SA Samhällsvetenskapsprogrammet Solbergagymnasiet

Comments

Transcription

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Solbergagymnasiet
SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
Beteendevetenskap – Ger kunskap om människors utveckling och lärande. Du får
förståelse för vårt handlande som individer och i samspel med andra. Du lär dig också
mer om kommunikation och ledarskap i teori och praktik.
Medier, information och kommunikation – Ger kunskaper om mediernas
betydelse i samhället och hur man framför budskap på olika sätt – journalistik, information och reklam. Du får själv arbeta teoretiskt och praktiskt med text, bild och ljud.
Utbildningen vänder sig till dig som
•
•
•
•
•
är intresserad av att lära dig mer om dig själv, samhället och världen
tycker om att fundera ut, formulera och framföra dina synpunkter
önskar en utbildning som ger kunskaper inom områden som människor,
medier, samhälle
vill ha en bred utbildning med många valmöjligheter efter gymnasiet
i framtiden vill fortsätta studera
Du får lära dig att
•
•
•
•
se och förstå dig själv, andra och världen
bli bättre på att söka information, analysera och kritiskt granska
se sammanhang och förstå hur saker och ting hänger ihop
använda språk som för dig vidare ut i världen
Vet du att
• vi strävar efter nära kontakt med samhället genom inbjudna gäster, studiebesök,
resor och praktik
• vi ger dig många valmöjligheter
• vi lär dig att ta ansvar för dina studier
• vi utvecklar din kommunikations- och samarbetsförmåga
• vi inbjuder till diskussion där du får pröva dina tankar och värderingar och möta
varandra med respekt
• vi förbereder dig väl för studier på universitet och högskolor
• vi ger en god grund för utbildning till yrken som t ex advokat, journalist,
sjuksköterska, lärare, psykolog, socionom, tolk, reseledare och polis
ok!
å
ss p
ao
Gill
bo
face
Solbergagymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet 2 500 poäng
Gymnasiegemensamma
ämnen 1150 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Matematik 2
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska/Svenska som andraspråk 2
Svenska/Svenska som andraspråk 3
Programgemensamma kurser
Filosofi 1
Moderna språk Psykologi 1
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
Medier, information
och kommunikation
Journalistik, reklam, information 1 Medieproduktion 1
Medier, samhälle, kommunikation 1 Psykologi 2a
350
100
100
100
50
Programfördjupning Journalistik, reklam och information
Medieproduktion 2
Film- och TV-produktion 1
Fotografisk bild 1
400
100
100
100
100
Individuellt val 200 poäng
Här väljer du själv bland de kurser som
300 skolan erbjuder inom det individuella valet.
Du kan läsa fler programspecifika kurser,
50
komplettera din behörighet för vidare
200
studier eller välja kurser av rent intresse.
50
Inriktningar
Betendevetenskap450
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation100
Psykologi 2a
50
Samhällskunskap 2
100
Sociologi100
Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiearbetet sammanfattar din
utbildning. Det måste vara godkänt
för att du ska få examen.
SA
VILL DU VETA MER SÅ KONTAKTA GÄRNA
OSS PÅ PROGRAMMET 0570-819 87
ELLER STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAREN,
0570-819 76
Programfördjupning300
Humanistisk och
Samhällsvetenskaplig specialisering 100
Lärande och utveckling 100
Pedagogiskt ledarskap
100
Solbergagymnasiet
www.pluggaiarvika.se

Similar documents