Litteraturslita HT15

Comments

Transcription

Litteraturslita HT15
Institutionen för historiska studier
LITTERATURLISTA HT15
AN1111, Antikens kultur och samhällsliv, grundkurs,
30 högskolepoäng
Delmoment 1: Introduktion till antikvetenskapen, 3 hp
Andrén, Anders, Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna,
1997, valda sidor.
*Bruun-Lundgren, Maria, Antiken och arkeologi - en kort presentation, Göteborg 2006.
*Larsson Lovén, Lena, Antikens kultur och samhällsliv. En introduktion till ämnet,
Göteborg 2008 (2004).
*Strömberg, Agneta, Bilder som källa. Exemplet attiska gravreliefer, Göteborg 2004.
*Wiman, Ingela., Heliga tecken. Om antika texter, Göteborg 2004.
Delmoment 2: Det antika Greklands kultur och samhällsliv, 12 hp
Bruun-Lundgren, Maria, Vasmåleri och vasformer under klassisk-hellenistisk tid.
Buxton, Richard, Den grekiska mytologins värld, Stockholm 2007. (Den engelska
upplagan går bra att använda The complete world of Greek mythology, London 2004.)
Camp, John M., The archaeology of Athens, New Haven & London, 2001.
Garland, Robert, Religion and the Greeks, London 1995.
*Karlsson, Sandra, Konsten under hellenistisk tid. En kort introduktion till periodens
konstnärer, konstverk och konstgenrer, Göteborg 2009.
McK. Camp II, John, The Athenian Agora. A short guide in color (Excavations of the
Athenian Agora, Picture Book 16), rev. ed. Princeton 2003.
Pomeroy, Sarah, Goddesses, whores, wives and slaves. Women in classical antiquity,
London 1994 (eller senare omtryck), sid. 1-148.
Preziosi, Donald & Hitchcock, Louise A., Aegean art and architecture, Oxford 1999.
Sansone, David, Ancient Greek civilization, Oxford 2009.
Swaddling, Judith, The ancient Olympic games, 2 uppl., London 1999.
Woodford, Susan, An introduction to Greek art, 4. uppl., London 1994.
Kompendium med antika texter.
Kompendium med kartmaterial mm.
Referenslitteraur
James, T.G.H., Ancient Egypt, The British Museum Concise introduction, The British Museum
Press.
Read, Julian, Mesopotamia, The British Museum Press.
Delmoment 3. Det italisk-romerska områdets kultur och samhällsliv, 12hp
Briquel, Dominique, Vad vet jag om etruskerna? 2007. (Går att köpa på Adlibris)
*Bruun-Lundgren, Maria, Myntkompendium
Boatwright, Mary, Gargola, Daniel & Talbert, Richard, A brief history of the Romans,
New York 2006.
*Olofsson, Arne & Margareta, Vad säger inskriften? 4. uppl., Göteborg 1987. (20:-)
Pomeroy, Sarah, Goddesses, whores, wives and slaves. Women in classical antiquity,
London 1994 (eller senare omtryck), sid. 149-265.
Ramage, Nancy & Ramage, Andrew, Roman art, 4 rev. uppl., London 2000.
Scarre, Christoph, Penguin historical atlas of ancient Rome, London 1995.
Warrior Valerie M., Roman Religion, Cambridge 2006.
Wistrand, Erik, Politik och litteratur i antikens Rom, Göteborg 1978. (50:-)
Kan beställas på adress [email protected] (Lennart Åström)
*Kompendium med antika texter
* Kompendium med kartmaterial
Delmoment 4. Interpretationsövningar, 3hp
*Larsson Lovén, Lena, Malmgren, Kjell & Strömberg, Agneta, Interpretationsövningar.
Kompendium i bildtolkning, Göteborg 1986. (20:-)
Individuellt vald litteratur.
*Dessa texter läggs upp på kursplattformen i GUL.