Aktuellt inom Urologi Överaktiv blåsa och inkontinens

Comments

Transcription

Aktuellt inom Urologi Överaktiv blåsa och inkontinens
2015-02-04
Aktuellt inom Urologi
Pär Lodding
Ordförande terapigrupp Urologi
Terapigrupp Urologi
Överaktiv blåsa och inkontinens
Välj tolterodin depotkapslar i första hand!
Dygnskostnad (AUP), jan 2015
Medel vid inkontinens och kontroll av miktionsfrekvens
16,00
13,55
14,00
12,38
12,37
12,00
10,63
10,61
10,00
8,80
8,78
8,00
6,00
4,00
2,66
2,00
1,16
-
REKlistan 2015
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
1
2015-02-04
Terapigrupp Urologi
Emselex utesluts ut
högkostnadsskyddet
• Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet
den 1 februari 2015
• Patienter som behandlas med Emselex bör ordineras
annan behandling, i första hand tolterodin
REKlistan 2015
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
Terapigrupp Urologi
Subventionsbeslut från TLV
• Generiskt tolterodin (depotkapslar) kvarstår som förstahandsrekommendation vid trängningsinkontinens.
• Toviaz och Vesicare har fr.o.m 1 januari 2015 begränsad
subvention. Läkemedlen subventioneras endast till patienter som
inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. För
patienter som behandlas med Toviaz och Vesicare bör en
omprövning av behandlingen ske, så att subventionsbegränsningen
följs.
• Betmiga har sen tidigare begränsad subvention, och subventioneras
endast till patienter som provat men inte tolererar antikolinerga
läkemedel.
REKlistan 2015
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
2
2015-02-04
Terapigrupp Urologi
Urologiska spasmolytika vid
överaktiv blåsa och inkontinens
• Läkemedlen bör endast förskrivas vid mer uttalade
symtom
• Effekt av insatt läkemedel utvärderas efter 4-6 veckor
m.h.a miktionslistor
• Förskriv startförpackning! Många avbryter behandlingen
pga. biverkningar
Obs! Risk för kognitiva störningar (ex konfusion) hos äldre
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
REKlistan 2015
Terapigrupp Urologi
Medel vid inkontinens
Förskrivning (DDD) 2014
Västra Götalandsregionen
Kostnad,
Förm ån (kr) 2014
Övriga förskrivare
VG Primärvård
Övriga sjukhus AL, FSS, KS, LS ANS
VG Primärvård SÄS SkaS 8 644 358
SU
2 496 954
NU
1 353 116
SkaS
1 304 299
SÄS
588 990
Övriga sjukhus AL, FSS, KS, LS ANS
1 060 387
Övriga förskrivare
4 274 192
NU SU REKlistan 2015
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
3
2015-02-04
Terapigrupp Urologi
Nyckeltal
Andel tolterodin (DDD) av medel vid inkontinens och kontroll av miktionsfrekvens. 100%
90%
80%
70%
60%
50%
2013
2014
40%
30%
20%
10%
0%
14 ‐ Västra
Götaland
VG Primärvård
SU
NU
SkaS
SÄS
Övriga sjukhus AL, Övriga förskrivare
FSS, KS, LS ANS
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
REKlistan 2015
Terapigrupp Urologi
Prostatacancer
GnRH-analoger
1:a hands val__
Årskostnad för GnRh-analoger:
3 mån-depot
leuprorelin
Leuprorelin Sandoz
6 mån-depot
triptorelin
Pamorelin
leuprorelin
3:e mån depot
6:e mån depot
9 722
10 756
10 980
12 880
12 454
10 740
10 661
10 733
11 899
11 899
Leuprorelin Sandoz
Pamorelin
Eligard
Enanton Depot
Procren Depot
Suprefact Depot
Eligard
REKlistan 2015
Priskälla: TLV jan 2015
www.vgregion.se/vardgivarstod/urologi
4