Robotgräsklippare S520 bruksanvisning

Comments

Transcription

Robotgräsklippare S520 bruksanvisning
ROBOTGRÄSKLIPPARE S520
BRUKSANVISNING
Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten
Spara bruksanvisningen för framtida behov.
ROHS
Denna maskin är inköpt på outl1.se
INNEHÅLL
1. INLEDNING OCH SÄKERHET
2. PRESENTATION
3. INSTALLATION
1
3
6
4. KONTROLLPANEL OCH FJÄRRKONTROLL
5. ANVÄNDNING
11
6. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
7. FELSÖKNING
8. SPRÄNGSKISS
16
18
15
10
1. INLEDNING OCH SÄKERHET
1. INLEDNING OCH SÄKERHET
1.1 Inledning
1. VARNING - detta är ett farligt elverktyg. Var
försiktig när du använder det och följ alla
säkerhetsanvisningar och varningar.
Produkterna är tillverkade av Zhejiang Tianchen
Intelligence & Technology Co., Ltd.
Svensk återförsäljare är outl1.se (http://outl1.se)
2. Läs bruksanvisningen/driftshandboken noga
och följ alla säkerhetsinstruktioner innan maskinen
sätts i drift.
Tack för att du har köpt vår produkt!
Du kommer att få extra ledig tid när su använder vår
robotgräsklippare till att klippa gräsmattan. Du kommer
att bli imponerad av hur din gräsmatta ser ut och det
bästa är att Tianchens robot gjorde jobbet åt dig.
3. Det kan hända att föremål kastas ut ur klipparen
klipparen under drift, håll därför ett säkert avstånd
från maskinen när den är i drift och var försiktig.
4. Håll barn, husdjur och åskådare borta från
klipparen under drift.
Robotgräsklipparen får bara användas av personer
som har kunskap om hur den används och har läst
och förstått anvisningarna i denna handbok.
Modell: S520
CE, RoHs-godkänd
6. Använd aldrig högtryckstvätt, eller ens
rinnande vatten för att rengöra klipparen.
Produkt, produktspecifikationer och detta dokument
gäller med förbehåll för ändringar. Alla andra
varumärken tillhör respektive ägare.
7. Vassa roterande blad. Håll undan händer
och fötter och försök inte lyfta klipparen från
detta område.
5. VARNING - Stäng av maskinen innan du
arbetar med den eller lyfter den.
8. VARNING - Åk inte på maskinen.
VIKTIGT!
Följande sidor innehåller viktiga säkerhets- och
bruksanvisningar. Läs och följ alla instruktioner i denna
handbok. Läs noga och gå igenom alla säkerhetsansvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som
denna handbok innehåller.
Underlåtenhet att läsa och följa dessa anvisningar och
varningar kan leda till allvarlig skada eller dödsfall hos
människor eller husdjur eller skada på personlig
egendom. Det är inte tillåtet att ändra robotens
originaldesign. Alla ändringar görs på egen risk.
2. Handtagssymbol.
HANDLE
Lyft alltid gräsklipparen i handtaget.
VARNING
Om klipparen lyfts felaktigt kan det
leda till allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING
Robotgräsklippare kan vara farliga om
de används på felaktigt sätt!
VIKTIG
INFORMATION
Läs noggrant igenom driftshandboken
och förstå innehållet innan du använder
din robot.
Bär klipparen i handtaget som sitter längst bak
under klipparen. Bär klipparen med bladenheten
bort från kroppen.
3. Symbol för specifikationer
Zhejiang Tianchen Intelligence & Technology Co., Ltd
Taizhou
Tianchen
Intelligence
&Electrics Co,Ltd
Prod
uct Name
: Robot
lawn mower
Product
name: Robot
Mode
l: S520
Ip55 lawn mower
Model:
Input:
29.XXXXX
4V
4A IPX485W
Input: XXX V --- 2A 85W
Made in China
Made
in China
S.N.:
XXXXXXXXXXXS
520
Made in China
Address:XX
S.N.:XXXXXXXXXXX
R O HS
R O HS
RoHS
1.2 Symboler på klipparen
Dessa symboler finns på klipparen. Studera dem noga
och förstå deras betydelse.
1. Symbolen är fastklistrad på den övre luckan.
Förstå dess betydelse innan du använder
apparaten.
1 2
4 5 6
7 8 9
0
Zhejiang Tianchen Intelligence & Technology Co., Ltd
Product Name: Robot lawn mower
Model: S520
IP55
Input: 29.4 V
4A
Output:
: 29.4 V
4A
20XX
Klistrad på klippare
Klistrad på laddstation
AD D RESS: XX
Ange XX klipparen för att matcha kommunikationen
mellan laddstation och robotgräsklippare.
S.N.: XXXX XX
månad
år
XX XXX
dag nummer
: Elektriska produkter får inte kastas tillsammans med
hushållsavfall. Återvinn där det finns anläggningar för
detta. Fråga din kommun eller din återförsäljare
för råd om återvinning.
- 1 - © outl1.se
1. INLEDNING OCH SÄKERHET
- Kontrollera och rensa klippområdet från saker
(leksaker, grenar, kläder, allt med en höjd på mindre
än 6 cm) innan du använder klipparen.
4. Symbol för laddstation.
CAUTION!
- Höj aldrig klipparen eller försök att undersöka
bladen när klipparen är igång.
Position this side of the Charging Station
towards lawn interior.
- Stäng alltid av strömmen innan du lyfter klipparen
eller försöker göra någon justering.
- Håll ett säkert avstånd bakom eller runt klipparen
och använd lämpliga skor när klipparen används i
manuellt läge.
Denna etikett är klistrad på laddstationen, se till att
placera denna sida mot gräsmattans insida. Om du
du inte gör detta kan egendom eller personer skadas.
- Använd inte klipparen i sluttningar som lutar mer än
30 grader och använd den inte i manuell drift i
sluttningar där du inte har ett stadigt fotfäste.
5. Varningssymbol.
FARA! Vassa roterande blad.
Håll händer och fötter borta.
Det kan uppstå allvarliga
skador.
DANGER
- Använd inte klipparen om någon säkerhetsfunktion
eller enhet är skadad eller obrukbar.
- Försök inte att inaktivera eller ta bort någon
säkerhetsfunktion eller enhet.
- Använd kraftiga handskar när du undersöker eller
underhåller klippbladen.
1.3 Symboler i bruksanvisningen
Följande symboler kan hittas i denna bruksanvisning.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du lägger
den virtuella kabeln och slår ner kabelstiften/pinnarna
Slå stadigt ner alla pinnar för att undvika att snubbla
på kabeln.
WARNING
- Använd inte laddstationens nätaggregat med
förlängningssladd.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Använd endast originalutrustningens laddstation och
nätaggregat/laddare med denna klippare.
En varningsruta visar att det finns en risk för personskada.
