN MOTION,
uzg. MURPHY MARILYN, vl. ROMIĆ - ŢUTELIJA TINA
_ 743.
THAI SILK E-INDEED THE WINNER
RKF 3440607, ošt.18.10.2012., O:FON'S FLYING PRINCE TO THAI SILK, M:ORIENTAL STAR'S MISS
VIOLET, uzg. MIRONENKO S., vl. BARDACHENKO O.
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 744.
PASSION FATALE INFINITI GOLD
BCU 097-003823, ošt.8.11.2013., O:SHIKO POM, M:GAIA GERARDESKI, uzg. BORICHEVSKAYA L., vl.
NOVIKOVA T.
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 745.
THAI SILK RIGHT NOW NEW STAR HLOYA
RKF 3662432, ošt.29.4.2013., O:CHRISCENDO CARD SHARK, M:DREAMTEAM SHARK ARMANI, uzg.
MIRONENKO S., vl. ANDRIYANOVA YU.
_ 746.
CALETTO POCKETFUL OF MIRACLES
LSVKDSZ 0405/14, ošt.8.9.2013., O:DOME DOY'S DEW OF HAT DANCE, M:BRASSY LVI DOMOV, uzg.
MARCIN WILCZEK CALETTO, vl. JURGILAITE GODA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 747.
THAI SILK VIVA LA VIDA
RKF 3700893, ošt.15.3.2013., O:THAI SILK ZEPPELIN TO SKYS, M:MORGAN'S SHOW TIME, uzg.
MIRONENKO S., vl. GALIMOVA T.S. & DEGTYAREVA R.V.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 748.
FAIRY TALES LADY GODIVA
HR 10158 POM, ošt.4.9.2012., O:FAIRY TALES TRACES OF LOVE 4 ME, M:PARK AVENUE S MISS
HALLE OF LENETTE, uzg. MURPHY MARILYN, vl. ROMIĆ - ŢUTELIJA TINA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
111
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 749.
ORIENTAL STAR'S MISS VIOLET
RKF 3242946, ošt.22.11.2010., O:CHRISENDO CALL WAITING, M:ORIENTAL STAR'S EYE CATCHER,
uzg. TALVANNA PIRADEE, vl. MIRONENKO SVETLANA
FCI:X-228
AFGANISTANSKI HRT
==========================================================
AFGHAN HOUND
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 750.
GRANDIOSE ALFONZ OF STRENNER'S
1113/13, ošt.13.12.2012., O:ISHARA JUNIOR STAR, M:MORNING SHADOWS OF ARGENTINA, uzg.
STRENNER DALMA, vl. STRENNER DALMA
_ 751.
EYES GAZING YOU TALKIN' TO ME
SE 50960/2013, ošt.4.2.2013., O:POLO'S THE AVIATOR, M:GOLDDRAGON NIGHT ON THE BEACH, uzg.
ORTIZ GARCIA S. & GARCIA MARTIN R. & STOJ D., vl. BELLO HERRERA KRISTY
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 752.
WAY UP MR GRINCH
LOI 1129090, ošt.21.12.2010., O:BOXADAN MIND YOUR OWN BUISINESS, M:WAY UP BAYLES ND ICE,
uzg. WAY UP, vl. WAY UP - AGNESE DELLA ROCCA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 753.
KARAKUSH TROUBLE MAKER
OHZB/AH 1508, ošt.10.5.2012., O:KARAKUSH TONKA TOUGH, M:KULBARI ALEGRIA, uzg. GIBSON L R &
H, vl. MAYER MARGARETE & MAXIMILIAN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 754.
CALAMUS ONLY ONE KISS
PKR.X-8293, ošt.6.3.2013., O:JACOSTA GOLD BUT NOT COPPER, M:CALAMUS SHOW ME HEAVEN,
uzg. KULOWICZ IWONA, vl. POLAKOVA PAVLA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 755.
BENETTA LOVING GAZE
CMKU-REGCLP/AF/4876, ošt.3.7.2011., O:HAPPENZ BUILDING A MYSTERY, M:BUTTERFLY TOP
ORIENT, uzg. KINDLOVA KATERINA, vl. POLAKOVA PAVLA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 756.
NOT BE COPIED CALAMUS
PKR.X-8001, ošt.5.1.2012., O:SUPER TROOPER GENGALA, M:SHOW ME HEAVEN CALAMUS, uzg.
KURLOWICZ I., vl. MONAKOVA KATERINA
_ 757.
KARAKUSH WHET YOUR APPETIT
A-HZB-AH 1502, ošt.18.2.2012., O:GENGALA GOSH I'M GEORGOEUS, M:KARAKUSH THE MEOW
FACTOR, uzg. GIBSON L R & H, vl. MAYER MARGARETE & MAXIMILIAN
FCI:X-193
RUSKI HRT - BORZOJ
==========================================================
RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 758.
KOZLOWSKI'S OPERA
SPKP 279, ošt.24.2.2012., O:KRILAT CHARADEI, M:KOZLOWSKI'S IRWA, uzg. WENNBERG STENER
CECILIA, vl. BOROŠOVA PATRICIA
112
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 759.
MISTIKASWEETDEMON
LOI12118778, ošt.20.6.2012., O:CA'FROSCO HAKON, M:SELINA, uzg. BOERO DONATA, vl. CARMINATI
ANDREA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 760.
FIGURA SOVERSENSTVA MRAJA
SPKP 289, ošt.25.7.2012., O:COBURN MEYTA SAMHAIN ON FIRE, M:AMURI-PAJKOS DESSZERT, uzg.
MRAZOVA JANA, vl. BOCAK RADOVAN
KRUG 11 Sudac: LIZ CARTLEDGE (UK)
---------------------------------------------------------FCI:VI-153
DALMATINSKI PAS
==========================================================
DALMATINSKI PAS
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 761.
KULA SHAKER THE ASTONISHING SOPHTSPOT
KCUK, ošt.2.4.2014., O:IVY GREEN THE ASTONISHING, M:DALMACADEMY'S DUTCH DELICIOUS, uzg.
KOK A M, vl. CHRISTIE JACQUIE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 762.
DAUMONT WINTER'S TALE
14/2704, ošt.13.6.2013., O:STARSWEPT SCOTTISH SOVEREIGN, M:DAUMONT LADYHAWK, uzg.
VETTORI GABRIELE - DAUMONT KENNEL, vl. GIULINI ROBERTA
_ 763.
DALMINO WORDS OF WISDOM
HR 12117, ošt.7.7.2013., O:DALMINO VOODOO VISION, M:DALMINO HOCUS-POCUS HERMIONE, uzg.
HALPER DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ MIHAEL, vl. RADOVIĆ MARINO
_ 764.
DALMINO BEST BREND
HR 12130, ošt.1.10.2013., O:CAPRILLI'S I HAVE A DREAM, M:DALMINO VAMP VIEW, uzg. HALPER
DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ MIHAEL, vl. STANOJEV VLADIMIR
_ 765.
KOROYZA AGENT PROVOCATEUR WITH KALOKAIRIE
KCAQ01289003, ošt.28.3.2013., O:JILLOC'S ALL RIGHTS RESERVED, M:DALESBRED DOMINICA VIA
KOROYZA, uzg. CROFT REBECCA KOROYZA, vl. CROFT REBECCA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 766.
HAENDEL DE TRESKANVEL
LOF 31233, ošt.12.9.2012., O:BLADE RUNNER AT MOULIN DE L'AGE, M:DUSKY DONZELLE DE PUECH
BARRAYRE, uzg. TISON BERTRAND, vl. TISON BERTRAND
_ 767.
CROATA DALS AL CAPONE
JR 74928, ošt.15.11.2012., O:UNITED SPOTS QUINLAND, M:DALMINO VEGA VEGA, uzg. LEŠ ANDREA,
vl. DEVIĆ NENAD
_ 768.
STRAPAZZAMI DI COCCOLE DELLE CROSE
LOI 1339211, ošt.23.2.2013., O:DALMINO VODOO VISION, M:NON CHIAMARMI MARGHERITA DELLE
CROSE, uzg. BONINO, vl. BRIGNOLI ANTONIO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 769.
KELEVRA WHAT THE DICKENS
KCAP 00122504, ošt.26.12.2011., O:WASHAKIE NUTCRACKER PRINCE, M:CAMARGUE GUCCI ENVY,
uzg. PEARSON STUART, vl. PEARSON STUART
_ 770.
KELEVRA HUDSON HAWK
KCAK 00572101, ošt.7.1.2009., O:BUFFREY BEAU BELL AT DAEDALUS, M:CAMARGUE GUCCI ENVY,
uzg. PEARSON STUART, vl. PEARSON STUART
_ 771.
DAUMONT THUNDERBOLT
ROI 11/92924, ošt.25.4.2011., O:SPOTNIK'S DARE DEVIL, M:DAUMONT JAGUAREYES, uzg. VETTORI
GABRIELE - DAUMONT KENNEL, vl. VETTORI GABRIELE
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
113
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 772.
IVY GREEN THE ASTONISHING
NHSB 2868162, ošt.21.1.2012., O:SOLBO'S KAYO, M:JILLOC'S SEVENTH HEAVEN, uzg. KOK ANDRE, vl.
KOK ANDRE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 773.
DAUMONT STANDING OVATION
ROI10/206603, ošt.17.9.2010., O:CH. MARNELLIN WHO IS WHO, M:CH. DAUMONT JANESAISQUOI, uzg.
VETTORI GABRIELE - DAUMONT KENNEL, vl. VETTORI GABRIELE
_ 774.
DALMINO HANDSOME HIJACKER
HR 12009, ošt.19.3.2011., O:PANTHERA UNICA STAR AT SEA, M:DALMINO MY MELODY, uzg. HALPER
DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ MIHAEL, vl. JURIĆ MARIJA
_ 775.
DALMINO VOODOO VISION
HR 11977, ošt.27.12.2009., O:CH. FALCATUS FIRE IN THE HOUSE, M:CH. DALMINO ETERNAL
ELECTRA, uzg. HALPER DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ MIHAEL, vl. HALPER DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ
_ 776.
ELDRITCH MOON RAY OF NAIRE
CLPDA/6545, ošt.27.5.2009., O:ELARIDGE CELTIC WARRIOR, M:ALPHADIRATO ETERNAL LOVE, uzg.
ROHRBACHOVA IRENA, vl. ROHRBACHOVA IRENA
_ 777.
SOLBO'S PICASSO AV ZACCO
FI 55210/12, ošt.20.6.2012., O:BELL-A-MIR'S ELEGANT ENVOY, M:SPOTNIK'S CALLING CARD, uzg.
IVARSSON SOLVEIG, vl. RANTASALO-YLANNE MIRJA
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 778.
FLIGHT IN TIME FAMOUS FIONA
FI 32800/14, ošt.5.3.2014., O:SPOTNIK'S FIRST FAROA FOR ORMOND, M:FLIGHT IN TIME ARLETTE
ALICIA, uzg. PISKUN VICTORIA, vl. YLI-SASSI TIIA
_ 779.
KIKI DEE THE ASTONISHING
NHSB 2959980, ošt.2.4.2014., O:IVY GREEN THE ASTONISHING, M:DALMACADEMY'S DUTCH
DELICIOUS, uzg. KOK ANDRE, vl. KOK ANDRE
_ 780.
ASSIDUITAS MILK' N HONEY
VDHDZB29765, ošt.8.2.2014., O:SMUGGLER'S DEN OF DUKE'S PROUD, M:ASSIDUITAS KISS AND TELL,
uzg. SPEIER VIOLA, vl. DOERFER MICHAELA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 781.
ZENOBIA DEL PARNASO
ROI 14/19818, ošt.17.11.2013., O:UNITED SPOTS PHOENIX, M:SORRISO DEL PARNASO, uzg. POGGESI
MANOLA, vl. TORELLI ELISA
_ 782.
ZOARA DEL PARNASO
ROI 14/19820, ošt.17.11.2013., O:UNITED SPOTS PHOENIX, M:SORRISO DELA PARNASO, uzg.
POGGESI MANOLA, vl. TORELLI ELISA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 783.
DALMINO BODY LANGUAGE
HR 12120, ošt.1.10.2013., O:CAPRILLI'S I HAVE A DREAM, M:DALMINO VAMP VIEW, uzg. HALPER
DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ MIHAEL, vl. JURIĆ MARIJA
_ 784.
UNITED SPOTS TULAROSA
JR 74927, ošt.8.2.2013., O:OFFORDIALE CHEVALIER, M:UNITED SPOTS OASIS, uzg. COLIMBO LUCIA
FIORELLA, vl. DEVIĆ NENAD
_ 785.
DALMINO BEUATIFUL LEGEND
HR 12119, ošt.1.10.2013., O:CAPRILLI'S I HAVE A DREAM, M:DALMINO VAMP VIEW, uzg. HALPER
DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ MIHAEL, vl. HALPER DRAŢIĆ ŢELJKA & DRAŢIĆ MIHAEL, UZG. DALMINO
_ 786.
KELEVRA CLASSIC CLICHE
KCAQ 02214605, ošt.14.6.2013., O:KELEVRA WHAT THE DICKENS, M:KELEVRA MERCURY RISING, uzg.
PEARSON STUART & DODDS CAROLE, vl. PEARSON STUART
_ 787.
JEZEBEL THE ASTONISHING SOPHTSPOT
KCUK, ošt.25.6.2013., O:SPOTNIK'S FIRST FARAO FOR ORMOND, M:JILLOC'S SEVENTH HEAVEN,
uzg. KOK A M, vl. CHRISTIE JACQUIE
114
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 788.
HELVETIA DE TRESKANVEL
LOF31328, ošt.12.9.2012., O:BLADE RUNNER AT MOULIN DE L'AGE, M:DUSKY DONZELLE DE PUECH
BARRAYRE, uzg. TISON BERTRAND, vl. TISON BERTRAND
_ 789.
KOROYZA'S FEMME FATALE
KCAQ01289001, ošt.28.3.2013., O:JILLOC'S ALL RIGHTS RESERVED, M:DALESBRED DOMINICA VIA
KOROYZA, uzg. CROFT REBECCA KOROYZA, vl. CROFT REBECCA
_ 790.
DAUMONT UNFORGETTABLE DREAM
ROI 13/18098, ošt.10.11.2012., O:JILLOC'S SUGARDADDY, M:DAUMONT JENESAISQUOI, uzg. VETTORI
GABRIELE - DAUMONT KENNEL, vl. VETTORI GABRIELE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 791.
SORRISO DEL PARNASO
LOI 10/110601, ošt.18.4.2010., O:DELFO DEL PARNASO, M:CANDY DELLA BELCORA, uzg. POGGESI
MANOLA, vl. MIRIZZI ANNA
_ 792.
LAGUNA DIOS WORLD AROUND ME
FI 31599/13, ošt.21.4.2012., O:SPOTNIK'S FREE FALCON, M:LAGUNA DIOS OTRADA, uzg. MELNIKOVA
NADIA, vl. YLI-SASSI TIIA & MELNIKOVA NADIA
_ 793.
KELEVRA MERCURY RISING
KCAK 00572112, ošt.7.1.2009., O:BUFFREY BEAU BELL AT DAEDALUS, M:CAMARGUE GUCCI ENVY,
uzg. PEARSON STUART, vl. PEARSON STUART
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 794.
DALMACADEMY'S DUTCH DELICIOUS
NHSB 2853236, ošt.23.5.2011., O:PERDITA'S SPARKLING STAR, M:DALMACADEMY'S COLLECTORS
ITEM, uzg. KRUSCHAT ARNE, vl. KOK ANDRE
_ 795.
ASSIDUITAS JUNGLE FEVER
VDH/DZB 28693, ošt.21.9.2010., O:OHOPOJAN ONSKARLYCKATILL, M:DALLMALLI GOODNESS
GRACIOUS AT ASSIDUITAS, uzg. SPEIER VIOLA, vl. DOERFER MICHAELA
_ 796.
EVENING STAR OF NAIRE
CLPDA/6549, ošt.27.5.2009., O:ELARIDGE CELTIC WARRIOR, M:ALPHADIRATO ETERNAL LOVE, uzg.
ROHRBACHOVA IRENA, vl. ROHRBACHOVA IRENA
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 797.
ALPHADIRATO ETERNAL LOVE
CLPDA/6167/07, ošt.12.5.2004., O:JILLOC'S A MAN IN THE MIRROR, M:LAGUNA DIOS ALLISIA DONNA,
uzg. RATAS LEELO, vl. ROHRBACHOVA IRENA
_ 798.
SANTAKALLIO LA-LIMORIIKUNA
FIN 49777/05, ošt.23.9.2005., O:SANTAKALLIO X-FILES, M:SANTAKALLIO YANNIX-ANNI, uzg. NURMI
ANJA, vl. YLI-SASSI TIIA
FCI:IX-140
BOSTON TERIJER
==========================================================
BOSTON TERRIER
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 799.
BOGERUDMYRA'S ADNE JR.
NO56323/13, ošt.10.11.2013., O:BOGERUDMYRA'S ADNE, M:BOGERUDMYRA'S LITA, uzg. SUNDE
MARIT, vl. SUNDE MARIT
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 800.
KA CAPTAIN JACK OD PULNOCNIHO SLUNCE
BOST. T. 31H/14, ošt.21.10.2013., O:ALEKYLE PRO NIKA, M:MIDNATT SOL LUAN - CD, uzg. KOLAROVA
KARLA, vl. MAGYARI ADRIENN
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
115
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 801.
PALOOZA'S AS GOODY AS IT GETS
NP 36839701, ošt.21.9.2013., O:CAMBLELL CLANS MR. GOODY TWO SHOES, M:BAB'S WHOLE LOTTA
LOVE, uzg. RAUHERZ RUTH, vl. GILJA BLANKA
_ 802.
BASTERBERRI LORD OF THE RINGS
RKF 3840180, ošt.24.7.2013., O:KENNEDYS WILD WALK THE LINE, M:GLORIA GAYNOR DES HAUTS DE
MASSANNE, uzg. BASKARAN SOTO MARTIN ANTON, vl. GOLYADKINA S.
_ 803.
LUXURY DOG'S CAPTAIN HOOK
LOE 2150954, ošt.24.6.2013., O:CIRCLE J'S ONE IN A MILLION, M:DENIA DE BARON DE VERONA, uzg.
CALLEJAS JIMENEZ ANA MARIA, vl. JIMENEZ GARCIA SONIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 804.
BOGERUDMYRA'S ERLING
NO 34572/13, ošt.6.2.2013., O:BOGERUDMYRA'S MATTIS, M:BOGERUDMYRA'S PENNY, uzg. SUNDE
MARIT, vl. THEODORSEN NINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 805.
BOSTON STYLE GAIL BI BLACK
RKF 2895939, ošt.22.12.2010., O:SUNGLO'S SPARKLING OREGON WINE, M:SHARON VALLEY STRIKIN
GOLD, uzg. SAFRONOVA S., vl. SAFRONOVA S.
_ 806.
GEM FROM HOUSE OF PRIDE
HR 10179, ošt.22.8.2011., O:BORSALINO BEAUTY GREMLINS, M:ABBY FROM HOUSE OF PRIDE, uzg.
AVRAHOMSKI MOJSO, vl. REZO IRIS & TOMIĆ ROGANOVIĆ ANA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 807.
GRAUR BULLDOGS OFF BESSY
2005/13, ošt.19.7.2013., O:SACRAMENTO NOVA FANFARA, M:ELEANOR Z VIKILKAY, uzg. GRAUR
SANDOR, vl. MAGYARI ADRIENN
_ 808.
NOTTING HILL MATILDA
LOI 14152, ošt.21.9.2013., O:T-BO'S RINGSIDE REPORTER, M:NOTTING HILL BE MY BEST, uzg.
NOTTING HILL, vl. CARCANO RITA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 809.
BOGERUDMYRA'S YDA
NO 57138/12, ošt.20.10.2012., O:RAHNEE DHAO'S STARMAKER, M:BOGERUDMYRA'S LITA, uzg.
SUNDE MARIT, vl. SUNDE MARIT
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 810.
BERTHA GUARDIANS HOUSE OF JOY
HR10224 BOST, ošt.6.11.2012., O:GEM FROM HOUSE OF PRIDE, M:NINA, uzg. REZO IRIS, vl. REZO IRIS
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 811.
BOSTON STYLE AT FIRST SIGHT
RKF 3217251, ošt.25.12.2011., O:SUNGLO'S SPARKLING OREGON WINE, M:SHARON VALLEY STRIKIN
GOLD, uzg. SAFRONOVA S., vl. SAFRONOVA S.
FCI:IX-218b ČIVAVA DUGODLAKA
==========================================================
CHIHUAHUENO - LONG - HAIRED
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 812.
BABY KILLER DESIRE FOR FIRE AGAIN - PL
LO 13167356, ošt.1.10.2013., O:ZEFFERINO-PL DI RIO GALERIA, M:BABY KILLER PURE POISON-PL,
uzg. ALL.TO BABY KILLER, vl. KENNEL BABY KILLER
116
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 813.
BABY KILLER ZYPRIAN - PL
LO 131¸9607, ošt.29.11.2012., O:MUSIC VELVET IT'S A MIRACLE-PL, M:BABY KILLER ISABELL WERTHPL, uzg. ALL.TO BABY KILLER, vl. KENNEL BABY KILLER
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 814.
JAMIE-LYNN'S J'ADORE HARDCORE
SE 49219/2012, ošt.28.6.2012., O:INKIVAARIN BUBA PANKETO, M:CHICO QUERIDA'S SWEETNESS
FOLLOWS, uzg. MC COY JAMIE LYNN, vl. BELLO HERRERA KRISTY
_ 815.
SWEET INDEED SHOW ME A SMILE
EST-00010/13, ošt.4.4.2012., O:SHOW ME THE WAY DI SAN GIMIGNANO, M:SWEET INDEED ANGELICA,
uzg. DEPAU FEDERICA, vl. DEPAU F. & FEINMAN K. & SALUMETS K.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 816.
KRISTY'S PRIDE MARC DARCY
N.H.S.B. 2866841, ošt.6.1.2012., O:SWEET INDEED SKYDANCER, M:KRISTY'S PRIDE MARY
GOODNIGHT, uzg. LEEST K. V., vl. LEEST K. V.
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 817.
SWEET INDEED SMILE OF JOY
EST-00518/14, ošt.16.9.2013., O:SWEET INDEED SHOW ME A SMILE, M:SWEET INDEED HAPPY NEW
YEAR, uzg. DEPAU FEDERICA, vl. FEINMAN KRISTIINA & SALUMETS KULDAR
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 818.
KRISTY'S PRIDE TUMMY TUCK
PKR IX-64052, ošt.7.12.2012., O:HELMIAISEN TUFF WORDS, M:KRISTY'S PRIDE JUST KIDDING, uzg.
LEEST K. V., vl. BUDREWICZ JOANNA
_ 819.
BABY KILLER ULTRA CHIC
LO 1319595, ošt.28.11.2012., O:OVER HERCULES AND THE TWELVE FATIGUES, M:BABY KILLER GIVE
ME ONE REASON, uzg. ALL. BABY KILLER, vl. KENNEL BABY KILLER
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 820.
