Cv Anders Lönn (pdf 171 kB)

Comments

Transcription

Cv Anders Lönn (pdf 171 kB)
STATSSEKRETERARE
Politiskt anställd chefstjänsteman i Regeringskansliet som leder arbetet
närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet.
Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.
CURRICULUM VITAE
Anders Lönn
Statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Ansvarsområden
• Högre utbildning
•Forskning
Personligt
Född 1968. Bosatt på Kungsholmen, Stockholm.
Utbildning
1990–1992, Statsvetenskap, historia m.m., Högskolan i Örebro
1993–1994
1999–2000 Ekonomisk historia, Stockholms universitet Befattningar och uppdrag
2014–
Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
2013–2014 Generalsekreterare, Mälardalsrådet
2006–2013 Kanslichef, Socialdemokraterna, Stockholms läns landsting
2002–2006 1:e landstingsrådssekreterare, Finansroteln, Stockholms läns landsting
2000–2002 Landstingsrådssekreterare, Socialdemokraterna, Stockholms läns landsting
1997–1999 Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet (Migrationspolitik)
1995–1996 Biträdande sekreterare, Studiestödsutredningen
1994–1995 Vice ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer
1992–1993 Vice ordförande, Örebro Studentkår
Var god vänd
KONTAKT
Utbildningsdepartementet
Besöksadress: Drottninggatan 16, Stockholm
Postadress: Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm
e-post: [email protected]
Telefon, växel: 08-405 10 00
INFORMATION
Mer information om regeringen och Regeringskansliets arbete
se www.regeringen.se
Produktion: Utbildningsdepartementet
Foto: Kristian Pohl
Mars 2015
U15.005