- Använd inte nätaggregatet/laddaren om sladden
är skadad
IMPORTANT INFORMATION
- Placera inte metallföremål inom laddstiftens
område på laddstationen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Placera inte metallföremål över klipparens
laddhuvuden.
En informationsruta indikerar att det finns risk för
materialskada, särskilt om givna anvisningar inte
Rutan används även vid risk för användarfel.
- Spruta inte vatten direkt in i laddstationens
dockningsområde eller på laddstationens
kontrollpanel.
- Klipparen har vassa roterande blad! Ha uppsikt över
klipparen när den är i drift för att undvika allvarliga skador.
1.4 Säkerhetsanvisningar
- Läs bruksanvisningen/driftshandboken noga och
följ alla säkerhets- och varningsanvisningar.
- Den här maskinen har vassa roterande blad! Låt
aldrig klipparen arbeta utan uppsikt, håll åskådare,
barn och husdjur borta från klipparen när den är i drift.
- Låt aldrig någon att rida eller sitta på klipparen.
- Håll gräsklipparen i perfekt skick genom att
underhålla den enligt tillverkarens anvisningar. Bra
underhåll säkerställer bättre prestanda och längre
livslängd.
- Låt aldrig någon person som inte är bekant med en
säker drift av klipparen att manövrera klipparen.
- För att inte skada elektriska och elektroniska delar
permanent, tvätta inte roboten med vattenstrålar
med högt tryck och doppa inte ner den delvis eller
helt i vatten eftersom den inte är vattentät.
- Det är absolut förbjudet att använda roboten i
explosiva och brandfarliga miljöer.
- Håll händer och fötter borta från de roterande
klippbladen och andra rörliga delar.
- Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor
eller risker för andra människor eller deras egendom.
- Försök aldrig att reparera eller justera klipparen
när den är i drift.
- Fyll igen alla små hål och jämna ut alla små högar inom
arbetsområdet för att roboten ska fungera perfekt.
- 2 - © outl1.se
2. PRESENTATION
2. PRESENTATION
Detta kapitel innehåller information som du bör känna till före installationen.
9
2.1 Vad finns i lådan
2
3
4
7
6
1
5
8
10
19
18
11
16
12
13
17
20
14
15
21
22
23
25
24
1
2
3
Skyddslucka:
Öppna den för att justera klipphöjden eller slå på strömbrytaren.
Justerknopp:
Vrid justerknoppen för att justera
klipphöjden från 2,5 - 6 cm.
Strömbrytare
4 USB-kontakt
12 Laddningsljus
Rött: laddar
Grönt: fulladdad/inaktiv
13 Virtuell
kabelljus
Färglöst: bra anslutning
Rött: trasig kabel/inaktiv
14 Strömterminal
15
Terminal för virtuell kabel
26
27
22
Stift (4 st):
Används för att fästa
laddstationen i marken.
23
Fjärrkontroll (1 st)
24
Batteri för fjärrkontroll (2 st)
25
Klippblad för byte (4 st)
26 Inre sexkantsnyckel (1 st)
Laddplåt
16 Laddhuvud
6 Regnsensorer
27 Bruksanvisning
17 Hål för pinne
7 Nödströmbrytare på kontrollpanel:
Tryck på den för att slå av klipparen. 18 Laddare
8 Handtag (Touch-sensor)
19 Virtuell kabel (100 m):
Förbrukningsdelar:
Rör den medan den är igång.
1. Blad
Används
för
att
markera
klippområdet
Klipparen stannar omedelbart.
och skapar en virtuell mur för klipparen. 2. Virtuell kabel
9 Klippblad
3. Virtuella kabelkontakter
20 Virtuella kabelkontakter (10 st):
4. Pinnar
10 Bladskydd
Används för att ansluta virtuell kabel. 5. Stift
11 Hemknapp
6. Batteri till fjärrkontroll
21 Pinnar (100 st):
Tryck på den när klipparen är igång,
Används till att sätta fast den virtuella 7. Inre sexkantsnyckel
den går automatiskt tillbaka till
8. Bakhjul
kabeln i marken runt gräsmatta och
laddstationen.
9. Framhjul
runt hinder.
5
- 3 - © outl1.se
2. PRESENTATION
2.2 Hur S520 fungerar
- Lyftsensorer
Det finns lyftsensorer som sitter mellan den övre och
mellersta luckan. Om klipparen lyfts från marken, kommer
den att stängas av sig inom 1 sekund.
- Tiltsensorer
Det finns även tiltsensorer installerade på klipparen,
när klipparen lutas mer än 30 grader i någon riktning
slutar den att fungera inom 2 sekunder.
- Stötsensorer
Hela övre luckan är rörlig. Både fram och de två
klipparen är utrustad med stötsensorer både fram och
på båda två sidorna som aktiveras när klipparen går
emot fasta föremål som åtminstone är 6 cm höga i
förhållande till klipparens stödjande underlag. När
stötsensorn aktiveras kommer klipparen att stanna
rörelsen i den riktningen och vända sig bort från hindret.
- Två klipplägen
Det finns två klipplägen på klipparen, gå rakt fram och
gå i cirkel (hög effektivitet).
I automatiskt läge väljer klipparen intelligent ett klippläge.
Den går rakt fram om gräset är glest eller om det har
skurits av och den går i cirkel om gräset är tätt eller långt.
I manuellt läge kommer gräsklipparen bara gå dit du styr den.
- Trycksensorer
Trycksensorerna finns på den övre luckan. Om ett barn
barn eller något rider eller sitter på klipparen, slutar
den att fungera inom 1 sekund.
- Virtuell kabel
Robotgräsklippare kan inte drivas utan en virtuell kabel.
(Vi föreslår att du använder en 100 m - 600 m lång virtuell
kabel). Klipparen kommer att följa den virtuella kabeln till
laddstationen, den virtuella kabeln fungerar som ett virtuellt
staket. Den kommer att gå längs den virtuella kabeln tills
den möter laddplåtarna, då går den av den virtuella kabeln
och börjar klippa innanför. LINE (virtuell kabel) kan
kan väljas ON/OFF (på/av) från kontrollpanelen.
- Regnsensorer
Det finns två regnsensorer placerade på kontrollpanelen
på klipparens övre lock. Klipparen kommer automatiskt
- Klipparen slutar fungera om den virtuella kabeln är
att gå tillbaka till laddstationen när det regnar.
avskuren eller om laddstationen är avstängd.
Regnsensorer kan väljas ON/OFF (på/av) från kontrollpanelen.
Om
den virtuella kabeln skärs/bryts av, eller laddstationen
Påslagen: klipparen går tillbaka hem om det regnar.
inte
har
ström, slutar klipparen fungera inom tre sekunder.
Avslagen: klipparen fortsätter att klippa är det regnar.
- Touch-sensor
Tryck på handtaget när klipparen är igång och den
kommer att sluta fungera inom 0,5 sekunder.
- Trådlös fjärrkontroll
- Fyra steg för att starta klipparen på ett säkert sätt
Det finns fyra nödvändiga steg för att starta klipparen:
1. Anslut laddstationen till strömförsörjning med laddaren
och se till att laddninglampan är grön.