JAMIE-LYNN'S JUICY LUICY
SSE 49220/2012, ošt.28.6.2012., O:INKIVAARIN BUBA PANKETO, M:CHICO QUERIDA'S, uzg. MC COY
JAMIE LYNN, vl. MC COY JAMIE LYNN
_ 821.
GLORY OF THE SUN TAKOR
PKR IX-66723, ošt.27.9.2011., O:MISTY MEADOW'S DAFFY DUCK, M:MISTY MEADOW'S ELISA-PC, uzg.
MEDRALA JANUSZ, vl. BUDREWICZ JOANNA
_ 822.
KRISTY'S PRIDE BRIDGET JONES
N.H.S.B. 2866845, ošt.6.1.2012., O:SWEET INDEED SKYDANCER, M:KRISTY'S PRIDE MARY
GOODNIGHT, uzg. LEEST K. V., vl. LEEST K. V.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 823.
KRISTY'S PRIDE SLEEPING BEAUTY
NHSB 2772068, ošt.15.11.2009., O:MISTY MEADOWS DAFFY DUCK, M:KRISTY'S PRIDE PHOEBE
HALLIWELL, uzg. LEEST K. V., vl. LEEST K. V.
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
117
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:IX-218a ČIVAVA KRATKODLAKA
==========================================================
CHIHUAHUENO - SMOOTH - HAIRED
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 824.
BONAPARTE SMART HEART
CMKU/CHI/17386/13, ošt.7.12.2013., O:SHOW MAN DOGOMANIA, M:AQUAMARINE BEAUTY VIDA
PERRA, uzg. HOLA EVA, vl. HOLA EVA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 825.
TRIANGEL JOY UNIQUE INDEED
EST 03398/13, ošt.21.6.2013., O:AWEET INDEED SHOW ME A SMILE, M:TRIANGEL JOY MICHELLE, uzg.
FEINMAN KRISTIINA, vl. FEINMAN KRISTIINA
_ 826.
MISTY MEADOW'S VENTO MAGICO
PKR IX-65840, ošt.30.8.2013., O:CHIDELIA COVER OF COSMPOLITAN, M:MISTY MEADOW'S SONO
MAGICO, uzg. LEHTINEN-COCHETTI TUULA, vl. BUDREWICZ JOANNA
_ 827.
BRING IT ON CLEAR MY ANGELS
N.H.S.B. 2932944, ošt.24.7.2013., O:KRISTY'S PRIDE HUGH GRANT, M:JCHINA MY PRIDE AND JOY,
uzg. RENGERS P. W. J., vl. RENGERS P. W. J.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 828.
I HAVE A DREAM DES ETOILES D ARTEMIS
LOF367393497, ošt.15.1.2013., O:BRAMERITA ACE OF SPADES, M:GEWEL DAYDREAM DES ETOILES D
ARTEMIS, uzg. RAYO ALEXANDRA, vl. PIANESE CLAIRE
_ 829.
KIWI SHOWMAN UDOLI VRCHLICE
CMKU/CHI/15972/12, ošt.5.10.2012., O:SHOW MAN DOGOMANIA, M:GLORIE VISIR UDOLI VRCHLICE,
uzg. VOKALKOVA DANIELA, vl. VOKALKOVA DANIELA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 830.
LORD WILIINGDON DOGOMANIA
CMKU/CHI/16517/-13/12, ošt.15.9.2012., O:BRAMERITA BRATILDA ON FIRE, M:LADY GLORIA
DOGOMANIA, uzg. SOBIESZEK EMILIA, vl. VOKALKOVA DANIELA
_ 831.
DARTAN THE VALIANT ALADAR
TS 08673401, ošt.27.8.2011., O:DARTAN ON FIRE AGAIN, M:DARTAN DISNEY PRINCESS, uzg.
HACKETT MAYER INGRID & JACKSON TAMARA, vl. HACKETT MAYER INGRID & JACKSON TAMARA
_ 832.
ROMANEVE THE MILKY BAR KID
AQ01308301, ošt.23.11.2012., O:ROMANEVE ROCK STAR, M:ROMANEVE ANGEL DUST, uzg. HENRY J
TRACY, vl. SPASOVA ELENA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 833.
JAMIE-LYNN'S GAMBLING WITH HEARTS
SSE 34231/2010, ošt.26.3.2010., O:HELENA'S BAND BRAVEHEART, M:JAMIE-LYNN'S BABY SPICE, uzg.
MC COY JAMIE LYNN, vl. MC COY JAMIE LYNN
_ 834.
CHIBOEL'S HOLLYWOOD LOOK OUT ELVIS
DK 01987/2011, ošt.17.1.2011., O:LIONHEART LOOK OUT, M:LA CHIGHANA HOLLYWOOD, uzg. BOELS
M., vl. LIND - RASMUSSEN DORTHE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 835.
PRINCESSA SHOWMANA UDOLI VRCHLICE
CMKU/CHI/17181/13, ošt.17.11.2012., O:SHOW MAN DOGOMANIA, M:INEZ UDOLI VRCHLICE, uzg. HOLA
EVA, vl. HOLA EVA
_ 836.
CHINA LI-NA CLEAR MY ANGELS
N.H.S.B.2932946, ošt.24.7.2013., O:KRISTY'S PRIDE HUGH GRANT, M:JCHINA MY PRIDE AND JOY, uzg.
RENGERS P. W. J., vl. OTTEN EBBEN
118
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 837.
ARUNA SMART HEART
CMKU/CHI/16137/12, ošt.17.11.2012., O:BRAMVER'S LOVE ME TRUE, M:AQUAMARINE BEAUTY VIDA
PERRA, uzg. HOLA EVA, vl. HOLA EVA
_ 838.
PAINTED LADY DE ARLEJO
LOE 2154389, ošt.20.1.2013., O:DARTAN PARDON MY PIZZAZ, M:CARLOTA DE ARLEJO, uzg. LESTA
ARMAS JOSE, vl. LESTA ARMAS JOSE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 839.
SWEET INDEED IMPERIAL DANCE
EST-00011/13, ošt.17.4.2012., O:SWEET INDEED IMPERIAL STYLE, M:SWEET INDEED DANCING SUE,
uzg. DEPAU FEDERICA, vl. FEINMAN KRISTIINA
_ 840.
NORCROS O SOAVE FANCIULLA
PKR IX-62545, ošt.8.6.2012., O:MISTY MEADOW'S O SOLE MIO, M:FORTUNA DE HERDEROS DEL
OLIMPO, uzg. UUETALLO KAJA, vl. BUDREWICZ JOANNA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 841.
IRACEMA'S SANTA BABY
SSE 11851/2010, ošt.12.11.2010., O:SMALL IS BEAUTIFUL'S DR SNUGGLES, M:CHICO QURIDA'S AS
YOU LIKE IT, uzg. ISAKSSON IRACEMA, vl. MC COY JAMIE LYNN
_ 842.
TRIANGEL JOY DIAMOND CHICK
EST-04100/10, ošt.18.10.2010., O:SWEET INDEED SHALL WE DANCE, M:TRIANGEL JOY MICHELLE, uzg.
SALUMETS KULDAR, vl. FEINMAN KRISTIINA & SALUMETS KULDAR
KRUG 12 Sudac: TAMAS JAKKEL (HU)
---------------------------------------------------------FCI:VIII-122 LABRADOR RETRIVER
==========================================================
LABRADOR RETRIEVER
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 843.
NAVIGO GREAT GATSBY
HR 17851 LR, ošt.8.1.2014., O:NITRO GOLDEN DROP, M:NAVIGO CONTESSA, uzg. JUKIĆ SANJA &
STIPE, NAVIGO KENNEL, vl. CHAUDHARY MAHESH & JUKIĆ
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 844.
FARBOURNE FREE ON BOARD
2933006, ošt.23.7.2013., O:CARRIAGEHILL'S SHARP DRESSED MAN, M:FARBOURNE'S RAZZLE
DAZZLE, uzg. VERBEEK DE NEEF A., vl. VERBEEK DE NEEF A.
_ 845.
FARAWAY TEAL YOU'RE THE INSPIRATION
LRH/H/14, ošt.19.9.2013., O:UPWARDS JOYFUL JALLE, M:CLAIM TO FAME YOU'RE THE INSPIRATION,
uzg. CHUDA ZUZANA, vl. TEICHTMANN TIMEA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 846.
AURORA ADRIATICA OBELIX
HR 17396, ošt.5.12.2012., O:CAPRONCA DIABLO, M:OLD YELLER BE MY BABY, uzg. VUKUŠIĆ JELENA,
vl. VUKUŠIĆ JELENA
_ 847.
CARPENNY PRICELESS
AP04268006, ošt.21.9.2012., O:PRIORISE SPENDING TIME, M:CARPENNY WHOLLY, uzg. CAPOANINI,
vl. MOTTA GIOVANNA
_ 848.
LAPO DI CASA BIAGINI
12/133266, ošt.30.7.2012., O:MASSIMO DO SOL D'ARENA, M:DREAM MORE MELINDA, uzg. BIAGINI
ROBERTO, vl. GUERRA MARCO
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
119
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 849.
BARRY BLU DELLA FENICE
13/84377, ošt.12.4.2013., O:CARRIAGE HILL'S SHARP DRESSED MAN, M:FENICE DELLA LONTRA, uzg.
LIOTTA LUIGI, vl. LIOTTA LUIGI
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 850.
JAZZ STAR FROM NORD
HR 17040, ošt.9.1.2012., O:ROCCO OD CRVENOG BARONA, M:HANA OD CRVENOG BARONA, uzg.
JAMBROŠIĆ DEJAN, vl. JURIĆ MATE
_ 851.
BLUVEIL BAGATELLA
L011129771, ošt.5.7.2011., O:CHARM BLUVEIL MR. DARCY, M:BLUVEIL BALADE SUR LE CHEMIN DU
PUBLE, uzg. PIVA STEFANO, vl. PIVA STEFANO
_ 852.
UPWARDS JOYFUL JALLE
MET LABR 8643/H/06, ošt.22.7.2006., O:PALABRAS KEEP ON MOVIN', M:UPWARDS CAMILLA, uzg.
NYGARD RITA, vl. TEICHTMANN TIMEA
_ 853.
DON'T FORGET ME DI CASA BIAGINI
LOI 12/102812, ošt.27.5.2012., O:CHABLAIS YOUR PLACE OR MINE, M:ELETTRA DI CASA BIAGINI, uzg.
BIAGINI ROBERTO, vl. CINOTTI MARCO C/O SCHIAVO STEFANO
_ 854.
AL CAPONE CAPRONCA
LOI 1452741, ošt.20.4.2007., O:LAB TREASURES DARIO, M:WHISKY DZEMOJA DY, uzg. FIČKO MATIJA,
vl. MORANI MATTEO
_ 855.
BLUVEIL BENBOW
LO 10184253, ošt.1.8.2010., O:CHARM BLUVEIL MR. DARCY, M:BLUVEIL BURRASCA, uzg. PIVA
STEFANO, vl. PIVA STEFANO
_ 856.
OFFLEAD SALOMONE
ROI 11/96674, ošt.15.7.2010., O:CHARM BLUEVEIL MR. DARCY, M:EBONY VON DER ZEILE, uzg.
D'ANDREA CHARLOTTE, vl. SPINELLI GIAN LUIGI
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 857.
SIMANDEM SILVERSMITH AT ROCHEBY
PKR 25918, ošt.14.6.2009., O:SILVER SUEDE OVER ROCHEBY, M:ROCHEBY ICE DANCE AT
SIMANDEM, uzg. GRANT TR & MG, vl. WOJCIECH HERIAN
_ 858.
OFFLEAD CRASH
09/135297, ošt.2.3.2009., O:ODAKOTA DE TOLOMEI, M:OFFLEAD QUEMADA, uzg. V H D'ANDREA ALL.TO OFFLEAD, vl. V H D'ANDREA CHARLOTTE
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 859.
NAVIGO GRACE KELLY
HR 17856 LR, ošt.9.1.2014., O:NITRO GOLDEN DROP, M:NAVIGO CONTESSA, uzg. JUKIĆ SANJA &
STIPE, NAVIGO KENNEL, vl. JONJIĆ IGOR
_ 860.
OFFLEAD FURRY GIRL FRIEND
LOI, ošt.24.10.2013., O:BIG SKY'S SCENT FROM FROM TRINITY, M:BROOKE, uzg. V H D'ANDREA ALL.TO OFFLEAD, vl. ALL.TO OFFLEAD
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 861.
FALLING IN LOVE YOU'RE THE INSPIRATION
LA5/H, ošt.19.9.2013., O:UPWARDS JOYFUL JALLE, M:CLAME THE FAME YOU'RE THE INSPIRATION,
uzg. CHUDA ZUZANA, vl. TEICHTMANN TIMEA
_ 862.
FLORINDA DI CASA BIAGINI
L 014343, ošt.24.9.2013., O:CROWNWOOD FAIRPLAY, M:ELETTRA DI CASA BIAGINI, uzg. BIAGINI
ROBERTO, vl. PIPOLO GIANLUCA
_ 863.
APRIL
HR 17657 LR, ošt.23.4.2013., O:LABIS DREAM FREE DANCER, M:CAPRONCIA DESIREE, uzg. PEKAS
MATE, vl. PEKAS MATE
120
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 864.
OFFLEAD ESTELLE DELIGHT
LOI, ošt.19.4.2013., O:SUN SPOT DE TOLOMEI, M:MALLORN'S ACAPULCO DREAMS CREAM, uzg. V H
D'ANDREA - ALL.TO OFFLEAD, vl. ALL.TO OFFLEAD
_ 865.
ANNETTE OF A SWEET DREAM
13/54462, ošt.10.2.2013., O:TWEEDLEDUM HEAVILY HOPPED, M:MOULINE ROUGE DI CASA BIAGINI,
uzg. FOLGORE ANNA, vl. FOLGORE ANNA
_ 866.
NIAGARA
13/23109, ošt.25.11.2012., O:BLACK HEROES WILLING TO PLEASE, M:CREE EN EL ALMA, uzg. MAURI
MONICA CLEMENTINA, vl. MAURI MONICA CLEMENTINA
_ 867.
DIOR OF DREAMMORE
13/295556, ošt.10.12.2012., O:BENTLEY, M:THE CAPTAINS SOLANJE DREAMMORE, uzg. ALLEGRI
SILVIA, vl. MOROTTI VALENTINA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 868.
HELLO CRAZY FROG OF BOHEMIA BRAS
CLP 27102, ošt.10.4.2012., O:MALLORN'S LOVE-IN-A-MIST, M:VIVA LA VIDA DE BOHEMIA BRAS, uzg.
KRUTSKA ALENA, vl. JANSKA KATARINA
_ 869.
BLUVEIL BUBINGA
LO 11134679, ošt.1.8.2011., O:LOCH MOR SPEEDMASTER, M:BLUVEIL BLASTOFF, uzg. PIVA
STEFANO, vl. PIVA STEFANO
_ 870.
THAT'S CHIC DI CASA BIAGINI
1250514, ošt.27.2.2012., O:TWEEDLEDUM HEAVILY HOPPED, M:EVITA DI CASA BIAGINI, uzg. BIAGINI
ROBERTO, vl. PIPOLO GIANLUCA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 871.
APRIL KOVINOX PUPPY DOGS
CLP24965, ošt.10.4.2010., O:ESUAD KELB BOHEMIA BRAS, M:NICOL LIBOSOVSKA BLATA, uzg.
CERMAKOVA LUCIE, KOVINOX PUPPY DOGS, vl. JANSKA KATARINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 872.
BETTY BLU DI CASA BIAGINI
380260000692639, ošt.26.9.2011., O:MALOMKOZI X'TREME, M:BABYBESSIE DI CASA BIAGINI, uzg.
BIAGINI ROBERTO, vl. PAVENTI GIUSEPPE
_ 873.
CREE EN EL ALMA
10/136239, ošt.29.5.2010., O:BUBBLING YVES, M:PHOEBE DI SIRIOROSI, uzg. SEVERGNINI SERGIO ST. JOHN, vl. MAURI MONICA CLEMENTINA
FCI:VIII-109 KLAMBER ŠPANIJEL
==========================================================
CLUMBER SPANIEL
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 874.
BIG BOOM'S BANDITOS DEX
HR 10006, ošt.30.4.2011., O:BELCRUM BILLY THE KID, M:CHERVOOD'S SNOWSUN, uzg. LEVAI LANA,
vl. LEVAI LANA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 875.
BIG BOOM'S LIMITED BOOMOLINA
HR 10007, ošt.8.4.2013., O:BELCRUM BILLY THE KID, M:CHEERVOOD'S SNOWSUN, uzg. LEVAI LANA,
vl. LEVAI LANA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
121
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VIII-5
ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL
==========================================================
ENGLISH COCKER SPANIEL
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 876.
SABATINI Z VEJMINKU
CLP/AC/37166, ošt.10.3.2014., O:ROBIN HOOD Z VEJMINKU, M:JAMAICA Z VEJMINKU, uzg. SULCEK
PAVEL, vl. KOTTI HANNA & TORIKKA RIIKKA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 877.
BLACK LORD BORN TO BE SWEET
HR 13814 KS, ošt.12.10.2012., O:BLACK LORD FREESTYLER, M:HARADWATER HERE SHE COMES,
uzg. HORVAT MAJA & LONČARIĆ ALEXANDER, vl. FRANIĆ SENKA
_ 878.
MIDSUMMERS NIGHT DREAM
12/144847, ošt.8.8.2012., O:FRANCINIS BRIVIDO BLU, M:MY DECAMERONE QUOTE, uzg.
MYSNICHENKO A., vl. MYSNICHENKO A.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 879.
BLACK LORD POLE POSITION
HR 13816 KS, ošt.23.3.2013., O:BLACK LORD'S JOSHUA, M:ROMY Z VEJMINKU, uzg. HORVAT MAJA &
LONČARIĆ ALEXANDER, vl. BEKKER HELLE & HORVAT MAJA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 880.
LA SCALE DELUXE
FI 45670/12, ošt.23.8.2011., O:AFTERLIFE ENCOUNTER BY CLARAMAND, M:BARONESS MIRABELL DE
MONTANA CRISTALINA, uzg. KOVAZ LAURA, vl. TORIKKA RIIKKA-LIISA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 881.
SECRET PASSION STYLE OF MARY
15032C613, ošt.8.8.2013., O:LOCHRANZA MATADOR, M:MIRACLE WIZARD SPELL STYLE OF MARY,
uzg. GVOZDIEVA MARIA, vl. KOTTI HANNA
Razred RADNIH - WORKING CLASS
Ženke - Females
_ 882.
GALLINAGOS AS IT IS
JR 78562, ošt.20.6.2011., O:CLARAMAND IN ACTION, M:MEDEN AGAN VOTE FOR GALLINAGOS, uzg.
PILJEVIĆ DUŠKO, GALLINAGOS KENNEL, vl. PILJEVIĆ DUŠKO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 883.
FLYERS XTRA BLACK
FIN 59897/08, ošt.25.8.2008., O:KRISTALA COCKWAVE'S FASTMOVER, M:FLYERS CALL MEHOOLIGAN,
uzg. SAARINEN PAULA, vl. KOTTI HANNA & TORIKKA RIIKKA
FCI:VIII-125 ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL
==========================================================
ENGLISH SPRINGER SPANIEL
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 884.
SIEGER'S HAPPY NEW YEAR
DKKDK 01276/2014, ošt.1.1.2014., O:SIEGER'S PURE GOLD, M:BARECHO DEVIL WEARS PRADA, uzg.
BORREGAARD MADSEN JESSIE, vl. SIMONIN LAURENT
122
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 885.
LORDSETT IMPOSSIBLE IS NOTHING
PKRVIII28514, ošt.9.3.2012., O:BARECHO ZUPER PLAYMAKER, M:BARECHO NOT BAD AT ALL, uzg.
KSIAZEK KATARZYNA, vl. BIEGUN KAROLINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 886.
ADAMANT'S FEEL LIKE A MILLION
FINFI 38873/12, ošt.19.5.2012., O:BIMBIK'S FINCH, M:ADAMANT'S GLORIA SWANSON, uzg. HOVILA
TARJA, vl. SIMONIN LAURENT
_ 887.
LORDSETT WHITE TRACK BACK TO LINMOO
SE13137/2012, ošt.8.9.2011., O:MOMPESSON CAVENDISH, M:LINMOOR BACK ON TRACK, uzg.
KSIAZEK KATARZYNA & MARCIN, vl. KARLSSON ANNELIE
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 888.
LINMOOR EXTRA ZATISFACTION
SE 61278/2012, ošt.16.11.2012., O:SIEGER'S PURE GOLD, M:LINMOOR ZATISFACTION, uzg.
KARLSSON ANNELIE, vl. HENRIKSSON CATARINA
_ 889.
ADAMANT'S TIME IN YOUR LIFE
FINFI1084904, ošt.7.4.2013., O:NIGHT PRINCE AVENDESORA, M:ADAMANT'S SO FAR SO GOOD, uzg.
HOVILA TARJA, vl. SIMONIN LAURENT
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 890.
TRIMERE TOUGH COOKIE
KCAM04888703, ošt.22.1.2011., O:BERKANBAR ANGELO, M:TRIMERE TWIST OF FATE, uzg. CORBETT
SARAH, vl. CORBETT ANN
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 891.
ADAMANT'S RED LETTER DAY
FINFI 9344/12, ošt.22.7.2012., O:LINMOOR ZIMPLY ZALIENT, M:ADAMANT'S PROUDLY PRESENTS,
uzg. HOVILA TARJA, vl. SIMONIN LAURENT
FCI:VIII-167 AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL
==========================================================
AMERICAN COCKER SPANIEL
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 892.
FOUR SEASONS HUNIQUE ADONIS AMARON
MET.AM.CSP.6111/13, ošt.16.1.2013., O:GINDOU'S CITY LIGHTS OF MOSER DOG, M:VERY VIGIE FIRST
CLASS, uzg. TAMAS NAGY & ORSOLYA VIG, vl. HEGEDUSOVA ADRIANA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 893.
BUBALOO'S GIFT FOR YOU
1768, ošt.26.8.2012., O:ZEMCHUZHNAYA ROSSIP KLAP HANDS, M:BUBALOO'S CRAZY COQUETA, uzg.
ŠVECOVA LUBICA, vl. KOSECOVA PATRICIA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 894.
AVENIS DE LAVIATA
1822, ošt.9.9.2013., O:CHERISH TO LOVE FLY MYSTERY, M:BLACK BATTERFLY TELEION, uzg.
KOVESIOVA IVONA, vl. KOSECOVA PATRICIA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
123
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 895.
ZURY'S INLAY DIAMOND
HR 10305, ošt.6.4.2013., O:MY-IDA-HO BREAK N'OUT, M:MY-IDA-HO DOLL LIKE FACE, uzg. GUILLOU LE
CORRE DOLORES, vl. CHAVRAK KRISTINA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 896.
NUSHAT'S HAKUNA MATATA
VDH CZZB 257/C10, ošt.3.7.2010., O:ARCHIBALD BOHEMIA BARING, M:SHINY CHOCRAY FLY
MYSTERY, uzg. MELCHIOR SUSE, vl. MELCHIOR SUSE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 897.
