Tekniske krav for Ressursstyring Mobile

Comments

Transcription

Tekniske krav for Ressursstyring Mobile
Ressursstyring Mobile
Preview
Tekniske krav for Ressursstyring Mobile
Installert Ressursstyring Web
Telefon eller nettbrett med
Android
iOS
Etter installasjon
Du må vite URL
Brukernavn og passord likt som
Ressursstyring Web
Meny
Hjem
Arbeidsplan
Tilgjengelighet
Sette tilgjengelighet
Publiserte vakter
Vaktsøknader med historikk
Vaktsøknad (publisert vakt)