ARBEIDSLEDER I ARBEIDSTRENINGSARENA ASVO Revetal AS

Comments

Transcription

ARBEIDSLEDER I ARBEIDSTRENINGSARENA ASVO Revetal AS
ARBEIDSLEDER I ARBEIDSTRENINGSARENA
ASVO Revetal AS er en Vekstbedrift som jobber med mennesker som for kortere
eller lengre tid står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften eies av
kommunene Re og Hof og er lokalisert på Revetal. Bedriften skal gi tilbud til personer
med ulike yrkesmessige forutsetninger, og som har behov for trening, oppfølging og
veiledning. Vi har etablert en ny arena for arbeidstrening i Revetal. Våre nærmeste
samarbeidspartnere er NAV, Re og Hof kommuner og næringslivet. Vår visjon er: «Vi
utvikler mennesker».
Planlegge, organisere og gjennomføre produksjon
Produksjonen skal være bedriftens verktøy i arbeidstrening. Den skal bidra til
kjennskap til arbeidslivets generelle krav og være forberedende aktivitet mot arbeid.
Arbeidspraksis og trening er av betydning for observasjon og kartlegging av
arbeidsevne, og vil være med på å danne grunnlaget for arbeidsavklaring til NAV.
Stillingen er i utgangspunktet på 80 %, men vi ønsker å ansette en veileder i 100 %
stilling. Resten av stillingsprosenten brukes fleksibelt til veileder- og
produksjonsoppgaver i andre avdelinger i ASVO Revetal. Noe lørdagsarbeid vil
forekomme.
Vi holder til på Brår i Re kommune, snaue 15 minutter fra Tønsberg. Her driftes en
brukthandel med tilhørende verksted for pussing, snekring og lakkering. Du bør ha
interesse for oppussing av brukte møbler, evne til å se verdier i brukte gjenstander og
vurdere hva som må gjøres for at det blir attraktive produkter.
Hvem er du?
Du har god veiledningskompetanse, gode praktiske ferdigheter og erfaring fra arbeid
med ungdom/tilsvarende arbeid. Du er en person med livserfaring, positivt livssyn og
god evne til å motivere. Tålmodighet i arbeid med mennesker, men evne til å
motivere til framgang.
Du har evne til å tenke kreativt, er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.
Du jobber strukturert og ryddig, har god oversikt og evne til å sette i gang flere
oppgaver på samme tid. Er god på å gi praktisk veiledning og følge personer tett opp
i en praktisk læringsprosess.
I forbindelse med at stillingen vil være knyttet til både en produksjons arena for
renovering og lakkering av brukte møbler, og ASVO Revetal er det viktig at du er
fleksibel og omstillingsdyktig, og at du jobber effektivt og strukturert.
Personlige egenskaper
Samarbeidsevne
God veiledningsevne
Fleksibel
Initiativrik
Gode kommunikasjons- evner
Arbeide strukturert
Resultatorientert
Serviceinnstilt
Ærlighet og toleranse
Personlig egnethet vektlegges høyt.
NB! Du kan, vil og liker å jobbe med alle slags mennesker!
Vi kan tilby:




Deltakelse i videreutvikling av en nystartet arbeidsarena
Være en del av den flotteste brukthandelen på østlandet
En bedrift med godt faglig og sosialt miljø
Lønn etter avtale, pensjonsordning
Stillingens er fast.
Oppstart er 01.03. 2015
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Daglig leder Glenn Ellefsen: Mobil: 48 02 44 47
Søknad med CV, sendes på e-post til ASVO Revetal AS: [email protected]
Søknadsfrist: 06.02.2015