NOSOWEA'N WIB'S NEW BREW - WHO KNEW!
SR70417002, ošt.16.11.2011., O:WIBS TRI MY PATIENCE, M:NOSOWEA'S IN IT TO WIN IT FOR WIBS,
uzg. THORP JOANNE & HELMICK DONNA, vl. THORP JOANNE & DODAN DAMIR
FCI:VIII-336 ŠPANJOLSKI PAS ZA VODU
==========================================================
PERRO DE AGUA ESPAŃOL
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Mužjaci - Males
_ 898.
BASILIO DE SINKOVIC
U IZRADI, ošt.11.4.2014., O:JAMES DEAN DE LABAHIA, M:ZORRAZO PANDORA, uzg. FREDRIKSON
MARIKA & SINKOVIC JADRANKO, vl. FREDRIKSON MARIKA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 899.
ZORRAZO TINKERTY TONK
HR 10012, ošt.18.6.2013., O:TIGIDAS GRANDIOSO, M:ZORRAZO HAPPY HIPPIE, uzg. ZORRAZO, vl.
MRDULJAŠ MARTA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 900.
JAMES DEAN DE LABAHIA
LOE 2070282, ošt.17.8.2011., O:PAULNEWMAN DE LABAHIA, M:ASTURIAS DE MON TALMO, uzg.
MARTINEZ PATRICIA, vl. FREDRIKSON MARIKA & SAS NOEMI
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 901.
BENITA DE SINKOVIC
U IZRADI, ošt.11.4.2014., O:JAMES DEAN DE LABAHIA, M:ZORRAZO PANDORA, uzg. FREDRIKSON
MARIKA & SINKOVIC JADRANKO, vl. FREDRIKSON MARIKA & SAS NOEMI
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 902.
ZORRAZO VOICE OF FINLAND
HR 10011, ošt.27.8.2013., O:ZORRAZO SANTIAGO, M:ZORRAZO MY CHOICE, uzg. ZORRAZO, vl.
MRDULJAŠ MARTA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 903.
BALI DE ARONAGUA
LOE 2097045, ošt.10.7.2012., O:VINI VIDI VINCI DI GARA TEDDY, M:DAMA DE ARONAGUA, uzg.
RODRIGUEZ R., vl. RODRIGUEZ R.
124
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:VIII-298 LAGOTTO ROMAGNOLO
==========================================================
LAGOTTO ROMAGNOLO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 904.
BEBA
HR 10273 LAG, ošt.28.4.2012., O:OSO, M:DI VILLA FEDIRICI ELISA, uzg. PETRICCIUOLO MARCELLO, vl.
RUZIC EDI
FCI:VIII-105 BARBET
==========================================================
FRENCH WATER DOG
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 905.
BOWEN DE L'ILE ROMANDE
SHSB672676, ošt.16.4.2008., O:TI-BOUBOU DE LA BAIE DES LANDES, M:QUASIENDAS ALLIE UNIQUE,
uzg. FISCHER-CLAUDE PIERRETTE, vl. DOMEISEN SELINA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 906.
NUPHAR'S MOMENTS IN THE MOONLIGHT
NHSB2949622, ošt.27.12.2013., O:NETIS HAZZAH, M:QUACIENDAS ALBA AQUA-AURA, uzg. PLOMP A.
S., vl. DOMEISEN SELINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 907.
BLUNA DU BOIS DES BUIS
HR 10000 BAR, ošt.7.8.2010., O:ENO DA CAPO, M:ETTA VOM ZULIMO, uzg. ROCHAT CLAUDE &
CLAUDE, vl. OELLRICH NICOLA & MAIK
FCI:VIII-126 VELŠKI ŠPRINGER ŠPANIJEL
==========================================================
WELSH SPRINGER SPANIEL
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 908.
FOREVER TEXAS FROM CHURCHKNIGHTS
NHSB2786899, ošt.21.3.2010., O:INNUENDO FROM KIND OF MAGIC, M:DREAMIN OF YOU DES
VAURIENNES, uzg. DE WERKER - JAGER SANDRA, vl. KOKS RENEE
FCI:VIII-314 KOOIKERHONDJE
==========================================================
KOOIKERHONDJE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 909.
PARES COOPER OF WHITE SPARKLE
SHSB718076, ošt.4.4.2013., O:XALLO-DEXTER VON CHICOSTEIN, M:ANJULI OF WHITE SPARKLE, uzg.
BUHRER-THEILER URSULA, vl. ROLL MARKUS
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 910.
XALLO-DEXTER VON CHICOSTEIN
VDHVDH/DCK10/1620737, ošt.19.11.2010., O:MANUSIA'S TEUN, M:MISS MARPLE VON CHICOSTEIN,
uzg. DASSINGER MONIKA, vl. ROLL MARKUS
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
125
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:IX-231
TIBETSKI ŠPANIJEL
==========================================================
TIBETAN SPANIEL
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 911.
KRUSEBERGS ARDBEG ALLIGATOR
SE 57357/2012, ošt.3.10.2012., O:BODY ROCKS MICHAEL JACKSON, M:KRUSEBERGS MACMYRA, uzg.
GUSTAVSSON CECILIA, vl. SCHRIWER ELISABETH
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 912.
VANESSAN DREAMY DRAGON
L.O.S.H. 9147192, ošt.18.12.2012., O:BIO - BIOS HIDDEN DRAGON, M:VANESSAN KATHLEEN, uzg.
LAPPETELAINEN SILJA, vl. WITTEVROUW - VANGELDER IVAN
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Mužjaci - Males
_ 913.
BODY ROCKS MICHAEL JACKSON
S41158/2003, ošt.28.5.2003., O:BODY ROCKS WET WET WET, M:BODY ROCKS MARIAH CAREY, uzg.
ANDERSON RICHARD & NILSSON MARIE, vl. SCHRIWER ELISABETH
FCI:IX-227
LASA APSO
==========================================================
LHASA APSO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 914.
LOEVEBO'S ASLAN
NO 34110/09, ošt.30.1.2009., O:LOEVEBO'S MINI BONO, M:CHIC CHOIX LOEVEBO'S SAPPHIRE, uzg.
ARNESEN GRETE, vl. BRUNES HEIDI
_ 915.
ZENTARR GEORGE
AP03058501, ošt.1.5.2012., O:ZENTARR MORSE, M:ZENTARR ELIZABETH, uzg. ANDERSON M D, vl.
ANDERSON M D
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 916.
PANAPHIA'S MIDNIGHT FLYER
NO 32264, ošt.30.11.2008., O:PANAPHIA'S MIDNIGHT WALKER, M:MEDOC HOT LIPS, uzg. ESPELAND
KURT, vl. BRUNES HEIDI
_ 917.
FLY FLY SUGAR RUSH
EST-01989/12, ošt.5.7.2011., O:CHIC CHOIX ADRENALIN RUSH, M:CHIC CHOIX KINDERLAND KOPY,
uzg. TUMPPILA J. & M., vl. PIHLIK PILVI & TIIA & TUMPPILA M.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 918.
AVGIT ALCYONE FRESNO RUS KARTEL
U IZRADI, ošt.6.1.2012., O:BIG BOSS PIBARO, M:WHISBORNE TIA MARIA, uzg. IVANOVA OLGA, vl.
VIOLA O. & IVANOVA O.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 919.
TOWISO'S NOBLE-WOMAN
NO 58834/09, ošt.22.10.2009., O:CHIC CHOIX BEACH PARTI, M:TOWISO'S RECALLS MEMORIES, uzg.
SOLBERG WIKEN TORIL, vl. HALS ANN KRISTIN
126
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRUG 13 Sudac: STEVEN SEYMOUR (AU)
---------------------------------------------------------FCI:V-310
PERUANSKI GOLOKOŽI PAS - VELIKI
==========================================================
PERRO SIN PELO DEL PERU - GRANDE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 920.
GRACIE HUATUNTUPAQ
CMKU/PEN/1110/-13/13, ošt.28.2.2013., O:JCUZCO D'INKA ESPIPENA, M:RAWA SAYA D'INKA
ESPIPENA, uzg. LA ROSA MARISA, vl. ŠPANIELOVA KLARA
FCI:V-310b PERUANSKI GOLOKOŽI PAS - SREDNJI
==========================================================
PERRO SIN PELO DEL PERU - MEDIO
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 921.
ALESSIA OD REMETKY
Z REG/PEN/809/10, ošt.14.10.2010., O:AGIR Z KRASNEHO BOTIČE, M:GALA GAVANY'S BOHEMIA, uzg.
KUBOŠOVA DANUŠE, vl. ŠPANIELOVA KLARA
FCI:V-248
FARAONSKI PAS
==========================================================
PHARAOH HOUND
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 922.
XO BELMONDO TAL SANNAT
HP37679504, ošt.27.4.2010., O:XO'S INVINCIBLE JC, M:DC XO'S IDEAL SC, uzg. EVANS LORI &
BUCHANAN JOSEPH, vl. HALENKOVA JANA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 923.
ENIGMA RUBY RED SPARKLES
SE 43957/2011, ošt.13.6.2011., O:FAOUZIAH'S FARAMIR, M:ENIGMA STRIKE A POSE, uzg. LONN
MADELENE & SOFIE, vl. WIKLUND VERONICA
FCI:IX-233
MALI LAVLJI PAS
==========================================================
PETIT CHIEN LEON
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 924.
BRISTOL BAY'S ENFIN
NHSB2843807, ošt.13.6.2011., O:IRISH MIST B'BAY GOSSIP, M:BRISTOL BAY'S UNITED COLORS, uzg.
VAN STEYN - VAN SCHUPPEN H., vl. OUWERKERK KELLY & KONING ROBERT
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 925.
KERRYKEN CHARA NOBLESA AURA
CMKULEO/712/13, ošt.3.2.2013., O:SHARLARNA LOKK AT ME, M:KERRYKENS CLASSY CHICK, uzg.
NEAL A. & P.E., vl. PAVLICKOVA PAVLA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
127
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:IX-77a
PAPIJON
==========================================================
PAPILLON
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 926.
DAVID BECKHAM AMAZING STARRY LEGS
HR 10047 PAP, ošt.15.9.2013., O:CHARMING BOY MARIA SIRRAH, M:ZAHRA ANTEA MADONNA MARIA
SIRRAH, uzg. SURIĆ BORIS, vl. SURIĆ BORIS
_ 927.
LEOPARDEE NUEVA SORPRESA
SPKP 1036, ošt.12.6.2013., O:KOSMOS V.D. KOLIBRIS, M:BUTTERFLY FAIRY NUEVA SORPRESA, uzg.
HANESOVA MARCELA, vl. HUDECOVA SILVIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 928.
ZODIAKAS TAURAPILIS
LSVK PA0272/12, ošt.12.5.2012., O:NIGHTFIRES KING OF HEARTS, M:NEIREIDE TAUIRAPILIS, uzg.
KULIESIENE ILANA, vl. RUTTEN CARINE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 929.
LILLY'S TAKE ME TO THE SEA
HR 10039, ošt.26.8.2012., O:INKIES LATE NIGHT, M:ZKARABI'S BON APETITE, uzg. OTKINSKA - IWICKA
ALEKSANDRA, vl. SURIĆ BORIS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 930.
LILLY'S TO THE MOON AND BACK
HR 10040, ošt.26.8.2012., O:INKIES LATE NIGHT, M:ZKARABI'S BON APETITE, uzg. OTKINSKA - IWICKA
ALEKSANDRA, vl. SURIĆ BORIS
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 931.
UP AND DOWN S OLI LI
NHSB 291116, ošt.18.1.2013., O:FREETAINS KICK BEMORSIN, M:ALL I WANT FORUSSI, uzg. RUTTEN
CARINE, vl. RUTTEN CARINE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 932.
XANDRA MADONNA MARIA SIRRAH
HR 10034, ošt.4.10.2011., O:RINGLANDS, M:HONOURINE MARIA SIRRAH, uzg. KROŠLAKOVA MARIA,
vl. SURIĆ BORIS
FCI:IX-288
KINESKI KUKMASTI PAS
==========================================================
CHINESE CRESTED DOG
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 933.
LITTLE DOG OF DREAM IN LOVE WITH YOU
LOF 9 CH.CHIN 5515/0, ošt.28.4.2013., O:MOSAIC PLAYBOY LITTLE DOG OF DREAM, M:JEWELS GET
CLOSER, uzg. DEFOS C., vl. WOJCICKI MATEUSZ
_ 934.
CHINESE LINE FORMULA I
SE53541/2013, ošt.18.8.2013., O:PREFIX SINGAPORE SLING, M:CHINESE LINE DORIS DAY, uzg.
LINDBLOM ULRIKA, vl. LINDBLOM ULRIKA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 935.
MANO PONIS EVERESTAS
LSVKCCD 0476/13, ošt.28.3.2013., O:SOLINO'S REBEL YELL, M:MANO PONIS MANILLA, uzg.
GUDABSKIENE ALMA, vl. GUDABSKIENE ALMA
128
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 936.
OBLIVION ABANDON ALL SHIPS
SE 32738/2011, ošt.21.3.2011., O:OF TO COOL CROWD'S ZE ZATOPENE CHAJDY, M:LOHAMRAS OH
SWEET MISTERYY, uzg. TEGLE KARIN-OBLIVION, vl. TEGLE KARIN
_ 937.
PREFIX SHAKESPEARE
SE 50061/2012, ošt.3.7.2012., O:KRYSOLID FOREVER YOUNG, M:PREFIX SWEEDE SMELL OF
SUCCESS, uzg. AGRONIUS GUNILLA REBECCA, vl. AGRONIUS GUNILLA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 938.
SOLINO'S YANKEE DOODLE DANDY
VDH/CER 4336/11, ošt.12.6.2011., O:GHOSTMAR'S DARK SHADOWS, M:TRI-CAS SWEET'N EAZY LORIA,
uzg. SCHULTZ IRIS, vl. SCHULTZ IRIS
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Mužjaci - Males
_ 939.
PREFIX SINGAPORE SLING
S65407/2004, ošt.24.9.2004., O:MOONSWIFT ATLANTIC STORM, M:PREFIX ABSOLUTELY FABULOUS,
uzg. AGRONIUS GUNILLA REBECCA, vl. AGRONIUS GUNILLA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 940.
BRYANNA MOLOSOS GRATZI
UKU.0191790, ošt.25.10.2013., O:BENTLEY NEXT GERMANIKA, M:NEFISA BLACK OF CHANEL, uzg.
RODICHEVA NONNA, vl. BACH MAGDALENA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 941.
ALWAYS VICTORIOUS DI CHINA LATINA
NHSB 2938556, ošt.27.8.2013., O:WHISPERINGLANE DEVILS ADVOCATE, M:FYRE'N'SNOW
WHISPERINGLANE DE GABRITHO, uzg. CHA YOUNG CHRISTINE, vl. CHA YOUNG CHRISTINE - DI
_ 942.
ZORRAZO X-RATED FLIRTINI
U IZRADI, ošt.23.3.2013., O:SOLINO'S NOTORIOUS NITRO AT LEGENDS, M:ZORRAZO NAUGHTY
ANGEL, uzg. FREDRIKSON MARIKA, vl. JELAVIĆ IVOR
_ 943.
SOLINO'S ECSTASY
VDH/CER 4761/13, ošt.7.7.2013., O:LEGENDS HURRCIANE AT SOLINOS, M:TRI-CAS SWEET N'EAZY
LORIA, uzg. SCHULTZ IRIS, vl. SCHULTZ IRIS
_ 944.
PREFIX FLICKA I FRACK
SE 57836/2013, ošt.6.10.2013., O:PREFIX SINGAPORE SLING, M:MOONSWIFT FRAGRANT ORCHID,
uzg. AGRONIUS GUNILLA REBECCA, vl. AGRONIUS GUNILLA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 945.
DESIRE ME SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND
SE 22137/2013, ošt.15.1.2013., O:CURLIOUS CACHE IS KING, M:SCHERZANDO TEMPESTUOUS, uzg.
SHAW SANDRA, vl. SHAW SANDRA
_ 946.
PROUD PONY BUTTERFLY
SE 20649/2013, ošt.23.2.2013., O:TAIJAN DREAMER EMOTION, M:PROUD PONY U COULD BE MINE,
uzg. LEGERSTAM ASA, vl. TEGLE KARIN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 947.
DALILA KING OF DIAMONDS
VDH/CER CC 4598/12, ošt.11.7.2012., O:MANO PONIS AMAZING D'ARTAGNAN, M:RHAPSODY GALUS
PASTORAL, uzg. BACH MAGDALENA, vl. BACH MAGDALENA
_ 948.
CHINESE LINE DORIS DAY
SE12503/2010, ošt.19.11.2009., O:PREFIX ABRAHAM LINCOLN, M:BELSHAW'S BODY TALK, uzg.
LINDBLOM ULRIKA, vl. LINDBLOM ULRIKA
_ 949.
PEFIX CHELSEA CHICK
SE 17992/2001, ošt.6.1.2011., O:PREFIX ABRAHAM LINCOLN, M:PREFIX REALLY SOMETHING, uzg.
AGRONIUS GUNILLA REBECCA, vl. AGRONIUS REBECCA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
129
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 950.
ANDORRA TOP FIERA
UKU.0087866, ošt.21.10.2010., O:YUPITER ALKA-TRAST, M:ALFINA ALKA-TRAST, uzg. PANNIEVA T. V.,
vl. SHPANAHEL N.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 951.
PREFIX FAIR PLAY ON BROADWAY
SE 17990/2011, ošt.6.1.2011., O:PREFIX ABRAHAM LINCOLN, M:PREFIF REALLY SOMETHING, uzg.
AGRONIUS GUNILLA REBECCA, vl. AGRONIUS REBECCA
_ 952.
CHINESE LIME EDITIO PRINCEPS
SE 14834/2011, ošt., O:PREFIX TRAFALGAR, M:BELSHAWS BODY TALK, uzg. LINDBLOM ULRIKA, vl.
LINDBLOM ULRIKA
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 953.
PREFIX REALLY SOMETHING
SS 44940/2003, ošt.31.5.2003., O:PREFIX HOLD YOUR HORSES, M:PREFIX OPIUM ROSE, uzg.
AGRONIUS GUNILLA REBECCA, vl. AGRONIUS REBECCA
FCI:IX-253
MOPS
==========================================================
PUG
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 954.
DIABOLBRIC'S EL PATRON
LOE, ošt.24.1.2014., O:DIDIEL ANDES MUCHO CON DEMASIADO, M:DIABOLBRIC'S JUST A LIL BIT, uzg.
CABRE ASENSIO MIREIA, vl. CABRE ASENSIO MIREIA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 955.
PARADIZ RONADO ISMAELE
LO 135464, ošt.8.10.2012., O:LUCKYWAY'S HALEBEURHT, M:SVEITANA GEIL TROPICANKA DIVNAYA
MECHTA, uzg. REVYAKINA IRINA, vl. LUBRANO SANDRA M. - ALL.TO AKROSJA
_ 956.
DIABOLBRIC'S THE PLAYER
LOE 213621 1074, ošt.10.2.2013., O:DEL SUR ANDALUSI DAYLIGHT ROBBERY, M:DIABOLBRIC'S LADY
GO-GO, uzg. CABRE ASENSIO MIREIA, vl. CABRE ASENSIO MIREIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 957.
ALFEORI LUMINOUS SMILE
JR 71836, ošt.14.10.2012., O:ANGLANS BOB DYLAN, M:PERSIK BIS SMAK ISTOMA SLADJKAYA, uzg.
ALFEROVA OLGA, vl. PARAVINJA DRAŢEN PAREXCELLENCE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 958.
DIDIEL ANDES EL GUSTO ES MIO
KCC 369289, ošt.28.9.2010., O:DIDIEL ANDES EL GRAN FREDO, M:DIDIEL ANDES SIMON PUGS LUCI
LULU, uzg. CID ENRIQUE, vl. CID ENRIQUE
_ 959.
FEDERICO VOM ULMER HAUS
NHSB 2735423, ošt.24.1.2009., O:PEDRO VOM ULMER HAUS, M:LISETTE VOM ULMER HAUS, uzg.
JANSEN M. MONIQUE, vl. TOLMAN NICOLE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 960.
SELOY BETTY BOOP
NHSB 2888146, ošt.22.12.2011., O:BRITTYARD'S TOASTMAKER, M:SELOY STRAWBERRY, uzg. SELOY
BIRGIT, vl. TOLMAN NICOLE
_ 961.
AKROSJA MEZZANOTTE
LO 1143920, ošt.2.1.2011., O:GIO.DO.GIO MOSCHINO, M:GIO.DO.GIO MEZZANOTTE, uzg. ALL.TO
AKROSJA DI M. SANDRA LUBRANO, vl. LUBRANO SANDRA M. - ALL.TO AKROSJA
130
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:II-309
ŠAR - PEI
==========================================================
SHAR - PEI
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 962.
KHAMBALIQ NOWEJOSE
LOI 13/152568, ošt.27.8.2013., O:MARGEM'S KEEBLER, M:ISOTTA, uzg. PIZZAMIGLIO ISABELLA, vl. DE
LUCA CIRO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 963.
DEAKIE DUKE SHIRA VICTORY
MET.SHARP.3980/H/12, ošt.16.9.2011., O:DEAKIE EGOMANIAC, M:CHARMING'S STAR OF ASIA AT
DEAKIE, uzg. DAVIS CLAIRE, vl. MATRAI VIKTORIA
FCI:II-149
ENGLESKI BULDOG
==========================================================
BULLDOG
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 964.
BLACK TREASURE DOGS JORDEN
LOE, ošt.20.10.2013., O:OCOBO CANDY KING, M:BLACK TREASURE ICY, uzg. BLACK TREASURE, vl.
ROBINSON CARPIO
_ 965.
U-TURNS U R NUMBER NINETEEN
DK18056/2013, ošt.9.10.2013., O:ICEGLINT I'M HARRY, M:UNTOUCH A BULL APPEAL, uzg. GIMBEL
MAJ-BRITT - KENNEL U-TURNS, vl. GIMBEL MAJ-BRITT - KENNEL U-TURNS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 966.
BULLDESHARONBULL THE BODYGUARD
LOE 2154010, ošt.4.4.2013., O:CANDYBULLS THE DARK KNIGHT, M:BULLDESHARONBULL BILLIE JEAN,
uzg. CONESA SAEZ ROSA, vl. CONESA SAEZ ROSA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 967.
BEST BULLDOG GIRONA ROYAL ASCOT
LOE 2101796, ošt.10.7.2012., O:MYSTYLE ROLEX, M:BEST BULLDOGIRONA SIMPLY THE BEST, uzg.
CASADEMONT ALMAZAN JULI, vl. RIBAS ANDREA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 968.
TOD'S BULLDOGS FALSTAFF
LOF14056/2844, ošt.18.5.2010., O:GARNER BE SO GOOD, M:DIVINA DIVA DE WINOOKA, uzg. TODARO
FABIO, vl. ALAPHILIPPE ANNE
_ 969.
ANTIUM DREAM
LO 11/8151, ošt.3.9.2010., O:ANTIUM BASTAPOCO, M:ANTIUM ALBACHIARA, uzg. LOCCI FABIO, vl.
