Livsstiloppfølging under svangerskap

Comments

Transcription

Livsstiloppfølging under svangerskap
Livsstilsveiledning i svangerskapet
Vektøkning under svangerskapet
Anbefalinger fra Institute of Medicine (IOM) (Mai 2009)
Klinisk erfaring fra Adipol
BMI før svangerskapet (kg/m2)
Kristin Reimers Kardel
Førsteamanuensis, Dr. Philos
Idrettsfysiolog og Klinisk ernæringsfysiolog
Institutt for medisinske basalfag
Avdeling for ernæringsvitenskap
Universitetet i Oslo
Lav
<18.5
12.5 – 18.0
Normal
18.5 – 24.9
11.5 – 16.0
Overvekt
25.0 – 29.9
7.0 – 11.5
Fedme
≥30.0
5.0 - 9.0
Overvekt - gravide Bergen 261115
Retningslinjer for svangerskapsomsorgen (2005)
”Jordmor/lege bør gi informasjon om levevaner ved første kontroll”:
Kosthold
Folat
Jern
Vitamin A
Vitamin D
Jod
Kalsium
Omega-3 fettsyrer
Fysisk aktivitet
Styrketrening
Kondisjonstrening
Overvekt - gravide Bergen 261115
Anbefalt total vektøkning (kg)
Overvekt - gravide Bergen 261115
”Gravide som vil ha behov for oppfølging hos
spesialist eller fødepoliklinikk”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hypertensjon og/eller hjertesykdom
Nyre- og/eller urinveissykdom
Alvorlig astma og/eller lungesykdom
Funksjonsnedsettelser
Epilepsi og/eller nevrologisk sykdom
Diabetes
Endokrin sykdom
Hematologiske forstyrrelser
Autoimmun sykdom
Kreft
HIV
Rusmisbruk
Andre sykdommer (vurderes)
BMI < 18.5
BMI > 30
Psykisk sykdom
Overvekt - gravide Bergen 261115
1 nov 2015
Overvekt - gravide Bergen 261115
1 nov 2015
1
nov 2015
Overvekt - gravide Bergen 261115
1 nov 2015
1
nov 2015
Overvekt - gravide Bergen 261115
1 nov 2015
1
nov 2015
Overvekt - gravide Bergen 261115
1 nov 2015
1
nov 2015
Men hvilke tilbud har vi til
denne pasientgruppen i Norge ?
Overvekt - gravide Bergen 261115
Overvekt - gravide Bergen 261115
Adipol på Rikshospitalet
Aktuelt:
• BMI før svangerskapet > 27 kg/m2
• Fødeplass på Rikshospitalet
Adipol
Dette handler om livsstils-intervensjon:
• 1. kons.:
På Adipol
• Vekt (Bio-impedans)
• Kostholdsveileding
• Fysisk aktivitetsveiledning
• Jordmorkontroller
• Tilvekstkontroller
Vekt (Bio-impedans)
Kost og fysisk aktivitets-anamnese
Kost og fysisk aktivitets-veiledning
1 time
• 2. kons.:
Vekt (Bio-impedans)
(14 d etter ”Vedlikeholdsveiledning” Kost + FA
1.kons.)
Evt. veiledning til 3 dagers veid
registrering
30 min
• 3.  kons.: Vekt (Bio-impedans)
(Etter
”Vedlikeholdsveiledning” Kost + FA
behov)
Evt. veiledning etter 3 dagers veid
registrering
30 min
Lab. verdier ved uke 20 + i uke 30
• Glukosebelastning
Overvekt - gravide Bergen 261115
Overvekt - gravide Bergen 261115
1: Kostholdsveiledning:
Adipol
Adipol
2: Fysisk aktivitetsveiledning
Utgangspunkt i kostanamnesen:
• Underrapportering ???
Utgangspunkt i fysisk aktivitetsanamnese
Overrapportering ???
• Måltidsrytme
5 F-ene
• Frukt og grønt – ”5 om dagen”
• Fiber
• Fett – det er ikke ett fett hva du spiser
• Fisk
• Fruktose/Sukker
• Vitaminer/mineraler
(ω-3 fettsyrer, kalsium, Vit D, folat, jern)
• Væskeinntak
•
Standard program.
- Utholdenhet: > 30 min/dag (WHO)
Gå (bakker m/staver)
Sykkel, Ski ....
