Theresia Bergdahl, Logistik Karlshamn

Comments

Transcription

Theresia Bergdahl, Logistik Karlshamn
:
t
f
a
r
k
d
in
v
m
o
a
b
b
a
n
Fem s
Vem är du och vad gör du?
Jag heter Theresia Bergdahl och arbetar som
marknadsansvarig för Logistik Karlshamn.
Varför är du intresserad av
vindkraft till havs?
Jag ser vindkraft som vår tids energikälla och tycker
det är ett självklart val för fortsatt energiutbyggnad.
Att bygga i havet jämfört med på land gör att
påverkan blir mindre då det inte stör befintlig
bebyggelse även om det initialt är dyrare.
Vilka är dina tips till andra som funderar
på hur de kan fånga möjligheterna med
vindkraften till havs?
Jag tror det kommer bli ett stort intresse för vindkraften
och att det kommer öka antal arbetstillfällen både direkt och
indirekt kopplat till utbyggnaden.
Jag tror också att vi kommer bli ledande inom energifrågor
och att vi i och med det, kommer se många besök och turister
som vill veta mer. Det är en chans för oss att visa upp
Blekinges kapacitet.
Vilka möjligheter ser du?
I Karlshamn finns en stor möjlighet att använda ett
större etableringsområde som bygghamn under en
period av utbyggnad av vindkraft i Södra Sverige.
Detta gör att vi också kan få fler arbetstillfällen
och förhoppningsvis industrier kopplade till tillverkningen av vindkraftverken. Vi har
också tillgång till en hamn som hanterar tunga lyft och redan idag tar in vindkraftverk för transport norrut för landbaserade verk.
Stort tack till dig
Theresia!
Hur tror du att Blekinge Offshore och
Taggen vindpark kommer att påverka oss?
Jag tror det kommer bli ett stort intresse för vindkraften och att det kommer
öka antal arbetstillfällen både direkt och indirekt kopplat till utbyggnaden.
Jag tror också att vi kommer bli ledande inom energifrågor och att vi i och
med det kommer se många besök och turister som vill veta mer. Det är en
chans för oss att visa upp Blekinges kapacitet.
r
te
kraft, mod och möjlighe