Ledarskap och delegering vid välbesökt föreläsning

Comments

Transcription

Ledarskap och delegering vid välbesökt föreläsning
STUDENT
Arbetslivskonsulten Kärstin Jacobsson höll en föreläsning om ledarskap för studenter vid årets riksstämma.
Ledarskap och delegering
vid välbesökt föreläsning
Under årets riksstämma arrangerade Tandläkarförbundets Studerandeförening föreläsningar på temat ledarskap
och teamtandvård för studenter och nyutexaminerade
tandläkare. Intresset var stort
– många åhörare och många
frågor, inte minst från skaran
av erfarna tandläkare som
också smugit sig in i föreläsningssalen.
Text: Erik Norrman, tandläkarstuderande
Foto: Marie Ullnert
Intresset var stort för ämnet ledarskap –
inte bara bland blivande tandläkare.
➤
tandläkartidningen årg 102 nr 15 2010
59
STUDENT
➤ Arbetslivskonsulten Kärstin Jacobs-
son inledde eftermiddagen med att
tala om den ledarskapsroll som nyblivna tandläkare ställs inför.
– Som nyutexaminerad tandläkare
kliver du in som ledare för ett arbetsteam. För många blir det lite av
en chock att gå från självständigt patientbehandlande på skolan till att
plötsligt jobba tillsammans med en
tandsköterska.
teaMen testas
Kärstin Jacobsson menar att det är
bra om människorna i ett team är
olika och därmed kompletterar varandra. Resonemanget ledde till diskussion eftersom ett flertal studenter
i publiken inte delade hennes åsikt.
– Inget team fungerar från dag ett
och i början testar man varandras
gränser vilket kan leda till konflikter.
Grundläggande är att ni först måste
lära känna varandra och komma överens om vilka gemensamma mål ni vill
sträva mot, utvecklade Kärstin Jacobsson.
Hon rekommenderade också stu-
Från
Ombudsman Susanna Magnusson (t v) från Tjänstetandläkarna delade med sig av
goda råd till blivande tandläkare.
denterna att ställa krav när de framöver söker jobb.
– Er framtida arbetsmarknad är
mycket gynnsam. Det gör att ni kan
ställa högre krav på de arbetsplatser
ni söker till. Sök er till en klinik som
kan erbjuda er goda utvecklingsmöjligheter och bra handledning.
Full Krona till Full Zirconia.

