Arkivliste - Olai Fauske (SFF

Comments

Transcription

Arkivliste - Olai Fauske (SFF
Arkivliste - Olai Fauske (SFF-89289)
Nummer
Innhald
Periode
Korrespondanse/sakspapir
O1. L1
O1. L2
O1. L3
O1. L4
O1. L5
O2. L1
O2. L2
O2. L3
O2. L4
O3. L1
O3. L2
O3. L3
O3. L4
O3. L5
O4. L1
O4. L2
O4. L3
O4. L4
O4. L5
O4. L6
O5. L1
O5. L2
O5. L3
O5. L4
O6. L1
O6. L2
O6. L3
O6. L4
O6. L5
O6. L6
Ymse korrespondanse
Bedragerisak.
Mortensen. M.a. brev frå Kristiania
Politikammer og «Selskabet til Udbredelse af
litterære Værker,» København.
Kristiania Litografiske Aktiebolag, Kristiania.
Bill. Mrk. «Fremtid», lysing i «Bergens Tidende».
Ymse svar.
Bestillingar etter lysing i «Den 17de Mai.»
C.M. Kramer, Bergen. «Graveringsanstalt,
Stempel & Schablonfabrik».
M.M. Lohne. Frøforretning, Kunstforlag.
Kristiansand.
Svar på lysing i «Den 17de Mai», vedk.
ombodsmenn for nynorske tiltak.
Ymse korrespondanse, m.a. julekorttegningar
etter lysing i «Den 17de Mai».
Ymse korrespondanse
Aarhus Kunsthandel, Aarhus, Danmark.
Ymse korrespondanse
Alfr. Brundtland, Berrgen.
Ymse korrespondanse
Jakob Dreyer, Stavanger
Norsk Lydstry- Reproduksjonsanstalt, Kristiania.
Leipziger Ansichtskarten – Fabrik. Paul Trabert,
Leipzig – Plagwitz, Tyskland.
A.Wørner, Litografi – Fotokrom, Kristiania
Irgens & Schuman, Bergen. Klage over motteke
kort med tekst på «Maalet», vil ha riksmål.
Ymse korrespondanse
Ferd. Franz Meyer, Blasewitz – Dresden,
Tyskland.
Ymse korrespondanse
N.O. Hjertaas, Nyhammer i Sogn, klagar over
pris på fotografering
Ymse korrespondanse
Hugo Svensson & Co., Gøteborg, Sverige.
Kamerafabrikk.
Ymse korrespondanse
Optische Werke G. Rodenstock, München.
Norsk Bromidanstalt Brandt & Co., Kristiania
Gyldahl & Hansen A/S, Kristiania
Johs. Thingnes tingar fotograf O. Fauske til å
1902-1909
1909
1909-1910
1910
1910
1909-1911
1909-1911
1911
1911
1912
1909-1913
1913
1911-1914
1914
1909-1915
1911-1915
1911-1915
1914-1914
1915
1915
1915-1916
1916
1917
1917
1916-1918
1918
1919
1919
1919
1919
Merknad
koma for å fotografera den avlidne kona og
gravferdsfølgjet.
O7. L1
O8. L1
O8. L2
O9. L1
O9. L2
O9. L3
O9. L4
O10. L1
O10. L2
O10. L3
O10. L4
O10. L5
O11. L1
O11. L2
O12. L1
O12. L2
O12. L3
O12. L4
O13. L1
O13. L2
O13. L3
O13. L4
O14. L1
O14. L2
O14. L3
O15. L1
O15. L2
O15. L3
O15. L4
Ymse korrespondanse
Fotomagasinet, Bergen.
Randi Olsen.
Ymse korrespondanse
Ymse korrespondanse
Hansen & Skotvedt, Kristiania.
Ymse korrespondanse
Ymse korrespondanse
Mitter & Co., Christiania. Kunstforlag
Knudsen & Bommen A/S, Kristiania.
Tilbod på skrivemaskin
Ymse korrespondanse
E. Gabrielsens Liste – og Rammefabrik,
Kristiania
Dresdner Photochemische Werke, Fritz Weber,
Mügeln b. Dresden, Tyskland. Fotografisk papir
og postkort fabrikasjon.
Simon Engen. “Specialforretning i fotografiske
artikler”, Trondhjem.
Ymse, korrespondanse
Høgsterettsadvokat Leif Wiese, Bergen. Vedk.
injuriesøksmål.
