Nabovarsel - mal - Oppsal Borettslag

Comments

Transcription

Nabovarsel - mal - Oppsal Borettslag
Nabovarsel
Til
Naboer av Østensjøbanen
Dato 20.03.2015
Tiltak på sted/eiendom/strekning
Sporveien skal vedlikeholde Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og Skullerud Tbanestasjoner. Arbeidet starter i 07. april 2015 og skal være ferdige april 2016.
Utfyllende beskrivelse av hva nabovarselet gjelder
Fra 07. april, 2015 starter entreprenøren, Team Bane AS, med å rive eksisterende T-bane
infrastruktur. Det er planlagte vedlikeholdsarbeid på Østensjøbanen. Rivearbeidet skal pågå
inntil planlagte underbygningsarbeider starter i mai 2015 og avsluttes i april 2016.
Rivningsarbeidet innebærer fjerning av Strømskinner, Spor, Sviller og andre gammel t-bane
infrastruktur som må byttes og transporteres ut til godkjent mottak.
Det kan bli noe støy når entreprenøren river eksisterende infrastruktur. Arbeidene skal
utføres i forhold til rammene spesifisert i støy dispensasjonen gitt av bydelsoverlegen.
Tid
Arbeidstiden vil være mandag til lørdag fra klokken 0700 til ca. 1900 for støyende arbeid og
fra 0700 til ca 2200 for ikke støyende arbeid.
Kontaktperson hos Sporveien (oppdragsgiver)
Kontakt Personer hos Teambane (Utfører)
Nabokontakt: Dereje T. Asefa
Anleggsleder: Marius Norbeck
Telefon: 918 40 307
Telefon: 406 75 053
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Teknisk Byggeleder: Andreas Harreschou
HMS/KS: Tormod Stav
Telefon: 486 07 222
Telefon: 922 10 358
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Sporveien

Similar documents