Kurslitteratur HT 2015

Comments

Transcription

Kurslitteratur HT 2015
Kurslitteratur HT15 , Hälsopromotion och kommunikation – inriktning ergonomi
Obligatorisk
-
FYSS 2008. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Statens
folkhälsoinstitut. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).
Barth T, Näsholm C. Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på
hennes egna villkor. Studentlitteratur 2006.
Linton S, Flink I. 12 verktyg i KBT. Natur & Kultur 2010.
Hansson A. Hälsopromotion i arbetslivet. Studentlitteratur 2004.
Rekommenderad
-
Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir IH, Stener-Victorin E, Willén C. Effekter av fysisk träning vid
olika sjukdomstillstånd. SISU idrottsböcker och författarna 2007.
Faskunger J. Motivation för motion. Hälsovägledning steg för steg. SISU idrottsböcker och
författarna 2004.
Metoder för att främja fysisk aktivitet. En systematisk litteraturöversikt. SBU – Statens
beredning för medicinsk utvärdering 2007.
Nylund K /Faskunger J”Det löser sig! Deltagare- lösningsinspirerad livsstilsförändring. Sisu
idrottsböcker
Ortiz L. Förändra ditt liv – med KBT och motiverande samtal MI. Natur och kultur 2008.
Kåver A. KBT i utveckling- en introduktion till kognitiv beteendeterapi. Natur och kultur
2006.
Rosengren D.B. Motiverande samtal – MI. En praktisk handledning. Studentlitteratur2012.
Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motiverande samtal I hälso- och sjukvård. Att hjälpa
människor att ändra beteende. Studentlitteratur 2009
Bovend´Eerdt T, Botell R, Wade D. Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal
attainment scaling: a practical guide. Clinical Rehabilitation 2009; 23: 352-361.
Ekblom Bak E. Långvarigt stillasittande. Studentlitteratur 2013