Välkomna till de nationella EBH-dagarna! - EBH

Comments

Transcription

Välkomna till de nationella EBH-dagarna! - EBH
Program
Välkomna till de nationella EBH-dagarna!
Var: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
När: den 23 och 24 september 2015
Nu är det på tiden att vi ses och har en nationell EBH-träff!
Vi har kommit en bra bit på väg och arbetet rullar vidare.
Inventeringsarbetet är nu i princip färdigt och vi kommer få höra lite mer
om detta under dessa dagar. I efterbehandlingsarbetet fortsätter vi att
fokusera på åtgärder. Vi vill med EBH-träffen både ge och få information
men även ge inspiration till kommande arbete med vårt gemensamma
arbete med att sanera Sverige. Med träffen vill vi även bidra till att skapa
en av mötesplatserna för oss som jobbar med EBH-frågor på statlig nivå,
då vi får input från varandra, tar del av varandras erfarenheter och får ny
information inom området. Det blir denna gång en blandning av
information från myndigheter och föreläsare samt två lite längre
diskussionspass.
Båda dagarna kommer vi hålla till i en konferenslokal mitt i city, med
närhet till centralstationen. Lunchen serveras där.
Naturvårdsverket hälsar er hjärtligt välkomna till EBH-träffen!
1 (4)
Program
Dag 1: Onsdag den 23 september
Tid
Moment
Vem
09.30 – 10.00
Fika och registrering
Börjar sent första dagen då alla ska
ta sig till Stockholm
10.00 – 10.15
Inledning och presentation av dagarna och
deltagarna
Carl Mikael Strauss
Naturvårdsverket
NV hälsar välkomna, mål med dagarna och
hållpunkter, schema m.m.
10.15 – 10.35
Bidragsförordningen
Anna Saarikoski
Vad: Bidragsförordningen ändras i mindre
delar i syfte att förtydliga att statligt stöd för
avhjälpande av föroreningsskador endast får
ges i enlighet med EU-förordningen (EU) nr
651/2014.
Naturvårdsverket
Varför: Informera om innebörden av
ändringsförslaget.
10.35 – 11.20
Naturvårdsverkets uppdrag inom
efterbehandling
Carl Mikael Strauss
Naturvårdsverket
Vad: Allmän info, info kring våra svar till hav
och vattenmyndigheterna,
budgetpropositionen.
Varför: få överblick över vad som händer i
framtiden.
11.20 – 11.40
Nytt med beräkningsverktyget och nya
riktvärden
Jeanette Häggrot
Vad: Planerade uppdateringar och status.
Naturvårdsverket
John Lotoft
Varför: Underlätta riskbedömningar och
kvalitetssäkra riktvärdena och underlaget till
dessa.
11.40 - 12.00
PFAS – lägesrapportering
Anna Nordin
Vad: Vad händer i pfas-frågan?
Naturvårdsverket
Varför: Utbyta information
12.00 – 12.30
Att utreda ansvar – gemensamma begrepp
och ensad process
Vad: Presentation av
juristsamverkansgruppens PM om att utreda
ansvar.
Varför: För att ta första steget mot en
2 (4)
Sofie Hermansson
Statens geotekniska institut
Program
samordnad utredningsprocess vad gäller
ansvar för förorenade områden.
12.30 – 13.30
Gemensam lunch
13.30 – 13.45
Bidragssamordningsgruppen
Bidragssamordningsgruppen
Vad: Presentation av deltagare i gruppen och
mål.
Varför: För att alla nya och gamla ska få
kännedom om hur arbetet kan gå till.
13.45 – 14.30
Resultat och erfarenheter av
inventeringsarbetet
Inventeringsgruppen
Vad: Ta upp och beskriva hur
inventeringsrapporten kommit till och
avslutar ett kapitel i EBH-Sverige.
Naturvårdsverket
Anna Nordin
Varför: Få ett avslut och se vad vi
åstadkommit.
14.30 – 14.40
Länsstyrelsens projektgrupp
CJ Carlbom lst Västmanland, Jerry
Joelsson lst Jämtland, Lovisa Tang lst
Skåne
Mälarlänen och Gotland
GRUF
Vad: Lägesredovisning av GRundläggande
Utbildning i tillsyn av Förorenade
områden.
Varför: informera om hur vi kan öka
kunskapsnivån om ebh-processen på
kommunal nivå.
14.40 – 15.00
Utvärdering av miljöbalkens kap 10.
Vad: Beskriva effekterna av praxis från 2010.
Jeanette Häggrot
Naturvårdsverket
Varför: Underlag för förändringar.
15.00 – 15.30
Eftermiddagsfika
15.30 – 16.50
Introduktion till diskussion/workshop om
utredningar
John Lotoft, Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
Vad: Ge instruktion kring diskussionspasset.
Varför: För att få bra flöde och för att inte stå
utan åtgärder, erfarenhetsutbyte.
16.50 – 17.00
Avslutning dag 1
NV binder ihop och sammanfattar kort dagen.
3 (4)
Alla
Program
Dag 2: Torsdag den 24 september 2015
Tid
Moment
Vem
08.30 – 10.00
Utgångspunkterna – en bra grund för
vägledning?
Örjan Magnusson – NV
Vad: Komma vidare med den redan påbörjade
processen med att utvärdera utgångspunkterna.
Varför: För att få en gemensam bild av hur
utgångspunkterna fungerar nu och att ge förslag
till förbättringar.
10.00 – 10.30
Förmiddagskaffe och bensträckare
10.30 – 12.30
Forts: Workshop om utgångspunkterna
Erika Skogsjö och Yvonne Ohlsson
– bakgrunden - SGU/SGI
Lena Maxe - SGU – grundvatten
Maria Carling - SGI markmiljö
korttidsstödet
Klas Köhler - tillsynssamordnare
Alla
Samla ihop passet – vad händer nu?
Koppling till utvärderingen
12.30 – 13.30
Gemensam lunch
13.30 – 14.00
Teknikutvecklingsprojektet
John Lotoft
Vad: Vad har hänt i projektet och vad kommer att
hända framöver?
Naturvårdsverket
Varför: involvera och informera lst.
14.00 – 14.30
SGI Tuffo-projektet
Yvonne Ohlsson
Vad: Vilka har fått medel, hur går det med dessa?
Statens Geotekniska Institut
Varför: Information
14.30 - 15.00
Nytt projekt Treasure - Targeting Emerging
Contaminated Sediments Along The Uplifting
Northern Baltic Coast Of Sweden For
Remediation
Professor Ian Snowball,
Uppsala Universitet
Vad: Bland annat att berätta om det spännande
projektet och om målet med att utveckla nya
metoder för att bedöma risken för spridning av
föroreningar från starkt förorenade sediment
(fiberbankar).
Varför: Inspirera och sprida kunskap.
15.00 – 15.30
Tack för denna gång! Mingel och fika för dem
som önskar
4 (4)
Slutar tidigt då alla ska ta sig hem

Similar documents