2. Anslut den virtuella kabeln till laddstationen och se till att
anslutningen är bra (virtuella kabelns lampa är färglös).
3. Slå på strömbrytaren och släpp nödstoppbrytaren.
4. Ange lösenord om detta har valts och välj läge.
- Klippschema
Ställ in en vecka (från måndag till söndag, en gång
- Överbelastningsskydd
per dag) klippschema från kontrollpanelen. Funktionen
bör användas tillsammans med funktionen AREA (område). Den borstlösa klippmotorn och var och en av de två
driftmotorerna övervakas kontinuerligt under drift för
alla situationer som kan orsaka överbelastning
- Stöldskyddsfunktion
Om detta upptäcks slutar klipparen att fungera.
Klipparen kan skyddas mot stöld med ett lösenord.
Dessutom kan klipparen kan inte slås på utan en
- Vattentät
laddstation.
Vattentät konstruktion, det finns en inre lucka i
övre luckan som skyddar de inre delarna från fukt.
Den vattentäta klassen är IP54.
- Klippbredd: 28 cm
- LCD-skärm
- Enkel klipphöjdsjustering
- Elektroniskt kompass
2,5 cm - 6 cm väljs med ett vridhandtag.
Klipparen har ett navigationssystem med kompass
för att hålla den rakt i sluttningar.
- Automatiskt uppladdningssystem
När klipparen känner av en låg batterisituation, kommer
- Inställning av delområde
den att stänga av klippmotorn och söka efter den virtuella Du kan välja delområden som gräsklipparen ska klippa.
kabeln. När den väl har hittat den följer den automatiskt
Detta fungerar bra för stora gräsmattor. Se avsnitt 5.11.
den virtuella kabeln till laddstationen för laddning. När
Denna
funktion bör användas tillsammans med schema.
laddningen är klar kommer klipparen att backa några
centimeter och stannar i vänteläge redo att gå ut igen.
- Olika språkval
- Nödstoppsbrytare
Det finns en nödstoppbrytare placerad högst upp på
klipparen i rött. När den trycks ner kommer klipparen
omedelbart att stängas av. Vrid omkopplaren medurs
för att släppa den.
- Räckvidd
Det finns fyra alternativ för räckvidd, användaren kan
välja avståndet när roboten går emot en virtuell kabel
beroende på vilket tillstånd gräsmattan befinner sig i.
- 4 - © outl1.se
2. PRESENTATION
2.3 Tekniska data
Modell nr.
Klipparens tekniska data
Totalvikt
Nettovikt
Klipparens storlek
Märkeffekt
Ljudnivå
Antal skärblad
Klipphöjd
Klippbredd
Klipphastighet
Bladens roteringshastighet
Lutning i backe
Omgivningens max temperatur
Täckning (för en laddning)
Arbetskapacitet
S520
Batteri
Batterityp
Batterikapacitet
21 kg
18 kg
60,5*46,5*28cm(LWH)
85W
Laddningstid
Genomsnittlig funktionstid
Funktioner:
Klipparen inaktiveras om laddstationen inte har ström
2,5-6cm
28cm
Trycksensor
35m/min
3000rpm
Regnsensor
Automatiskt uppladdning
Max 30 grader
40℃
800m2±20%
2600m 2±20%
Intelligent ökning
Går rakt fram
Stöldskydd
Lyftsensor
Tiltsensor
Klipparen inaktiveras om virtuella kabeln går av
Ultraljudsensor
Stötsensor
LCD-skärm
Vattentät
Touch-sensor
Tidinställningssystem
Max längd på virtuell kabel
Standardlängd på virtuell kabel
100m/0,5mm
Nödströmbrytare
Lösenordinställning
Elektroniskt kompass
Språkalternativ
Avstånd trådlös fjärrkontroll
6m
Inställning av delområde
78*50*20cm(L B H)
600m/0,5mm
≤3 timmar
2-3 timmar
Det är valfritt att följa den virtuella kabeln
≤60db
4 st
Obs!
Hur stor yta som klipper per laddning beror främst
på bladens tillstånd och typ av gräs, tillväxttakt och
fuktighet. Trädgårdens form är också av betydelse.
Om trädgården består av framför allt öppna gräsytor,
kan klipparen klippa mer yta per timme än om
den består av flera små gräsytor som är uppdelade
av många träd, rabatter och gångar.
Laddstation och virtuell kabel
Laddstation storlek
Litium
6,6Ah
2.4 Arbetsväg
- 5 - © outl1.se
x
3. INSTALLATION
3. INSTALLATION
3.3 Installation av laddstationen
Detta kapitel beskriver hur du installerar denna klippare.
Innan du påbörjar installationen, läs föregående
kapitel 2. Presentation.
- Välj bästa installationsplatsen, se till att den är
platt, att det inte finns vatten, inga magnetiska
störningar och hinder framför laddstationen.
Läs hela detta kapitel innan du påbörjar installationen.
fungerar. Det är därför viktigt att noggrant planera
installationen.
3.1 Förberedelser
Träning
- Läs instruktionerna noga. Bekanta dig med
kontrollerna och klipparens korrekta användning.
- Låt aldrig personer som inte känner till dessa
instruktioner eller barn använda klipparen. Lokala
bestämmelser kan begränsa användarens ålder.
- Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor
risker för andra människor eller deras egendom.
Bästa platsen att installera laddstationen:
1. Se till att den är platt
2. Inga magnetiska störningar
3. Inget vatten och långt ifrån pölar
4. Inget hinder framför laddstationen
3.2 Hårdvarukonfiguration
Bladjustering
Den här klipparens klippsystem baseras på en effektiv
och energisnål princip. Till skillnad från vanliga klippare
skär denna klippare gräset istället för att slå av det.
- Sätt fast laddstationen på en horisontell plats.
vi rekommenderar dig att låta klipparen klippa gräset
främst vid torrt väder för att uppnå bästa möjliga resultat.
Även om klipparen kan klippa gräs i regn, fastnar vått
gräs lättare i klipparen och risken för att den glider i
branta sluttningar är större.
X
X
Bladen måste vara i bra skick för att uppnå bästa
klippresultat. För att hålla bladen vassa så länge som
möjligt är det viktigt att hålla gräsmattan fri från grenar,
små stenar och andra föremål (speciellt objekt som är
mindre än 6 cm höga). Fyll igen små hål och jämna ut
små högar så att gräsmattan är platt.
Hur du justerar klipphöjden:
1. Tryck på skyddsluckan och öppna den.
2. Vrid på justeringsknoppen för att justera klipphöjden.
Klipphöjd från 2,5 cm till 6 cm.
Justerknopp
3. Stäng skyddsluckan.
Förklaring av klipphöjd: ta t.ex. 3 cm nivå.
OK
- Lägg kabeln
som bilden visar.
- Sätt fast laddstationen med fyra
stavar med en
hammare.
