Notering eller listning?

Comments

Transcription

Notering eller listning?
Notering eller listning?
Väsentliga skillnader mellan NGM Equity och Nordic MTF
NGM Equity
Nordic MTF
Noteringskrav
„„ Prospekt
„„ Börsrevision
„„ Legal granskning
„„ Tre års finansiell information
„„ Visa att tillräckliga resurser finns för den närmaste tolvmånadersperioden
„„ Minst 300 aktieägare
„„ Krav på oberoende ledamöter
Listningskrav
„„ Memorandum eller prospekt
„„ Två års finansiell historik om tillämpligt
„„ Beskrivning av hur finansiering ska ske under den närmaste tolvmånadersperioden
„„ Minst 300 aktieägare
Informationsgivning
„„ IFRS
„„ Delårsrapporter
„„ Prospektkrav vid riktade emissioner
„„ Större krav på hemsidan än för oreglerad marknad
Informationsgivning
„„ Årsredovisningslagen
„„ Halvårsrapporter
Övrigt
„„ Skyldighet att föra loggbok
„„ Handelsförbud inför rapport
„„ Insynsregister hos FI
„„ Flaggningsregler
„„ Svensk kod för bolagsstyrning
„„ Återköp av egna aktier möjligt
„„ Krav på finansiell kalender på hemsida
„„ Arkivering av finansiell information hos FI
Övrigt
„„ Rekommendation att föra loggbok
„„ Rekommendation att tillämpa handelsförbud inför rapport
„„ Insynsregister på bolagets hemsida
„„ Bolaget skall anlita en kvalificerad rådgivare, en så kallad mentor
Kontakt:
Nordic Growth Market
• [email protected]
• www.ngm.se
• 08-566 390 00
Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med Finansinspektionens tillstånd.
NGM är ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privatinvesterare.
Vill du veta mer om Nordic Growth Market? Besök oss på www.ngm.se.