NorgesGruppen er positiv

Comments

Transcription

NorgesGruppen er positiv
8
TIRSDAG 17. MARS – NR. 11 / 2009
STORE FORVENTNINGER: Avtroppende leder i Lokalmat BA, Olaf Holm, statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet og ny styreleder i Lokalmat BA, Espen Aronsen har stor tro på samarbeidet med Tine.
Tine kjører lokalmat
Gjennombrudd for lokalmat: 1. mai
starter Tine distribusjon av produkter fra medlemmene i Lokalmat BA
over hele Norge.
AV STIAN VASVIK
[email protected]
- Samarbeidet med Tine åpner muligheter for lokalmatprodusenter i
Norge som vi i dag ikke ser den fulle
rekkevidden av. Avtalen er banebrytende - og starten på en ny æra
for Lokalmat BA, sier styreleder i
andelslaget, Espen Aronsen.
Løser flaskehals
Lokalmat BA er i dag en organisasjon med 16 matprodusenter. Ti av
disse skal i gang med Tine-distribusjon fra mai. Mange andre banker
på døren, og innen året er omme, er
planen at 30 mindre produsenter
skal kunne benytte
tilbudet.
Dermed løses en
av de største flaskehalsene for mindre
produsenter over
det ganske land distribusjon.
Hittil har lokalmatprodusenter
ofte hatt skyhøye
transportregninger på grunn av
små volum og lange strekninger.
LOGISTIKK
«Avtalen
er banebrytende»
Store besparelser
Landbruks- og matdepartementet og
KSL Matmerk har
vært pådrivere for å
få på plass en organisering som gir produsentene mulighet
for å virke sammen
framfor bare å være sin egen lykkes
smed.
NorgesGruppen er positiv
■ Internettløsningen som matpro-
NorgesGruppen - som
ellers er opptatt av å
distribuere alt selv synes avtalen mellom
Tine og Lokalmat BA er
positiv.
- At produsenter av lokalmat får koordinert distribusjon er så absolutt
positivt for bransjen, sier konsernsdirektør i NorgesGruppen, Per Roskifte, til Dagligvarehandelen.
ASKO - NorgesGruppens eget
distribusjonsselskap - har også en
Kristensen i KSL
Matmerk (t.v.) har
vært en solid pådriver for prosjektet. Arne Kristiansen,
tidligere Tine, skal
bistå produsentene
med kontakt inn til
kjedekontorene. Det er nå jobben
begynner, sier de
to.
Langtfra alle tilbud fra logistikk- og
salgsselskap har vært gunstige for
produsentene.
BRUKER NETTET
dusentene får tilgang til, er et register over alle vel 26.000 kunder
som Tine leverer varer til.
■ Ved helt enkle søk får produsentene opp alle de opplysninger de
trenger for å sikre at varen kommer fra A til Å til rett tid. De får vite
hvor og når de selv må levere for å
nå fram til ønsket destinasjon på
det tidspunkt som passer best for
den avtalen de selv har inngått
med sin kunde.
■ Brukerne får også på et tastetrykk
beskjed om hva transporten nøyaktig vil koste.
OPTIMISTER: Frode
rekke spesialiteter
i porteføljen. I tillegg har det i lang
tid vært konsernets strategi å frakte
alt på egen kjøl.
Men
avtalen
mellom Tine og
Lokalmat BA er altså intet hinder
for dette.
- Vi ser at Lokalmat her har muligheten til å få et skreddersydd
opplegg særlig myntet på deres behov. Det er helt uproblematisk for
oss og utelukkende positivt, sier Roskifte.■
Resultatet er et landsdekkende,
transparent prissystem til en langt
lavere kostnad enn hittil.
- De tilbakemeldingene vi har
fått fra produsentene, forteller at
innsparinger på minst 30 prosent
er mulig, sier salgssjef distribusjon
i Tine, Ola Bornø, til Dagligvarehandelen.
Han understreker at Tines
kalkyler er basert på forretningsmessige vilkår, og at selskapet tjener penger på avtalen. - Vi har uansett biler langs den samme veien.
Også fra et miljøsynspunkt er det
selvsagt bra å få fyllt opp lastebilene optimalt.
Gir salgsvekst
Matprodusenten må i utgangspunktet selv sørge for å kjøre sine
varer til en av Tines 22 terminaler
fra Tana i nord til Kristiansand i sør.
Deretter overtar meierigiganten
resten av jobben - helt fram til butikk.
I tillegg har Lokalmat BA inngått
en intensjonsavtale med The Field
Group (TFG) om å håndtere arbeidet med produktene ute i butikk.
- Jeg har selv testet distribusjon
med Tine og salgsarbeid med TFG i
et års tid. I fjor økte vi omsetningen
over 30 prosent til 26,5 millioner
kroner. Det hadde vi ikke klart alene, og sier noe om potensialet, forteller Espen Aronsen.
Store forventninger
De framforhandlede avtalene kan
altså skape en vinn-vinn situasjon
for produsentene: Lavere kostnader, større salg.
Statssekretær Ola T. Heggem i
Landbruks- og matdepartementet
mener da også at rammeverket er
på plass for at lokalmat skal vokse.
Han legger ikke skjul på at forventingene er store.
- Nå kan de mindre produsentene møte markedet på en rimeligere måte enn hittil, i tillegg til at de
står samlet. Avtalen er viktig for
norsk landbruk og fra et næringspolitisk ståsted. Selv om lista er lagt
høyt, må prosjektet få tid til å utvikle seg. Men dette er stort skritt
på veien til markedsadgang for
mange mindre produsenter, sier
Heggem. ■

Similar documents