- Styrke: 2-3 x/uke
Rygg og magemuskulatur
Bekkenbunnsmuskulatur
•
”Gruppeterapi”: 5 temakvelder
Overvekt - gravide Bergen 261115
Overvekt - gravide Bergen 261115
Adipol resultater: Mor
Resultater
BMI
Snitt: 35,8
SD: 5.9
Svangerskapslengde eks tvillinger
Snitt: Uke 39.3
SD: 1.6
(n=107)
(n=137)
BMI>30: 85%
< 37 uker
Adipol: 7%
KK:
12%
(n=104)
Vektøkning frem til ca uke 36
Vektøkning frem til ca uke 36
(n=104)
<-10
Overvekt - gravide Bergen 261115
-9.9--5
-4.9–0
0.1–5
5.1–10
10.1–15 >15.1
Vektøkning
<-10 kg
-9.9 - -5 kg
-4.9 – 0 kg
0.1 – 5 kg
5.1 – 10 kg
10.1 – 15 kg
> 15 kg
12.6 %
12.6 %
11.7 %
16.2 %
14.4 %
19.8 %
6.3 %
Overvekt - gravide Bergen 261115
Adipol resultater: Mor
2-timers glukose i blod
2-timers glukose i blod
Uke 20
Uke 30
n=34
Adipol resultater: Mor
Keisersnitt:
Adipol: 38%
KK:
27%
Voldner et al. 2009:
(STORK)
Alle:
21%
BMI>30: 36%
n=29
15% hadde ≥ 7.8 mmol/L
21% hadde ≥ 7.8 mmol/L
Frøslie et al. 2011: (n=979)
Frøslie et al. 2011: (n=973)
(Økning: 1.5)
Svangerskapsforgiftning:
Uke 14-16: 0,2 % hadde ≥ 7.8 mmol/L
Uke 30-32: 5,5 % hadde ≥ 7.8 mmol/L
(27.5)
Adipol:
KK:
11.5%
5.2%
Overvekt - gravide Bergen 261115
Overvekt - gravide Bergen 261115
Adipol resultater: Barnet (n=147)
Overført barneklinikken
Fødselsvekt inkl. tvillinger
Snitt: 3598 g
SD:
564 g
Adipol: 15.6%
KK:
17.5%
KK:
3323 g
Evaluering av Adipol
1) Hva synes du om tilbudet på Adipol? Ros og Ris.
•Jordmor: Super oppfølging , tid til spørsmål.
•Klin Ern.fysiolog: Som over + litt streng noen X, men det behøves kanskje ?
•Utrolig avlastende at jeg kan legge alle mine bekymringer på
Rikshospitalets skuldre og at jeg får støtte og veiledning
APGAR 5 min
Fødselsvekt > 4000 g
Apgar<7: Adipol: 2%
KK:
3%
Adipol:
20%
KK:
15%
Norsk fødselsregister (2013): 17,8%
•Kjempe bra tiltak! Skulle vært samme tilbud til alle på OUS
•Jeg har blitt veldig godt mottatt og føler at jeg kan være meg selv og
snakke åpent om det som bekymrer meg. God oppfølging.
•Kjempe fint med ekstra oppfølging så man ikke legger på seg for mye,
og lærer hva og hvor mye man kan spise. Hyggelige folk 
Overvekt - gravide Bergen 261115
Overvekt - gravide Bergen 261115
Evaluering av Adipol
Evaluering av Adipol
2) Har du fått noe personlig ut av disse konsultasjonene
a) I tilfelle hva?
b) Hva savner du?
•Bedre livsstil og selvtillit
•At det faktisk ikke skal så mye til for at ting er/blir mye bedre.
•Jeg får bekreftelse på at jeg gjør ting riktig. Jeg får ideer til hvordan
jeg kan fortsette og jeg føler meg sett
•Ernæring: Spiser oftere fisk, får i meg kalsium, mer bevisst forhold til
hva jeg faktisk tar til meg av næring
•
Ingen ting. Storfornøyd  
•
Savner et konkret krav om trening. Jeg tror at jeg
hadde vært flinkere med den delen hvis jeg skulle
gå/sykle/svømme et visst antall ganger mellom hver gang jeg er her.
Istedenfor å ”mosjonere så mye som mulig”
•
Legekonsultasjon i løpet av svangerskapskontrollene
•Samtale med lege: Har grei fastlege, men kanskje litt mer info fra lege her.
