Vårprogram 2015

Comments

Transcription

Vårprogram 2015
Saltsjöbadens Naturskyddsförening
Vårprogram 2015
Saltsjöbadens Naturskyddsförening är den lokala kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden/Fisksätra. Föreningen har drygt 500 medlemmar. Förutom den verksamhet som presenteras i detta program bevakar föreningen den
kommunala planeringen ur miljösynpunkt samt ägnar sig åt opinionsbildning i natur- och miljöfrågor.
Programmet finns tillsammans med aktuell information även på vår hemsida.
Denna nås via vår riksorganisations hemsida: www.naturskyddsforeningen.se
Programmet i sammanfattning
Söndag 22 feb
Strömstare vid Nyfors
Torsdag 12 mar
Naturhistoriska Riksmuseet
Onsdag 18 mar
Kretsstämma med föredrag
Lördag 18 apr
Skutviken
Lördag 9 maj
Fisksätra holme
Söndag 10 maj
Fåglar och blommor vid Sandemar
Må 25-fr 29 maj
Natur- o kulturresa till Gotland
Torsdag 4 jun
Naturreservatet Storängsudd
Föreningens styrelse 2014/15 består av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Gudrun Hubendick
Lennart Philip
Helena Jularbo
Johanna Islas Helgesson
Ylva Rylander
Ewa Bellbrandt
Jocke Nyberg
Nils Tiberg
717 24 12
717 79 00
717 61 62
717 77 57
27 73 98
717 76 63
717 32 24
42054393
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Saltsjöbadens Naturskyddsförening
Strömstaren vid Nyfors
Söndag 22 februari kl 9.00
Under lång tid har Nyfors vid Tyresö varit en populär lokal för strömstare. Vi samåker i egna bilar till Tyresö för att se om vi kan få en skymt av den lilla badaren. Får
vi inte syn på den i Nyfors fortsätter vi kanske till området kring Tyresö slott.
Ta med kikare och kamera om du har. Annars räcker det med lunchmatsäck.
Klä dig varmt – det kan bli mycket stillastående. Åter i Saltis kring 15.
Anmälan senast 20 februari till Jan Kulin: [email protected] eller 717 53 44.
Naturhistoriska Riksmuseet
Torsdagen den 12 mars kl 11.00
Vi tittar tillsammans på utställningarna och äter lunch i restaurangen.
Samling innanför portarna i stora entrén. Ingen förhandsanmälan.
Frågor kan du ställa till [email protected]
Kretsstämma med föredrag i Igelboda skolas matsal
Onsdagen den 18 mars kl 18.00
Kretsstämma börjar kl. 18.00 och därefter kl 19.00 presentation av naturskyddsföreningens projekt Giftfri förskola. Giftfria barn leka bäst. (Föredragshållare ännu
ej bekräftad.)
Kvällen avslutas med mingel. Dryck och tilltugg från Odla med solen i Fisksätra
serveras.
Välkomna!
FRI Entré
Saltsjöbadens Naturskyddsförening
Skutviken
Lördag 18 april kl 10.00
Vad händer i Skutviken i Skogsö naturreservat?
Enligt föreskrifterna för naturreservatet får man inte schakta, muddra, fylla ut eller
spränga men det gamla varvet får finnas kvar som ett kulturarv och ”utföra tillbyggnad, dock endast för varvsverksamhet”. Men kommunen har arrenderat ut
marken vid Skutviken och tillåtit schaktning, muddring, sprängning, anläggning av
en marina med fyr- och femdubbling av antalet båtplatser i vattnet och på land, ett
femtiotal parkeringsplatser, inhägnad av arrendeområdet med mera. Kom och hör
vad som är på gång och fråga inbjudna politiker och tjänstemän.
Samling sker kl 10.00 på Freyvägen vid bommen vid vägen ner till Skutviken.
Ta gärna med matsäck för en avslutande picknick i blomsterbacken vid sidan om varvet. Kontaktperson Gudrun Hubendick, [email protected] eller tel
7172412.
Föranmälan behövs inte.
Fisksätra holme
lördagen den 9 maj kl. 10.00
Samling kl 10 vid entrén till Sporthallen vid stationen
Arkeolog fil. Dr. Martin Rundkvist är vår guide. Han kommer att berätta om Fisksätras historia såväl i forntid som i nutid. Vi startar vandringen vid sporthallen och
avslutar den på Fisksätra holme
Någon föranmälan behövs inte. Medtag gärna matsäck som vi äta kan på stranden
till Fisksätra holme. Kontaktperson Lennart Philip, [email protected], tel
717 93 77.
Fåglar och blommor vid Sandemar
Söndagen den 10 maj kl 8.00 – ca 15.00
Sandemar, som ligger lite söder om Dalarö, har den unika kombinationen av bra
fågellokal och bra lokal för vårens växter. Vi tittar efter fåglar samtidigt som vi njuter av blomsterprakten.
Saltsjöbadens Naturskyddsförening
Ta med lunchmat och gärna en lupp och en kikare om du har.
Anmälan senast 8 maj till Björn Strehlenert, [email protected] eller 717 04 22.
Natur- och kulturresa till Gotland
Måndag 25 maj – fredag 29 maj
På tre heldagar upptäcker vi Gotland med dess säregna natur och sällsynta blommor och fåglar. Vi passar också på att titta på några av öns kända kyrkor och
andra kulturbyggnader. Vandrarhemmet Rävhagen utanför Visby blir vårt hem under veckan. För logi i tvåbäddsrum med dusch o WC 4 nätter och 4 frukostar betalar du 1 450 kr. Priset förutsätter medlemskap i STF. Till detta kommer biljetter till
Gotlandsbåten, mat och dryck samt ersättning till bilägaren med 15 kr/ mil delat
på antalet passagerare.
Samåkning sker i egna bilar. Respektive bilägare ordnar med biljetter för bil och
passagerare på Gotlandsbåten.
Anmälan senast 15 mars, gärna tidigare, till [email protected] Anmälan är bindande. Samtidigt betalas avgiften 1 450 kr till föreningens bankgiro 794-9738.
Frågor besvaras av Jan Kulin. 070-299 53 44.
Naturreservatet Söderängsudd
Torsdagen den 4 juni klockan 18.00 – 21.00
Söderängsudd ligger vid Beatelund och är känt för sina blommor. Har vi tur kan vi
få se olika orkidéer och t ex kungsängsliljor. Vi samåker i egna bilar.
Ta med kaffekorg och kanske en kamera.
Anmälan senast 2 juni till Olof Sandström, [email protected]