Ymse korrespondanse
Romain Talbot, Berlin
J.L Nerlien A/S, Kristiania
Fotografiske artiklar.
Eivind Enger, Christiania.
Fotografisk Atelier og Forstørrelsesanstalt.
Ymse korrespondanse
A/S Fotografenes Varelager. Kristiania
A/S Drammens Guldlistefabriker, Drammen.
Didr. Andersen & Søn, Bergen.
Kjøp av lister og rammer.
A.R. Bott, Wiesbaden
Henden Sylvrevgard, Hennebygda.
Klage over feilsende bilete.
Ymse korrespondanse
Sigurd Wernøe, Bergen.
Fotografiske artikler & Kunsthandel.
Wernøe & Guldbrandsen, Bergen.
Brev til Martinus Fauske, bror til O. Fauske,
vedk. fotografi og sal av orgel.
Gudtorm Kallhovd, Ålhus. Etterlyser bilete av
gamle jølstra- prestar, som fotograf Fauske
hadde arbeidd med.
Fotograf M.N. Horne. Florø. Vil kjøpa
fotoapparata frå buet etter O. Fauske.
1919
1914-1920
1920
1921
1922
1922
1923
1910-1924
1924
1924
1906-1925
1909-1925
1921-1925
1925
1909-1926
1926
1926-1927
1905-1928
1915-1928
1927-1928
1918-1930
1921-1930
1928-1931
1930-1931
1930-1931
1907-1944
1944
1944
1944
O16. L1
O17. L1
O17. L2
O17. L3
O17. L4
O17. L5
O17. L6
O17. L7
O17. L8
O18. L1
O18. L2
O18. L3
O18. L4
O18. L5
O19. L1
O19. L2
O19. L3
O19. L4
O20. L1
O20. L2
O20. L3
O20. L4
O20. L5
O21. L1
O21. L2
O21. L3
O21. L4
Ymse korrespondanse
Private brev
Brev frå Mads M. Ultang, dat. 20.02.1905.
Han har sendt 350 kr. til O. Fauske.
Bernt Sivertsen. Førde. Om sal eller bortleige av
eigedomen «Fram» i Førde.
Ellen Lindstrøm som koffert frå Amerika er
sakna. E. L. er søster til O. Fauske
Ymse brev til Olai Fauske, Ervik.
Kjøp av trekkspel frå J. Hekton, Bergen.
Telegram om feltmanøver, innstilling, og brev
om tenestegjering ved stillingsmann.
S. Døsen. Florø. o.r. sakførar, Om korleis Fauske
kan få vatn ved oregning til eigedommen sin,
evt. framgangsmåte ved minneleg semje.
Søknad om kommisjon og medlemskap i «Den
norske Boghandlerforening». Avslag.
Roxroy Studios, London. Svar frå engelsk
astrolog til O. Fauske. Tilbod om nærare tyding
av horoskop.
Gunnar Bradley, Bergen Maskinfirma, Sal av
omnar og pumper.
Ymse korrespondanse
Aslak Erdal, Volda. O. Fauske treng ikkje koma
til Volda for å stemna piano.
Ymse korrespondanse
O. Fauske lyser etter husstyrar i «Nordre
Bergenhus Folkeblad», Florø.
Brev frå Farsund, Helleland.
Ymse korrespondanse
Ymse korrespondanse vedk. sykkelhandel.
Brosjyre.
Psychology Foundation, Brussel.
«Elmer E. Knowles’ system for personlig
Indflydelse og Helbredelse”.
Brevkurs, ymse rundskriv.
Ymse korrespondanse
Fauske Revegard. Om medlemsmøte og
utstilling.
Martinus Fauske, bror til O. Fauske. Ymse
korrespondanse
Ymse korrespondanse
Amerikabrev
Nils Bergheim. Oldham og Howard. Sør Dakota
4 brev.
John Fauske, Hendricks, Minnesota. 2 brev
Andrew Pederson, Brookings, Sør Dakota
2 brev, det eine ufullstendig.
Alfred Torvik.
Sisseton, Sør Dakota, Wardner, og Kellog, Idaho.
6 brev.
Udat.
1905
1910
1910
1906-1911
1911
1911
1912
1913
1913
1912-1914
1912-1914
1914
1915-1918
1914-1919
1916-1920
1919-1921
1913-1925
1928
1923-1930
1930-1931
1912-1945
Udat.
