Schema för Energimyndighetens monter på Vind 2015

Comments

Transcription

Schema för Energimyndighetens monter på Vind 2015
Schema för Energimyndighetens monter på Vind 2015
4 nov
Tid
Ämne
Handläggare
9.00-9.30
Vägledning kommunal tillstyrkan,
vindkraftens produktionskostnader
Maria Stenkvist,
Daniel Kulin
10.30-11.15
Nedmontering och efterbehandling,
riksintressen
Matilda Schön
11.15-12.30
Näringslivs- och affärsutveckling
inom vindkraftbranschen
Lars Alfrost och
Binella Vannesjö
12.30-13.00
Vindvalprojekt:
Förklaringsmodeller för störning av
vindkraftljud;
Penny Bergman,
SP
13.00-13.30
Vindvalprojekt: Uppdatering av
syntesrapporten Vindkraften
effekter på fåglar och fladdermöss
Integration av vindkraft i elnätet,
Martin Green,
Lunds universitet
16.00-16.30
Vindvalprojekt:
Beslutsstödsmodeller för
bedömning av samhällsnyttan av
vindkraftsetablering,
Stig Blomskog,
Södertörns
högskola
16.30-17.00
Elcertifikatsystemet,
ursprungsgarantier
Johanna Nilsson,
17.00-17.30
Forskningsfinansiering,
internationellt samarbete
Pierre-Jean
Rigole
15.30-16.00:
Martin Johansson
och Johanna
Lakso
5 nov
Tid
Ämne
Handläggare
9.00-9.30
Havsbaserad vindkraft och
havsplanering
Martin Johansson, Mårten
Thorsén
9.30-10.00
10.00-10.30
Vindlov och vindbrukskollen
Ny period för Nätverket för
vindkraft
Vindkraftstatistik och
produktionskostnader
Jörg Neubauer, Maria Stenkvist
Annika Nilsson
10.30-11.15
Daniel Kulin