TFT brosjyre 2015

Comments

Transcription

TFT brosjyre 2015
TRINN FOR TRINN
(TFT)
For ytterlig beskrivelse om oss, besøk vår hjemmeside www.merlina.no
Tlf: 51 66 77 00, E-post: [email protected]
MERLINA AS, POSTBOKS 178, 4302 SANDNES
ORG.NR: 997 946 758
Hege Andersen Lunde
Mona Knudsen
TILRETTELAG T AR BEIDSTRENING FO R UNGD OM,
TRINN FOR TRINN.
Silvia og Jonas Skretting
Inn på tunet og Grønn omsorg tilbyder
For ytterlig beskrivelse om oss, besøk oss på Facebook: Folkvord Gardsutsalg
Tlf: 930 888 46, E-post: [email protected]
FOLKVORD GÅRDSUTSALG, HEIGREVEIEN 80, 4321 SANDNES
ORG.NR: 995 526 921
SAMARBEID INNEN GRØNT ARBEID MELLOM MERLINA AS
OG FOLKVOR D GÅRDSUTSALG.
Trinn For Trinn er et samarbeid mellom Merlina AS og Folkvord Gårdsutsalg i
forhold til å skreddersy tiltak for ungdom som har behov for tett oppfølging innen
arbeidstrening eller en tilpasset opplæring gjennom en alternativ skoledag. Merlina
står for oppfølgingen av ungdommene og har den direkte kontakten med Folkvord
Gårdsutsalg.
Vi har felles samfunnsnyttig formål for ungdom med ulike vansker, og vil sammen
bidra til at ungdommen:



Øker motivasjonen for å komme seg i arbeid eller fullfører utdanningen.
Gi ungdommen mulighet til å få en bedre psykisk og fysisk helse.
Gi ungdommen en mulighet til å få bedre livskvaliteten.
Merlina AS er et privat firma som arbeider forebyggende og tilbyr miljøterapeutisk
behandling for barn, ungdom og familier. Firmaet drives av Hege Andersen Lunde
og Mona Knudsen. Vår kompetanse er knyttet til arbeid med barn, ungdom og
familier fra psykisk helsevern, skole, barnevern og helse- og sosialsektoren. Vår
styrke er at vi er engasjerte og omstillingsdyktige. Vi jobber systematisk, er kreative
og fleksible i forhold til utvikling og oppfølging av tiltak.
Folkvord Gårdsutsalg er en «inn på tunet» gård som er drevet av Silvia og Jonas
Skretting. Gården ligger på Folkvord drøye 2 kilometer fra Sandnes sentrum. I
flere år har Silvia og Jonas Skretting drevet gårdsutsalg og videreført tradisjonen av
gårdsdriften på salg av frukt, grønnsaker og blomster. Til konkurransedyktige priser
får kunder lokal kortreist kvalitetsvarer som honning, saft, syltetøy, frukt, grønt og
diverse husflidsartikler. På gårdens eget bakeri kan det inntas en hjemmelaget god
lunsj, og på en fin solskinnsdag nytes ute, mens barna leker med kaniner,
geitekillinger, hunder eller katter.
SKREDDERSYDDE TILTAK OG TILPASSET TILNÆRMING
Tilrettelagt arbeidstrening
Merlina tilbyr tilrettelagt arbeidstrening for ungdom
mellom 15 og 23 år sammen med kvalifiserte veiledere. Vi kan
gi et verdifullt løft i en vanskelig situasjon for å ta nye skritt mot
å få seg fast arbeid.
Vårt mål er at ungdommen skal ut i jobb, videre utdanning
eller på annen måte få nye perspektiver og ballast som er godt
å ta med seg videre i livet.
Dette gjennom skreddersydde arbeidsrettet tiltak som:



Å trene på å møte ulike situasjoner i arbeidslivet.
Å trene på å møte opp og holde fast i arbeidet når
vanskelige personlige situasjoner oppstår.
Å trene seg gradvis opp til å mestre et ordinært arbeid.
Aktivitetene er relatert til salg og produksjon av frukt, grønt, blomster,
husflidartikler og lokal kortreist mat.
Vi har også mulighet til å tilpasse opplæring gjennom en alternativ skoledag
gjennom arbeidstrening for ungdom mellom 15 og 23 år.
Ta kontakt med Merlina AS for en uforpliktende
samtale eller tilbudsbeskrivelse.

Similar documents