Kurslitteratur 2015-05-26

Comments

Transcription

Kurslitteratur 2015-05-26
Kurslitteratur 2015-05-26
Kurs
Matematik grundläggande,
delkurs 1
Boktitel
Författare
Martin Holmström, Eva Smedhamre
VUX 1 Matematik
(häftad, 2005)
ISBN - huvudbok
för respektive kurs
9789147018512
Matematik grundläggande,
VUX 1 Matematik
Martin Holmström, Eva Smedhamre
9789147018512
delkurs 2
VUX 2 Matematik
(häftad, 2005)
9147018577
Matematik grundläggande,
delkurs 3
Martin Holmström, Eva Smedhamre
VUX 2 Matematik
(häftad, 2005)
9147018577
Människans texter: Språket
Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Tomas
Mig äger ingen (även som film)
Linderborg, Åsa
Fettpärlan
Maupassant, de Guy
Människans texter: Språket
Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Tomas
De litterära epokerna – en översikt
Eresund Rosing & Nilsson
Människans texter: Språket
Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Tomas
Språkporten Svenska som andraspråk 1 2 3
Åström, Monika
Mig äger ingen (även som film)
Linderborg, Åsa
Svenska som andraspråk 2
Språkporten Svenska som andraspråk 1 2 3
Åström, Monika
978-91-44-07917-2
Svenska som andraspråk 3
Språkporten Svenska som andraspråk 1 2 3
Åström, Monika
978-91-44-07917-2
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Daniel West
Samhällskunskap (1a2, 1b, 2,3)
FORUM Samhällskunskap 123
Krister Brolin och Lars Nohagen
Matematik 1a, 2a
Matematik 5000 - röd serie (för serviceinriktade yrkesprogram)
Natur & Kultur (förlag)
Matematik 1b, 2b, 3b
Matematik 5000 - grön serie (för SA, EK, ES, HU)
Natur & Kultur (förlag)
Matematik 1c, 2c, 3c
Matematik 5000 - blå serie (för NA och TE)
Natur & Kultur (förlag)
Matematik 5000 - blå serie (för NA och TE)
Natur & Kultur (förlag)
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Matematik 4
2014-05-11
25982-1E-post: [email protected]
978-91-44–05924-2
978-91-44–05924-2
978-91-44–05924-2
978-91-44-07917-2
Sida 1 av 2
Kurslitteratur 2015-05-26
Matematik 5
Matematik 5000 - blå serie (för NA och TE)
Natur & Kultur (förlag)
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Sanoma Utbildning (förlag)
9789152309018
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 1b
Sanoma Utbildning (förlag)
9789152309001
Naturkunskap 2
Naturkunskap 2
Sanoma Utbildning (förlag)
9789152320778
Historia 1a1
För gymnasiet
Christer Öhman
978-91-27-41848-6
Historia 1b
Den lilla människan och de stora sammanhangen
Sture Långström
978-91-44-03791-2
Historia 2a
Epos, för gymnasiekolans kurs B och C
Historia 3
Epok: Historia 2&3
Religion 1
En mosaik Religionskunskap 1
Religion 2
Religion 1&2 Specialisering
2014-05-11
Av Robert Sandberg, Per Bolander,
Niklas Nåsander, Lennart Steen
Av Birgitta Thulin, Sten Elm
Av Olov Jansson, Linda Karlsson,
Christer Hedin
Av Birgitta Thulin och Sten Elm
25982-1E-post: [email protected]
978-91-21-19711-0
9789173069168
9152310264
978-91-7306-920-5
Sida 2 av 2

Similar documents