Informasjonsbrev videometri - Universitetssykehuset Nord

Comments

Transcription

Informasjonsbrev videometri - Universitetssykehuset Nord
Nevro-, hud- og revmatologiskavdeling
Nevro-, liike- ja leasmeossodat
Pasientinformasjon
Videometri.
Hensikten med undersøkelsen er å avdekke om det forekommer unormal hjerneaktivitet
under forskjellig type anfall. Oftest er det aktivitet som forekommer ved epileptiske
anfall man ser etter.

Undersøkelsen kan gå over flere døgn så det er lurt å ha med seg lesestoff,
håndarbeid, leker eller annet tidsfordriv.

Unngå bruk av hårspray, gele og lignende den dagen du kommer til innleggelse.

Dersom du kjenner til ting som kan utløse anfall, f.eks TV-spill er det fint om du tar
dette med.
Videometri er en EEG-undersøkelse som går over lang tid. Samtidig med EEG-registreringen
gjøres videoopptak. EEG-elektroder festes på hodet og en elastisk hette trekkes over.
Elektrodene og hetta sitter på til registreringen er avsluttet.
Du får eget rom med TV og telefon. Under registreringen må du oppholde deg på rommet,
med unntak av toalettbesøk o.a. nødvendige ærend. Det kan derfor være bra å ta med seg
lesestoff og/eller håndarbeid for å ha noe å sysselsette seg med. Det er også mulig å ta med
bærbar PC.
Du vil bli bedt om å føre skjema med klokkeslett for eventuelle anfall eller andre hendelser
som oppstår under undersøkelsen.
Svar på undersøkelsen sendes henvisende lege.
UNN HF
Besøksadresse:
9038 Tromsø
9038 Tromsø
Kontonr:
4700.04.02008
Org nr:
983 974 899
Avd tlf:
77626000
Avd fax:
Avd e-post:
Internett:
www.unn.no