LOCCI FABIO
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 970.
U-TURNS U R NUMBER TWELVE
DK18057/2013, ošt.9.10.2013., O:ICEGLINT I'M HARRY, M:UNTOUCH A BULL APPEAL, uzg. GIMBEL
MAJ-BRITT - KENNEL U-TURNS, vl. GIMBEL MAJ-BRITT - KENNEL U-TURNS
_ 971.
MULTUM'S GLORY DAYS
SE 37348/2013, ošt.8.3.2013., O:OCOBO GOB STOPPA, M:INSPIRED KISS OF MYSTYLE, uzg.
BJORKMAN INGER, vl. AXLING YVONNE
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
131
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 972.
TOD'S BULLDOGS ICING SUGAR FROM FIDJI
LOFXX, ošt.19.4.2013., O:DJANGO DE WINOOKA, M:TOD'S BULLDOGS FILOMENA, uzg. TODARO
FABIO, vl. ALAPHILIPPE ANNE
_ 973.
BULLDESHARONBULL WHITNEY HOUSTON
LOE 2154011, ošt.4.4.2013., O:CANDYBULLS, M:BULLDESHARONBULL BILLIE-JEAN, uzg. CONESA
SAEZ ROSA, vl. CONESA SAEZ ROSA
_ 974.
SANDBROOK'S NOSUCH DANISH DREAM
SE51070/2012, ošt.13.8.2012., O:UNCLE BEN VON TEUFELHOHLE, M:SANDBROOK'S BEAUTIFUL
DISASTER, uzg. AXLING YVONNE, vl. AXLING YVONNE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 975.
URBANI BULLDOG DANZICA
10/39259, ošt.30.12.2009., O:CHACHA DI ISELLA, M:PERNILLA, uzg. URBANI BULDOG, vl. GUIZZO
MARILENA
_ 976.
TRES LLUNES FRAKNESS FOREVER
LOE 1918935, ošt.19.9.2009., O:TRES LLUNES THAT'S MY BOY, M:AVA GARNER OF BULL'S MODEL,
uzg. MARTINEZ BORRELL DAVID, vl. MARTINEZ BORRELL DAVID
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 977.
U-TURNS U R NUMBER TWO
DK 10917/2011, ošt.14.6.2011., O:ICEGLINT I'M CANUTE, M:UNTOUCH A BULL APPEAL, uzg. GIMBEL
MAJ-BRITT - KENNEL U-TURNS, vl. GIMBEL MAJ-BRITT - KENNEL U-TURNS
_ 978.
CITIZEN'S CHARMING EIPRIL AVRORA
SE 32858/2012, ošt.23.4.2012., O:LAV EIPRIL ALWAYS APPLAUSE, M:THE CRIBS IMCITIZENS, uzg.
LAVERYD EVA, vl. LAVERYD EVA
KRUG 14 Sudac: DAN ERICSSON (SE)
---------------------------------------------------------FCI:IX-172
PUDL VELIKI
==========================================================
GRAND CANICHE
APRICOT / APRICOT
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 979.
ANDY SUPERSTAR OF GOLD KENNEL
PZB 9456, ošt.28.6.2011., O:NEVER SAY NEVER AGAIN LE PAPILLON, M:ZORAJA LE PAPILLON, uzg.
WERNER ANDREAS, vl. WERNER ANDREAS
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 980.
BELLAMOUR OF GOLD KENNEL
PZB9716, ošt.1.12.2012., O:ANDY SUPERSTAR OF GOLD KENNEL, M:FATIME FATALTE DU HAUT
PACQUIS, uzg. WERNER ANDREAS, vl. WERNER ANDREAS
SIVA / SILVER
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 981.
AVA OF JUPPIYEA
HR 10122 PDV, ošt.2.12.2011., O:CALIE'S CHROME CAUGHTMYSPIRIT, M:BERTA UNNO JEZVE, uzg.
ŠARAVANJA BRANKA, vl. WEISS MARIA RENATE
132
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BIJELA / WHITE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 982.
SAMARCANDA RUMOR HAS IT
12/21194, ošt.2.12.2011., O:SAMARCANDA WORLD IS NOT ENOUGH, M:ESSAMARCANDA LA DAMA
BIANCA, uzg. SAMARCANDO, vl. SCANNIFFIO ANGELO
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 983.
DON GAUCHO AHORA TU
EST-01662/13, ošt.14.6.2012., O:PENNDRAGON DREAM DON GAUCHO, M:SAMARCANDA
HEAVENCANWAIT -B, uzg. JIMENEZ TORRES FRANCISCO LUIS, vl. ERIKSSON SIRJE
_ 984.
WILD PLEASURE BARRY WHITE
VDH7DPZ 170863, ošt.8.9.2011., O:WHITE DJANGO VOM BORNUMER WALD, M:BARBONE GIGANTE
TALISHA-TIARA, uzg. THIEROLF KATJA, vl. PFAHL ERIKA & FRANK
CRNA / BLACK
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 985.
ATASTAR LOVE UNLIMITED
KCAPO 1928602, ošt.12.4.2012., O:DIEGO DE MAYA, M:ATASTAR DIRTY BKONDE, uzg. LANGDON
PHILIP, vl. LANGDON TASSINARI CAROLINA
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 986.
SAXON KASANOVA
12/134227, ošt.13.12.2014., O:HUFFISH AMERICAN GIGOLO, M:SAXON BLACK TO BASIC, uzg.
ROSALBA VIGORITA - SAXON KENNEL, vl. VIGORITA ROSALBA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 987.
SAXON GARBATELLA
12/134227, ošt.18.6.2012., O:ALEPH AMERICAN IDOL, M:WINDRIVEROFSAXON, uzg. ROSALBA
VIGORITA - SAXON KENNEL, vl. TASSINARI CAROLINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 988.
SMART CONNECTION PURE BELIEVE
OHZBPU 10379, ošt.28.1.2012., O:KAYLEN'S REASON TO BELIEVE, M:KAYLEN'S FABULOUS PROMISE,
uzg. KNORRE OLGA, vl. TAYMASOVA - SPORR EVGENIIA
FCI:IX-172
PUDL SREDNJI
==========================================================
CANICHE MOYEN
APRICOT / APRICOT
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 989.
ANNA-LENA VOM FIGARO
VDH ZDP 17788, ošt.1.4.2012., O:ELLIN ATHLETE IZ TWERKOI GAMMY, M:ERNA KOMMT! LE PETIT
MALHEUR, uzg. SCHWEINSHAUPT PETER, vl. HUSGEN SUSANNE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 990.
ZOLOTAYA PECTORAL OBSESSION NIGHT
PKR.IX-60566, ošt.16.1.2011., O:ZOLOTAYA PECTORAL MARGUS, M:ZOLOTAYA PECTORAL LE
GRAND, uzg. DRAGINA MARINA, vl. KOWALSKA MARIA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
133
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CRVENA / RED FAWN
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 991.
JASPER YVES TESCHIRO
CMKU/P/17378/12, ošt.31.5.2012., O:TCHEELEPEPPER'S JULES CAESAR, M:AMANDA TESCHIRO, uzg.
VALCIKOVA TEREZIE, vl. KOTROUSOVA YVONA
CRNA / BLACK
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 992.
IRISH ROSE STARRING MORAVIA
CMKU/P/17336/12, ošt.6.5.2012., O:BAZAAR'S STARRING MORAVIA, M:PORIYA ELITE RACHEL, uzg.
VAVROUŠKOVA JANA, vl. HALBICKOVA KARLA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 993.
MICANE'S CATCHING A DREAM
X, ošt.14.1.2011., O:DREAM CATCHER STARRING MORRAVIA, M:MICANE'S COLDPLAY, uzg.
PALLOKAT MARIANNE & MARTINA, vl. PALLOKAT MARIANNE & MARTINA
SMEĐA / BROWN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 994.
FABIENNE FANTAZIA BROWN
CMKU/P/17779/13, ošt.9.5.2013., O:SIR JOHN VON DER YBURG, M:COLETTE FANTAZIA BROWN, uzg.
FALTEJSKOVA ŠANDOVA ZUZANA, vl. KOTROUSOVA YVONA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 995.
KLASSICHESKIY ALJANS LAURA
RKF 3154735, ošt.26.10.2011., O:YAMIT MUSKAT SEBASTIAN, M:KLASSICHESKIY ALJANS BAVARIA,
uzg. LARIONOVA L., vl. LARIONOVA L.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 996.
AVANTURA IZ ZELENOGO BORA
RKF 2548913, ošt.25.5.2009., O:SAMORODOK IZ KAZANSKOGO HANSTVA, M:UVERTURA S
TAINSTVENNOGO OSTROVA, uzg. TAIMASOVA ANASTASIA, vl. TAYMASOVA - SPORR EVGENIIA
FCI:IX-172
PUDL PATULJASTI
==========================================================
CANICHE NAIN
APRICOT / APRICOT
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 997.
DORIAN KINLAN MON L'AMI
HR 16734 PDM, ošt.12.9.2013., O:KING MON L'AMI, M:DIAMANTE MON L'AMI, uzg. RONČEVIĆ ZDENKO,
vl. SLADOLJEV ANKA HANA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 998.
DJAKARTAS HEART OF ESS
METU207/H/12, ošt.14.2.2012., O:SUNNY LOVE BEWARE OF FIRE, M:DJAKARTAS CHAMPAGNE GIRL,
uzg. SZENDRAK DIANA - DIAMOND STARLIGHT, vl. SZENDRAK DIANA EVELIN
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 999.
SOLNECHNYI LEV CHAPELLE-CHAMBERTIN
RKF 3180066, ošt.30.9.2011., O:FIERY DANCE YUDZHIN SOLNECHNYI LEV, M:SOLNECHNYI LEV
ROMANTIKA, uzg. RYCHKOVA T., vl. RYCHKOVA T. & PERMYAKOVA O.
134
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 1000. NATIS CLEA
RMK002915 U IZRADI, ošt.8.4.2013., O:SPORRENS CONTROL OFF, M:SALLY MON L'AMI, uzg.
TRIBUSON CERNE NATASA - NATIS KENNEL, vl. ČERNE TRIBUŠON NATAŠA - NATIS KENNEL
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 1001. SOLNECHNYI LEV CHARIZMA
RKF 2976435, ošt.19.9.2010., O:FIERY DANCE YUDZHIN SOLNECHNY LEV, M:SOLNECHNYI LEV
KARAMBOL, uzg. RYCHKOVA T., vl. RYCHKOVA T. & OZNOBISHINA A.
BIJELA / WHITE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 1002. NOTIFY CRACKERJACK PEA
SE 34783/2012, ošt.4.5.2012., O:ESCADA ALL THAT JAZZ, M:NOTIFY PISSELI, uzg. JONSSON LENA, vl.
SVENSSON GUNILLA
CRNA / BLACK
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 1003. ZOLBIETS MAKE MY MAN-QUINTOZ
SE 51375/2013, ošt.26.8.2013., O:TEN-SHARP'S FALLING IN LOVE, M:ZOLBIETS HEARTZ-ALWAYZ ON
YOUR MIND, uzg. TORGERSON MARIE, vl. ENZSOLNE KOZAR MARIANNA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 1004. DJAKARTAS PARTY TRICK
METU 264/H/13, ošt.26.12.2012., O:PANDORANS PARTY TOY BOY, M:DJAKARTAS CHAMPAGNE GIRL,
uzg. SZENDRAK DIANA - DIAMOND STARLIGHT, vl. SZENDRAK DIANA EVELIN
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 1005. ANNABELLE ROBODREAM
HR 16681, ošt.15.10.2012., O:KING OF HAPPY STORY, M:DAISY ROBODREAM, uzg. MEDVID TOMISLAV,
vl. MEDVID TOMISLAV
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 1006. SOLNECHNYI LEV YURMALA
RKF 3154693, ošt.31.7.2011., O:SOLNECHNYI LEV GLINTVEIN BIBILOTT, M:SEVERNAJA ROZA
KORSIKANKA, uzg. RYCHKOVA T., vl. RYCHKOVA T. & DOLGIH O.
_ 1007. ELISABETA VON DE SOTEN DEERN
PZB 9626, ošt.1.8.2012., O:RUDI RUSSEL VOM ZIETHNERECK, M:QUEL BELLE LE PAPILLON, uzg.
ZILZOW SABINE, vl. HUSGEN SUSANNE
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 1008. THIMBLE BOHEMA TIMOTHY
CMKU/P/16936/11, ošt.24.6.2011., O:CHUCK BOHEMIA TIMOTHY, M:TUTTLEBEES STYLE OF A WITCH,
uzg. SVOBODOVA JANA, vl. HALBICKOVA KARLA
SMEĐA / BROWN
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 1009. AVELINO BROWN COOLMAN TOY'S FOR EVER
PZB 9803, ošt.9.7.2013., O:BLACK STAR DANILO VON DER ZWERGROSE, M:PEARL AND DIAMOND
ONLY FOR YOU, uzg. HARTMANN BRIGITTE, vl. HARTMANN BRIGITTE
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
135
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 1010. DAMOCAN SKYFALL
CMKU/P/18066/-13/13, ošt.4.5.2013., O:NUTLEE ENNIS DEL MAR, M:DAMOCAN DANISA DREAM, uzg.
VAITTINEN SAILA, vl. SMEKALOVA ROMANA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 1011. EYEQ'S SHARP TEN
SE 52197/2012, ošt.2.8.2012., O:TAMARETTOS ANEMONE BLANKA, M:EYEQ'S BRUNA BONAN, uzg.
SVENSSON GUNILLA, vl. MULIC MEHDIC MIA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 1012. ROMY'S CHOCO LENNIE
SPKP 563/2012, ošt., O:SKETCH'S FIRE AND WIND, M:SKETCH'S WHY NOT, uzg. SMEKALOVA
ROMANA, vl. SZARAZOVA EVA
FCI:IX-172
PUDL TOY
==========================================================
CANICHE MINIATURE (TOY)
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 1013. SOLNECHNYI LEV EROSHA
RKF 3785261, ošt.31.7.2013., O:ZLATOKUDRY NEZHNIY ANGEL, M:SOLNECHNYI LEV MADEMOISELLE,
uzg. RYCHKOVA T., vl. OZNOBISHINA A.
_ 1014. ANDRES ELLENSIS GOLD
ČMKU/P/17934/13, ošt.16.8.2013., O:MAPANIS LOVE BENITO SEGUNDO, M:JULY II. RED ZE ŢLUTE
MIMOZY, uzg. REJDOVA MILENA, vl. NECHVILKOVA JANA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 1015. KAMAL DI CAPRI
ČMKU/P/17939/13, ošt.28.11.2012., O:MOROCO DI CAPRI, M:GOLDEN STRIK ALBA I., uzg. FIASCHE
ANA MERCEDES, vl. NECHVILKOVA JANA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 1016. GENTLY BORN VINTAGE
LOI 1378331, ošt.25.5.2012., O:SOLNES CAPPUCCINO AMARETTO, M:GENTLY BORN CHOCOLADE
SWEET, uzg. TROFYMOVA ELENA, vl. PROVALNOVA NATALYA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 1017. ATHENA BLACK GIRL TOY'S FOR EVER
PZB 9804, ošt.3.7.2013., O:BLACK STAR DANILO VON DER ZWERGROSE, M:PEARL AND DIAMOND
ONLY FOR YOU, uzg. HARTMANN BRIGITTE, vl. HARTMANN BRIGITTE
_ 1018. SMART CONNECTION SHOW MUST GO ON
RKF 3759879, ošt.10.10.2013., O:RAINBOW'S LEADING MAN, M:SOLNES STARS IN HER EYES, uzg.
KNORRE OLGA, vl. VINOGRADOVA TATIANA
_ 1019. GINETTE DI CAPRI
CMKU/P/18063/-13/13, ošt.24.3.2013., O:ATILA DI CAPRI, M:MASTERPIECE REINA SOFIA, uzg. FIASCHE
ANA MERCEDES, vl. ZAVADILOVA ZUZANA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 1020. TEN-SHARP'S HEY Q
SE 24173/2013, ošt.27.2.2013., O:SOLNES BLACK AZALEA, M:TEN-SHARP'S CHERISHED NICOLE, uzg.
BACK LENA & STROM KATARINA, vl. SVENSSON GUNILLA
136
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 1021. CHANNEIIIGOLDEN
CMKU/P/15924/09, ošt.16.3.2009., O:LAKE IN THE CLOUDS, M:DEBIE II GOLDEN, uzg. NOVOTNA
TAT'JANA, vl. ZAVADILOVA ZUZANA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 1022. POTION-N DI FOSCALBERTO
LOI 12125339, ošt.9.7.2012., O:TINKILEES TUXEDO, M:DAKOTA IZ CHERNO BELOGO KINO, uzg.
OTTAVIO MARINO, vl. OTTAVIO MARINO
FCI:IX-65
MALTEZER
==========================================================
MALTESE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 1023. TAURO AMBASSADOR
LSVK MB 0349/13, ošt.27.5.2013., O:LOVE HOLIC OF LOVELY HOUSE, M:PRADA QUEEN OF MUNHWA
KENNEL, uzg. PLUNGES JANITA & TAURAS, vl. PLUNGES JANITA & TAURAS
_ 1024. TAURO BARON
LSVK MB 0394/13, ošt.31.8.2013., O:SENSATION OF LOVELY HOUSE, M:SOA OF BEAUTY DOG HOUSE,
uzg. PLUNGES JANITA & TAURAS, vl. NOVIKOVA T.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 1025. A PIECE OF ART OF ZEEBEE'S MALTESE
SHSBLO 715490, ošt.29.12.2012., O:DREAM ONE'S MALTEZZI, M:GRISIA WHITE-MAGIC'S SPECIAL
ADDITION, uzg. WENZEL VERENA, vl. SCHEFFCZYK SABRINA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 1026. ACE GOLDEN WILLIAM
COR 120019485, ošt.9.4.2012., O:FUNNY LADIES BEACH BOY, M:WIN OF 21TH CENTURY KENNEL,
uzg. SANG HOON LEE, vl. YOANN HADIDI
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 1027. TAURO KHALISIA
LSVK MB0452/14, ošt.26.2.2014., O:LOVE HOLICH OF LOVELY HOUSE, M:MILKY WAY OF LOVELY
HOUSE, uzg. PLUNGES JANITA & TAURAS, vl. PLUNGES JANITA & TAURAS
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 1028. FIRST LADY OF CACERIS
HR 10892, ošt.28.12.2013., O:BARON OF ANGELA WHITE, M:ICE PRINCESS OF MARQUESS, uzg.
ČAČE SELMA & ROBERTA, vl. ČAČE SELMA
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 1029. LATOYA MALTEZZI
PKR.IX-66579, ošt.3.9.2013., O:JACQUES MALTEZZI, M:T-ORANGE SHERBET OF PRINCESS MTS, uzg.
SZUMACZUK S. & M., vl. BONEA ELENA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 1030. SOME LIKE IT HOT OF MARQUESS
MALT. 6988/12, ošt.7.7.2012., O:DELCOST DESIGN BY MARC, M:VENETIAN ROMANCE OF
MARQUESS, uzg. GROF SZILVIA - "MARQUESS" KENNEL, vl. AHMEDAGIĆ SARA & EMA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
137
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FCI:IX-215
BIŠON
==========================================================
BICHON A POIL FRISE
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Mužjaci - Males
_ 1031. TAURO BARISTONE
LSVK BPF 0192/14, ošt.28.11.2013., O:VINGE'S IL TEMPO, M:KR-ORANGE OF DOGNEWS, uzg.
PLUNGES JANITA & TAURAS, vl. PLUNGES JANITA & TAURAS
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 1032. I WANT IT ALL DES PORTES DE HANAU
LOF 043124, ošt.19.6.2013., O:PAMPLONA JUST MAGIC, M:KEYMAKER'S U FLY TO MY HEART, uzg.
ERB CINDY, vl. ERB CINDY
_ 1033. PETIT AMI'S NORWEGIAN TROLL
LSVK BPF 0167/13, ošt.21.6.2013., O:PETIT AMI'S LOVE-ME-NOT-LEAV-ME, M:KELZARSKI STARES AND
WISPERS, uzg. OLSEN WIVI-ANNE, vl. PLUNGES JANITA & TAURAS.
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 1034. ALEX KATE'S VELVET PAW
SPKP 433, ošt.26.12.2012., O:PASCAL DANCO OF AMBER, M:ETHEREAL GIRL CHARNETT, uzg.
GAMCIKOVA MILUSE, vl. GAMCIKOVA MILUSE
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 1035. MINIBELLE TOP DOG JUVENILE DELINQUENT
SLRBIF - 000069, ošt.18.1.2012., O:PETIT AMI'S KNOCK ON HEAVENS DOOR, M:MINIBELLE TOP DOG
EVERLASTING LOVE, uzg. COTE IULIA, vl. PLANINŠEK TOMAŢ
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 1036. BEETHOVEN CHARNETT
CMKU/BF/5287/10/14, ošt.3.7.2010., O:GIGOLO BLANC ZE ZLATE JALNY, M:EMILY Z NIEBA, uzg.
SLAPNIČKOVA IVANA, vl. ZAPLETALOVA MILUŠE
_ 1037. PASCAL DANCO OF AMBER
SPKP 336, ošt.31.12.2008., O:SWEETNESS BLIZZARD'S VIVALDI, M:FLEETING CUDDLE DANCO OF
AMBER, uzg. DANKOVA PATRICIA, vl. GAMCIKOVA MILUSE
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 1038. REGINA BICHON BELLA DONNA
U IZRADI, ošt.11.7.2013., O:PAMPLONA JUST MAGIC, M:REGINA BICHON MISS SWEET EMILI, uzg.
REGINA BICHON, vl. TOMIĆ JOSIPA
_ 1039. ABONEEL PACHA
HR, ošt.17.9.2013., O:KAMIANS DO NOT DISTURB, M:OLIMPIA, uzg. ŠIMON RUŢICA, vl. JAGNJIĆ
MARY
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 1040. PRIDE OF TOMAZ LITTLE MISS NAUGHTY
SLRBIF - 000087, ošt.23.4.2013., O:MINIBELLE TOP DOG JUVENILE DELINQUENT, M:BINI'S GORGEOUS
GIRLL, uzg. PLANINŠEK TOMAŢ & MELANŠEK VESNA, vl. PROSENAK NELI
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 1041. PARAY'S FOLLOW ME
NP 30762501, ošt.30.10.2011., O:PARAY'S POWER AND PRIVILEGE, M:PARAY'S RIME TIME, uzg.
FLORES PAUL, vl. ERB CINDY
138
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 1042. GAIETE PARISIENNE DES PORTES DE HANAU
LOF 040855/04559, ošt.16.10.2011., O:PETIT AMI'S RAISING SUN, M:PARAY'S PORCELAIN, uzg. ERB
CINDY, vl. ERB CINDY
FCI:IX-283
TULEARSKI PAS
==========================================================
COTON DE TULEAR
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 1043. NICOLASS SNEŽENKY Z MADAGASKARU
CMKU/CTU/1159/07, ošt.12.7.2007., O:BORIS OF THE SWIFT COTTON, M:DEBBY SNEŢENKY Z
MADAGASKARU, uzg. SNEŢENKY Z MADAGASKARU, vl. JANDOVA VERA & POLJANEC
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Ženke - Females
_ 1044. HANA FROM LITTLE BICHON LAND
HR 10211, ošt.27.3.2013., O:SUBARSHIL HOSHI HIKARI CESAR, M:GOMBASPATAKI BUBLE, uzg.