Svart kontaktl
(-)
(-)
Peg
Röd kontakt
(+)
VIKTIG INFORMATION
Innan du fäster laddstationen på gräsmattan, se över
gräsmattan för att se vilken som är den bästa platsen
för gräsklipparen att hitta stationen när den ska laddas.
Klipphöjd: 3cm
VIKTIG INFORMATION
Gräs
Höjd
Trampa inte eller gå på laddstationens platta.
3CM
3cm
- 6 - © outl1.se
3. INSTALLATION
- Gräv ner den virtuella kabeln under gräset och
fäst den i marken med pinnar, så att klipparen
inte klipper av kabeln.
3.4 Installation av virtuell kabel
Den virtuella kabeln kan installeras på något av
följande sätt:
- Fäst kabeln i marken med pinnar.
Det är att föredra att häfta fast den virtuella kabeln
om du vill kunna göra justeringar i den virtuella
kabeln under de första veckornas drift.
- Gräv ner kabeln
Det är bättre att gräva ner den virtuella kabeln (max
djup: 5 cm) om du vill ta loss eller lufta gräsmattan.
virtuell kabel
Vid behov kan båda sätten kombineras så att
någon del av den virtuella kabeln är fasthäftad och
resterande är nergrävd.
- Installera den virtuella kabeln med pinnar som står
1 meter ifrån varandra. Det är bättre att använda
släta runda hörn än skarpa vinklar. Se bilderna.
Sätt i pinnar för att dra ner den
virtuella kabeln till markytan
under gräset.
VIKTIG INFORMATION
Hård eller torr mark kan göra att pinnarna bryts av
när du kör ner dem i marken. I extrema fall kan du
vattna gräsmattan där pinnarna ska sättas ner.
- Ett minsta avstånd mellan laddstationens framsida och
ett hinder är 2 meter. Och se till att avståndet från hörn
till framsidan av laddstationen är minst 2,5 meter.
Se till att lägga minst 2,5 meter rak virtuell kabel
framför laddstationen.
OK
- Om ett högt hinder, som t.ex. ett hus, vägg, staket
eller andra hinder som är högre än gräsmattan som ska
klippas gränsar till arbetsområdet, bör den virtuella
kabeln läggas minst 40 cm från hindret. Detta hindrar
klipparen från att krocka med hindret.
- Om en passage eller mark har samma höjd på gräsmattan
bör den virtuella kabeln läggas minst 10 cm från kanten.
- Ett minsta avstånd mellan poolkant och virtuell kabel
är 40 cm.
- Ett minsta avstånd mellan två hörn är 1 meter.
>90
Min:40 cm
10 cm
Max:1 cm
Pool
Passage eller
mark med
samma nivå
som gräsmattan
- Maximalt avstånd för den virtuella kabeln
till och från ön är 1 cm och de två kablarna
ska fästas med en pinne.
- Det finns två typer av installering av den
virtuella kabeln runt laddstationen.
Placera laddstationen nära hörnet.
Se ut en plats som referens.
Min:40 cm
Hus, vägg, staket eller
annat hinder högre än
gräsmattan
Se till att ställa in en rak linje på
åtminstone 2,5 m framför laddstationen.
Laddstationen placeras långt borta från
pölar.
15 cm
Rak linje
minst 2,5 m
Placering
- 7 - © outl1.se
3. INSTALLATION
- Använd den virtuella kabeln till att isolera områden
inne i arbetsområdet genom att skapa öar runt
hinder som inte tål en kollision, t.ex. rabatter och
fontäner. Lägg ut kabeln i området, dra den
runt området som ska isoleras och dra den sedan
tillbaka i samma spår. Om du använder pinnar ska
kabeln läggas under samma pinne på tillbakavägen.
När den virtuella kabeln till och från ön har ett avstånd
på högst 1 cm, kan klipparen köra över kabeln.
- Du måste vara försiktig så att det inte skapas ett
hörn som är mindre skarpt än 90 grader när du
konfigurerar den virtuella kabeln. Ett hörn som är
mindre skarp än 90 grader kan göra att klipparen
tappar bort den virtuella kabeln. Du kan göra hörn
som är skarpare än 90 grader enligt bilden.
- Om skyddade hinder är grupperade tätt tillsammans
ska de isoleras individuellt.
Om hinder ligger nära kanten, lämna dem utanför
klippområdet.
Felaktig hörninställning
Korrekt hörninställning
med användning av flera
vinklar för att undvika en
en vinkel på mindre 90°.
- Maximalt avstånd mellan kabel och trädrot är 20 cm.
Max: 1cm
Max: 1cm
Rot
Min: 2m
Max:20cm
Max: 1cm
Korrekt inställning i skarpa hörn
40cm
Virtuell kabel
Virtuell kabel
Virtuel kabelanslutning
- Avståndet mellan laddstation och virtuell kabel
bör vara minst 2 meter.
- Att foga samman den virtuella kabeln.
Om den virtuella kabeln inte är tillräckligt
lång och behöver skarvas: använd medföljande kontaktdon. Det är vattentätt
och ger en pålitlig elektrisk anslutning.
För att skarva: För in båda kabeländarna
i kontaktdonet. Tryck ned knappen
ovanpå kontaktdonet helt. Använd en
tång eller liknande, eftersom knappen på
kontaktdonet är svår att trycka ned för
hand.
1cm
Större
än 2 m
Om träd har hål eller
blommor runt krävs det
att du placerar en kabel
runt det
- 8- © outl1.se
3. INSTALLATION
3.5 Installation av laddhuvud.
3.7 Anslutning av ström.
1. Anslut laddterminalen b med laddstationens
strömanslutning
.
a
Anslut 1 från plugg a till 1 från plugg b och skruva
fast den ordentligt.
-
+
2
1
Strömterminal
på laddstationen
Sätt fast laddhuvuden på laddstationen medsols.
+
1
2
Strömterminal
på laddaren
2. Anslut laddaren med strömförsörjningen.
3. Laddningslampa på stationen i grönt: laddar ej
Laddningslampa på stationen i rött: laddar
3.6 Anslutning av virtuell kabel och laddstation.
3.8 Uppladdning.
1. Skär av den virtuella
kabelns två ändar till en
längd på 1 cm som är
bekvämt för att nå
laddstationen.
Skala av kabelns två ändar.
1. Laddningsspänning: 29,4V
Laddningsström: 4A
2. Anslut de två avskurna ändarna av virtuell kabel
den virtuella kabelterminalen som finns
på laddstationen. Det finns ingen positiv och negativ pol.
2. När skärmen visar
bilden till höger,
kommer roboten att
hitta den virtuella
kabeln och följa den
tillbaka till stationen
för uppladdning.
3. Skärmen visar bilden
bilden till höger,
den laddas.
4.
3. Den virtuella kabeln blir färglös medan den
virtuella kabeln ansluts till laddstationen.
En misslyckad anslutning mellan virtuell kabel och
laddstation orsakar ett blinkande rött ljus och sänder
ut ett pipande ljud från laddstationen.
