CityCarb - Camfil Svenska AB

Comments

Transcription

CityCarb - Camfil Svenska AB
M ol e k y l ä r f i l t re r i ng
G a sf i l t e r f ö r k o m f o r t ve n t i l a t i o n ( I AQ )
CityCarb
Fördelar
H
D
B
D
ENERGY EFFICIENCY
Som ett led i ständiga förbättringar, förbehåller sig Camfil rätten att ändra utan föregående information. 2016-01-07
eller kompaktfilter
• Förbättrar IAQ
(inomhusluftkvaliteten)
• Hög prestanda med hjälp av
RAD (Rapid Adsorption
Dynamics)
Ozonavskiljningsgrad: 90%. +/- 15%
TO
EN 779:2012
779:201
AC
Artikel
Nr.
• Monteras i stället för påsfilter
partikel- och odörfilter i ett
filter
• Snabb installation
• Brännbart
• Lågt tryckfall
Max flöde: 4000m3/h
Ozonrating: OZ 9
TE
TES D
CO
• Solid konstruktion
• Ultimata lösningen med
Applikationer: Tar effektivt bort flyktiga organiska föroreningar, ozon och andra gaser, vilket
ger en optimal inomhuskvalitet i kontor, sjukhus, flygplatser, hotell etc.
Typ: Kompaktfilter med ytterram, helt brännbart, hög avskiljningsgrad och med aktivt kol
Ram: Polystyrol
Packning: Helgjuten ändlös halvrund Polyrethan-packning. Montering enligt bild:0P=packning
på utloppsida;00=utan packning och P0=packning på inloppsida
Media: Flerskiktsmedia
Filterklass enligt EN779:2012: F7
Rekommenderat temperaturområde: 0-40ºC
Rekommenderad luftfuktighet: <70% RH
Montagesystem: Filterram typ SPX, i filterskåp FCBS-HF och filterskåp CamCube HF
25
CHECK ENERGY CLASS ON
EFFICIENCY
GUARANTEE
• Kompakt lösning ”2 i 1”
R DI N G
Typ
Bredd
Höjd
Djup Filterklass
Luftflöde
m3/h
OPKCC-242412-01PU
592
592
292
F7
3400
130
8
OPKCC-242012-01PU
592
490
292
F7
2800
130
6,6
OPKCC-241212-01PU
592
287
292
F7
1500
130
3,5
Tryckfall
Pa
Antal
påsar
Filteryta
m2
Vikt Initial
kg eff. %
Årlig
EnergiME energiklass
%* förbrukning ** ***
0,1
11,8
44
0,1
8,5
E
0,05
6
E
Volym
m3
80
2451
* ME%, Lägsta verkningsgrad enligt EN779:2012
**Årlig energiförbrukning (kWh): enligt Eurovent guideline 4/21-2014
***Energiklass beräknad enligt Eurovent Guideline RS 4/C/001-2015
Filtrera bort dammet och bekämpa gaser och lukter effektivt!
1/Filtrering med hög avskiljningsgrad: Filtret har klass F7enligt EN779:2012 och stoppar >70 % av partiklarna med storlek 0,4 μm.
2/Adsorption av lukter och föroreningar: Avskiljningsgraden är nästan 99 % för svaveldioxid, som är den viktigaste av föroreningarna i stadsmiljöer.
CityCarb bidrar aktivt till att förbättra din inomhusluftkvalitet (IAQ)
Med CityCarb slipper du ifrån stadsföroreningarnas skadliga verkningar:
Kväveoxider från trafik, kraftverk och industrier.
Svaveldioxid kommer från kraftverk, industrier och trafik.
Ammoniak kommer från jordbruk och industrier.
Saltsyra kommer från förbränningsanläggningar.
Flyktiga organiska föreningar (VOC) och ozon kommer från vägtrafik, lösningsmedel och aerosoler.
Butadien 1.3 kommer från fordonsutsläpp.
En del av de här molekylerna ingår i beräkningen av luftföroreningsindex.
Camfil Svenska AB
Industrigatan 3 (619 33 Trosa), Box 130, 619 23 Trosa. Tel: 0156-537 00,
Fax: 0156-167 24
[email protected], www.camfil.se
E
Mo l e k y l ä r f il t re ri n g
G a sf i l t e r f ör k o m f o r t v e n t i la t i o n ( I A Q )
Camfil Svenska AB
Industrigatan 3 (619 33 Trosa), Box 130, 619 23 Trosa. Tel: 0156-537 00,
Fax: 0156-167 24
[email protected], www.camfil.se
Som ett led i ständiga förbättringar, förbehåller sig Camfil rätten att ändra utan föregående information. 2016-01-07
Dessutom finns CITYSORB ACID när man vill ha en effektivare behandling av specifika sura gaser.

Similar documents