Aktive eldre med nettbrett

Comments

Transcription

Aktive eldre med nettbrett
Aktive eldre med nettbrett
– selvhjelp til trivsel og verdighet –
Anne Moen
Professor, Institutt for helse og samfunn, UiO
Viten på lørdag Den Digitale Pasienten, 07.03.2015
Materiale fra 2 case studier
ACTIVE
Anne Moen/2015
APPETITT
Bilder: Anne Moen og Anbjørg Kolaas, UiO
ACTIVE
• Nettbrett-teknologiens potensial
- sosial kontakt og kosthold
• 40 brukere
• Workshops
• Ukentlige møter med ungdom
Anne Moen/2015
Bilde: Edith Roth Gjevjon, UiO
ACTIVE
workshops
Anne Moen/2015
Bilder: Edith Roth Gjevjon, UiO og Gro Wensaas, Bærum kommune
Anne Moen/2015
Bilde Elisabeth Østensen, UiO
Hva har vi lært i ACTIVE
4
3
2
inkludert
eBorger
utforsker
nye apper
gjenkjenner
analoge
1
introduksjon
1:1
Anne Moen/2015
Ikoner hentet fra App Store
APPETITT –
APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel
Anne Moen/2015
Bilde Anne Moen, UiO
Kosthold og eldre
• Irreversible, små endringer gir
store folkehelseutfordringer
• Matglede og trivsel
• Energiinnhold, protein og
vitamin i små porsjoner
Anne Moen/2015
Bilder: colourbox
Matretter
Sosial funksjon
Måltidsrytme
Mat
Drikke
Anne Moen/2015
09.03.2015
Anne Moen/2015
Fellesskap – dialog – følge med
Anne Moen/2015
Bilder: colourbox
Oversikter
Anne Moen/2015
Bilder: colourbox
Feedback
Anne Moen/2015
Bilder: colourbox
Kartlegging – tidlige tiltak
Anne Moen/2015
Bilder: colourbox
Handleliste – logistikk – matvarer
Havregryn
Smør
Brokkoli
Laks
Fløte
Frukt
Kjeks
Salt
Søtt
Anne Moen/2015
Bilder: colourbox
– levert fra butikk eller storkjøkken
Anne Moen/2015
Bilder : colourbox.og Bærum Kommune
2
0
1
4
Anne Moen/2015
Bilder: Beate Magerholm, Drammen og Anne Moen, UiO
Digitalt deltakende Pasient
• Aktive eldre med nettbrett
• Selvhjelp til trivsel og verdighet
• Folkehelse – forebygge og tidlig intervensjon
Anne Moen/2015
Tusen takk
Finansiering
– Regionale forskningsfond – Hovedstaden, regionalt forskerprosjekt ACTIVE:
active ageing enabled by services and communication technologies (2012 – 14)
– Regionale forskningsfond – Hovedstaden for mobiliseringsprosjekter og regionalt
offentlig innovasjonsprosjekt APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for
helse og Trivsel) (2011, 2014 – 2017)
– Osloforskning for stipend til Caroline Farsjøs masteroppgave (2014)
Samarbeidspartnere
– Deltakere fra Marie P., ”Livsglede for eldre”, Bærum, Ullensaker, Drammen
– Kollegaer ved Sintef, Universitetet i Oslo, Norsk Regnesentral, Oslo, Bærum,
Drammen, Ullensaker og Tvedestrand kommuner, Livework, Seniornett, Grete
Roede A/S, Helsetelefonen A/S, Oslo Medtech
– Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte, Utdanningsvitenskapelig fakultet,
UiO utviklet prototypeversjonen av APPETITT
Anne Moen/2015

Similar documents