VARNING
Redundant virtuell kabel på baksidan av
laddstationen måste skäras bort.
När denna symbol
visas, laddar roboten
men regnsensorn
är aktiverad.
VIKTIG INFORMATION
Alla knappar (utom nödstoppbrytaren och
strömbrytaren) är låsta och kan inte användas
när roboten laddas.
5. Klipparen backar några centimeter, stannar
och går in i vänteläge efter att den är fulladdad.
- 9 © outl1.se-
4. KONTROLLPANEL OCH FJÄRRKONTROLL
4. KONTROLLPANEL OCH FJÄRRKONTROLL
4.2 Fjärrkontroll
4.1 Översikt kontrollpanel
2
1 Indikatorlampa
3
2 PÅ/AV-knapp: För att stoppa klipparen.
Klipparen går in i vänteläge.
3 Framåt
4 Sväng höger
5 Sakta ned /bakåt
1
8
6 Ange MANUELLT läge
7 Sätt på eller stäng av klippblad
4
5
6
7
8 Sväng vänster
9 Ange AUTOMATISKT mönster
1 Auto-läge
10 Tryck på den när klipparen är i vänteläge,
2 Skärm
den går automatiskt tillbaka till laddstationen
11 Placering av batterier, med 2 st AAA-batterier
A.Visar att roboten har kontakt med laddstationen
B.Arbetsschema är aktiverat
C.Regnsensor aktiv
D.Kompass aktiv
E. Line-funktion aktiv
G. Trycksensor aktiv
Inställningar
H. Touchsensor aktiv
I. Auto mode
J. Batterispänning
Area inställningar
K. Månad/dag
L. Veckodag
Information
M.Klockslag
A B C D E GH I
1
2
3
8
4
9
5
6
10
7
J
11
K
3 Nödströmbrytare
L
M
4 Upp / + :
-välj meny, gå uppåt
-välj meny, gå till vänster
-välj figur, medel +
5 Enter-knapp
-För att bekräfta ditt val eller ange det.
6 Ned / -välj meny, gå ned
-välj meny, gå ned
-välj figur, medel7 Regnsensorer
8 Hem-knapp
Tryck på den här knappen när klipparen är igång,
den går hem automatiskt för att laddas.
VIKTIG INFORMATION
Ta bort de 2 batterierna från fjärrkontrollen när den
befinner sig i viloläge under en längre tid.
Fjärrkontrollen kan endast användas när den har
samma frekvens som klipparen. (Fjärrkontrollen
matchades med klipparen innan den lämnade fabriken).
Hur du matchar fjärrkontrollen med klipparen:
1. Slå på laddstationen.
2. Ta fjärrkontrollen nära laddstationen.
3. Tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen
tills indikatorlampan blinkar.
Släpp sedan PÅ/AV-knappen.
4. Den matchas med klipparen medan
indikatorlampan slutar blinka.
- 10 - © outl1.se
5. ANVÄNDNING
5. ANVÄNDNING
5.2 Starta klipparen
VIKTIG INFORMATION
Klipparen kan startas från två platser:
1. Sätt klipparen medurs på virtuell kabel, se till att
klipparen inte är ansluten med de två laddplåtar na
på laddstationen. I annat fall är klipparen i
laddningsläge och kan inte startas.
- Lämna aldrig klipparen igång utan uppsikt om du vet
att det finns husdjur, barn eller människor i närheten.
- Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.
2. Ta roboten till startpunkten.
Om du ställt in LINE off, (kabel av) börjar roboten att
klippa inne i gräsmattan direkt.
Om du ställt in LINE on (kabel på), kommer roboten
att söka upp den virtuella kabeln och därefter gå
ett varv runt hela virtuella kabeln innan den börjar
klippa inuti klippområdet.
- Undvik att använda klipparen på vått gräs.
- Använd inte klipparen barfota eller med öppna
sandaler.
- Ha alltid på dig kraftiga skor och långbyxor.
- Se alltid till att du står stadigt i sluttningar.
- Var mycket försiktig när du backar klipparen
mot dig.
- Sätt alltid på klipparen enligt anvisningarna och håll
undan fötterna från bladen.
VIKTIG INFORMATION
Det är vanligt att gräsklipparen går i en cirkel för att
kalibrera riktningen medan den arbetar inom tilldelad
gräsmatta. Om den träffar på något hinder eller
upptäcker virtuell kabel innan den har avslutat en
cirkel, kommer den att göra en ny cirkel på en ny plats.
VARNING
Läs säkerhetsanvisningarna innan du
startar din klippare.
För att starta roboten.
VARNING
1. Slå på strömbrytaren under skyddsluckan.
Vrid nödströmbrytaren
på kontrollpanelen
medurs för att slå på roboten.
3. Ange lösenordet (om sådant ställts in),
roboten går in i vänteläge.
4. Ange adress för att först matcha med laddstationen,
annars kan inte roboten startas.
Håll händer och fötter borta från de
roterande bladen. Placera aldrig händer
eller fötter nära eller under karossen när
motorerna är igång.
5.1 Förberedelse
5. Välj AUTO
- Se till att den virtuella kabeln är korrekt installerad
- Undersök regelbundet området där klipparen ska
användas och ta bort stenar, pinnar, kablar, ben och
andra främmande föremål, särskilt om höjden är
mindre än 6 cm.
5.3 Stoppa klipparen/Stäng av klipparen
- Se regelbundet till att blad, knivbultar och skärare
inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade
blad och skruvar samtidigt för att bibehålla balansen.
- Anslut den virtuella kabelns två ändar till terminalen
på laddstationen och se till att den virtuella kabeln
har en bra anslutning. (Lampan på laddstationen är
färglös).
- Sätt i laddaren i laddstationen och fäst den med
ett gängat lock. Och anslut sedan laddaren till
strömförsörjningen. Se till att laddstationen har en bra
anslutning och att lampan på laddstationen är grön.
-läge, klipparen börjar arbeta.
1. Tryck på strömbrytaren från fjärrkontrollen.
Klipparen stannar och går in i vänteläge.
2. Klipparen kan också stängas av genom att
trycka på nödströmbrytaren
direkt.
3. Tryck på strömbrytaren i skyddsluckan för att
stänga av klipparen.
5.4 Nödströmbrytare
Tryck på nödströmbrytaren
när som helst och klipparen
slutar genast att fungera. Användaren måste starta om den.
- Kontrollera regelbundet att gräsmattan inte har
något litet hål eller hög.
VIKTIG INFORMATION
Användaren kan inte starta klipparen om den virtuella
kabeln eller laddstationen inte har en bra anslutning.
- 11 - © outl1.se
5. ANVÄNDNING
AUTO
Enter the AUTO mode?
(Gå in i automatiskt läge?)