KEČKEŠ EMILIJA, vl. GALIĆ MILJAN
FCI:IX-208
ŠI - CU
==========================================================
SHIH - TZU
Razred MLADIH - JUNIOR CLASS
Mužjaci - Males
_ 1045. TIBU SAP'S NUESTRO PERRO
PKRIX64522, ošt.26.5.2013., O:THUNDERCLAP ROBIN HOOD, M:TABU SAP'S AD ACTE (FCI), uzg.
NOWICKI SLAWOMIR & SIBIELAK AGATA, vl. NIEMIEC KATARZYNA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Mužjaci - Males
_ 1046. URSS DI CASA CORSINI
ROI 13/53897, ošt.20.1.2013., O:DOMINO D'INCANTO FLAMENCO, M:SCARLET DI CASA CORSINI, uzg.
CORSINI ROSSANA, vl. CHERKASOVA I. & KURANOVA M.
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Mužjaci - Males
_ 1047. SAFFRON SHERHY LION KING
JR 72111 SC, ošt.20.8.2012., O:WENRICK'S DISTINCTLY UNIQUE, M:SAFFRON SHERHY EXPRESSION,
uzg. CHERKASOVA IRINA & PIPKOVA IRINA, vl. DUBAJIĆ DANICA & MANASIJEVIĆ MINA
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Mužjaci - Males
_ 1048. HIN CHEN'S JAY - WALKER
NO 15144/04, ošt.12.4.2004., O:FOSSELLA KAMA SUTRA, M:HIN CHEN'S FOXY LADY, uzg. FINNANGER
HEGE MARI, vl. FINNANGER HEGE MARI
_ 1049. MISSY MADIS AXEL GIPSY KINGS DANCER
HR 11140, ošt.22.10.2011., O:MIDNIGHTDREAM FRONT RUNNER, M:DIVA PLAVA LAGUNA OF
MONDOSHAWAN, uzg. MATIJAŠ NADA, vl. MATIJAŠ NADA
_ 1050. ROTTSHIHPA'S COMMANDER IN CHIEF
NO 42073/11, ošt.15.9.2010., O:ARCTIC ROSES FAMOUS PLAYER, M:KIOWA'S DANCING IN THE DARK,
uzg. HALS ANN KRISTIN, vl. HALS ANN KRISTIN
Razred ŠTENADI - BABY CLASS
Ženke - Females
_ 1051. ROTTSHIHPA'S D'QUEEN B
NO 39264/14, ošt.1.4.2014., O:ROTTSHIHPA'S COMMANDER IN CHIEF, M:ROTTSHIHPA'S A BLACK
FANTASY, uzg. HALS ANN KRISTIN, vl. HALS ANN KRISTIN
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
139
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razred NAJMLAĐIH - PUPPY CLASS
Ženke - Females
_ 1052. MISSY MADIS BLACK NIGHT OF LOVELY BARCELONA
HR 11293, ošt.12.12.2013., O:DILEMMA CLOSE TO YOU, M:DIVA PLAVALAGUNA OF MONDOSHAWAN,
uzg. MATIJAŠ NADA, vl. MATIJAŠ NADA
Razred MEĐURAZRED - INTERMEDIATE CLASS
Ženke - Females
_ 1053. COCO CHANEL PIZZYBONDO
HR 11240, ošt.26.1.2013., O:DETISSA BIGY, M:ARIA AMARILLI PIZZYBONDO, uzg. TODORIĆ MIRELA PIZZYBONDO, vl. TODORIĆ MIRELA
_ 1054. HIN CHEN'S ZEN
U IZRADI, ošt., O:MIS MAS ALL I WANT, M:HIN CHEN'S ROCK N'ROLL, uzg. HEGE MARI, vl. HEGE MARI
& FINNANGER HELEN
_ 1055. DILEMMA JANIS JOPLIN
HR 11250 ŠC, ošt.25.3.2013., O:PICASSO EL CAN, M:DILEMMA FOUR STEPS AWAY, uzg. MATEJČIĆ
JASNA & SMOLIĆ NIKOLA, vl. ĐERGOVIĆ GORANA
Razred OTVORENIH - OPEN CLASS
Ženke - Females
_ 1056. SAFFRON SHERHY ORGANZA
RKF 2787365, ošt.17.4.2010., O:SAFFRON SHERHY ORGANZA, M:SAFFRON SHERHY JLO, uzg.
CHERKASOVA I., vl. CHERKASOVA I. & KURANOVA M.
Razred PRVAKA - CHAMPION CLASS
Ženke - Females
_ 1057. ROTTSHIHPA'S A BALCK FANTASY
N20910/07, ošt.4.8.2007., O:VIOLA-HIRTA'S SPECIAL CREATION, M:CINGARO'S LADY, uzg. HALS ANN
KRISTIN, vl. HALS ANN KRISTIN
_ 1058. SAFFRON SHERHY DISCO FEVER
JR 72027, ošt.25.1.2012., O:DEBEAUX GUILTY PLEASURE, M:SAFFRON SHERHY JLO, uzg.
CHERKASOVA IRINA & PIPKOVA IRINA, vl. DUBAJIĆ DANICA & MANASIJEVIĆ MINA
_ 1059. AMORE MIO DEFEREE
PKRIX60973, ošt.15.2.2012., O:BLACKBERRY'S MISSION COMPLETED, M:DESALA VAN HOSHI MERLOT
POLAND, uzg. BESTECKA ILONA, vl. NIEMIEC KATARZYNA
Razred VETERANA - VETERAN CLASS
Ženke - Females
_ 1060. HIN CHEN'S PRINCESS
NO 19725, ošt.21.6.2006., O:FOSSELLA KAMA SUTRA, M:CENTASTAGE LEAVS THE DREAM, uzg.
FINNANGER HEGE MARI, vl. FINNANGER HEGE MARI
140
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A, B, C...
ADORABLE SMILE
AGRONIUS GUNILLA
PANČEVO, SANDORA PETEFIJA 175, SRBIJA
712
28732 STROMSNASBRUK, LAGASTIGSGATAN
944, 937, 939
5, ŠVEDSKA
AGRONIUS REBECCA
28020 BJARNUM, PILTAVAGEN 17, ŠVEDSKA
949, 951, 953
AHMEDAGID SARA & EMA 71000 SARAJEVO, OMLADINSKIH RADNIH
1030
BRIGADA 8, BOSNA I HERCEGOVINA
AKKAD ANDREA
LE2 2FF LEICESTER, 101 GARTREE ROAD
534
OADBY, VELIKA BRITANIJA
AKOPYAN GEORGE
HERCEG NOVI, SAVE KOVAČEVIDA 69-1-B,
613
CRNA GORA
ALALUUSUA VIIVI &
03220 TERVALAMPI, VANHA MYLLYTIE 77,
552
TIMLIN SATU & DURRANI FINSKA
IMRAN
ALAPHILIPPE ANNE
19270 DONZENAC, LA PAUSE, FRANCUSKA
968, 972
ALL. CAVALIEREJACK
82010 BAGNARA (BN), VIA FONTANA 13, ITALIJA
610
ALL. VASCIA C/O SCHIAVO 00060 CASTELNUOVO DI PORTO (RM), VIA
345
STEFANO
CAMPAGNANESE KM. 2500, LOCALITA
MONTE CUCCO, ITALIJA
ALL.TO DELL'ISOLA DEL
07024 LA MADDALENA, VIA INDEPENDENZA
225
13, ITALIJA
ALL.TO OFFLEAD
00063 CAMPAGNANO DI ROMA, STRADA DI
864, 860
MACCHIANO 20, ITALIJA
ALL.TO WANHELSING
PROV DI VARESE, ITALIJA
519, 521, 532, 530
ALUJEVID SARA
21000 SPLIT, MAŽURANIDEVO ŠETALIŠTE 4,
308
HRVATSKA
ANDERSON M D
CV4 9DY, WEST MIDLANDS, COVENTRY, 460
915
TILE HILL LANE, VELIKA BRITANIJA
ANDERSSON JENNIE
44497 SVENSHOGEN, GRINNERODS LYCKAN 133, 115, 608, 124
185, ŠVEDSKA
ANDRIYANOVA YU.
114000 MOSCOW, UL. PUSHKINA 12-36, RUSIJA
745
ARGENTI DANILO
C/O FABRIZIO MANNI, 01024 CASTIGLIONE IN
436
TEVERINA, STRADA DEL PISCIARELLO 2, ITALIJA
AUDOVA KADRI
50407 TARTU, NISU 40, ESTONIJA
222
AXLING YVONNE
27593 SJOBO, RINGVAGEN 72, ŠVEDSKA
971, 974
BABAROVID MIŠO
21000 SPLIT, VELEBITSKA 143, HRVATSKA
343
BACH MAGDALENA
33790 HALLE (WESTFALEN), OSNABRUCKER
940, 947
STR. 86, NJEMAČKA
BACHANOVA KRISTINA
82103 BRATISLAVA, SV. VINCENTA 4, SLOVAČKA
661
BAEV TODOR & SFERA
C/O MANNI FABRIZIO, 01024 CASTIGLIONE IN
550
JASMINA
TEVERINA (VT), STRADA DEL PISCIARELLO
2, ITALIJA
BAGNOLI FEDERICO
35100 PADOVA, VIA PIZZAMANO 25, ITALIJA
340
BAKHRAMEEV PAVEL
119192 MOSCOW, MICHURINSKIJ PR-T 9-4199, 198
136, RUSIJA
BALLERINI LAURA C/O
00060 CASTELNUOVO DI PORTO (RM), VIA
164
SCHIAVO STEFANO
CAMPAGNANESE KM. 2500, LOCALITA
MONTE CUCCO, ITALIJA
BARANAUSKAS VYTAUTAS 44187 KAUNAS, ZAMAICIU G. 148, LITVA
231
BARANAUSKIENE
09202 VILNIUS, RINKTINES 19-80, LITVA
49, 56
BARAS MARTINA
21217 KAŠTEL ŠTAFILID, BIJAČKA 84, HRVATSKA
188
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
141
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BARDACHENKO O.
PETROZAVODSK, RK, PR.KOMSOMOLSKIY
743
13A-1, RUSIJA
BARRACO MONICA
43121 PARMA, VIA P. DEL PRATO 6, ITALIJA
383
BARTOLID INGRID
51000 RIJEKA, BRIG 6, HRVATSKA
151
BASEOVA MARTINA
43801 ZATEC, CHOMUTOVSKA 1627, ČEŠKA
72, 66
BAŠID MARKO
21000 SPLIT, STEPINČEVA 65, HRVATSKA
214
BEKAVAC EMA
21000 SPLIT, TESLINA 21, HRVATSKA
233
BEKAVAC MARKO
21000 SPLIT, TAVELIDEVA 25, HRVATSKA
407
BEKKER HELLE
6630 RODDING, INDUSTRIPARKEN 8,
533
SKODBORG, DANSKA
BEKKER HELLE & HORVAT 6630 RODDING, INDUSTRIPARKEN 8,
879
MAJA
SKODBORG, DANSKA
BELANY ZSOLT
1039 BUDAPEST, BOGLAR U. 2, MAĐARSKA
361
BELLO HERRERA KRISTY
13132 NACKA, HENRIKSDALSRINGEN 123,
751, 814
5TR, ŠVEDSKA
BENESOVA MARKETA
68606 UHERSKE HRADISTE, JANA ZIZKY 732,
656, 653, 655
ČEŠKA
BENITEZ LUISMA
28649 MIJAS COSTA, URB PLAYA
650
POLARSOL, BLOQUE 2, APT 105, ŠPANJOLSKA
BENYI KRISTOF
1121 BUDAPEST, TRENCSENYI UTCA 47,
191
MAĐARSKA
BERANKOVA PAVLA
59101 ŽD'AR NAD SAZAVOU, DOLNI 28/11, ČEŠKA
391
BERESNE BAGAMERI
6060 LAJOSMIZSE, YBI MIKLOS UTCA 42,
185
MAĐARSKA
BERGSTROM JANETTE
1404 SIGGERD, LERKEVEIEN 1D, NORVEŠKA
603, 591
BERTIGNOLL VIKTORIA
3701 GROSSWEIKERSDORF, BAUMGARTEN
542, 544, 543
AM WAGRAM 85, AUSTRIJA
BIEGUN KAROLINA
34-300 ZYWIEC, OS.PADEREWSKIEGO 15A9,
885
POLJSKA
BIJNEN-GUNS WLM &
6021 HC, BUDEL, DORPSSTRAAT 20, NIZOZEMSKA
5, 7
BIJNEN AJH
BLAŽEVID ŽELJKO
21000 SPLIT, PUJANKE 30, HRVATSKA
309
BOCAK RADOVAN
92401 GALANTA, Z. KODALYA 790/12, SLOVAČKA
760
BOGNER JENNIFER
67160 RIEDSELTZ, PAR LA RUE DU
207, 203, 209, 200
VIGNOBLE, FRANCUSKA
BOJARRA CORNELIA
45701 HERTEN, BEHRENSSTR. 18A, NJEMAČKA
570, 572
BOJID DAMIR
21201 SEGET, PRAPATNICA, HRVATSKA
348
BONACOSSA ANTONELLA 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO, VIA
82
L'AGLIENTU 1 LOC. AZZANI, ITALIJA
BONDARENKO A.YU.
143345 DER.SYRIEVO,MO,NARO-FOM.R-N, RUSIJA
563
BONEA ELENA
440043 SATU MARE, M. DEPORTATI NR. 8/1,
1029
RUMUNJSKA
BONIFACIO GIOVANNI
30039 SCORZE. VIA CASTELLANA 80A, ITALIJA
269
BOROŠOVA PATRICIA
03842 PRIBOVCE, RAKOVO 158, SLOVAČKA
758
BOROZAN MATE
21210 SOLIN, ANTE STARČEVIDA 87, HRVATSKA
630
BOSANČID JURE
21204 DUGOPOLJE, GOSPE U DNU POLJA 3,
556, 545, 557
HRVATSKA
BOTTAMEDI MATTEO
38010 ANDALO, VIA GHEZZI 3, ITALIJA
387
BOURGEOIS GRIEBEL
67330 OBERMODERN, 5 RUE DU PUITS,
210
NATHALIE
FRANCUSKA
BOUSCHBACHER
57450 FARSCHVILLER, 12A RUE PRINCIPALE,
205, 202
FRANCUSKA
BRACONI JACOPO
60020 AGUGLIANO, VIA DE GASPERI 71, ITALIJA
406
BRADAŠID JOŠKO
21000 SPLIT, A. MIHANOVIDA 1, HRVATSKA
548
142
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BRANS-TELANG PRAMILA 2900 SCHOTEN, LODEVLEESHOUWERLAAN
564
52, BELGIJA
BRESCIANINI MARCO
24030 VILLA D'ADDA (BG), VIA DEGLI ONTANI
322, 319
6, ITALIJA
BRIGNOLI ANTONIO
GORLE (BG), VIA KENNEDY 5, ITALIJA
768
BRUKNEROVA ADELA
27021 PAVLIKOV, LAŠOVICE 47, ČEŠKA
409, 502
BRUNES HEIDI
3221 SAN DE FIORD, LASKENGRENDA 5,
914, 916
NORVEŠKA
BUDIMAN JONGKIE &
14030 REFRANCORE, BORGATA CALCINI 39,
265, 616
VARCHI ALICE
ITALIJA
BUDREWICZ JOANNA
14-100 OSTRODA, LUBAJNY 165, POLJSKA
821, 818, 826, 840
BULO CARMEN
08181 SENTMENAT, C/FEDERICO GARCIA
699
LORCA 5, ŠPANJOLSKA
BUZENKOVA LUDMILA
117418 MOSCOW, RUSIJA
126
NOVOCHEREMUSHKINSKAYA 63-2-112
CABRE ASENSIO MIREIA
29140 CHURRIANA, CALAMUCHITA 14,
954, 956
MALAGA, ŠPANJOLSKA
CALI FABRIZIO
95039 TRECASTAGN (CT), VIA DELLE ACACIE
702, 708
21, ITALIJA
CAMPOLMI ALESSANDRO 50018 IMPRUNETA (FI), VIA VOLTERRANA 21,
286
ITALIJA
CAPPELLI MATTIA
48124 RAVENNA, VIA SAURO BABINI 92, ITALIJA
213
CARCANO RITA
MILAN, VIA JACINI 110, ITALIJA
808
CARMINATI ANDREA
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO, VIA
759
GUGLIELMO MARCONI 38, ITALIJA
CASTELLI MARIO
50013 CAMPI BISENZIO (FI), VIA VINGONE
323, 328
152, ITALIJA
CATELANI SIMONE
ITALIJA
518
CECYS A. & SRIUPSIENE A. KAUNAS, KURSEN STR. 30, LITVA
302
CERON VALENTINA
20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI),
381
CASCINA PARADISO 1, ITALIJA
CHA YOUNG CHRISTINE - 3205 RH SPIJKENISSE, KREKELVEEN 250,
941
DI CHINA LATINA
NIZOZEMSKA
CHALOVA YU. A.
143530 DEDOVSK, MO, UL. POLEVAYA 22, RUSIJA
525
CHAMRAD ALES
70030 OSTRAVA, REZKOVA 2, ČEŠKA
86
CHASSEFIERE CLAUDINE
51530 CHAVOT COURCOURT, 23 CHE DE LA
78
GRANGE AUX BOIS, FRANCUSKA
CHAUDHARY MAHESH & 21000 SPLIT, SLAVONSKA 1, HRVATSKA
843
CHAVRAK KRISTINA
10255 GORNJI STUPNIK, GORENSKA 48, HRVATSKA
895
CHERKASOVA I. &
1214182 MOSCOW, MURAVSKAYA 24-2-1,
1056, 1046
KURANOVA M.
RUSIJA
CHOWANIEC ELZBIETA
03-287 WARSAW, SKARBKA Z GOR 65C/25,
423
POLJSKA
CHRISTIE JACQUIE
FK20 8QES CRIANLARICH, THE STABLES
787, 761
LOCHDOCHART ESTATE, VELIKA BRITANIJA
CHUPINA N.
614000 PERM, KRUPSKOY 55-5, RUSIJA
263
CHUPINA N. & NOVIKOVA 614000 PERM, KRUPSKOY 55-5, RUSIJA
259
CIBIN FEDERICA.
20040 CAVENAGO MB, VIA F. DE ANDRE 7, ITALIJA
370
CID ENRIQUE
29140 CHURRIANA, CALAMUCHITA 14,
958
MALAGA, ŠPANJOLSKA
CINOTTI MARCO C/O
00060 CASTELNUOVO DI PORTO (RM), VIA
853
SCHIAVO STEFANO
CAMPAGNANESE KM. 2500, LOCALITA
MONTE CUCCO, ITALIJA
CONCETTO STRANO
95030 MASCALUCIA,VIA LAMPEDUSA 7, ITALIJA
700
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
143
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONESA SAEZ ROSA
CONTESSI DIMITRI
CORBETT ANN
CORICI ADRIAN
CORPODEAN CRISTINEL &
LAURA & LOREDANA
CROFT REBECCA
CSERMAK JOHANNA
CSILLAGIOVA VANDA
CUCCU GIULIA
CYTERAKOVA TEREZA
ČAČE SELMA
ČEREŠNAKOVA KATARINA
ČERNE TRIBUŠON NATAŠA
- NATIS KENNEL
ČONTOŠFALSKY MAREK
ČUPKA JAROSLAV
DALE MICH
DANZE GLORIANA ALL.TO DEGLI ANGELI
DARYUNINA SVETLANA
DAWICKI PIOTR
DE BERARDINIS ALBERTO
DE LUCA CIRO
DE MARIGORTA JULIO &
GARCIA LUCRECIA
DE MATTEO LAURA
08776 BARCELONA, SANT PERE DE
966, 973
RIUDEBITLLES, CAMI DE LA NOGUERA S7N, ŠPANJOLSKA
48125 OSTERIA RAVENNA, VIA LUNGA N55A,
721
ITALIJA
CV10 9JR WARWICKSHIRE, 160 BEVERLEY
890
AVENUE NUNEATON, VELIKA BRITANIJA
300669 TIMISOARA, STR. TOSCA, NR. 20,
375, 135, 123
RUMUNJSKA
NO 137, CLUJ NAPOCA, 21 DECEMBRIE
567
STREET, RUMUNJSKA
DENHOLME, 2 HOLLIN HALL FARM, LONG
765, 789
CAUSEWAY, VELIKA BRITANIJA
9200 MOSONMAGYAROVAR, HUNGARY,
108, 102, 507, 510,
BALAS ARPAD 55, MAĐARSKA
527, 93
28922 LYSA'NAD LABEM, NA ZEMSKE
598, 587
STEZCE 245, ČEŠKA
10020 BALDISSERO TORINESE, VIA
696
CORDOVA 32, ITALIJA
41201 LITOMERICE, LIŠKOVA 1769/62, ČEŠKA
500
20000 DUBROVNIK, RADNIČKA 7, HRVATSKA
1028
95601 BOJNA, 692, ČEŠKA
331
1102 LJUBLJANA, NANOŠKA 12, P.P.160,
1000
SLOVENIJA
04016 KOŠICE, MYSLAVSKA 210, SLOVAČKA
168
97405 MALACHOV, ORTUTSKA CESTA 172,
604
SLOVAČKA
ST7 1TZ SAFFORDSHIRE, HOME FARM,
618, 626, 619
LINLEY ROAD, TALKE, STOKE ON TREND,
VELIKA BRITANIJA
25081 BEDIZZOLE (BS), VIA FANTONI 16,
112, 101, 105, 109
ITALIJA
150014 YAROSLAVL, VOLODARSKOGO, RUSIJA
368
44-100 GLIWICE, ZWYCIESTWA 35/8, POLJSKA
157
64018 TORTORETO, VIA FIRENZE 12, ITALIJA
602
80138 NAPOLI, VAI MARIA LONGO 14, ITALIJA
962
28500 ARGANDA DEL REY, CAMINO DEL
739
MOLINO 74, ŠPANJOLSKA
30034 ORIAGO DI MIRA, VIA LAGI DI LUGANO
186
32, ITALIJA
80134 NAPOLI, VICO S. GERONIMO N1, ITALIJA 51, 50, 46, 55, 52
1224 BUDAPEST, XV. STREET 4./A, MAĐARSKA
536
13516 TALLIN, VAHI TN. 7, ESTONIJA
815
DEL VASTO PASQUALE
DEMETER ANDREA
DEPAU F. & FEINMAN K. &
SALUMETS K.
