Har ni råd att inte investera i fastighetens hjärna?

Comments

Transcription

Har ni råd att inte investera i fastighetens hjärna?
Har ni råd att inte investera
i fastighetens hjärna?
FX-Familjen övervakar Er fastighet
samtidigt som den värnar om
miljön och förbättrar
Ert driftnetto.
Webbläsare
Fidelix FX-familj är
en modern PCoch Webbaserad
fastighetscentral.
Alarm SMS
Webbläsare
FX-SPIDER
Webbserver
FX-familjen är ett komplett, enkelt och
kostnadseffektivt system som klarar
FX-2025
Webbserver
alla automationskrav och behov som
IO-moduler
finns idag. Allt är dessutom
tillgängligt via Webben.
Rumsregulatorer
Trådlösa givare
IO-moduler
Trådlösa fuktgivare, temperaturgivare, co2givare
Ljusnivågivare(lux). Börvärden, DO/Digital kontakt
Inbyggda systemfunktioner FX-Spider
• Styra och reglera värme, ventilation, kyla, klimatkontroll
• Inpassering och dörrautomatik via ”tags” eller elektroniska
nycklar (RFID)
• Inbrotts- och skalskydd
• Tvättstugebokning, bastubokning
• Energimätning och uppföljning ( el, fjärrvärme,
oljeförbrukning, kallvatten, varmvatten etc)
• Energirapporter, månadsrapporter, dygnsrapporter
Fastighetens hjärna!
allt i ett!
• Grafik via färgpekskärm
• 3G-modem, bredband eller annat sätt att kommunicera
Kontakta våra återförsäljare
Hemsida: www.fidelix.se
Telefon: 08-556 558 30
Tydliga rapporter
Teknisk data
LÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV
Fidelix systemet består av FX-2025-Webbserver, FX-SPIDER Webbserver, och ett stort antal IO-moduler,
givare och trådlösa sensorer. Systemet kan enkelt byggas ut med nya produkter.
Flexibla integrationsmöjligheter ger en effektiv och smidig integration av hissar, belysningssystem,
kontrollsystem, kylaggregat, brandlarm, inbrottslarm, CCTV och passagesystem, samt prefabricerade
vvs-system typ GOLD-aggregat.
AI-8 ANALOG IN MODUL
•
•
•
•
•
20-bitars A/D-omvandlare för noggrann kontroll
110dB dämpning för 50Hz störningssignaler
24VDC strömförsörjning
8 universella ingångar
Givartyp väljs med byglar: 0-20 mA, 0-10V, PT1000, NI1000, NTC
AO-8 ANALOG UT MODUL
• 10-bitars D/A-omvandlare för noggrann mätning
• 24VDC strömförsörjning
• 8 analoga utgångar, 0-10 VDC signal
DI-16 DIGITAL IN MODUL
•
•
•
•
•
Ingångstyp väljs med byglar
Loop spänning 12 V/24 V
Tvåfärgad LED för varje ingång
16 digitala ingångar
Alarmindikering eller impulsräknare.
DO-8 DIGITAL UT MODUL
•
•
•
•
•
Statusindikering LED
Manuell omkopplare: on, off eller auto
24VDC strömförsörjning
8 reläutgångar
230 VAC 6A
COMBI-36 KOMBINATIONS I/O-MODUL
•
•
•
•
•
•
•
Kombinations modul
Anpassad I/O-mängd för t.ex. vent.aggregat, värmeuc.
24VDC strömförsörjning
12 digitala ingångar
8 reläutgångar
8 analoga ingångar
8 analoga utgångar
MULTI-16 FRISTÅENDE ZONREGULATOR (RUMSREGLERING)
•
•
•
•
•
•
•
Utformad för valfria applikationer för rumsreglering
Kompakt IP54-kapsling
24VDC strömförsörjning
6 temp/digitala ingångar
2 analoga ingångar 0 ..10 V
4 analoga utgångar 0 ..10 V
4 230VAC 6A SPCO Reläer
FX-2025 WEBBSERVER MED PEKSKÄRM
•
•
•
•
•
Fritt programmerbar
Webbserver för grafiska webbsidor/inbyggd SCADA
10,4 tum, färg, pekskärm
Stöder upp till 2000 punkter/pixlar
Inbyggd historik och rapportmodul
SYSTEMET SOM VÄXER SMIDIGT EFTER ERT BEHOV
Fördelen med Fidelix produkter är att de kan vara fristående eller delvis integrerade, som en del
i en liten byggnads befintliga system, eller kan växa till en stor fristående systemlösning.
Fidelix sortiment har utformats för att vara både bakåtkompatibelt och framtidssäkert.
Smidighet och användarvänlighet bibehålls för användaren i såväl små som stora systemlösningar.
FX-SPIDER webbserver med pekskärm
•
•
•
•
•
•
•
Fritt programmerbar webbserver