YES / NO (ja/nej)
English / French / German / Danish
Swedish / Finnish / Italian
Norwegian / Spanish / Russian / Dutch
LANGUAGE
(språk)
EXIT (avsluta)
SET ADRESS (ställ in adress)
ADDRESS (adress)
RANGE (räckvidd)
RAIN (regn)
FUNCTION
(funktion)
Set range (ställ in räckvidd)
Set Rain Sensor (ställ in regnsensor)
1/2/3/4
ON / OFF (på/av)
COMPASS ON/OFF (kompass på/av)
PRESSURE ON/OFF (tryck på/av)
TOUCH SENSITIVE ON/OFF (tryckkänslig på/av)
ALARM SOUND ON/OFF (larmljud på/av)
Initial now?
INITIAL
(förinställning) (förinställ nu?)
EXIT (avsluta)
YES / NO (ja/nej)
Year (år)
Robot
mower
main
menu
(huvud-
SET
(inställning)
Week (vecka)
Month / Date (månad/datum)
Hour / Minute (timme/minut)
SAVE / EXIT (spara/avsluta)
TIME
(tid)
OLD PASSWORD (gammalt lösenord)
meny)
NEW PASSWORD (nytt lösenord)
PASSWORD
(lösenord)
SWITCH (slå)
ON / OFF (på/av)
SAVE / EXIT (spara/avsluta)
EXIT (avsluta)
AREA POSITION SET AREA
(ställ in område)
(områdesläge)
AREA
(område)
SCHEDULE TIME
(schematid)
AREA 4
AREA 2
AREA 5
AREA 3
AREA 6
(område 1-6)
START / EXIT (starta/avsluta)
MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN, EXIT
(mån, tis, ons, tors, fre, lör, sön, avsluta)
START TIME (starttid) AREA 1
00:00
000 MIN
AREA 2
000 MIN
Set LINESENSOR
LINE
(ställ in linjesensor)
(linje)
EXIT (avsluta)
MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN, EXIT
AREA 3 SAVE / DEL / EXIT
000 MIN (spara/radera/avsluta)
(mån, tis, ons, tors, fre, lör, sön, avsluta)
RUNNING TIME (körtid)
INQUIRY
(förfrågan)
AREA 1
CHARGE TIME (laddningstid)
EXIT (avsluta)
- 12- © outl1.se
5. ANVÄNDNING
5.5 Språkval
3. För att ställa in år.
1. Välj SET (inställning)
och ange den med
2. Välj FUNCTION (funktion) och ange den med
3. Välj LANGUAGE (språk) och ange det med
4. Välj engelska/franska/tyska/danska/svenska
finska/norska/italienska/spanska/ryska/holländska
och bekräfta valet genomatt trycka på knappen .
- Tryck på
eller
för att bläddra till inställning av år
tryck på
för att ange inställning av år.
- Tryck på
eller
för att bläddra till korrekt år
och bekräfta genom att trycka på
4. Ställ in vecka, månad/dag, timme/minut enligt steg 3.
5. Tryck på
eller
för att bläddra till SAVE (spara)
och tryck på knappen .
5.6 Adressinställning
Det finns en ADRESS mellan robot och laddstation.
5.11 Lösenordsinställning
Addressen är redan förinställd av fabriken, användaren
1.
Välj SET (inställning)
och ange det med
behöver inte ställa in adressen före användning.
Det finns en etikett med adresskod klistrad på laddstationen.
2. Välj PASSWORD (lösenord) och ange det med
För att återställa adressen:
1. Välj SET (inställning)
och ange den med
2. Välj FUNCTION (funktion) och ange den med
3. Välj ADRESS och ange den med knappen
4. Skriv in adresskoden 00-59.
5. Placera klipparen nära laddstationen , tryck på
knappen på station en tills indikatorlampan blinkar.
3. Förinställt lösenord: 0000
4. För att mata in det GAMLA LÖSENORDET.
6. Den slutar matcha när indikatorlampan slutar blinka.
eller
för att bläddra till OLD PASSWORD
7. Starta om klipparen, den kommer att ha laddstationsymbolen. - Tryck på
tryck på
för att ange det.
5.7 Räckviddsinställning
- Tryck på
eller
för att bläddra till rätt lösenord
1. Välj SET (inställning)
och ange den med
och bekräfta inställningen med knappen
2. Välj FUNCTION (funktion) och ange den med
5. Ställ in NYTT LÖSENORD enligt steg 4.
3. Välj RANGE (räckvidd) och ange den med
4. Välj 1/2/3/4 och bekräfta valet med
6. Tryck på
eller
för att bläddra till SAVE och spara
knappen
inställningen med
Lösenordsfunktionen är valfri.
5.8 Regn
SWITCH ON (slå på): varje gång roboten startar,
RAIN ON (regn på): klipparen går tillbaka till laddstationen
måste användaren skriva in rätt lösenord.
vid regn.
SWITCH
OFF:
(stäng av): användaren behöver inte
RAIN OFF (regn av): klipparen fortsätter arbeta vid regn.
ange lösenordet för att starta klipparen.
1. Välj SET (inställning)
och ange den med
5.12 Inställning av område
2. Välj FUNCTION (funktion) och ange den med
3. Välj RAIN (regn) och ange det med
Den här funktionen ökar klipparens effektivitet i
4. Välj ON / OFF (på/av) och bekräfta valet med
ett stort område. Du kan dela in ett större område
knappen
i 6 mindre områden. Funktionen ska användas
med P14-5.13 SCHEMAINSTÄLLNING
5.9 Grundinställning
se exemplet nedan med 3 uppdelade områden.
Återställ till fabriksinställningar.
1. Välj SET (inställning)
och ange den med
2. Välj FUNCTION (funktion) och ange den med
3. Välj INITIAL och ange den med knappen
4. Välj YES / NO (ja/nej) och bekräfta valet med
knappen
1. Välj AREA
(område) och ange det med
2. Välj AREA POSITION (områdesläge) och ange med
5.10 Inställning av systemtid
1. Välj SET (inställning)
och ange den med
2. Välj TIME (tid) och ange den med knappen
3. För att välja arbetsområde.
- AREA (område) 1 är inte frivilligt, välj som standard.
- Tryck på
eller
för att bläddra till AREA 2 och
för att välja AREA 2. “*” kommer framför AREA 2.
- 13 - © outl1.se
5. ANVÄNDNING
5.13 Tidsinställningsschema
VIKTIG INFORMATION
Tidsinställningsschema ska användas med funktionen
AREA (område). P13-5.12 Inställning av OMRÅDE
Om användaren inte väljer att arbeta i AREA 2, kan
han inte ställa in roboten att arbeta i AREA 3.
1. Välj AREA
(område) och ange det med
2. Välj SCHEDULE TIME (schematid) och ange det med
- Tryck på
eller
för att bläddra till AREA 3 och tryck på
3. Välj WEEK (vecka) (MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,
för att välja arbete i AREA 3. “*”kommer framför AREA3.