DEREZIC LINDA
59191 ZDAR NAD SAZAVOU, STROJIRENSKA
5, ČEŠKA
DEVID NENAD
18000 NIŠ, BULEVAR DR. ZORANA ĐINĐIDA
31/37, SRBIJA
DISCORDIA OLIVIO
1000 ZAGREB, KUZMINEČKA 49, HRVATSKA
DOERFER MICHAELA
22083 HAMBURG, MOZARTSTR. 25, NJEMAČKA
DOGOSSY TAMAS
2500 ESZTERGOM, DOBOZI M. 18/A, MAĐARSKA
DOMEISEN SELINA
8645 JONA, HUMMELBERGSTR. 42, ŠVICARSKA
DOMJANID DAJANA &
40000 ČAKOVEC, DR. ANTE STARČEVIDA 3,
MATOTEK MARKO
HRVATSKA
DONDE STEFANO
27029 VIGEVANO, VIA G. SILVA 3, ITALIJA
77
767, 784
201
795, 780
652
905, 906
221
408
144
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DRMID STANKO
DROZDOV K.
DUBAJID DANICA &
MANASIJEVID MINA
DUSPARA TIHANA
DVORYANCHIKOVA
DŽANKO ŽELJKO
ĐERGOVID GORANA
ECHEVERRIA VISITACION
21000 SPLIT, PUT PLOKITA 40, HRVATSKA
119136 MOSCOW, 2-Y SETUNSKY PR-D, 1351, RUSIJA
11211 BEOGRAD, VIZELJSKA 3G, SRBIJA
47000 KARLOVAC, MATIJE JURJA ŠPORERA
5, HRVATSKA
109469 MOSCOW, NOVOMARINSKAYA 28102, RUSIJA
21251 ŽRNOVNICA, DON RAFAELA RADICE
51A, HRVATSKA
21210 SOLIN, P. KREŠIMIRA IV 36, HRVATSKA
28223 POZUELO DE ALARCON, DE LA ESE 6,
SOMOSAGUAS NORTE, ŠPANJOLSKA
56982 BOROVA, BOROVA 121, ČEŠKA
605
336
1058, 1047
206, 208
435
358
1055
176, 175, 174
EHRENBERGER VIT &
380
EHRENBERGEROVA ANETA
ENZSOLNE KOZAR
2030 ERD, MECSET U 13, MAĐARSKA
1003
ERB CINDY
57220 MEGANGE, 1 ROUTE DE RURANGE,
1042, 1032, 1041
FRANCUSKA
ERDESZ DORA
2096 UROM, DESSEWFFY U. 8, MAĐARSKA
255, 256, 247
ERIKSSON SIRJE
62202 KABINA, LAINE 17, ESTONIJA
983
ERRERA PATRIZIA - SHINY 29019 SAN GIORGIO PACENTINO (PC), VIA
144
COAT KENNEL
NAPOLI 17, ITALIJA
FANTINI GILBERTO
48125 MENSA, VIA DISMANINO 9, ITALIJA
693
FEINMAN KRISTIINA
13516 TALLINN, VAHI 7, ESTONIJA
839, 825
FEINMAN KRISTIINA &
13516 TALLIN, VAHI 7, ESTONIJA
817, 842
SALUMETS KULDAR
FELDMAN ALEKSANDR
61002 KHARKOV, 70, STR. SUMSKAYA,UKRAJINA561, 559, 555, 562
FENU MIRIAM
31100 TREVISO, VICOLO T.SALSA 12A, ITALIJA
194
FERRINI MAURIZIO
00055 LADISPOLI, VIA VESPUCCI 3, ITALIJA
729
FINCH TONIE
CM4 0JP ESSEX, THE ORCHARD FINGRTH
417
HALL LANE, BLACMORE, VELIKA BRITANIJA
FINNANGER HEGE MARI
2166 OPPAKER, GAMB KONGEVEG 39, NORVEŠKA
1048, 1060
FISCHER ANTJE
07929 SAALBURG-EBERSDORF, THOMAS398, 395
MUNTZER-SIEDLUNG 3, NJEMAČKA
FLOUROU AMANDINE
31620 VILLAUDRIC, 16 RUE JEAN FERRAT,
711, 715, 703, 600,
FRANCUSKA
720, 249
FOLGORE ANNA
80030 TUFINO, CORSO GARIBALDI, ITALIJA
865
FONTANA ROBERTA
00060 CASTELNUOVO DI PORTO (RM), VIA
403, 397
MONTE SORIANO 19/B, ITALIJA
FRANC P. & FRANCOVA P. 66417 TETCICE, HYBESOVA 83, ČEŠKA
701
& HARRISON P. & SYAR A.
FRANCESCONI MANUEL
C/O FABRIZIO MANNI, 01024 CASTIGLIONE IN
431
TEVERINA, STRADA DEL PISCIARELLO 2, ITALIJA
FRANID SENKA
21217 KAŠTEL ŠTAFILID, CESTA DR. FRANJE
877
TUĐMANA 959, HRVATSKA
FREDRIKSON MARIKA
10000 ZAGREB, PILATUSCAK 33, HRVATSKA
898
FREDRIKSON MARIKA &
10000 ZAGREB, PILATUSCAK 33, HRVATSKA
901, 900
SAS NOEMI
FRIEDRICH HEDI
35781 WEILBURG-HASSELBACH,
539, 540
GAUDERNBACHER STRASSE 5, NJEMAČKA
FUNK THOMAS
37299 WEISSENBORN, BURSCHLAER FELD 4,
211
NJEMAČKA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
145
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FUTRO MICHAL & PROJS
KATARZYNA
GABARDI LORENZO
GADALDI GIULIANO
GALASSO THOMAS
GALID MILJAN
GALIMOVA T.S. &
DEGTYAREVA R.V.
GAMCIKOVA MILUSE
GERSTER JELENA
GIAVALDI ANNA
GIEBLOVA ZUZANA
GILJA BLANKA
GIMBEL MAJ-BRITT KENNEL U-TURNS
GIOVANNETTI F. &
GIULINI ROBERTA
GIZA JAROSLAW
GOLYADKINA S.
GOOR AAFKE & DIRK
61-693 POZNAN, ZAKRZEWSKIEGO 11D,
334
POLJSKA
38020 RUMO, CORTE INFERIORE 96, ITALIJA
97, 396
2303 CASTELLO DELL'ACQUA (SONDRIO), ITALIJA
310
82100 BENEVENTO, C.DA MASSERIA DEL
117
PONTE SNC, ITALIJA
10000 ZAGREB, DAVORA ZBILJSKOG 14, HRVATSKA
1044
420061 KAZAN, UL. KOSMONAVTOV 42-149,
737, 747
RUSIJA
04444 PLOSKE, PLOSKE 161, SLOVAČKA
1034, 1037
64380 ROSSDORF, ASCHAFFENBURGERSTR
283, 277
193, NJEMAČKA
26027 RIVOLTA D'ADDA, VIA MARX, ITALIJA
651
50331 VYSOKA NAD LABEM, VYSOKA NAD
680
LABEM 206, ČEŠKA
21000 SPLIT, DRŽIDEVA 6, HRVATSKA
801
4700 NAESTVED, MARKSTIEN 3, DANSKA
965, 970, 977
TERNI, ITALIJA
607
61032 FANO, LOC. SAN CESAREO 92/B, ITALIJA
762
02-352 WARSAW, SZCZESLIWICKA 4/19, POLJSKA
722, 718
LESNAYA 13-60, KRASNOGORSK, RUSIJA
802
2728 EP ZOETERMEER, BALTHASARSCHANS
649
2, NIZOZEMSKA
GORNOVA E.
603095 NIZHNY NOVGOROD, VASILYEVA
485
STR. 1-116, RUSIJA
GOSAK MARK & KERSTIN 5500 BISCHOFSHOFEN, WERKZGELANDE 32,
337
AUSTRIJA
GRANBERG KJERSTI LIV
OSLO, NORVEŠKA
64
GRDOVID ŠUŠID INES
23000 ZADAR, PUT KOTARSKIH SERDARA 47,
447
HRVATSKA
GRENDA DAVID LEE
50259 PULHEIM, DOMAGENERSTR 46, NJEMAČKA
382
GRIESSER HERMANN
8940 LIEZEN, TAUSING 26, AUSTRIJA
165
GRUBELID SANDRA
10292 ŠENKOVEC, STJEPANA JAKŠEVCA 36,
141, 121, 132
HRVATSKA
GRUSHEVSKA I.
LVIV, KVYLOVOGO, 23/64, UKRAJINA
57, 54
GUDABSKIENE ALMA
06292 VILNIAUS R, A. MICKEVICIAUS 89,
935
PAPISKIU K, LITVA
GUERRA MARCO
71043 MANFREDONIA, VIALE EUNOSTIDES
848
11, ITALIJA
GUGU IULIA
210176 TG-JIU, SUSITA 7, RUMUNJSKA
114
GUIZZO MARILENA
10040 RUBIANA, STRADA AL BOSCHETTO
975
NR. 2, ITALIJA
GUNTENDORFER CHRISTA 2460 BRUCK AN DER LEITHA,
462
PARKBADSTRASSE 1 A, AUSTRIJA
GYURECSKO TAMAS &
6729 SZEGED, VIOLA UTCA 5, MAĐARSKA
503
HANO ZSOLT
HABAN ANDRIJANA
10360 SESVETE, JAKOVA GOTOVCA 14, HRVATSKA
642
HACKETT MAYER INGRID & 15660 CAMBRE, CTRA. CAMBRE EL
831
JACKSON TAMARA
TEMPLE, 10 2B, ŠPANJOLSKA
HALBICKOVA KARLA
66461 HOLASICE, ČSL. ARMADY 211, ČEŠKA
992, 1008
HALENKOVA JANA
16300 PRAHA 6 - REPY, CISTOVICKA 1900/62,
922
ČEŠKA
146
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HALLGREN MARIA
HALPER DRAŽID ŽELJKA
& DRAŽID MIHAEL, UZG.
HALS ANN KRISTIN
69194 KARLSKOGA, SIBBO GJUTARBO 505,
ŠVEDSKA
10000 ZAGREB, HANUŠEVA 6, HRVATSKA
289, 288
785, 775
TOMMERHOLSROA 25, 2340 LOTEN,
61, 63, 1057, 1050,
NORVEŠKA
1051, 62, 919
HALS CAROLINE ELISE
1254 OSLO, RAVNKROKEN 6B, NORVEŠKA
264, 261, 258
HANISCH RITA
2521 CSOLNOK, SZENBANYASZOK UTJA 11,
438
MAĐARSKA
HARRER PHILIP
8162 PASSAIL, HEBENSTREITWEG 4, AUSTRIJA
252
HARTMANN BRIGITTE
12347 BERLIN, HOLZMINDENER STRASSE 26,
1017, 1009
NJEMAČKA
HASSLER REBECCA
79224 UMKIRCH, STEPHANIENWEG 4, NJEMAČKA
464
HAUGEN MARIE THERESE 1445 DROBAK, SIGYNS VEI 1D, NORVEŠKA
590
HEGE MARI & FINNANGER 2166 OPPAKER, GAMLE KONGEVEG 39, NORVEŠKA
1054
HELEN
HEGEDUSOVA ADRIANA 98401 LUČENEC, ADYHO 22, SLOVAČKA
892
HEILMANN ERIKA &
84332 HEBERTDFELDEN, PLATTNER STR 32,
733
DEUTSCHMANN TANJA
NJEMAČKA
HEINE IRIS-GABRIELE
57299 BURBACH-SIEGERLAND, AUF DER
33
DAHL 4, NJEMAČKA
HENRIKSSON CATARINA
961 93 BODEN, UNBYN 74, ŠVEDSKA
888
HERCEG TRVTKO
20000 DUBROVNIK, PETRA KREŠIMIRA IV 10,
83
HRVATSKA
HERIANOVA IVANA
72526 OSTRAVA 26, BAJGAROVA 634, ČEŠKA
359, 360
HITZ ANDREA &
8834 SCHINDELLEGI, PFAFFIKONERSTRASSE
242, 241
BAECHLER DANIEL
33, ŠVICARSKA
HOFMEISTER-AKKAD
4632 PICHL, FADLEITEN 18, AUSTRIJA
159, 152
HOLA EVA
10400 PRAHA 10, JUPITEROVA 9/1175, ČEŠKA
837, 824, 835
HONZIKOVA JITKA
34701 TACHOV, STUDANKA 189, ČEŠKA
673, 667
HORVATH DIANA
2315 SZIGETHALOM, MU STREET 139/C, MAĐARSKA
69
HORVATID IVAN
10000 ZAGREB, TABORSKA 5A, HRVATSKA
230
HOTA ELENA
305400 JIMBOLIA, LORENA 22, RUMUNJSKA
477
HRUSAKOVA ALEXANDRA 15500 PRAHA, LOSINSKA 554, ČEŠKA
404
HUDEC MIROSLAV
95104 MALY LAPAS, MALY LAPAS 269, SLOVAČKA
659
HUDECOVA SILVIA
95104 MALY LAPAS, MALY LAPAS 269, SLOVAČKA
927
HULDT-HAGAN TOR EIRIK 7670 INDEROY, HOSVEGEN 2, NORVEŠKA
42
HUSGEN SUSANNE
15837 BARUTH, GROSS ZIESCHTER
989, 1007, 670
DORFSTR. 2, NJEMAČKA
HYTTINEN JAANA
29340 KULLAA, SALMELANTIE 6, FINSKA
393, 392
IGNE MARIA
31018 GAIARINE (TV), VIA MAZZUL 15, ITALIJA
609
INDERHAUG MARTE
1405 LANGHUS, JETTEGRYTA 79F, NORVEŠKA
262, 257, 260
IPŠA ELLANY
31326 MECE, BELJSKA 50, HRVATSKA
189
IVANČID MLADEN
52100 PULA, POMER 295, HRVATSKA
276
IVID BRANKA
22320 DRNIŠ, STJEPANA RADIDA 66, HRVATSKA
281
IVID PINO
21211 VRANJIC, OBALA POMORACA 47, HRVATSKA
538
JAGNJID MARY
21000 SPLIT, PAPANDOPULOVA 21, HRVATSKA
1039
JAKOPIČ TRATNIK MATEJA 3310 ŽALEC, GUBČEVA 2, SLOVENIJA
212
JAKUBCOVA PETRA
91903 HORNE ORESANY, HORNE ORESANY
58, 60
624, SLOVAČKA
JANAS PIOTR
94-208 LODZ, AL. UNII LUBELSKIEJ 16/20, POLJSKA
448
JANDOVA VERA & POLJANEC16200 PRAHA, POD NOVIH LESOM 23/415, ČEŠKA
1043
JANECEK HEIDE
3851 KAUTZEN, WAIDHOFNERSTR. 26, AUSTRIJA
41
JANSKA KATARINA
18100 PRAGUE 8, VRATISLAVSKA 10, ČEŠKA
871, 868
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
147
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JASEVICIUTE SKAIVA
JAŠIČEK JAN
JELAVID & JAUHONEN
JELAVID IVOR
JERABKOVA MARCELA
JILKOVA LUCIE & TOMAN
JIMENEZ GARCIA SONIA
JONES TIM & JEPSON
JONJID IGOR
JOOS MONIQUE
JUKID MILAN
JURGILAITE GODA
JURIČID ŽELJKO
JURID MARIJA
JURID MATE
JURJEVID STIPE, DE ALFA
FIERA
JUSSILA EIJA - MAARIA
KABACIK GABRIELA
KALYUZHNAYA M.
KANCELJAK MATIJA
KANTOR & HORVATH &
KANTOR BENCE
KAPIC JELENA & CAKTAS
ĐILAS IVANA
KARLSSON ANNELIE
KARPATI DOROTTYA
KASANOVA MARTINA
KATID PETRA
KAZLAUSKAITEGRESEVICIENE KRISTINA
KENNEL BABY KILLER
KENNEL KUKKOLA DI
CARINA SELLBERG
KENNEL ORANGE
KIRICHKO O.I.
KIRILOVA N. F.
KOBE DANIJELA
KOCH JANNE & BERIT
KOHLER MARKUS &
KOK ANDRE
01115 VILNIUS, A. STULGINSKIO 5-7, LITVA
506, 493, 531, 498
78335 HORKA NAD MORAVOU, NA NINICI 24, ČEŠKA
432
10450 JASTREBARSKO, KUPINEC 211D,
44
KUPINEC, HRVATSKA
10450 JASTREBARSKO, KUPINEC 211D,
153, 942
KUPINEC, HRVATSKA
58301 CHOTEBOR, ŽITNA 1453, ČEŠKA
679, 678
15500 PRAHA 5, ZVONCOVITA 1968/13, ČEŠKA
672, 668
05004 AVILA, CASTILLA Y LEON, 5 PTL. 1 BJ
803
2, ŠPANJOLSKA
ST7 8ND BINALL END, EARDLEY HALL
362, 369
KENNELS, CROSS LANE, VELIKA BRITANIJA
21000 SPLIT, LOVAČKI PUT 3, HRVATSKA
859
2275 WECHELDERZANDE,
554
WAGEMANSSTRAAT 66, BELGIJA
21230 SINJ, BRNAŠKA 21, HRVATSKA
482, 487
44269 KAUNAS, SV. GERTRUDOS 64-11, LITVA
746
21209 MRAVINCI, GAJEVA 41A, HRVATSKA
349, 352
51514 DOBRINJ, HLAPA 71, HRVATSKA
783, 774
22000 ŠIBENIK, BANA IVANA MAŽURANIDA
850
138, HRVATSKA
21000 SPLIT, PUT PAZDIGRADA 17, HRVATSKA
595, 338, 342
29200 HARJAVALTA, SATAKUNNANTIE 54, FINSKA
34-350 WEGIERSKA GORKA, CISIEC TRAKT
CESARSKI 121, POLJSKA
21034 VINNITSA, K. MARKSA 46-24, UKRAJINA
10000 ZAGREB, ŠESTINSKI VIJENAC, HRVATSKA
1188 BUDAPEST, NAPLO STREET 74/A, MAĐARSKA
1188 BUDAPEST, NAPLO STREET 74/A, MAĐARSKA
21000 SPLIT, TIJARDOVICA 24, HRVATSKA
278
70, 80
637
490, 489
429
106, 430
719
59198 MOTALA, HOKA GARD, GODEGARD
887
412, ŠVEDSKA
2016 LEANYFALU, RIGO UTCA 15, MAĐARSKA
472
96601 DOLNA ZDANA, 214, SLOVAČKA
446
23231 PETRČANE, PUT VELIKOGA MULA 27,
321
HRVATSKA
44169 KAUNAS, LIETUVIU STR. 18-6, LITVA
688, 690, 686, 239
20081 ABBIATEGRASSO, VIA CASSOLNOVO
812, 819, 813, 662,
98, ITALIJA
663
47854 MONTESCUDO, VIA MOLINO 35, ITALIJA
136
51000 RIJEKA, GAJEVA 2, HRVATSKA
148
49128 DNEPROPETROVSK, ZH7M
740
KOMMUNAR NO 4-B AP 57, UKRAJINA
125080 MOSCOW, VOLOKOLAMSKOE SH. 16 522
9, RUSIJA
10020 ZAGREB, SLAVKA CORA 56A, HRVATSKA
535
7040 TRONDHEIM, SMEDSTUVEIEN 21, NORVEŠKA
179
1230 WIEN, ZEMLINSKYGASSE 82, AUSTRIJA
384
1671 PB MEDEMBLIK, SPIJKERBOOR 24,
794, 772, 779
NIZOZEMSKA
148
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOKS RENEE
2982 SE RIDDERKERK, DR INGENIEUR
908
LELYSTRAAT 41, NIZOZEMSKA
KOLSOVSZKY KITTI
1011 BUDAPEST, PONTY 14, MAĐARSKA
386
KOMISSAROVA
127224 MOSCOW, SHIROKAYA 19-2-182, RUSIJA
160, 149, 154, 158, 155
KONYA KRISZTIAN
MAĐARSKA
537
KOSECOVA PATRICIA
93502 ŽEMBEROVCE, SNP 99/193, SLOVAČKA
894, 893, 37
KOSENKOVA M.
127540 MOSCOW, UL. DUBNINSKAYA 4-1-194,
584
RUSIJA
KOSTYGOVA I.N.
141205 PUSHKINO, PUSHKINSKOE SH. 2-1, RUSIJA
515, 614
KOSZORUS ILDIKO
400222 CLUJ NAPOCA, V. CARLOVA
371
STREET, NO 9, RUMUNJSKA
KOTKOVA JANA
19900 PRAHA, KRAUSOVA 605/69, ČEŠKA
75
KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA
24321 MALI IĐOŠ, TOPOLSKI P.70, SRBIJA
623, 622
KOTROUSOVA YVONA
39831 CIZOVA U PISKU, CIZOVA 124, ČEŠKA
994, 991
KOTTI HANNA
02360 ESPOO, YLAKAUPINKUJA 1 B 12, FINSKA
881
KOTTI HANNA & TORIKKA 02360 ESPOO, YLAKAUPINKUJA 1 B 12, FINSKA
883, 876
RIIKKA
KOUTSKY ANTONIN
54701 NACHOD, RESETOVA LHOTA 31, ČEŠKA
399, 405
KOVAČID & MARIJANOV 10000 ZAGREB, HRVATSKA
717
KOVAČID NATAŠA
10000 ZAGREB, PRILAZ GJ. DEŽELIDA 24,
698
HRVATSKA
KOVAČID REA
21000 SPLIT, MARASOVIDA 61/IX, HRVATSKA
329
KOVESDI KRISZTINA
6000 KECSKEMET, TATAY ANDRAS U. 1/A,
161
MAĐARSKA
KOWALIK EVA
31-228 KRAKOW, UL. PLESZOWSKA 25, POLJSKA
483, 378
KOWALSKA MARIA
03-134 WARSAW, KSIAZKOWA 9E/505, POLJSKA
990
KOZAK JUDY
2015 SZIGETMONOSTOR, ZOLDIKE 8, MAĐARSKA 192, 615, 617
KOZEL GYULA
2030 ERD, DAMJANICH STR 23, MAĐARSKA
558
KRATINOVA RENATA
66701 VOJKOVICE, SPORTOVNI 345, ČEŠKA
577
KRIVID MATKO
21000 SPLIT, KAMEN SV. MIHOVILA 28, HRVATSKA
307, 306
KRIZANOVSKA JELENA
1082 RIGA, SESKU STREE 67-66, LATVIJA
508
KRIZANOVSKA JELENA & 1082 RIGA, SESKU STREE 67-66, LATVIJA
513
BEGUN N.
KROCKO SONIA & LE REST SK-90101 MALACKY, S.CULENA 18, SLOVAČKA
312
KROCKO SONIA & VLADO SK-90101 MALACKY, S.CULENA 18, SLOVAČKA
314
KUČEROVA CHRPOVA
28171 ROSTOKLATY, ROSTOKLATY 92, ČEŠKA
523, 671, 675
VERONIKA & CHRPA
STANISLAV
LABROVID MATE
21216 KAŠTEL STARI, BANA JELAČIDA 65,
412
HRVATSKA
LADNEROVA SIMONA
70900 OSTRAVA, 28.RIJNA 254, ČEŠKA
119, 128
LAHODOVI SIMONA & PETR66482 RIČANY BRNA, PANSKA ZAHRADA 258,
ČEŠKA
LANGDON TASSINARI
1512 SPINETTA MARENGO AL, VIA TORTONA
CAROLINA
9H, ITALIJA
LANKAŠ BERISLAV
10000 ZAGREB, ILICA 146, HRVATSKA
LARIONOVA L.