1907-1909
1908-1909
1904-1906
1908-1909
O22. L1
O22. L2
O22. L3
O23. L1
O24. L1
O25. L1
O26. L1
O27. L1
O28. L1
O28. L2
O29. L1
O29. L2
O29. L3
O29. L4
O30. L1
O31. L1
O31. L2
O31. L3
O32. L1
O32. L2
O33. L1
O33. L2
O33. L3
O33. L4
Andrew Larson, Spink og Brookings, Sør Dakota
og Sioux City, Iowa. 6 brev.
M.O. Anderson, broren. Spink og Beresford, Sør
Dakota, Salada Beach og San Fransisco,
California, Elk Point, Sør Dakota.
9 brev.
Ellen Anderson; gift Lindstrøm. Elk Point, Sør
Dakota og Omaha, Nebraska.
6 brev.
Rekneskap
Memorial
Hovudbok
«Platebok».
Kvitteringsblokk med bestillingsnummer. 2 stk.
1504-1597, 1791-1882.
«Platebok». Kvitteringblokk med
bestillingsnummer, 3 stk: 2151- (defekt).
2341-2441, 2442-2530.
«Platebok». Kvitt.-blokker med best.-nummer.
2533-2631, 2636-2735 (defekt).
«Platebok».
Kvitt. Blokker med best. Nr. 2736-2836, 29363037.
Ymse kvitteringar
Ymse
Utkast til lærekontrakt mellom fotograf Otto
Talle, Bergen og Olai Fauske.
Ymse prislister og eit reklamekort for fotograf
O. Fauske, Ervik.
Utskrift av skattelikninga for 1908.
Militærsaker, m.a. foto, krigstenestekort og
«Haandbog for den menige soldat».
Ei notisbok og tre almanakkar med noko notat i.
Ymse prislister for «O. Fauske, Fyrde.»
4 firmakonvoluttar.
Førde kapellangård, Førde. Avskrift av merknad
frå Prestegardstilsynet om vedlikehald. Tilsegn
om tilskot av offentlege midlar.
«Kjøpebok», førd frå 30.09.-30.09. År ikkje
oppgjeve. Gjeld kjøp av matvarer.
Ymse prent
Katalog frå L. W. Tornøes Papirforretning,
Bergen «Priskurant».
Heinrich & Poulsen, Kristiania. Katalog, prisliste.
Telegramkode for Dragerwerk, Lübeck. Tysk.
Tollavgifter frå 1. april 1906. Kongeleg
kunngjering.
«Das Bild». Utgjeve av Nellen Photographischen
Gesellschaft A/S, Berlin. Tysk
Tollavgifter frå 1. juli 1909. Kongeleg
kunngjering.
1900-1908
1905-1911
1902-1909
1912-1913
1908-1914
1912-1913
1914-1914
1914-1915
1915-1915
1911-1916
Udat.
Udat.
1909
1911-1916
1911-1918
1918
1922
Udat.
1892
1904
1906
1906
1907-1908
1909
O34. L1
O34. L2
O35. L1
O35. L2
O36. L1
O36. L2
Ö37. L1
O38. L1
O38. L2
O38. L3
O39. L1
O39. L2
O40. L1
O40. L2
O40. L3
O41. L1
O41. L2
O42. L1
O42. L2
O42. L3
O43. L1
O43. L2
«Herolden», aviskatalog.
Hüttig A. G. , Dresden. Katalog over projeksjonsapparat. Prisliste. Tysk
Ernemann, Dresden. Katalog. Tysk.
Julekortkatalog frå Norsk Julekortutsalg,
Christiania.
J.L. Nerhern A/S, Christiania og Bergen.
1. “Laterna Magicaer med tilbeør.” 1902.
2. Katalog, (nook defect), 1910.
3. Katalog, 1911.
Ymse reklame og rundskriv vedk. Foto, mest
tysk.
Arndt & Lövengard, Leonar- Werke, Wandsbek.
1. Katalog, prisliste.
2. «Sonne», fotoblad.
Ernemann, tidl. Herbst & Firl. Görlitz.
1. Katalog, prisliste nr. 171, 1910.
2. Hovudkatalog, 1911.
Leipziger Ansichtskartenfabrik. Paul Trabert,
Leipzig. Tilbod på prospektkort, samt 5 kort frå
ulike stader og land. Tysk.
«Deutsche Photographenzeitung», 1911.
«Sonne», 1911.
«Deutschlands Export Handel», 2 nr.
Ymse brosjyrer vedk. musikkinstrument,
fotografrullar og pathe- plater.
