Innkalling og sakliste - Bergen ungdomslag Ervingen

Comments

Transcription

Innkalling og sakliste - Bergen ungdomslag Ervingen
Bergen Ungdomslag Ervingen │ Kong Oscarsgate 15, 5017 Bergen
e-post: [email protected]
│ Tlf. 55 31 74 46
│ www.bergen.ungdomslag.no│ Kontonummer 6504.05.08109
Årsmøte i Bergen ungdomslag Ervingen.
Du vert med dette kalla inn til årsmøte i Bergen ungdomslag Ervingen, 18.
februar 2015, klokka 18.00 i Gimle.
SAKLISTE:
1
Velkomen/opning
2
Konstituering
3
Årsmelding 2014 og arbeidsprogram 2013-2014
4
Rekneskap for 2014
5
Endring av lov og styringsføresegner
6
Arbeidsprogram 2015-2016
7
Budsjett 2015
8
Medlemspengar 2016
9
Fråsegner
10 Innkomne saker
11 Val
Årsmøtepapira er tilgjengelege frå onsdag 04. februar 2015. Du kan få dei
ved å venda deg til kontoret (Fensal, Kong Oscars gate 15), e-post
[email protected] eller tlf. 55317446. Dei vert òg å finna
på heimesida til laget, bergen.ungdomslag.no
Helsing lagsstyret i Bergen ungdomslag Ervingen
Gro Vetås
- org.sek. -