SUN) och ange den med knappen
4. För att ställa in minnespunkt.
En minnespunkt är för att programmera klipparen att lämna4. För att ställa in starttid.
den virtuella kabeln. Varje område bör ha en minnespunkt, - Välj START TIME (starttid) och ange den med
maximalt 6 minnespunkter i en klippare.
- Tryck på
eller
för att ställa in timme/minut
Håll klipparens spänning på över 27 V
och bekräfta inställningarna med knappen
innan du ställer in minnespunkterna.
- Placera klipparen på virtuell kabel med ett amx. avstånd på 5. För att ställa in arbetstid i varje område.
- Välj AREA 1 (område 1) och ange det med
1 m från laddstationen, och sätt klipparens baksida
mot laddstationen.
- Tryck på
eller
för att ställa in hur länge roboten
- Välj START (starta) och bekräfta med knappen
arbetar i AREA 1 (område 1) och bekräfta med
roboten börjar att följa den virtuella kabelns väg.
10 min för varje bläddring. (Från 000 till 250 min).
- Tryck på
för att ställa in minnespunkt i OMRÅDE 1 när
6. Ställ in AREA 2 till AREA 6 enligt steg 5.
klipparen kommer fram till Minne 1.
- Tryck på
för att ställa in minnespunkt i OMRÅDE 2 när
klipparen kommer fram till Minne 2.
- Tryck på
för att ställa in minnespunkt i OMRÅDE 3 när
klipparen kommer fram till Minne 3.
Ta t.ex. Minne 1, Minne 2, Minne 3 enligt bilden nedan.
- Det är bäst att ställa in minnespunkten i mitten av
två hörn.
- Ett bättre läge för minnespunkt är en 3 meter lång
virtuell kabel i början eller slutet av ett område.
- Dra kabeln runt passagen för att dela upp området.
Den virtuella kabeln till och från passagens kant är minst
1 meter. Kontrollera inställningen enligt bilden nedan.
- Ett minsta avstånd till och från virtuella kabeln som är för
att göra en passage från ett område till ett annat är 50 cm.
Förklaring:
- Om AREA 1 ställs in med 000 min. betyder det att
den inte kommer att klippa i AREA 1.
- Om användaren väljer att inte arbeta i AREA 2. (Se P13- 5.12
OMRÅDESINSTÄLLNING) Även om användaren har ställt
in arbetstid i AREA 3, kommer roboten inte att arbeta där.
7. Tryck på
eller
för att bläddra till SAVE och
spara inställningarna med
8. Välj DEL (radera) för att ta bort inställningarna.
VIKTIG INFORMATION
Minne 3
Genom att använda SCHEDULE (schema) måste LINE
(kabel) sättas på eller så måste roboten gå på virtuell
kabel för att fungera med schematidsinställning.
Område 3
5.14 KABEL
Min: 50cm
Min: 50cm
Max: 1m
KABEL: varje gång som klipparen startar måste den
hitta kabelklippning och följa tillbaka till stationen först.
1. Välj AREA
(område) och ange det med
Område 2
Område 1
Min: 0.8m
2. Välj LINE (kabel) och ange den med
3. Välj dag och bekräfta valet genom att trycka på
knappen
Passage
Minne 1
Minne 2
- Sätt tillbaka roboten i laddstationen och låt den vänta på arbete.
- 14 - © outl1.se
6. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
6. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
15. Gräsklipparen skall underhållas enligt tillverkarens
instruktioner. Denna gräsklippare
(inklusive batterier) skall återvinnas på återvinningsstation avsedd för elektronikskrot.
- Vid underhåll, använd skyddsutrustning som
rekommenderas av tillverkaren. Särskilt vid
byte av knivar.
- Innan du börjar underhåll på maskinen. Försäkra dig
om att roboten är helt avstängd
6.2 Robot förvaring
Lägg roboten i originalkartongen och förvara kartongen
upp från marken på en sval torr plats.
Temperaturen får inte vara kallare än -10 grader.
Underhållsintervall
Frekvens
Komponent
Typ av underhåll
Referens
Rengör och kontrollera
skicket på klippbladen.
Se “Robot
rengörning”
If the blade is bent due
to an impact or if it is
worn-out, replace it.
Se “Byte av
klippblad”
Varje vecka
Knivar
Varje månad
Robot
Rengör
Se “Robot
rengöring”
Var 3dje månad
Robot
Underhållsladda batteri
Se “Batteri”
6.3 Byte av klippblad
Klippbladmodell: S520
Steg för att byta klippblad:
1.Stäng av maskinen helt.
2. Använd skyddshandskar.
3. Vänd roboten upp och ner.
4. Skruva loss klippbladen och ta bort dom.
5. Byt till nya blad och skruva åt hårt.
6.1 Robotrengörning
1.Stäng av roboten helt.
2. Använd skyddshandskar.
3.Rengör utsidan av roboten med en
mjuk trasa eller svamp och ljummet
.
vatten.
4.Använd inget rengörningsmedel eller lösningsmedel
då det kan skada plasten och delar på roboten.
5.Tvätta inte insidan på roboten och använd
inte en vattenslang eftersom
det kan skada roboten.
6.4 Rengörning av framhjul
Om framhjulen inte rör sig lätt, vänd roboten upp och ned.
Kontrollera hjulet och ta ut framhjulet ur sin kapsel.
Rengör från smuts och lera. Fäst sedan åter hjulet på
roboten.
VARNING
Använd aldrig högtryckstvätt eller vattenslang
för att rengöra roboten.
6.Kontrollera de undre delarna av roboten (område för
klippblad och hjul) och ta bort all smuts som kan
förhindra robotens drift.
7. För att ta bort smuts och gräsrester från klippbladen,
använd en liten borste.
8. Rengör utsidan av laddningsstationen från smuts.
9. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna
för att försäkra dig om att roboten är säker att använda.
10. Byt ut utslitna och trasiga delar.
11. Var noga med att rätt typ av klippblad används vid
utbyte.
12. Kontrollera att batterierna är laddade med en laddare
som rekommenderas av tillverkaren.
13.Felaktigt användande kan leda till elshock,
överhettning, eller läckage av giftiga ämnen från
batterierna.
14. Vid läckage från batterier, skölj med vatten eller en
neutraliserande lösning och kontakta läkare.
6.5 Batteri
Batteriet är underhållsfritt, men har en livslängd på
1-3 säsonger. Livslängden beror på längden på säsongen
och hur många timmar/vecka roboten arbetar.
Om roboten används mycket ofta blir livslängden kortare
än om robten används sparsamt.
- Notera för litiumbatterier
Litiumbatterier kan skadas vid långvarig total urladdning.
Om batteriet inte hanteras väl, kan livslängden förkortas.
När batterinivån är låg, ladda batteriet så snart som möjligt.
Förvara batteriet helst med 80% laddning och i
i sval miljö. Ej i direkt solljus.
Kortslut inte batteriet.
Försök inte montera isär eller laga batteriet själv.
- Återvinning
Kontakta återvinningsstation för återvinning av förbrukat
batteri.