Leipziger Buchbinderei AG, Leipzig. Katalog over
postkortalbum, prisliste. Tysk.
Elfr. Birubaum, Hirschberg.
2 katalogar. Tysk.
Ymse prislister, m.a. Kvernelandsfabrik, 1913,
og Gunnar Brandley, 1912.
Heinr. Gehl Nflg., Berlin.
Katalog, prisliste. Tysk
Cyclefabriken Sport, København.
Hovedkatalog 1913
Ymse prent vedk. sjukdom- helse, m.a. om
massasjemaskina «Venivici», «radiopati»- kurs,
og nervemedisinen «DR. Arthur Erhards
Visnervin.»
«Die photographischen Objective», utgj. Av G.
Rodenstock, München. Katalog. Tysk.
Emil Busch AG., Optische Industrie, Rathenow.
1. “Lichtbild- Optik”, katalog.
2. Katalog, Jaktkikkert.
3. Katalog, Kamera, Ymse.
Tysk.
G. Rodensstock, München. Ymse prislister over
fotoutstyr. Tysk.
Gyldahl & Hansen A/S, Kristiania.
Katalog for våren 1916.
1909
1909-1910
1909-1910
1910
1902-1911
1903-1911
1908-1911
1910-1911
1911
1911
1911-1912
1909-1913
1912-1913
1912-1913
1912-1913
1913
1913
1913
1914
1907-1916
1914-1916
1916
O43. L3
O44. L1
O44. L2
O45. L1
O46. L1
O47. L1
O48. L1
O48. L2
O48. L3
O49. L1
O49. L2
O49. L3
O49. L4
O49. L5
O49. L6
O50. L1
O50. L2
H. Abel, Christiania. “Jca Cameraliste 1916”.
Katalog, prisliste.
Ymse katalogar og prislister, m.a.
«Moderne Toilette Kunst»,
«Steen & Strøm»,
«Postordreforretningen»,
«Importhuset»,
«Norsk Indkjøbsmagasin A/S»,
“M.M. Lohne”,
“N.P. Imerstunds Eftflgr.”
J.L. Nerlien A/S, Christiania.
1. “Fotografen” nr. 5. 1906 og nr. 3, 1912.
2. Prislister. 1917-1918
3. Kodaks katalog, 1919.
4. Ymse.
Hugo Svensson & Co., Gøteborg.
1. Priskurant nr. 10. Krigskonjunkturkatalog. 1916.
2. Rundskriv, des. 1917,
3. “Kamerabilden”, fotografisk tidsskrift.
To nr. 1919
Neue Photographische Gesellschaft, Berlin.
1. Handbok. Udat.
2. Kunstforlag, oversikt, udat.
3. Ymse skriv og prisliste.
Tysk.
“Der Photograph”, 37 blad; utgjevarstad
Bunzlau, Tyskland.
Tysk.
Ymse reklamebrosjyrer, vedk. fotografering,
mest tysk.
Hugo Schambach, Krefeld. Reklame vedk.
fotoutstyr. Tysk.
H. Burgsmüller & Söhne. Kristiania og
Kreiensen, Tyskland.
1. Sykkelkatalog, m.m.
2. Julekatalog 1923
Harald Bjerck, Drammen. Kunstforlag. Prisliste.
Ymse reklamemateriell vedk. skrivemaskin.
1. «Lilleput» og «Duplex», 1908.
2. «Perkeo», 1925.
Ymse rundskriv og prent.
Ymse tilbod frå fleire norske og utenlandske
lotteri.
Mimosa Aktiengesell- schaftm m.a. prislister.
Tysk.
A/S Berg- Trygg, Oslo. Motorbrannsprøyte,
reklame.
B. Jensen & Co, cycle- og vaabenforretning,
Kristiania. Katalogar og prislister.
Otto Spitzer, Berlin. Fire katalogar. Tysk.
1916
1901-1917
1906-1919
1916-1919
1918-1919
1911-1920
1914-1921
1922
1912-1923
1924
1908-1925
1912-1926
1915-1926
1911-1931
1931
Udat.
O50. L3
O51. L1
O52. L1
O52. L2
O52. L3
O52. L4
O53. L1
O53. L2
O53. L3
O53. L4
O54. L1
O54. L2
O54. L3
O55. L1
O55. L2
O55. L3
O56. L1
O56. L2
O56. L3
O56. L4
O57. L1
O57. L2
O57. L3
O57. L4
O58. L1
O59. L1
O59. L2
O60. L1
«Meister der Gegemvart. Skulpturen.
