Lpp No höst

Comments

Transcription

Lpp No höst
Klicka här för att ange datum.
Lpp No år 3 - Hösten
Under några veckor kommer vi att lära oss mer om vad som
händer i naturen när det är höst.
Syfte: Eleverna ska använda sina kunskaper i biologi för att
granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rör natur och ekologisk hållbarhet, genomföra systematiska
undersökningar, samt använda biologins begrepp, modeller och
teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i
naturen och samhället.
Centralt innehåll: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och
växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan
sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla
näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Mål
 kunna förklara varför löven ändra färg
 känna igen och jämföra några vanliga träd
 kunna beskriva en enkel näringskedja
 berätta om hur olika djur förbereder sig inför vintern
Bedömning
 hur du deltar i samtal
 hur du förklarar och beskriver
 du visar dina kunskaper genom att besvara några frågor muntligt eller skriftligt
 hur du samarbetar
Undervisning




vi läser och samtalar
vi samarbetar med olika uppgifter
vi tittar på bilder och film
vi gör bilder och skriver
Begrepp

näringskedja, höstdagjämning,
klorofyll, virke, bark, näver, lövträd,
barrträd, hamstra
Vetlanda – här växer människor och företag