Kartlegging og verdsetting - områder for friluftsliv

Comments

Transcription

Kartlegging og verdsetting - områder for friluftsliv
Kartlegging og verdsetting
- områder for friluftsliv
Søknad for kommuner i Akershus
2015-2018
Karin O’Sullivan, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse, den 15. januar
2015.
Søknadfase
Søknad – tidsplan
•
Søknadsfrist 10. mars
•
Rekruttering kommuner
– Endelig svar fra kommuner som deltar i 2015
(pilotkommuner): 27.2.15
– Foreløpig svar fra kommuner om interesse for deltagelse
2015-2018: 17.02.15
– Plantreff for kommunene i Akershus 11.-12.2.15
– Invitasjon til kommunene – brev innen 23.01.15
– Møte PTU 15.01.15
Søknad – krav til innhold i prosjektbeskrivelse
•
Framdrift
•
Koordinering av prosjektet
•
Videre rekruttering av kommuner
•
Veiledning av kommuner
•
Budsjett, finansiering
•
GIS
Søknad - samarbeid regionalt / lokalt
•
Roller og ressurser
–
–
–
–
•
•
Fylkeskommunen
Kommunene
PTU
Andre?
Behov for konsulent?
Samarbeid om søknadens innhold / GIS
Prosjektfase
Prosjekt - iverksetting og gjennomføring 2015-2018
•
Organisering og ansvar
– Aktuelt at PTU deltar?
•
Framdrift – en eller to faser?
– Alternativ 1) 2015-2018
– Alternativ 2) 2015-2016 og 2017-2018
•
Gjennomføring og implementering
– Hva kan PTU bidra med?
•
Forankring
– Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv: HP
– Geodataplan?

Similar documents