Gemälde.» Utgj. av Neue Photographische
Gesellschaft AG. Berlin. Katalog.
Tysk
Siegfried Cohen & Co., København. Katalog over
artiklar for fotografi og reproduksjon.
Kodak, katalog, prisliste.
Oscar Sperling, Leipzig.
Katalog over ulike klisjear. Tysk
H. Abels Efterfølger. Sigurd Wernøe, Bergen.
Priskurant.
Ymse reklame for fotoutstyr, Tysk.
Voigtländer & Sohn AG., Braunschweig. Katalog
m. prisliste. Tysk.
Ymse reklame materiell, papirprøvar. Tysk.
Ferdinand Hrdliczka, Wien. To katalogar,
prislister over fotopapir o.a. Tysk.
Ymse reklame og rundskriv, vedk. foto, mest
tysk.
Ernst Herbst & Firl, Görlitz. Prisliste nr. 47.
E. Gabrielsen, Kristiania. Prisliste nr. 10.
Otto Giese, Magdeburg. «Blitzlicht- Fabrikate»,
Prisliste. Tysk.
Algot Persson, Malmø, Fotografisk Import.
Prisliste.
Budtz Müllers Efterfølgere, København. Katalog,
prisliste nr. 18.
«Nogen ord angaaende mitt farvelitografi av
Nikolai Astrups «Jonsokbål», av P.W.
Johannsen.
Dresdner Photochemische Werke. Fritz Weber,
Dresden. Ymse skriv, prislister. Tysk.
A/S Wernøe & Guldbrandsen, Bergen.
Ymse prislister o.a.
Chr. Harbers, Hamburg. Tysk.
E. Van Bosch, Strassburg. Vareprøver,
mattpapir. Tysk.
Th. Ferlov & Scholl, København. Brosjyre over
kjemiske bogelamper.
Kodak.
1. Reklameplakat for Kodak.
2. Brosjyre for Kodag kamera.
Ymse emballasje
Pakksetlar, vareprøve. Tysk.
Ymse skulerbøker. Historie, norsk, geografi,
rekning og kristendom. 6 bøker.
«Norske Folkeskrifter», Sjuhefte utgj. av Noregs
Ungdomslag og Student- mållaget.
Fem hefte med foredrag åt ungdomslag.
Ymse boklister frå forlag og bokhandlar, ein del
udatert.
1882-1902
1902-1910
1907-1911
1907-1911
O60. L2
O61. L1
O62. L2
O63. L1
O64. L1
O64. L2
O65. L1
O65. L2
O65. L3
O66. L1
O67. L1
O67. L2
O68. L1
O69. L1
O70. L1
O71. L1
O72. L1
O72. L2
O73. L1
O73. L2
O74. L1
O75. L1
O76. L1
O77. L1
O78. L1
«Hjemmet, Damernes Blad», utgj. i Kristiania.
Seks nummer.
«HVer 8. dag», sju nummer.
Utgjevar Nanna With, Kristiania.
«Avisen», med tilleg «Illustrert Maanedsblad»,
50 nr. Utgj. Kristiania.
«Den 17de Mai», nr. 222 og 291-303, 1916.
I alt 14 aviser: Utgj. Kristiania.
Ymse religiøse skrifter. Fire hefte.
Ymse reisehandbøker og kart, dampskipsruter.
Fem hefte.
Ymse årsmeldingar frå div. handelsskular.
Sju ulike blad og magasin.
Ymse avisutklipp.
Ymse skrifter vedk. avhaldssaka.
Ymse småskrifter.
Ymse aviser. 5 stk.
Ymse foto- og rammematerial
Ymse bøker/trykksaker
Ymse bøker/ trykksaker
Nyare ting.
Foto
Ymse foto og prospektkort, 14 i alt.
Neue Photographische Gesellschaft, Berlin.
Dyrebilete av Käthe Hecht. Fotoalbum med 14
bilete. Tysk.
Rekneskap
Memorial
Kassabok for kortsal, tre ark.
“Tingarbok paa Jolekort 1911 og 1912”
Platebok.
“Amatørarbeid”, bok der utført arbeid er ført.
Ymse
Ymse dublettar.
“Utdrag av Bøkene I Førde Lesering”.
Handskriva bok.
1912
1914
1909-1916
1916
1887-1918
1896-1918
1903-1918
1907-1918
1918
1907-1919
1907-1919
1910-1922
1907-1912
1911
1911-1912
1913-1915
1928-1930
1913