Ukeplan for 6 trinn

Comments

Transcription

Ukeplan for 6 trinn
Vågsbygd skole,
avd, Augland
Vågsbygdveien 50
4621 Kristiansand
Tlf: 38018950
Faks: 38018960
Uke
Ukeplan for 6 trinn
[email protected] – tlf. 98886182
[email protected] – tlf. 92403487
[email protected] – tlf. 48287509
www.minskole.no/vagsbygd
6.trinns base tlf: 38018966
41
5. - 9. okt
2015
Foreldrekontakter:
A [email protected]
B [email protected]
C [email protected]
Informasjon til hjemmet:
Ukeplanen leveres med underskrift fredag.
Takker for et veldig hyggelig og saklig foreldremøte før høstferien. Dere
er like topp som ungene! Referat kommer.
Månedsinfo
Vi skal til festingen
torsdag 8.10
fra 10.30 – 14.15
100 kroner til klassekassa kan legges i konvolutt til læreren.
KBR kommer til
Husk gymtøy og ting til dusjen.
oss den 20.10
I engelsk begynner vi med de 100 vanligste ordene nå. Dette vil bli gloser
fremover.
Hjelpere:
6a Rakel og André
6b Noah og Ida
6c David M og Yakin
Kan godt

FAG
Læringsmål
Norsk
Matematikk
Engelsk
Jeg kan bøye verb i flere tider.
Jeg kan multiplisere og forstår hva kombinasjon vil si.
Jeg leser og forstår leseleksa. Jeg kan bruke nøkkelord og
gjenfortelle en historie skriftlig og muntlig.
Jeg vet når vikingtiden var.
Jeg kan fortelle 5 fakta om vikingene.
Jeg vet hva som er fjellet.
Jeg vet hva tregrense betyr.
Jeg sier godmorgen eller hei til andre elever om morgenen.
Jeg vet hva Toraen, Tanak og Talmud er
Samfunnsfag
Natur og miljø
Sosialt
RLE
Lekse til:
Tirsdag
Norsk.
Zeppelin lesebok s.44 les
og gjør oppgavene.
Husk lesekort!
Matematikk
Multi s.27, oppg 1.95
Gjør 1.96 om du vil.
Onsdag
Torsdag
Norsk.
Zeppelin lesebok les s. 4647
Matematikk
Multi s.28 oppg 1.98
Gjør 1.99 om du klarer det.
Norsk
Zeppelin språkbok. Les s. 4850
Oppgave 9a s. 41 skal gjøres
på Its learning. Du finner det
under 6.trinn 15/16, norsk –
Oppgave 9a
Kan øve mer
Fredag
Ta med
ukeprøvemappe og
ukeplanmappe!
Husk å øve til
ukeprøve. Se under
hva som er lurt å øve
på.
Engelsk:
Les og oversett s.32 i
Quest. Se på glosene.
Øv på engelsk
The – den, det, de
Of – av
And – og
To - til
Øveord i norsk
A – en
In – i
Is – er
It – det, den
You – du
That - det
Lykke – gress – myggstikk – kjærlighet – kinn – ennå – kjenne - vennskap
Øve på i matematikk
Øv deg på å multiplisere to flersifrede tall. F.eks 36•4
Begreper
Norsk
*Infinitiv
*Presens
*Preteritum
*Presens
perfektum
*Preteritum
perfektum
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
KRLE
Glosene i textbook
til side 32.
Øveordene
Bruker spåkona,
detektiven og
cowboyen på
fortellinga side 32 i
textbook.
Multiplikasjon
Produkt
Faktor
Kombinasjon
Divisjon
Tregrense
Landskap
Viking
Vikinghjelm
Vikingferd
Trell
Leiv Eriksson
Tidslinje
Toraen
Tanak
Talmud
Ukeoversikt
Mandag
Norsk
Gjennomgå øveord,
begreper og lekser
Zeppelin språkbok:
s. 34-35.
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Matematikk
Multi s.28
Multiplisere med flersifrede
tall.
Engelsk
Norsk
Zeppelin språkbok. S.
Gjennomgåelse av
leseleksa.
36-41. Oppgave 7-9
Quest s.30, 31 og 32.
Engelsk:
Matematikk
Jobber med teksten og
Multi s.27
nøkkelord.
Huskeregler for 2, 3,
4, 5, 6 og 9gangen
KRLE
Samfunnsfag.
Se mandag
GYM
Husk gymtøy og ting til
dusjen.
KRLE
Se mandag
Data
Mailadresse.
Samskriving.
Musikk
Musikkleker.
Sang
Naturfag
Lese og jobbe med s
36 - 41 i Gaia.
Hele trinnet i
trapperommet
TV2 SKOLE
Tryggring
klassevis
Norsk
Vi drar med buss
Zeppelin lesebok. Lese til byen kl.10.30
leksa. Evt.oppgaver fra
tirsdag.
Forestillingen
Paper Planet
på Festningen
Matematikk:
Vi jobber med
Buss hjem kl.14.00
kombinatorikk, s.29/30 i
Multi
Gaia side 30 – 34.
KRLE
Vi jobber med
jødenes hellige
tekster, og gjør
oppgaver til dette.
Fredag
Elevråd 8.45
Uketest
Fargegrupper=
6-deling i fem uker –
uke 1:
Tegning
Musikk
Sløyd
Leire
Tekstil
Mat og helse
SLUTTER 13.15
SLUTTER 13.15
SLUTTER 14.15
SLUTTER 14.15
Hilsen hele gjengen av lærere, fagarbeidere og assistenter på 6.trinnHelene, Cecilie, Anne Kjerstin, Gro Anita, Christine, Kathrine, Vanja, Kristin, Torleiv, Gro og Anita.
Tilbakemelding hjem/skole (etter behov)
Underskrift elev: ……………………………………
Underskrift foresatt: ………………………… Dato /