Bedringsorienterte perspektiver på psykosebehandling

Comments

Transcription

Bedringsorienterte perspektiver på psykosebehandling
TA GJERNE KONTAKT FOR MER INFORMASJON:
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn
Åshild Vangen
tlf: 77627709
e-post: e-post [email protected]
eller
Lærings- og mestringssenteret
tlf: 77754170
e-post: [email protected]
Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn,
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
og Lærings- og mestringssenteret – UNN Tromsø
Bedringsorienterte
perspektiver på
psykosebehandling
Målgruppe: Brukere, pårørende, familie, el.a.
Tid: Torsdag 16. april kl 12.00-16.00
Sted: Fyrhuset kurssenter,
UNN Åsgård
TILBUDET ER FOR DEG SOM:
 Har psykoseerfaring
 Pårørende til personer som har psykoselidelse
 Ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å
kunne mestre hverdagen
 Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme
situasjon som kanskje har samme eller andre
erfaringer enn deg
Psykolog spesialist Leif Jonny Mandelid vil snakke om :
 Ni myter om schizofreni: Å motvirke fortvilelse
 Tilfriskningsperspektivet: Bedring er mulig.
 Pragmatisk psykoterapi ved psykoser.
Form:
 Forelesninger.
 Mulighet til spørsmål og innspill fra oppmøtte.
 I etterkant av seminaret vil det være mulig å
melde seg på temabaserte gruppesamtaler som
ledes av fagpersonell.
 Mer informasjon om mulige gruppe samtaler gis
under seminaret
Påmelding: Seminaret er åpent for alle interesserte.
Det er ingen påmelding.
Kostnader: GRATIS
Med forbehold om endringer
VELKOMMEN!
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Presentasjon av foreleseren:
Leif Jonny Mandelid er psykologspesialist med 30 års
erfaringer inne psykiatri, psykisk helsearbeid og
psykoterapi. Han har skrevet flere artikler og har mye
erfaring med å undervise om alvorlige psykiske
lidelser, særlig med vekt på brukermedvirkning og
tilfriskning. Han er tilknyttet Senter for Psykoterapi og
psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP), er
seminar og undervisningsleder for Utdanning i
Psykoterapi ved Psykoser. (UPP)

Similar documents