Wenche Borge, kvalitetsrådgiver i Pleie og omsorg, Bærum

Comments

Transcription

Wenche Borge, kvalitetsrådgiver i Pleie og omsorg, Bærum
Hvordan nå målet om flere
helsefagarbeidere?
Bærum kommune, pleie- og omsorg
Kvalifisering av egne ansatte er det viktigste
tiltaket som vi vet virker!
Tilbud om praksiskandidat:
•
•
•
•
•
•
Fast ansatte i minst 50%
Må ha minimum 5000 timer med
relevant praksis
Må ha bestått Norskprøve B1
Må være villig til å gå på skole 17
dager over ett år (120 timer, evt 180
timer + veil)
Må være villig til å jobbe med
oppgaver og lese mye på egenhånd
mellom hver samling
Må evt. være villig til å hospitere på
sykehjem for å lære om stell
Bærum kommune, pleie- og omsorg
Økonomi
Deltakerne beholder lønnen, og tjenestestedene belastes ikke.
Pleie og omsorg kjøper skoletimene av Rud videregående da nesten ingen
deltakere har skolerett.
Aktuelle tilskuddsordninger:
• Norskopplæring, Vox
• Kompetanseløftet, Fylkesmannen
• Kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeider,
Helsedirektoratet
• Kvalifisering av voksne til helsefag, KS
• Benytter også egne avsatte kompetansemidler
Bærum kommune, pleie- og omsorg