In Via-folder

Comments

Transcription

In Via-folder
kvit
Vi skapar positive endringar
Kompetanseog læringspartnar
kvit
Eg ville bli kokk,
men strauk i alle
faga. No kan eg
dekke bordet med
mi Volvo grave­
maskin
Stian 22,
lese- og skrivevanskar
For deg som vil vidare
Så lenge vi er i rørsle er det enkelt å halde framdrifta. Av og til kan du hamne i ein
situasjon der du må redusere farten eller stoppe heilt opp. Skal du halde fram
på den same kursen, eller må du endre retning? Det kan vere mange og saman­
sette grunnar til at ein opplever utfordringar i yrkeslivet. Du er ikkje åleine om
dette, og vi har lang erfaring med å finne løysingar som kan passe for deg.
Menneska som kjem til oss varierer i alder, utdanning, erfaring og ikkje minst
livssituasjon. Gjennom kartlegging og rettleiing finn vi din veg vidare, enten den
er i yrkeslivet eller ikkje. Våre kompetente rådgjevarar har lang erfaring i å hjelpe
til på denne vegen.
Våre effektive og pålitelege metodar har skapt positive endringar, trygge rammer
og betre livskvalitet for mange.
Korleis jobbar vi?
Vi fokuserer på
Dine val
Det du ynskjer for di framtid
Livsglede
Det som kan gje deg ein betre livssituasjon
Kommunikasjon
Samspelet mellom deg og omverda
Arbeidslivet
Det som gjer deg til ein ressurs for ein arbeidsgjevar
Yrkesval
Arbeid som kan høve med dine interesser og din bakgrunn
Jobbsøking
Det som gjer deg spennande
Vegen vidare
Din plan for å kome vidare
Vi fokuserer på deg
Karriererettleiing
Karriererettleiing
Motivasjon
Motivasjon
Motivasjon
Utdanning / vid
Ressursar
Arbeidstrening
Arbeidstrening
Interesse
Ressursar
Ressursar
Arbeidstrening
Helse
Fritid
Karriererettleiing
Karriererettleiing
KARTLEGGING
Økonomi
Arbeidstrening
Sosial
Utdanning / Utdanning
vidare utdanning
/ vidare utdanning
situasjon
Utdanning
Erfaring
Motivasjon
Inspirasjon
Kvalifisering / f
erettleiing
sjon
sjon
Kar
Helse
Karriererettleiing
Menneske med
utfordringar i og
utanfor arbeids­
livet
Fritid
Helse
Fritid
Interesse
Interesse
KARTLEGGING
Utdanning
KARTLEGGING
Økonomi
Erfaring
Sosial
Utdanning / vidare utdanning situasjon
Sosial
situasjon
Økonomi
Arbeidstrening
Positiv endring
for menneske og
samfunn
Motivasjon
KARTLEGGING
Utdanning
Erfaring
Sosial
situasjon
Utdanning
Ins
Erfaring
Inspirasjon
Inspirasjon
Kvalifisering / formidling
Kvalifisering / formidling
Jobb
Kvalifisering / formidling
Interesse
Utdanning
/ vidare utdanning
Økonomi
Utdanning / vidare utdanning
Prøveperiode
Utdanning/vidareutdanning
Ressursar
Mo
Menneskeleg
forståing, rett­
leiing, kompe­
Helse
tanse. Tilgang til
Ressursar
lærings­arena.
Ressursar
Motivasjon
Arbeidstrening
Karriererettleiing
Arbeidstrening
Fritid
Inspirasjon
Ikkje jobb
Prøveperiode
Jobb
Ikkje jobb
Litt jobb
Menneske
med
utfordringar i og
Kvalifisering/formidling
utanfor arbeidslivet
Litt jobb
Menneskeleg
forståing, rettleiing,
kompetanse. Tilgang
til læringsarena
For 12 år sidan
hamna eg på
køyret. Eg er
framleis ute og
køyrer, men no får
eg betalt.
Hallvard,
tidlegare rusmisbrukar
Treng du ny arbeidstakar?
Då kan eit samarbeid med In Via vere eit godt val.
Rett person til rett arbeidsplass er viktig, både for bedrift og menneske.
Som arbeidsgjevar får du moglegheit til å prøve ut folk i praksis før du vurderer
tilsetting, i tillegg får du rettleiing, støtte og oppfølging av arbeidstakar etter
behov og ønske.
Vi førebur gode løysingar for deltakarar og samarbeidspartnarar, og skapar
verdifulle koplingar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar.
In Via AS
Postboks 122
6821 Sandane
In Via AS
Langeland Næringspark
6770 Nordfjordeid
Geir Peder Ueland,
Dagleg leiar
Produksjonsingeniør,
stor kontaktflate i nærings­
livet.
909 82 295
E-post: [email protected]
Ester L. Andreassen,
Avdelingsleiar
Sjukepleiar med utdanning
innan rus/psykiatri
og rettleiing.
483 28 007
E-post: [email protected]
Karl-Anton Søvde, Fagleiar
Skipskonstruktør,
att­førings­fagleg spesial­
utdanning.
952 48 960
E-post: [email protected]
Olav R. Faleide, Rådgjevar
Norsk- og samfunns­fag­lærar,
erfaren kurshaldar, karriere­
rettleiar og motivator.
970 90 927
E-post: [email protected]
Alf Osa, Avdelingsleiar
Tidlegare leiar i Aetat og
i det private næringsliv,
fag­opplæringsansvarleg.
920 25 744
E-post: [email protected]
Vibeke Rand, Rådgjevar
Sosionom med internasjonal
og interkulturell fordjuping,
karriere­rettleiar og kurshaldar.
993 88 857
E-post: [email protected]
In Via AS
Visnesvegen 21
6783 Stryn
Svein Sørland, Rådgjevar
Jobbspesialist og mentor
med stor kontaktflate i
næringslivet.
466 24 804
E-post: [email protected]
Rune Bjørkedal, Rådgjevar
Lærar frå VGS, språk­
konsulent, forlagsredaktør.
930 51 383
E-post: [email protected]
Svein Navelsaker,
Arbeidsleiar
Fagbrev industrifag, att­
førings­fagleg etterutdanning.
416 35 790
E-post: [email protected]
Bjørn Eide, Serviceansvarleg
Skipper, service- og
altmuleg­mann.
975 41 541
[email protected]
www.in-via.no
Einar Frøholm,
Avdelingsleiar
Adjunkt VGS med fagbrev for
tunge kjøretøy, bilelektro og
teknisk leiing.
991 59 904
E-post: [email protected]
Sabine Reinecke,
Arbeidsleiar
Miljøarbeidar helse og om­
sorg, fagbrev i sal og service.
930 49 821
E-post: [email protected]
Jarle Berentzen, Arbeidsleiar
Fagbrev mekanikar og
arbeids­leiar.
913 98 235
E-post: [email protected]
Rein Design • Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd
Ta kontakt!