121353 MOSCOW, UL. BELOVEZHSKAYA 1156, RUSIJA
LASKOVA JANA
25268 STREDOCESKY KRAJ, NOVA CTVRT
92, KNEZEVES U PRAHY, ČEŠKA
LAVERYD EVA
54892 HOVA, FAGERLID SOLHEM, ŠVEDSKA
LECLERC IRENE
41130 BILLY, 20 RUE DE BEL AIR, FRANCUSKA
601, 388
985
301
995
145
978
440, 439
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
149
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LEEST K. V.
LEFEVRE AURELIE
LENAERTS KRISTINA &
4761 ND ZEVENBERGEN, ETERSEM 3, NIZOZEMSKA 822, 816, 823
18380 ENNORDRES, LA MOULIERE,
714
2220 HEIST OP DEN BERG, HOLLANDSTRAAT
441, 420, 90, 89
59, BELGIJA
LEONOVA N.
LESNAYA 13-60, KRASNOGORSK, RUSIJA
53
LESTA ARMAS JOSE
15660 CAMBRE, CTRA. CAMBRE EL
838
TEMPLE, 10 2B, ŠPANJOLSKA
LEVAI LANA
10290 ZAPREŠID, D.TADIJANOVIDA 8, HRVATSKA
874, 875
LIND - RASMUSSEN DORTHE2400 COPENHAGEN, VESTERGAARDSVEJ 15,
834
DANSKA
LINDBLOM ULRIKA
11245 STOCKHOLM, SANKT GORANSGATAN
952, 948, 934
100, ŠVEDSKA
LIOTTA LUIGI
95025, VIA S. M. LA STELLA 15/B, ITALIJA
849
LOCCI FABIO
08776 BARCELONA, SANT PERE DE
969
RIUDEBITLLES, CAMI DE LA NOGUERA S/N, ŠPANJOLSKA
LOVAS IRIMIE
35124 PADOVA, VIA BOSOO PAPADOPOLI N.3,
726, 725
ITALIJA
LUBRANO SANDRA M. 56043, VIA CUCIGLIANA N2, ITALIJA
961, 486, 955
ALL.TO AKROSJA
LUCENA MARTA &
29790 MALAGA, CALLE VERTEDERA N2
84
ALVAREZ DANIEL
CASA 9, CHILCHES COSTA, ŠPANJOLSKA
LULID GALOVID MANUELA 10294 DONJA PUŠDA, ZAGREBAČKA 17A,
150, 156, 346
HRVATSKA
LUTJENS PIRKO & HEINER 22457 HAMBURG, HOLSTEINER CHAUSSEE
220
415 A, NJEMAČKA
LJUBID JOZO
21210 SOLIN, MOSEDKA 38B, HRVATSKA
357
MADEYSKA WENNERBERG 13234 SALTSJO-BOO, MOJAVAGEN 52, ŠVEDSKA
426
MONIKA
MAGYARI ADRIENN
1098 BUDAPEST, TAVIRO, MAĐARSKA
807, 800
MAHIEU ELISABETH
43718 EL MONTMELL, RUBEN DARIO 24,
551
ŠPANJOLSKA
MAHMUTOVD ADNAN & 71000 SARAJEVO, TRG NEZAVISNOSTI 26/8,
267
ALID LEJLA
BOSNA I HERCEGOVINA
MAJCENID MIHAELA
10090 ZAGREB, VIDA DOŠENA 38, HRVATSKA
687, 689
MAJOROS EVA
430332 BAIA MARE, ROMANIA, SILVICULTURII 295, 497, 495, 494
2, RUMUNJSKA
MAKUCH ANNA
14-100 OSTRODA, KAJKOWO, UL. POLNA 24,
290, 273, 287
POLJSKA
MALINOVA JANA
54954 POLICE NAD METUJI, NA BABI 407, ČEŠKA
6
MANICARDI MARTINA & 14030 REFRANCORE, BORGATA CALCINI 39, ITALIJA
445
VARCHI ALICE
MARASS ALICE VICTORIA 34123 TRIESTE, VIA BELPOGGIO 25, ITALIJA
333, 335
MAREŠOVA RADANA
28144 ZASMUKY, SKVRNOV 11, ČEŠKA
681
MARINOVID NIVES
21000 SPLIT, BABINA 2, HRVATSKA
284
MAROSZCZYKOVA IRENA 53002 PARDUBICE, TREBOSICE 70, ČEŠKA
377, 35
MARTENS ANGELA
47804 KREFELD, IM TACKFELD 30, NJEMAČKA
271, 272, 268
MARTIN CAROL
83440CALLIAN, 1197CH DES VILLARDS,
684, 683, 685
FRANCUSKA
MARTINEZ BORRELL
08776 BARCELONA, SANT PERE DE
976
RIUDEBITLLES, CAMI DE LA NOGUERA S/N, ŠPANJOLSKA
MARTINSON KULLI
13416 TALLINN, SOPRUSE PST.202-71,
488
MARTYNOVA M.M.
125315 MOSCOW, MAL.KOPTEVSKIY PR-D 7496
75, RUSIJA
MARUŠID MIRO
21210 SOLIN, PUT KULE 55, HRVATSKA
470
150
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MATAJOVA IVETA
MATELOVA JITKA
MATIJAŠ NADA
MATOKOVIC DAVOR
MATRAI VIKTORIA
MATTHEUS RONNY &
JANSSENS NANCY
MAURER MICHAELA
MAURI MONICA
MAURO SABRINA
MAYER MARGARETE
97703 BREZNO, POL'NA 2614/26, SLOVAČKA
660
19017 PRAGUE, STOJICKA 829, ČEŠKA
654, 657, 235
21000 SPLIT, ROVINJSKA 1, HRVATSKA
1049, 1052
31227 ZELCIN, MATIJE GUPCA 28, HRVATSKA643,597,639,648,634
1067 BUDAPEST, EOTVOS U. 5, MAĐARSKA
963
3202 RILLAAR, MONTENAKEN 124A, BELGIJA
237
94330 SALCHING, PIERING 1, NJEMAČKA
373, 365, 366
23807, VIA XXV APRILE NA 213, ITALIJA
873, 866
12100 CUNEO, VIA DELLA BATTAGLIA 221, ITALIJA
524
2000 OBEROLBERNDORF,
664, 293
OBEROLBERNDORF 97, AUSTRIJA
MAYER MARGARETE &
2000 STOCKERAU, OBEROLBERNDORF 60,
753, 757
MAXIMILIAN
AUSTRIJA
MAZZUCA MARIAROSARIA 87050 ROVITO-CS, VIA GUZZOLINO 7, ITALIJA
110, 113
MC COY JAMIE LYNN
14243 SKOGAS, KLANGVAGEN 29, ŠVEDSKA
841, 833, 820
MEDID IVA
23231 PETRČANE, KOŽINO ULICA X BR 41,
593
HRVATSKA
MEDVID TOMISLAV
21000 SPLIT, TABLE 5, HRVATSKA
1005, 219, 178
MELCHIOR SUSE
36266 HERINGEN, AM HOPFGARTEN 5, NJEMAČKA
896
MESANOVID DJENITA
71000 SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
274
MEYBURGH JL
64-850 UJSCIE, CHRUSTOWO 43, POLJSKA
418
MIKHALEVA A.V.
190000 ST.PETERRSBURG,
565, 566
P.ALEKSANDROVSKOE 106, RUSIJA
MIKULJAN PATRIS
23000 ZADAR, POLAČIŠDE 11, HRVATSKA
275
MIKUS - KORALEWSKA
05-530 GORA KALWARIA, FABIANIEGO 1B, POLJSKA
424
DOROTA
MILANESI VALERIA ELENA 27049 STRADELLA, VIA CHIOZZI 19, ITALIJA
606
MINOD SYLVIA
1853 YVORNE, LES RENNAUDS 1, ŠVICARSKA
167
MIRIZZI ANNA
36060 ROMANO D'EZZELINO, VIA JULIA 52, ITALIJA
791
MIRONENKO SVETLANA
140080 MOSCOW, UL. PIONERSKAYA 7-16,
749
LUTKARINO, RUSIJA
MITTERMAYR MONIKA
2514 TRAISKIRCHEN, BADESEE
48
TRAISKIRCHEN 17-18, AUSTRIJA
MOCKEVIČIUTE AISTE
44296 KAUNAS, J.KANTO 18-609, LITVA
509
MONAKOVA KATERINA
40801 RUMBURK, LESNI 760, ČEŠKA
756
MORANI MATTEO
62011 CINGOLI, SAN VENENZO 6, ITALIJA
854
MORAVCIKOVA DARINA 91311 TRENCIANSKE STANKOVCE, MALE
434
STANKOVCE 357, SLOVAČKA
MOROSINI MARINO
35129 PADOVA, VIA R. BAJARDI 2, ITALIJA
196, 695
ALESSANDRO
MOROTTI VALENTINA
61040 URBANIA (PU), VIA CASTIGLIONE 15, ITALIJA
867
MOROZOV DENIS
236022 KALININGRAD, V. KOTIKA 17-1, RUSIJA
478
MOTTA GIOVANNA
95021 ACICASTELLO, VIA EMPEDOCLE 52, ITALIJA
847
MRDULJAŠ MARTA
21000 SPLIT, SPINUTSKA 61, HRVATSKA
899, 902
MRSOL IGOR & ZIDAN
1000 LJUBLJANA, NA STRASKI VRH 9, SLOVENIJA
332
MULENKOVA A.
614087 PERM, MALKOVA 28-1-21, RUSIJA
122, 131
MULIC MEHDIC MIA
52141 FALKOPING, VALLMOGATAN 22, ŠVEDSKA
1011
MUNCAN EMIL, CORSO DI 26361 LOKVE, LENJINOVA 124, SRBIJA
476
MUNTEANU KENNEL
MYSNICHENKO A.
44020 MASI TORELLO (FE), VIA MALERBA 29,
878
ITALIJA
NACSA AGNES
4440 TISZAVASVARI, VASUT UT 13, MAĐARSKA
416, 414
NANNI ROSOLIA A.
35026 CONSELVE, VIA SAN VALENTINO 17, ITALIJA
724
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
151
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NANNOTTI FABRIZIO
53048 SINALUNGA, VIA RAVENNA 37,
125
BETTOLLE, ITALIJA
NAVRATILOVA HEDVIKA 25242 ZDIMERICE-JESENICE, U POTOKA 2, ČEŠKA
330, 324, 326, 327, 325
NAVRATILOVA NIKOL
63500 BRNO, REKREAČNI 140/10, ČEŠKA
238, 215
NECHVILKOVA JANA
29001 PODEBRADY, NOVA 20, ČEŠKA
1014, 1015
NELL MARIJANA
21312 PODSTRANA, GOŠANJ 6, HRVATSKA
734, 216
NEMEC RADIM
32300 PLZEN, JOSEFA LADY 46, ČEŠKA
390
NEMETH MONIKA
9444 FERTOSZENTMIKLOS, PETOHAZI 21,
190
MAĐARSKA
NEMETH MONIKA &
9444 FERTOSZENTMIKLOS, PETOHAZI 21,
181
CSIKVARI DORI
MAĐARSKA
NIELSEN SVEND AAGE
4700 NAESTVED, MARVEDEVEJ 61,
142
MENSTRUB, DANSKA
NIEMIEC KATARZYNA
44-160 RUDZINIEC, KLONOWA 15, POLJSKA
1059, 1045
NIZAVCOVA O.
1013 RIGA, MIERA 76-5, LATVIJA
517
NIZAVCOVA O. &
1013 RIGA, MIERA 76-5, LATVIJA
516
NOSKOVA ZDISLAVA
25088 CELAKOVICE - SEDLANKY, DELNICKA
379
117, ČEŠKA
NOVAK MIROSLAV
49000 KRAPINA, T. BREZOVAČKOG 6, HRVATSKA
354
NOVAKOVI ALENA &
27054 REVNIČOV, SMETANOVA 391, ČEŠKA
569
NOVIELLO ROBERTO
70022 ALTAMURA (BA), VIA E. DE AMICIS 45, ITALIJA
248
NOVIKOVA O.
23870 CERNUSCO LOMBARDONE, VIA
691
STOPPANI 6, ITALIJA
NOVIKOVA T.
620014 EKATERINBURG, POPOVA 24-44, RUSIJA 736, 744, 1024
OELLRICH NICOLA & MAIK 10000 ZAGREB, REMETE ULICA 107, HRVATSKA
907
OLDAK W. M.
79070 LVIV, HOTKEVICHA N28 AP.128, UKRAJINA
385
ORLANDO ALESSANDRA
34015 MUGGIA (TS), LOC. PISCIOLON 50, ITALIJA
547
OTEVRELOVA VERA
26761 CERHOVICE, UJEZD 8, ČEŠKA
88
OTTAVIO MARINO
ITALIJA
1022
OTTEN EBBEN
6542 LV NIJMEGEN, KAMPERFOELIESTRAAT
836
15, NIZOZEMSKA
OUWERKERK KELLY &
7543CA ENSCHEDE, ZUID HOLLANDLAAN 17,
924
KONING ROBERT
NIZOZEMSKA
OZNOBISHINA A.
614039 PERM, GAZETY ZVEZDA 67-77, RUSIJA
1013
PAJOR GERGO
8154 POLGARDI, HRSZ/05/9, MAĐARSKA
641
PALLOKAT MARIANNE & 7290 STAZREN, FRAZSETLAZKKJA 16B, NORVEŠKA
993
MARTINA
PAOLETTI SILVIA
00126 ROMA, DRAGONA, ITALIJA
134
PAPARELLA BRUNO
21000 SPLIT, ŠEGVIDA 23, HRVATSKA
492, 491
PAPP VASILE & KUKI EDIT 136483 SATU MARE, MARASESTI N9, RUMUNJSKA
504
PARAVINJA DRAŽEN
SRBIJA
957
PAREXCELLENCE
PASCA BIANCA
410339 ORADEA, BULEVARD DACIA 4/A2-36,
716
RUMUNJSKA
PASTORKOVA NIKOL
79607 DRZOVICE, ANENSKA 478, ČEŠKA
320
PAUCHOVA HANA
78314 BOHUNOVICE, TRUSOVICKA 673, ČEŠKA
568
PAVENTI GIUSEPPE
86100 CAMPOBASSO, VIA MONTESANTO 1, ITALIJA
872
PAVESI FRANCESCA C/O
01024 CASTIGLIONE IN TEVERINA, STRADA
677
MANNI FABRIZIO
DEL PISCIARELLO 2, ITALIJA
PAVLICKOVA PAVLA
50006 HRADEC KRALOVE, POD STRANI 391, ČEŠKA
925
PEARSON STUART
NE10 8DR TYNE AND WEAR, 28
786, 770, 793, 769
GRAYSTONES, LEAM LANE GATESHEAD, VELIKA BRITANIJA
PEKAS MATE
22221 LOZOVAC (ŠIBENIK), PEKASI 45, HRVATSKA
863
152
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PERKOVID IVAN
PETITTA ALESSANDRO
21230 SINJ, FRA PAVLA VUČKOVIDA 5, HRVATSKA
645
80138 NAPOLI, PIAZZETTA GRANDE
730
ARCHIVIO N1, ITALIJA
PETLACH JASMINA
67175 VEDROVICE, VEDROVICE 347, ČEŠKA
578
PETRID VLATKA
21000 SPLIT, VIŠKA 6, HRVATSKA
723
PEZZETTA CHIARA
20017 RHO, VIA VOLTA 23, ITALIJA
129, 137
PFAHL ERIKA & FRANK
28844 WAYHE, ERICHAHOFER STRASSE 1,
984
NJEMAČKA
PIANESE CLAIRE
13012 MARSEILLE, 14 IMPASSE STE
828
GERMAINE, LE CLOS DES CEDRES BAT K, FRANCUSKA
PIGULEVSKAYA SVETLANA 220034 MINSK, PERVOMAYSKAYA, BJELORUSIJA
138
PIHLIK PILVI & TIIA &
50407 TARTU, NISU 40, ESTONIJA
917
TUMPPILA M.
PILLAR ZSOFIA
8000 SZEKESFEHERVAR, SZEREDI U. 48,
402, 394
MAĐARSKA
PILJEVID DUŠKO
34000 KRAGUJEVAC, J. P. KOVAČA 4,
882
PIPOLO GIANLUCA
VOLLA, ITALIJA
862, 870
PISAREVA E.
LESNAYA 13-60, KRASNOGORSK, RUSIJA
573
PITEKOVA MARIJA
253 01 CHYNE, ZAPADNI 450, ČEŠKA
646, 632, 640
PITKANEN KATJA
29600 NOORMARKKU, KISSANMAENTIE 21, FINSKA
285
PIUZZI OSVALDO
21028 TRAVEDONA MONATE (VA), GIUSEPPE
282, 279, 292
MAZZINI, 489, ITALIJA
PIVA STEFANO
20900 MONZA, VIA MONTI E TOGNETTI 13, ITALIJA 851, 855, 869
PIVČEVID EDO
21000 SPLIT, A. G. MATOŠA 54, HRVATSKA
571
PLANINŠEK TOMAŽ
3311 ŠEMPETER, LEPA ULICA 4, SLOVENIJA
1035
PLAPER GORAZD
8000 NOVO MESTO, CESARJEVA 36, SLOVENIJA
339, 341
PLAZIBAT VINKO
21204 DUGOPOLJE, DON ŠIMUNA
218
KARAMANA 73A, HRVATSKA
PLUNGES JANITA & TAURAS3043 KAUNAS, ROMAINIU 62B, LITVA
1023, 1031, 1027
PLUNGES JANITA &
3043 KAUNAS, ROMAINIU 61B, LITVA
1033
POLAKOVA PAVLA
25067 PRAGUE, VETRUSICE, SKALNI 211, ČEŠKA
755, 754
POPOV A.
141613 KLIN, MO, 60 LET KOMSOMOLA 3-168
123, RUSIJA
POZDNEEV KONSTANTIN 125080 MOSCOW, LENINGRADSKOE SHOSSE
415, 428, 425
3-1 APP. 55, RUSIJA
PRAUSOVA BLANKA
27801 KRALUPY NAD VLTAVOU, NOVA 221, ČEŠKA
47
PRAVITAS AURELIA
2460 BRUCK AN DER LEITHA,
463, 465, 466
PARKBADSTRASSE 1, AUSTRIJA
PRESTA MIMMO
87050 ROVITO CS, VIA GUZZOLINO 7, ITALIJA
103
PRIMO ONOFRIO
46040 RIVALTA SUL MINCIO, VIA
100
ARRIVABENE 101, ITALIJA
PRODANOV MILORAD
21000 NOVI SAD, IGMANSKA 1, SRBIJA
546
PROIETTI SILVIA & VARCHI 14030 REFRANCORE, BORGATA CALCINI 39, ITALIJA
4
ALICE
PROSENAK NELI
2310 SLOVENSKA BISTRICA, CIGONCA 19,
1040
SLOVENIJA
PROVALNOVA NATALYA 36071 ARZIGNANO (VI), VIA D. L. PELOSO
1016
8/A, ITALIJA
PULJAK SINIŠA
21213 KAŠTEL GOMILICA, HRV. KNEZOVA 34,
479
HRVATSKA
RADAN ZDENKO
21233 HRVACE, HRVACE 509, HRVATSKA
347, 353
RADOVANČID FRANE
21000 SPLIT, KARAMANOVA 6, HRVATSKA
481
RADOVID MARINO
23234 VIR, PRCOLINA 3, HRVATSKA
763
RAGITSCH WOLFGANG
5020 SALZBURG, STRANIAKSTRASSE 59, AUSTRIJA
118
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
153
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RAMSING MICHELE UTKE
4130 VIBY SJ, TRUELSTRUPVEJEN 2, DANSKA
311, 316, 317, 315, 313
& JENSEN SUSANNE
RANTASALO-YLANNE MIRJA21900 YLANE, VANHANKARTANONKUJA 53, FINSKA
777
RE ANGELA
36100, VIA RAGAZZI DEL'99, 116, ITALIJA
528
RENGERS P. W. J.
6542 LE NIJMEGEN, VARENSTRAAT 83,
827
NIZOZEMSKA
REPINA ILONA
428018 CHEBOKSARY, UL. PIROGOVA 4-1-53,
127, 140
RUSIJA
REZO IRIS
21000 SPLIT, SUDIDAR 39, HRVATSKA
810
REZO IRIS & TOMID
21000 SPLIT, SUDIDAR 39, HRVATSKA
806
ROGANOVID ANA
RIBAREVID VEDRAN
21000 SPLIT, OBALA HRVATSKOG
627
NARODNOG PREPORODA 9, HRVATSKA
RIBAS ANDREA
08776 BARCELONA, SANT PERE DE
967
RIUDEBITLLES, CAMI DE LA NOGUERA S7N, ŠPANJOLSKA
RICCOBONO VINCENZO
01030 BASSANO IN TEVERINA, VIA POGGIO
710
RUZZOLO 5, ITALIJA
RIEDER OLGA
8082 KIRCHBACH IN STEIER., ZERLACH 31,
270
AUSTRIJA
ROBINSON CARPIO
08776 BARCELONA, SANT PERE DE
964
RIUDEBITLLES, CAMI DE LA, ŠPANJOLSKA
RODRIGUEZ R.
ITALIJA
903
ROHRBACHOVA IRENA
14200 PRAHA 4-LHOTKA, MARIANSKA 40239, ČEŠKA797, 776, 796
ROJC BARBARA & UROŠ
1291 ŠKOFLJICA, BABŠKOVA POT 64, SLOVENIJA
450, 444
ROLL MARKUS
67258 HESSHEIM, LINDENWEG 2, NJEMAČKA
909, 910
ROMID - ŽUTELIJA TINA
21000 SPLIT, ŠPINUTSKA 27, HRVATSKA
742, 748, 735
RONCHINI CHIARA
22029 UGGIATE TREVANO, VIA M.
303, 304
BUONARROTI 40, ITALIJA
ROSCHINA A. A.
141406 KHIMKI, MO, UL. POZHARSKOGO 29612
117, RUSIJA
ROSENQUIST LINDA
71176 STORA, GRUVES 9, ŠVEDSKA
146, 143, 147
ROSI CRISTIANO
42040 CAMPEGINE REGGIO E, VIA MARCONI 296, 298, 305, 299,
41, ITALIJA
294, 297, 300
ROSTAGNO ANTONELLO 23878 VERDERIO SUPERIORE (LECCO), VIA
499
FIUME ADDA N5, ITALIJA
ROVAN SARA
5271 VIPAVA, GLAVNI TRG 1, SLOVENIJA
705
RUBERTO ROBERTO
22100 COMO,VIA REGINA TEODOLINDA 17, ITALIJA
372
RUSCON MARCO
23822 BELLANO (LC), VIA C. ALBERTO 12, ITALIJA
706
RUSZ BODIL
9230 SVENSTRUP, HEDEAGEREN 26, DANSKA
474, 473
RUTTEN CARINE
5541 AH REUSEL, GROENEWEG 14, NIZOZEMSKA 931, 467, 928
RUZIC EDI
23000 ZADAR, PUT DUKICA 18, HRVATSKA
904
RUZICKOVA SILVIE
14300 PRAGUE 4, PERTOLDOVA 3380, ČEŠKA
529
RYCHKOVA T. & DOLGIH O. 614051 PERM, UINSKAYA 9-43, RUSIJA
1006
RYCHKOVA T. &
614039 PERM, GAZETY ZVEZDA 67-77, RUSIJA
1001
OZNOBISHINA A.
