Brosjyre om forebyggende hjemmebesøk

Comments

Transcription

Brosjyre om forebyggende hjemmebesøk
Forebyggende hjemmebesøk
Forebyggende helseteam for eldre
Året du fyller 75 år tilbyr kommunen et forebyggende hjemmebesøk.
Den forebyggende sykepleieren i ditt distrikt kommer hjem til deg på det
tidspunktet dere har avtalt. Samtalen varer fra 1–2 timer.
Samtalen omhandler din helse, trivsel og aktuelle livssituasjon.
Vi erfarer at følgende temaer ofte tas opp:
• områder som har betydning for helse og trivsel
• utfordringer i hverdagen
• trygghet og sikkerhet i egen bolig
• sosialt nettverk
Under besøket gir vi tilbud om enkel kartlegging av:
• Fysisk funksjon
• Tretthetsopplevelse i hverdagen
Hensikten med samtalen og kartleggingen er å bidra til at du opprettholder
og styrker kapasiteten din i årene framover. Små endringer kan gi helsemessige gevinster for deg.
Under hjemmebesøket får du opplysninger om muligheter og aktiviteter i
Drammen kommune.
Din forebyggende sykepleier kan sette deg i kontakt med ulike instanser
innenfor både kommunal og frivillig virksomhet.
Tilbudet om hjemmebesøk er gratis og frivillig. Sykepleieren har taushetsplikt og dokumenterer relevante opplysninger i
kommunens journalsystem.
Etter hjemmebesøket får du tilbud om oppfølging etter avtale med din
forebyggende sykepleier.
Tilbudet gis ikke til innbyggere som mottar hjemmesykepleie eller bruker
dagsenter. Disse har allerede kontaktpersoner i kommunen.
Du er alltid velkommen til å ta kontakt.
Din forebyggende sykepleier heter:
______________________________________________________
Telefon:
______________________________________________________
E-post:
_______________________________________________________
Helse og Omsorgsdistrikt:
_______________________________________________________
Adresse:
_________________________________________________________
Viktige adresser og telefonnummer
Hjelpemiddelteamet på Strømsø sykehjem
Telefon: 32 04 85 70
Åpent 08.00–15.00 (08.00–17.00 tors)
onsdager stengt
e-post: [email protected]
drmk.no
Hjelpemiddelsentralen for Buskerud
Telefon: 31 02 90 50
Drammen Frivilligsentral,
Landfalløya 78, 3023 Drammen
Telefon: 32 26 70 50
e-post: [email protected]
Frivillig hørselshjelp
Landfalløya 78, 3023 Drammen
Telefon: 32 82 72 01/02
Åpent tirs 10.00–13.00
Danvik/Fjell Frivilligsentral
L. Hervigsvei 33, 3035 Drammen
Telefon: 32 80 17 17
e-post: [email protected]
Fastlegebytte – NAV Helsetjenesteforvaltning
Telefon: 810 59 500 Internett: www.nav.no
Landsdekkende telefonnummer
og e-postadresser:
Kirkens SOS
Telefon: 815 33 300 (døgnåpen linje)
Kolslinjen (Glitreklinikken)
Telefon: 800 89 333
Man–ons 11.00–15.00, tors 15.00–20.00
Diafonen
Telefon: 815 21 948 09.00–16.00
Angstringen Telefon: 22 22 35 30
helse Telefon: 810 30 030
Internett: www.mentalhelse.no
Demenslinjen Telefon: 815 33 032
Kreftlinjen Telefon: 800 48 210
Parkinsontelefonen Telefon 22 00 82 80
Internett: www.parkinson.no
Drammen Helsehus Landfalløya 80
3023 Drammen, Telefon: 32 04 72 00
LHL-senteret Drammen/Lier:
Telefon: 32 84 82 35
Sykehuset Buskerud, SB helseregion Sør
Telefon: 32 80 30 00
Norsk Revmatikerforbund
Telefon: 815 33 015
Tirs og tors 09.00–21.00
Internett: www.revmatiker.no
Lærings- og mestringssenteret,
(NB) Må ha henvisning fra lege
Telefon: 32 80 40 25
Legevakta i Drammensregionen/sosial
vakttjeneste Telefon: 32 26 90 00
MS-forbundet
Telefon: 22 47 79 90
Internett: www.ms.no
www.drammen.kommune.no
Forebyggende helseteam for eldre
Drammen kommune
Engene 1, 3008 Drammen.
Servicetorget, Telefon: 03008
Internett: www.drammen.kommune.no e-post: [email protected]

Similar documents