Tariffnytt 2-2015 Spekter Helse 11. mai 2015

Comments

Transcription

Tariffnytt 2-2015 Spekter Helse 11. mai 2015
Tariffnytt
Spekter
2/11. mai 2015
Enighet i mellomoppgjøret 2015 i Spekter Helse
Spekter og YS Spekter Helse ble i dag enige om lønnsreguleringene for
helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Det er avtalt et generelt
tillegg til alle og heving av minstelønnssatsene i A2-overenskomsten.
Oppgjøret har en moderat økonomisk ramme og er på nivå med det som er
avtalt i norsk arbeidsliv for øvrig.
Vi hadde med oss et stort overheng inn i 2015 oppgjøret, noe årets forhandlinger bar
preg av. Det ble forhandlet på en trang økonomisk ramme uten mye handlingsrom for
partene. Resultatene gjenspeiler dette.
Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger på B-delsnivået i 2015.
Et generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 2 000 kroner i stillingsgruppe 1-4 med virkning 1. august
2015, samt et generelt på 4 000 kroner i stillingsgruppe 5 med virkning fra samme
tidspunkt.
Nye Minstelønnsgarantier
Nye minstelønnsgarantier med virkning 1. august 2015, jf. tabell nedenfor.
Stillingsgrupper
0 år
Stillingsgruppe 1
Stillingsgruppe 2
Stillingsgruppe 3
Stillingsgruppe 4
Stillingsgruppe 5
Minstelønn – 1. august 2015
4 år
8 år
10 år
20 år
283 000
288 000
299 000
344 000
364 000
285 000
290 000
301 000
346 000
366 000
319 000
324 000
330 000
376 000
321 000
326 000
332 000
378 000
319 000
324 000
330 000
376 000
321 000
326 000
332 000
378 000
369 000
376 000
388 000
425 000
371 000
378 000
390 000
427 000
396 000
406 000
423 000
465 000
400 000
410 000
427 000
469 000
Det generelle tillegget er inkludert i endret minstelønn. Gammel lønn er overstrøket.
Følg tariffoppgjøret på delta.no/tariff
Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20
tlf 02125 e-post [email protected]
Tariffnytt
Spekter
2/11. mai 2015
•
•
Ledere som leder ansatte i stillingsgruppe 5 gis et tillegg på 4 000 kroner med
virkning 1. august 2015.
Minstelønnen i stillingsgruppe 1 for de med 20 års ansiennitet økes til 373 000
kroner med virkning fra 1. januar 2016.
Følg tariffoppgjøret på delta.no/tariff
Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20
tlf 02125 e-post [email protected]