Astrid Krohn, seniorrådgiver, Vox

Comments

Transcription

Astrid Krohn, seniorrådgiver, Vox
EPALE
ePlatform for Adult
Learning in Europe
Flerspråklig fagportal for
voksenopplæring i Europa
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
KOMMISJONENS AMBISJON
EPALE skal
•
være motoren i faglig samarbeid mellom folk som jobber
med voksenopplæring i Europa
•
bidra til sammenhengende politikk, samsvarende
standarder og nyskapning
EPALE har to funksjoner:
•
Som europeisk sentralbibliotek for fagstoff om voksnes
læring
•
Som europeisk debattarena der politikkmakere og fagfolk
kan dele, diskutere, utveksle kunnskap og erfaringer
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
https://ec.europa.eu/epale/en
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
NORSK PÅ EPALE
•
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/basic-skills-trainingworking-life-benefit-individual-business-and-society
•
https://ec.europa.eu/epale/en/event-calendar
•
https://ec.europa.eu/epale/en/search/site/Torhild
•
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/education-innovation-andtheory-are-based-praxis
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
HVA KAN DU BRUKE
EPALE TIL?
• Søke inspirasjon og faglige ressurser; policies, god
praksis, verktøy
• Invitere til og delta i faglig debatt
• Søke etter ekspertise og partnere
• Publisere nyheter
• Markedsføre og finne arrangementer
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
VOX’ ROLLE SOM
NATIONAL SUPPORT SERVICE
• Innhente og dele norsk materiell på EPALE
• Innhente og dele EPALE-stoff til det norske
fagmiljøet
• Bidra til engasjement og faglig utveksling
om voksenopplæring mellom fagfeller i
Europa
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
HVA
MENER DU
VI KAN
BRUKE
EPALE TIL?
[email protected]
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
6 MÅNEDER ETTER LANSERING
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
TAKK FOR MEG
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union
https://youtu.be/Tw7yvO1G3tU
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union