RYCHKOVA T. &
614068 PERM, PETROPAVLOVSKAYA 76-9, RUSIJA
999
PERMYAKOVA O.
SADOMEROVIC SENAD
71394 NORA, NORRA YXSJOTORP 613, ŠVEDSKA
413, 411
SAFRONOVA S.
LESNAYA 13-60, KRASNOGORSK, RUSIJA
811, 805
SALLEE-HILL LINDA
06331 CANTERBURY, CONNECTICUT, 101
14
LISBON ROAD, SAD
SALVIONI DONATELLA
20056 MILANO, VIA ROCCA 6, TREZZO
250, 254
SULL'ADDA, ITALIJA
154
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAMPERI FILIPPO
SANTIAGO PIER
MERCEDES & JOSE LUIS
SANTO INES
SANTONI ANDREA
SARL ETOILE D'ISIS GG
SAVORA ANGELO
SCANNIFFIO ANGELO
SCARLATO MAURO
SCHANTL MICHAEL &
SCHEFFCZYK SABRINA
SCHIRONE FRANCESCA
SCHLOSSER ATTILA &
DUCS NIKOLETTA
SCHONEBERG F. W. &
SAUER GUNTER
SCHONEBERG F. W. &
SMITH J. W. & GABEL D.
SCHONEBERG FRIEDRICH
- WILHELM
SCHRADER KLAUDIA
SCHRIWER ELISABETH
SCHULTZ IRIS
SCHWARZENTRUBER
BEATRICE
SERIC IVO
SERNUSHKOVA N.
SHAW SANDRA
SHPANAHEL N.
SIEGFRIED SANDRA
SIERADZKA BEATA
SIMONIN LAURENT
SISAKOVA VLASTA
SKIBINSKA BEATA
SKOLSKA OLEKSANDRA
SLADOLJEV ANKA HANA
SLAWOMIR LIS
SLEEGERS HANS
SMEKALOVA ROMANA
SMIT J. M. C. P.
95028 VALVERDE, VIA VERDINA 40, ITALIJA
629
15660 CAMBRE, CTRA. CAMBRE EL
443
TEMPLE, 10 2B, ŠPANJOLSKA
48267 OREHOVEC, GUŠDEROVEC 8, HRVATSKA
401
00125 ROMA, VIA GIULIO ROLLAND 3, ITALIJA
469
19240 ST-VIANCE, 39, ROUTE D'USSAC,
575, 576, 574
FRANCUSKA
94100 ENNA, VIA DEGLI OLEANDRI NO 73, ITALIJA
229
70020 CASSANO DELLE MURGE (BA), VIA
982
FRATELLI ESPOSITO 17, ITALIJA
84121 SALERNO, VIA ROMA 258, ITALIJA
526, 501
8092 METTERSDORF, ROHRBACH 50,
232, 243, 244, 227
64372 OBER-RAMSTAD, LEIPZIGER STR. 24,
1025
NJEMAČKA
59100 PRATO, VIA F.LLI DA MAIANO 27/A, ITALIJA
39, 40
1067 BUDAPEST, EOTVOS UTCA 48, MAĐARSKA
505
32052 HERFORD, ELVERDISSER STR. 127,
NJEMAČKA
32052 HERFORD, ELVERDISSER STR. 127,
NJEMAČKA
32052 HERFORD, ELVERDISSER STR. 127,
NJEMAČKA
32
13
10, 23, 17, 8, 9, 16,
12, 29, 19, 24, 31, 30,
28, 22, 27, 26, 21,
40-534 KATOWICE, WROBLI 203, POLJSKA
484
27143 YSTAD, STORTORGET 15, ŠVEDSKA
913, 741, 911
16567 MUHLENBECK, LIEBENWALDER STR.
943, 938
55, NJEMAČKA
9527 NIEDERHELFENSCHWIL, STOCKEN,
468, 163, 166
ŠVICARSKA
21000 SPLIT, MARASOVICA 39, HRVATSKA
437
247434 SVETLOGIRSK, YUBILEYNYI -4 3-28,
79
BJELORUSIJA
41466 GOTHENBURG, EKEDALSGATAN 6B,
945
ŠVEDSKA
1073 TP AMSTERDAM, VAN OSTADESTRAAT,
950
NIZOZEMSKA
73265 DETTINGEN UNTER TECK,
422
BEETHOWEN STRASSE 20, NJEMAČKA
42-530 DABROWA GORNICZA,
171
KOMBATANTOW 28C, POLJSKA
70200 LURE, 23 RUE CARNOT, FRANCUSKA
886, 891, 889, 884
85104 BRATISLAVA, ŠUSTEKOVA 51,
707
42-500 BEDZIN, ZIELONA 11, POLJSKA
585
21028 TRAVEDONA MONATE (VA), GIUSEPPE
280
MAZZINI 489, ITALIJA
10000 ZAGREB, LAŠČINSKI BOROVAC 22,
997
HRVATSKA
61-695 POZNAN, BERLINGA 18, POLJSKA
76
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO, CASCINA
99, 98, 96, 91
FERRARI 1, ITALIJA
79604 PROSTEJOV, ZAPADNI 57, ČEŠKA
1010
6051 KM MAASBRACHT, ROSENDAAL 6,
184, 193
NIZOZEMSKA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
155
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SMUDJA VLADIMIR &
KRKAČ IVONA
SOARES RUTE & JOAO
10000 ZAGREB, VLADIMIRA NJEGOVANA 3,
644
HRVATSKA
2985-181 PEGOES VELHOS, FOROS DO
421, 427, 419
TRAPO, PORTUGAL
SOLBAKKEN HELEN S.
3228 SANDEFJORD, NEDRE GOGSTADVEI 5,
692, 45
NORVEŠKA
SOWA PIOTR
31-422 KRAKOW, STRZELCOW 19A/33,
594
SPASOVA ELENA
1680 SOFIA, BOROVO BL. 225 VH A ET 5,
832
BUGARSKA
SPAVIN M.
B92 9ED SOLIHULI, PARKWAY KENNELS, OLD
246
DAMSON LANE, VELIKA BRITANIJA
SPINELLI GIAN LUIGI
00163 ROMA, VIA AUGUSTO GAUDENZI 27C, ITALIJA
856
SPORCK MONIQUE
6367XH VOERENDAAL, PANHUISSTRAAT 2,
475
NIZOZEMSKA
SPRONCK BERTHIE
6114AW SUSTEREN, BOSSTRAAT 12, NIZOZEMSKA
1, 2
SPURNA ZDENKA
43981 KRYRY, KOMENSKEHO 491, ČEŠKA
74
STANKOVID DRAGAN
4048 HAFRSFJORD, STAVANGER,
731
BUSENESET 20, NORVEŠKA
STANOJEV VLADIMIR
NOVI SAD, MISE DIMITRIJEVICA 2, SRBIJA
764
STEINDL-STARLINGER OLGA 4083 HAIBACH, INZELL 6, AUSTRIJA
291
STEKSOVA MARINA
173007 VELIKIY NOVGOROD, DESYATINNAYA
85
2010-67, RUSIJA
STEPANEK PETR
43201 KADAN, ALESOVA 967, ČEŠKA
682
STEWART RONNA &
ID 83804 DESMET, 12 SEASON DRIVE, SAD
187
MARQUART KAREN
STRALKOVA NADEŽDA
702 00 OSTRAVA, 30. DUBNA 559/13, ČEŠKA
173, 172
STRAMESI RIPICCA
17100 SAVONA, VIA TASSO 4/2, ITALIJA
177
ALESSIO - D'AMORE
STRANO FRANCESCO
95030 MASCALUCIA, VIA CARAVAGGIO 5, ITALIJA
611
STRENNER DALMA
6000 KECSKEMET BEM U. 17, MAĐARSKA
750
STROHLE TINA
89129 LANGENAU, IM ROMERGRUND 22,
676, 669, 674
NJEMAČKA
SUCHNE VASS HAJNALKA 5600 BEKESCSABA, BUTYOK U. 1, MAĐARSKA
180
SUNDE MARIT
1827 HOBOL, HOLOVN 487, NORVEŠKA
799, 809
SUPERBO ANDREA
00132 ROMA, VIA GUIDO DONEGANI 97, ITALIJA 624, 620, 625
SURID BORIS
21000 SPLIT, VUKOVARSKA 73, HRVATSKA
926, 929, 930, 932
SUTTO VITKOVA RENATA 10100 PRAHA, ZITOMIRSKA 3, ČEŠKA
704, 709
SVALINA KREŠO
21216 KAŠTEL NOVI, PUT BLATA B.B., HRVATSKA 636, 647, 633
SVELAN PETER
95301 ZLATE MORAVCE, RAZUSOVA 22, SLOVAČKA
588
SVENSSON GUNILLA
54892 HOVA, FOLKEBERGS GARD, ŠVEDSKA
1002, 1020
SZARAZOVA EVA
841 01 BRATISLAVA, JANKA ALEXYHO 9, SLOVAČKA
1012
SZELES ANNA ZORICA
2030 ERD, TULIPAN UTCA 28, MAĐARSKA
400
SZENDRAK DIANA EVELIN 1174 BUDAPEST, HUNGARY, BATHORY 3,
998, 1004
MAĐARSKA
SZIKSZAI ZOLTAN
9400 SOPRON, ERDEI MALOM KOZ 40, MAĐARSKA
541
SZWALEK KUBA &
94330 SALCHING, PIERING 1, NJEMAČKA
364
MAURER MICHAELA
ŠAFARIKOVA LENKA
27343 BUŠTEHRAD, U CIHELNY 659/8, ČEŠKA
73
ŠALINOVID DARIO
21000 SPLIT, GRADIŠDANSKIH HRVATA 10,
376
HRVATSKA
ŠANTID ALJOŠA
21220 TROGIR, RIMSKI PUT 45 D, HRVATSKA
621
ŠARID MATE
21220 TROGIR, COLINA DRAGA 13, HRVATSKA
351
ŠKUGOR GLAVURTID
21000 SPLIT, GETALDIDEVA 19, HRVATSKA
459
156
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ŠMALCELJ ANA MONIKA &
GABRID IVAN
ŠODA TONI
ŠPANIELOVA KLARA
ŠUBERTOVA TEREZA
TAMASEVICIENE LORETA
TASSINARI CAROLINA
10000 ZAGREB, BUKOVAČKA CESTA 27, HRVATSKA
442
21000 SPLIT, B. VUKASA 5, HRVATSKA
549
54701 NACHOD, BROUMOVSKA 35, ČEŠKA
921, 920
70200 OSTRAVA, MANESOVA 23, ČEŠKA
43
55117 JONAVA, SALTINIO 7, LITVA
728, 727
15122 SPINETTA MARENGO (AL), VIA
987
TORTONA 9, ITALIJA
TAYMASOVA - SPORR
6900 VORARLBERG, MEHRERAUERSTRASSE
996, 988
7C, AUSTRIJA
TEGLE KARIN
21447 MALMO, AUGUSTENBORGSGATAN
936, 946
22C, ŠVEDSKA
TEICHTMANN TIMEA
2659 ÉRSEKVADKERT, RARBERI UT 234,
861, 845, 852
MAĐARSKA
TESTELMANS DIRK
3530 HOUTHHALEN, STEENHOVENSTRAAT
169, 170
59, BELGIJA
THEODORSEN NINA
3188 HORTEN, ARNE BECKERSGT 41A, NORVEŠKA
804
THIO WILLIAM
403 MAKATI CITY, ADALLAS ST. PALM
738
VILLAGE, FILIPINI
THOMA GABRIELLE
AT-2560 BERNDORF, SANDGRUBENWEG 10,
226
AUSTRIJA
THORP JOANNE & DODAN 53108 CALEDONIA, 13115 SEVEN AND A HALF
897
DAMIR
MILE ROAD, WI, SAD
TIMANIK JAN
06401 STARA LUBOVNA, OBRANCOV MIERU
599, 592
19, SLOVAČKA
TIMMERMANS CATHERINE 3631 MAASMECHELEN, OPDEKAMPSTRAAT
183
49, BELGIJA
TISON BERTRAND
53000 LAVAL, 37 RUE DES CHALETS, FRANCUSKA
766, 788
TODORID MIRELA
21213 KAŠTEL GOMILICA, MARKA MARULIDA
1053
10, HRVATSKA
TODORINOVA ANASTASIA 1680 SOFIA, BOROVO BL. 225 VH A ET 5 AP
71, 65
10, BUGARSKA
TOLE ŽARKO
21000 SPLIT, A. MIHANOVIDA 9, HRVATSKA
580
TOLMAN NICOLE
9219VK DE TIKE, DOKTERSHEIDE 8, NIZOZEMSKA
959, 960
TOMID ANTONELA
10040 ZAGREB, VEBERA TKALČIDEVA 13,
25
HRVATSKA
TOMID JOSIPA
21000 SPLIT, TRŠDANSKA 5B, HRVATSKA
1038
TORELLI ELISA
36060 ROMANO D'EZZELINO, VIA JULIA 52, ITALIJA
781, 782
TORGERSEN KJELL A.
4019 STAVANGER, BAKKESVINGEN 24, NORVEŠKA
195
TORIKKA RIIKKA-LIISA
12100 OITTI, KAISANLAHTEENTIE 12, FINSKA
880
TOTH ISTVAN
1183 BUDAPEST, FELSOCSATARI UT 60,
410
MAĐARSKA
TOTH MILAN &
92553 PATA, LIPOVA 449, SLOVAČKA
20
BULIŠČAKOVA SILVIA
TRAVNICKOVA MARTINA & 19016 PRAHA9, RATAJSKA 464, ČEŠKA
204, 253, 245
HODOVA LINDA
TROGRLID GORAN
21216 KAŠTEL STARI, PUT MALAČKE 62, HRVATSKA
628
TRZCINSKA MALGORZATA 76-200 SKUPSK, GELLERTA 10, POLJSKA
111
& MIKIPROWICZ DOMINIK
TURRICHIA ELENA
48121 RAVENNA, VIALE SANTI BALDINI 6, ITALIJA
107
URBANCOVA PETRA
27201 KLADNO, STROUHALOVA 2610, ČEŠKA
67
URLID LJUBOMIR
21000 SPLIT, ISTARSKA 26, HRVATSKA
234
V H D'ANDREA
00063 CAMPAGNANO DI ROMA, STRADA DI
858
MACCHIANO 20, ITALIJA
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
157
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VACHOVA MARCELA
VALGEMAE KIMBERLY &
VALL UMLAŠEK
VAN DER ELST TANJA
19014 PRAHA, TREBECHOVICKA 945, ČEŠKA
92, 586, 697, 95
13516 TALLINN, TALUDEVAHE 41, TISKRE,
433, 104
ESTONIJA
2987XE RIDDERKERK, DE LA REIJSTRAAT 66,
713
NIZOZEMSKA
VAN DER SICHEL LINDA
2222 WIEKEVORST, ITEGEMSEWEG 115, BELGIJA
344
VAN DER ZWAN SABINE
1972RW IJMUIDEN, C7O MK HOFSTEDE
240
STRAAT 25, NIZOZEMSKA
VAN POPPEL MONIQUE
5541 EM REUSEL, KERKSTRAAT 28, NIZOZEMSKA
197
VANDENHEULE DEWITTE 8340 MOERKERKE, WATERPOLDER 13, BELGIJA
182
VARCHI ALICE
14030 REFRANCORE, BORGATA CALCINI 39, ITALIJA
3
VARHAUG BRIT
4341 BRYNE, BRAUTVEIEN 20, NORVEŠKA
457
VARHAUG BRIT & REIDAR 4341 BRYNE, BRAUTVEIEN 20, NORVEŠKA
455, 453, 452, 454,
456, 458
VAYHEL ZUZANA
10000 PRAGUE, U NOVYCH VIL 657/4, ČEŠKA
461, 460
VELEPEC ANDREJA
1292 IG, RAKOVNIŠKA ULICA 2, SLOVENIJA
694
VENEZIANI CAROLA
000063 CAMPAGNANO DI ROMA, STRADA DI
449, 251, 451
MACCHIANO 10, ITALIJA
VERBEEK DE NEEF A.
00063 CAMPAGNANO DI ROMA, STRADA DI
844
MACCHIANO 20, ITALIJA
VERSICKAITE MIGLE
08230 VILNIUS, ZYGIO G. 2-4, LITVA
520
VETTER DANIELA
2462 KAISERSTEINBRUCH,
560, 553
EISENSTADTERSTRASSE 10, AUSTRIJA
VETTORI GABRIELE
38010 TON (TN), LOCALITA CERAMICA, 9, ITALIJA 773, 771, 790
VIGORITA ROSALBA
15 12 SPINETTA MARENGO AL, VIA
986
TORTONA 9H, ITALIJA
VINOGRADOVA TATIANA 127018 MOSKVA, OKTYABRSKAYA 4-47, RUSIJA
1018
VIOLA O. & IVANOVA O. 141700 DOLGOPRUDNY, AKADEMIKA
918
LAVRENTIEVA 13-40, RUSIJA
VLASENKO GUNTA
1082 RIGA, DARZCIEMA LELA 17, LATVIJA
367, 363
VLASOVA ANNA
143444 KRASNOGORSK, MO, OPALIKHA, 77, RUSIJA
266
VLASOVS ULDIS
LV-1002 RIGA, LIVES 12, LATVIJA
318
VOJID MARKO
10290 ZAPREŠID, OTONA IVEKOVIDA 19, HRVATSKA 583, 579, 581
VOKALKOVA DANIELA
28401 KUTNA HORA, NEŠKAREDICE 44, ČEŠKA
829, 830
VOLK YU.
140200 VOSKRESENSK, TSESISA 18-40, RUSIJA
217, 223
VONDRUŠKOVI ANTONIN &26101 PRIBRAM I, TRHOVE DUŠNYK 33, ČEŠKA
596
PETRA
VUKADIN ANTE
HRVATSKA
582
VUKELJA MILKO
10000 ZAGREB, VRHOVEC 9, HRVATSKA
87
VUKMAN IVAN
21220 TROGIR, DR. ANTE STARČEVIDA 29B,
350, 355
HRVATSKA
VUKUŠID JELENA
21312 PODSTRANA, POLJIČKA 46, HRVATSKA
846
VUKUŠID JULIJA
51000 RIJEKA, BRADE PAVLINID 26, HRVATSKA
512, 511
VURDELJA PREDRAG
11000 BEOGRAD, JOBOVA 55, SRBIJA
356
WAGEMAEKERS DIMITRI 08811 CANYELLES BARCELONA, CALLE
638
CIUTAT COMTAL 7, ŠPANJOLSKA
WAY UP - AGNESE DELLA NOCETO (PR), VIA BOMBODOLO 17, ITALIJA
752
ROCCA
WEIGERTOVA MARTINA
15200 PRAHA 5, HOGEROVA 677, ČEŠKA
374
WEISOVA KATARINA
96701 KREMNICA, LUCKY 22, SLOVAČKA
732
WEISS MARIA RENATE
64757 UNTER-HAINBRUNN,
981
LANGWIESENWEG 18, NJEMAČKA
WERNER ANDREAS
38685 LANGELSHEIM, JERSTEDTER
979, 980, 389
STRASSE 17, NJEMAČKA
158
FOUR SUMMER NIGHT SHOWS - CAC SPLIT, 24. 7. 2014.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WESSELING E. &
WESSELING G.F.
WIKLUND VERONICA
WILLITZHEIMER JULIA
WITEK SABINE
WITTEVROUW VANGELDER IVAN
WOJCICKI MATEUSZ
WOJCIECH HERIAN
WOLFSBERG VERONICA
WULFING BERNADETTE
YAKHNO A. A.
YLI-SASSI TIIA
YLI-SASSI TIIA &
MELNIKOVA NADIA
YOANN HADIDI
ZAHONYI - ABEL
ZAKHAROV NIKOLAY
ZAPLETALOVA MILUŠE
ZARECKA TATIANA
ZAVADILOVA ZUZANA
ZHUCHKOVA N.
ZIMINSKAITE OKSANA
ZIMMERMAN R.
ZSOLNAI ALEXA
ZWOFERING H. E. & ISKE
ŽIC TANJA & DOKOZA
IGOR & VUKUŠID JULIJA
ŽIDAN ŠPELA
1991 ET VELSEBROEK, DE WEID 42, NIZOZEMSKA
236
89050 BJORNA, GETINGSTABODUM 129, ŠVEDSKA
923
2320 MANNSWORTH, TRANZ-WLK-GASSE 22,
666, 665
AUSTRIJA
2483 WEIGELSDORF, JOHANN STRAUSS
130, 116
STRASSE 24, AUSTRIJA
3270 SCHERPENHEUVEL, MANNENBERG 68,
912
BELGIJA
33790 HALLE (WESTFALEN), OSNABRUCKER
933
STR. 86, NJEMAČKA
32-020 WIELICZKA, DLUGA 6A, POLJSKA
857
15591 NYKVA, MARSTA 5, ŠVEDSKA
635
42555 VELBERT, WALLMICHRATHER
38, 36, 34
STRASSE 25, NJEMAČKA
23201 VINNITSKIE KHUTORA, VINNITSA,
480
LEONTOVICHA N.72, UKRAJINA
02400 KIRKKONUMMI, ANTBACKANTIE 4 H
778, 798
40, FINSKA
02400 KIRKKONUMMI, ANTBACKANTIE 4 H
792
40, FINSKA
89140 PONT SUR YONNE, LA PENTE DU
1026, 514, 658
PETIT BOIS, FRANCUSKA
MOGYOROD, SZANTO STREET 51/A, MAĐARSKA
15
123181 MOSCOW, KULAKOVA 1-2-123, RUSIJA
139, 120
69603 DUBNANY, JAROHNEVICE 1608, ČEŠKA
1036
91701 TRNAVA, ŠTUDENTSKA 17, SLOVAČKA
589
407 47 VARNSDORF, ERNSTA THALLMANNA
1021, 1019
3350, ČEŠKA
193029 SAINT PETERSBURG, TKACHEI 3-54, RUSIJA
81
ALYTUS, S.DARIAUS IR S. GIRENO 6B-2, LITVA
228
2974 BB BRANDWIJK, BERNHARDSTRAAT 12,
631
BELGIJA
2315 SZIGETHALOM, MOZDONY UTCA 15,
MAĐARSKA
9864 PT KORNHORN, DE OESTER 3, NIZOZEMSKA
51000 RIJEKA, MARTINA KONTUŠA 14, HRVATSKA
4220 ŠKOFJA LOKA, NA LOGU 18, SLOVENIJA
224
471
162
59