VIKTIG INFORMATION
Vid längre förvaring, som vinterförvaring:
Ladda batteriet fullt innan du ställer undan roboten.
Stäng av roboten på huvudströmbrytaren.
Underhållsladda batteriet var 3dje månad.
Följs inte dessa rekommendationer, kan batteriets
livslängd förkortas betydligt.
- 15 - © outl1.se
7. FELSÖKNING
7. FELSÖKNING
Problem
Efter att ha skrivit in rätt
lösenord och valt AUTOläge startar ändå
inte klipparen och
laddstationen piper.
Display
Möjliga orsaker
Lösningar
1. Kontrollera den virtuella
1. Den virtuella kabeln
lyckas inte skicka signaler. kabeln på laddstationen.
Se till att den virtuella
kabeln är ordentligt
ansluten till laddstationen
s
2. Den virtuella kabeln
(färglöst
ljus).
klipptes av.
2. Anslut den virtuella
kabeln med virtuella
kabelkontakter.
lösenord och valt AUTOläge startar ändå inte
klipparen.
1. Ingen ström till uttaget
eller huvudströmmen är
avslagen.
Dålig kommunikation
mellan laddstation och
klipparen.
1. Kontrollera strömmen
och se till att laddaren
ansluter ordentligt till
nätaggregat och
laddstation.
Under drift slutar den
att klippa och går in i
vänteläge och
piper.
1. Användaren rör handtaget på klipparens
baksida.
2. Vatten eller blött gräs
1. Rör inte handtaget.
Starta om klipparen.
Efter att ha skrivit in rätt
2. Torka av handtaget
och starta om klipparen.
hamnar på handtaget.
Klipparen slutar fungera
och piper.
Klipparen slutar fungera
och piper.
1. Klipparen lyfts från
marken.
1. Ta klipparen till plan
mark och starta om den.
2. Någon eller något
föremål sitter på
klipparen.
2. Ta bort föremålet från
klipparen och starta om
den.
1. Hjulen går emot
hårda föremål.
1. Rengör gräsmattan och
se till att den inte har några
hårda föremål.
2. Klipparen fastnar i
gräs.
Klipparen slutar fungera
och piper.
2. Rengör gräsmattan där
klipparen har fastnat eller
starta den på ett annat
ställe.
1. Justera klipphöjden till
en passande höjd.
2. Rengör gräsmattan och
2. Bladet går emot
se till att den inte har några
hårda
föremål.
hårda föremål.
3. Rengör gräsmattan där
3. Klipparen fastnar i gräs. klipparen fastnar i gräs eller
starta om den på annan plats
1. Klipphöjden är för låg.
- 16 - © outl1.se
7. FELSÖKNING
Problem
Display
Möjliga orsaker
Klipparen slutar fungera
Klipparen lutar mer än
och piper.
30 grader från marken.
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
Batterierna kan inte
laddas.
Lösningar
Stäng av klipparen och ta
klipparen till plan mark.
Starta sedan om den.
1. Batteriet har en låg nivå. 1. Byt till nya batterier.
2. Matcha frekvensen med
2. Fjärrkontrollen
matchar inte roboten.
klipparen.
Effekten närmar sig sitt
naturliga slutskede.
1. Gräset är extremt
övervuxet eller mycket vått.
2. Terrängen behöver
repareras.
Klipparen slutför inte
kanten.
Hinder längs vägen.
Klipparen hittar inte
laddstationens
kontakter.
Marken framför laddstationen är inte platt.
1. Skicka klipparen till
servicestationen och byt
batteri.
2. Kontrollera om laddaren
är väl ansluten.
1. Klipp gräset i lämplig
höjd.
2. Fyll i alla hål, täck över
eller uteslut alla synliga
rötter för att jämna ut.
Följ hela den virtuella
kabeln och bekräfta att
det inte finns något hinder
närvarande.
Återställ laddstationen på
på en plan yta.
Klipparen når laddstationen när dess
kontakter är över
laddplåtarna.
Höjdskillnad mellan
laddstationen och
gräsmattans yta vid
laddstationens ingång.
Bekräfta marken innan
laddstationen är i nivå
med stationen och fyll vid
behov området med jord
och plana ut det.
Klipparen beter sig
runt rabatterna.
Virtuell kabel är
felplacerad.
Flytta den virtuella kabeln.
Klipparen är mycket
högljudd.
1. Byt ut ett nytt blad.
1. Skadat skärblad.
2. Skärblad fullt av skräp 2. Stoppa klipparen på
(band, rep, platsfragment, säkert sätt, använd skyddsetc)
handskar för att undvika
3. Klipparens start skedde skärsår på händer, ta bort
med hinder som ligger
skräpet från bladet.
för nära (mindre än 1 m
3. Starta roboten på en ny plats.
bort) eller i närvaro av
4. Reparera eller byt ut
oväntade hinder (fallna
grenar, bortglömda objekt, motorn på servicestationen.
etc.)
5. Öka klipphöjden eller
använd en vanlig gräsklippare.
4. Skadad driftsmotor.
5. Gräset för högt.
- 17 - © outl1.se
8. SPRÄNGSKISS
Sprängskiss för robot
- 18 - © outl1.se
8. SPRÄNGSKISS
Reservdelslista för robot:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Namn på reservdel
Vridratt
Fixeringssäte för klippmotor
Fjäderlås
Klippmotorbas
Gummiring
Packning till gummiring
Skyddsskärm
Klippmotor
Bladhuvud
Blad
M8 skruvlock
Batteriskydd
Batteri
Fast block för touch-kretskort
Kretskort för touch-sensor
Nedre bas
Driftsmotor
Oljetätning
Ändkåpa för driftsmotor
Bakhjul
Skruv till framhjul
Hjulklaff
Packning till framhjul
N r.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Namn på reservdel
Framhjul
Kretskort bortslös motor
Huvudkretskort
USB-kontakt
Vipparmgummi
Tryckring för gummi
Gravtationstryckring
Gravitationsfjäder
Vipparmsaxel
Stödring
Mikrobrytare
Omplaceringsfjäder
Centeringsblock
Fast säte
Mikrobrytare
Mikrobrytarblock
Nödbrytare
Regnsensor
Displayskydd
Kretskort display
Strömknapp
Mellanskydd
Laddplåt
N r.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Namn på reservdel
Övre lucka
Klämma
Skyddslucka
Axel för skyddslucka
Fast block för skyddslucka
Anslutningsstång-höger
Gummihatt (fram)
Anslutningsstång-vänster
Anslutningskretskort
Stötgummi
Gummihatt (bak)
Tätningsring display
Tätningsremsa
Bladskydd
M5 skruvkork
M5 skruv (till blad)
Sprängskiss laddstation
1. Övre lucka
2. Kretskort
3. Strömterminal
4. Virtuell kabelterminal
5. Skyddskåpa
6. Kopparhuvud
7. Kopparbladets permanenta plats
- 19 - © outl1.se
Robotgräsklippare
BRUKSANVISNING

Similar documents