FULL ZIRCONIA
ETT TILL STEG IFRÅN ANVÄNDANDET AV METALL.
ALTERNATIV TILL MK-KRONOR BROAR OCH GULDKRONOR.
 Solid. Fräst i ett stycke. Ingen skiktning  Perfekt passform
 En yta som är resistent mot plack  Posteriora kronor, broar och inlägg
 Idealisk för bruxare och pressare
ISO Certifierat Laboratorium
+46 8 457 81 90
60
1399
SEK
KRONA SINGELLED
Box 42014 SE-126 12 Stockholm. Varuvägen 9
www.sundentallabs.com
TandläkarTidningen årg 102 nr 15 2010
»Er framtida arbetsmarknad är mycket gynnsam.
Det gör att ni kan ställa
högre krav på de arbetsplatser ni söker till.«
norama än tidigare. Det är färre tandreparationer och mer stödbehandling.
Mycket av det som i dag görs av tandläkaren kan utföras av tandsköterskan
eller tandhygienisten. Att jobba delegerat kräver mycket planering, men
ger ett mer stimulerande arbetssätt
och effektivare vård, menade Jan Johansson.
Jan-Åke Zetterstöm, avgående vd för svensk Privattandvård ab, deltog i studenternas
»karriärmingel«.
I halvlek bjöds »karriärmingel«
med fikabuffé där nya och gamla studenter fick möjlighet att prata med
representanter inom tandvården.
Efter pausen berättade tandläkare
Jan Johansson om delegeringen inom
ett tandvårdsteam.
– Vi har i dag ett helt annat vårdpa-
sophiahemmet i framkant
Han visade ett flertal filmklipp från
olika tandvårdskliniker som valt skilda arbetssätt. Ett av klippen var från
Sophiahemmet i Stockholm som ligger i framkant när det gäller att delegera. Här har tandsköterskan ett eget
rum och behandlar patienterna (till
exempel inslipningar av protetiska
ersättningar) under uppsikt av tand- ➤
A GLOBAL HEALTH PARTNER
SpecialiSttandläkarna på
Sophiahemmet
Inom koncernen Global Health Partner byggs ett nätverk av specialisttandvårdskliniker
med vision att vara varje tandläkares självklara samarbetspartner för specialisttandvård.
Idag är vi Sveriges största privata aktörer inom specialisttandvård. Specialisttandläkarna
på Sophiahemmet erbjuder behandlingar inom käkkirurgi, protetik, implantat, estetisk
tandvård, tandhygienist, och barn- och ungdomstandvård.
Verksamhetens fokus omfattar:
•
•
•
•
•
•
Våra
SpeciaLiSttandLäkare
käkkirurgi
Thomas Nordin, Peter Åberg
protetik
Maud Hultin, Roland Nilsson,
Katarina Hellqvist
tandläkartidningen årg 102 nr 15 2010
Renodlad specialisttandvård
Hög servicegrad på remisser
Stöd i terapiplanering
Korta väntetider
Forskning & utbildning
Kvalitet & utveckling
Våra ledord:
•
•
•
Kvalitet genom specialisering
Professionellt omhändertagande
Tillgänglighet & flexibilitet
Lyckat Swedental
Vi vill tacka alla som besökte vår monter
på Swedental i Göteborg. Vi är glada
för det stora intresset vi fick av såväl nya
som befintliga remittenter och
samarbetsparter.
Du är alltid välkommen att höra
av dig till oss på Specialisttandläkarna
Sophiahemmet.
Specialisttandläkarna, Sophiahemmet, Valhallavägen 91, 114 86 Stockholm.
Tel: 08-406 27 80. [email protected], www.specialisttandlakarna.se
61
STUDENT
»Tandläkaren har det
fulla vårdansvaret för
patienten och måste
därmed kunna garantera
en säker vård.«
➤ läkaren som parallellt jobbar med pa-
tienter i rummet bredvid.
Sista föreläsaren för dagen var Stein
Björkman, sakkunnig i tandvårdsfrågor vid Socialstyrelsens behörighetsenhet och programansvarig vid Karo-
linska institutets tandläkarprogram.
Han fortsatte på samma tema som
Jan Johanssons – regelverket kring
delegering och assistans och vem som
får göra vad på en klinik.
– Tandläkaren har det fulla vårdansvaret för patienten och måste därmed kunna garantera en säker vård,
sade han.
fullt kapabel
Stein Björkman berättade att assistans
till tandläkaren inte kräver någon formell dokumentation. Dock förutsätts
Per Matsson och Claes Stenlander från folktandvården i Västmanland delade med sig
av sina erfarenheter under det så kallade karriärminglet.
Vinnare av
an’s
Frost & Sulliv
t
uc
od
Pr
New
on
ti
va
no
In
Award 2010
att kompetensen finns hos den som
utför uppgiften och att tandläkaren
vet att den assisterande är fullt kapabel att kunna utföra uppgiften.
Föreläsningseftermiddagen avslutades med en längre frågestund om
regelverket kring assistans och delegering. n
Jan Johansson, privattandläkare från
Stockholm, redde ut skillnaden mellan
delegering och assistans.
”Ceramir Crown & Bridge appears to possess
superior properties with respect to biocompatibility and post cementation comfort.”*
Cornelis Pameijer, Professor emeritus, university of ConneCtiCut
Ceramir® Crown & Bridge är ett dentalcement baserat på avancerad
nanoteknik (NIB), specialdesignat för att efterlikna tandvävnad.
Läs mer om Ceramir® Crown & Bridge och NIB, Nanostrukturellt
Integrerade Biokeramer, på www.ceramir.se.
*Läs hela rapporten på www.ceramir.se
För beställning kontakta Nordenta. Tel. 0171-230 00. Webbutik www.nordenta.se
62
Tandläkartidningen årg 102 nr 15 2010