•God veiledning til hva slags fysisk aktivitet jeg kan gjøre. Trygghet
gjennom svangerskapet. God støtte fra jordmor og klin. ern.fysiolog
Overvekt - gravide Bergen 261115
Overvekt - gravide Bergen 261115
Evaluering av Adipol
Evaluering av Adipol
3) Hva har du lært som du ikke kunne fra før
4) Hva skal vi konkret legge mer vekt på ved denne
poliklinikken?
•
Hvor mye 5 om dagen faktisk er
•
At man skal ha i seg MYE mer grønnsaker enn man kan forestille seg
•
Etter utallige slankekurer kunne jeg det meste. Utfordringen var å gjøre
praksis av teorien. Der føler jeg at Adipol har vært til god hjelp 
•
Hvordan jeg bedre kan regulere kostholdet, da med tanke på produkter
jeg kjøper inn
•
Hva som er normalt/ikke normalt gjennom svangerskapet. Hvordan få i seg
nok av forskjellige vitaminer/mineraler gjennom kostholdet
•
•
Time hos klin.ern.fysiolog og jordmor samme dag.
Ellers så synes jeg at dere gjør en super jobb 
En oppfølgingstime hos klin.ern.fysiolog etter fødsel
•
Større og mer konkrete krav når det gjelder fysisk aktivitet
•
Legge vekt på å informere hva som er normalt (vekt/vektoppgang)
•
Savner mer info om fødselen og lign, men det kommer kanskje senere
•
Gjerne forslag til ”dietter”, sammensetning av menyer som dekker behovet
Info om kunstige søtningsstoffer, info om svangerskapsdiabetes
Overvekt - gravide Bergen 261115
Overvekt - gravide Bergen 261115
Kasuistikk 1
Para
Svangerskapslengde
Svangerskapsuke
Høyde
BMI før sv. Sk.
Vektoppgang
Hoveddiagnose
Bidiagnose 1
0
272
38
170
44
‐0,4
Forlenget åpningsfase under fødsel
Sekundær risvekkelse
Bidiagnos 2
Bidiagnose 3
For tidl vannavg, start føds etter 24 t
Enkeltfødsel, levendefødt
Føds. Starter
Føds. Slutter
Induksjon
Keisersnitt
Kjønn
Fødselsvekt
Apgar 1
Apgar 5
Pike
3868
9
10
Kasuistikk 2
HbA1c
Uke 20
Uke 30
5,2
5
Fastende glu
4,7
5
2 timers glu
7,6
7,2
CRP
25
17
Tot kol
HDL
7
7,4
1,9
1,2
LDL
4,2
4,9
TG
2,3
3,1
Para
Svangerskapslengde
Svangerskapsuke
Høyde
BMI før sv. Sk.
Vektoppgang
Hoveddiagnose
Bidiagnose 1
Bidiagnos 2
Bidiagnose 3
Flergangsfød
283
‐
170
32
16
Enkeltfødsel, levendefødt
1.grads perinealrift under forløsning
Føds. Starter
Føds. Slutter
Spontan
Vaginal, ikke instrum
Kjønn
Fødselsvekt
Apgar 1
Apgar 5
Gutt
3520
9
9
HbA1c
Fastende glu
2 timers glu
CRP
Tot kol
HDL
LDL
TG
Overvekt - gravide Bergen 261115
Para
Svangerskapslengde
Svangerskapsuke
Høyde
BMI før sv. Sk.
Vektoppgang
Hoveddiagnose
Bidiagnose 1
Bidiagnose 2
Bidiagnose 3
0
282
40
155
35
‐6
Sekundær risvekkelse
1.grads perinealrift under forl.
Enkeltfødsel, levendefødt
Føds. Starter
Føds. Slutter
Spontan
Vaginal, ikke instrum
Kjønn
Fødselsvekt
Apgar 1
Apgar 5
Gutt
3526
9
10
HbA1c
Fastende glu
2 timers glu
CRP
Tot kol
HDL
LDL
TG
Uke 20 Uke 30
5,1
5,2
4,9
4,9
8,2
5,2
2,3
1,7
5
1,4
3,1
1,1
5,7
1,3
3,9
1,5
Overvekt - gravide Bergen 261115
Uke 30
5,2
4,9
5,3
5,2
3,8
1
2,6
0,7
6
1
4,3
1,3
Overvekt - gravide Bergen 261115
Takk for meg !
Kasuistikk 3
Uke 20
‐
5
4,7
6,5