Dynamiska webbsidor
5,7 tum färgskärm (pekskärm) för lokal visning
I/O-enheten kan monteras separat
16 universella ingångar (analog / digital)
8 digitala ingångar, kan användas som larmslingor i säkerhetsapplikationer
8 reläutgångar 230 VAC • 8 analoga 0 ... 10 V utgångar
DU-10 DÖRRENHET
•
•
•
•
•
•
•
Komplett enhet för dörrmiljö
Styrning och kontroll av upp till två dörrar
24VDC strömförsörjning
Elstyrda lås
Tillgång till knappsatsen och tryckknapp för utpassering
Status för dörr och lås
Extra larmslinga
SI-8 SÄKERHETS MODUL
•
•
•
•
Säkerhetsmodul för 8 st larmzoner, dörr och kontakter fönster etc.
Sabotagesäkra kretsar
12-24VDC nätaggregat
8 larm zoner
PASSAGESTYRNING RFID LÄSARE MED ELLER UTAN KNAPPSATS
•
•
•
•
•
•
•
RFID-teknik
Läsavstånd ~ 5cm
Finns även läsare för längre avstånd typ garage
Finns i flera färger
Versioner med belyst knappsats
Flera modeller av RFID ”Tags”
RS232 standard • Nätaggregat +8...+15 VDC
HISSTYRNING
• Kompatibel med FX-Net passagesystem
• 8 eller 16 reläer
Adaptive Building Control ”ABC”, vad är det?
En reglerstrategi som minskar energinotan och CO2-berget samtidigt som driftnettot ökar.
Alltså en mycket bra affär för samtliga, alla är vinnare.
Naturlagarna styr
Byggnadens inbyggda förmåga att lagra och avge energi har en avgörande betydelse för
denna reglerstrategi och för temperaturhållningen. Det är termodynamikens första och
andra huvudsats som styr hur en byggnad lagrar och avger värme, och det är samma lagar
som gör att jorden sakta men säkert värms upp genom människans utsläpp av växthusgaser.
Modern PC-baserad styr-och reglerteknik
Med hjälp av en kraftfull Industri-PC har vi utvecklat modeller genom att samla mätdata
och bearbeta dessa. Detta ger oss det verktyg som gör att vi kan beräkna när och hur
mycket köpt energi vi skall tillföra byggnaden (värme, kyla) för att vid varje tillfälle
upprätthålla ett acceptabelt klimat. Fenomenet att utnyttja byggnadens dynamik i
klimathållningen har varit känd i över 30 år men p.g.a. styrsystemens begränsningar har man
inte lyckats utveckla ett för driftpersonalen hanterbart system. Med dagens enorma utveckling
på IT/PC-sidan är detta inte längre något problem. Enkel framsida för inställning av parametrar,
avancerad baksida för beräkningar och påverkan och dessutom full tillgänglighet via Webben.
Viktiga parametrar
Varje byggnad är i sig unik. Ytterligheterna är ett tält jämfört med S:t Peterskyrkan.
Tidskonstanten för lätta byggnader handlar om minuter, för tunga byggnader om månader.
Byggnaders termiska massa varierar väldigt mycket och därför behövs en modell som kan
hantera de flesta byggnadstyperna.
Det handlar alltså om byggnadens dynamik, strategiska mätdata och att påverka och styra
byggnadens installationssystem i samverkan med hjälp av modern kraftfull
PC-baserad styrteknik.
Hur fungerar detta?
Eftersom det är fråga om mycket komplexa förlopp har vi valt att göra en liknelse med
en bilfärd. Vi tänker oss att vi kör bil mot ett trafikljus som lyser rött. ABC i detta fall
betyder att föraren släpper gasen i exakt rätt ögonblick och motorbromsar sedan tills
bilen stannar vid trafikljuset. Med liknande resonemang styr man effekttillförseln i
t.ex. kontorsbyggnader och det finns vetenskapliga beräkningar som pekar på att
energiförbrukningen halveras om man styr efter dessa modeller. Beräkningsmodellen
och styrstrategin är ett samarbete mellan Fidelix Oy, professor Jouko Pakanen på
Tekniska Högskolan i Helsingfors samt Jukka Kauppinen, teknisk direktör på Ebab och
mångårig förespråkare av denna modell.
Om detta låter intressant kontakta gärna någon av våra
återförsäljare för vidare information.
www.fidelix.se eller 08-556 558 30