Nytt pensum

Comments

Transcription

Nytt pensum
Pensum SOS4020 Kvantitativ metode Våren 2016
Bøker (brukes gjennom hele kurset)
NY BOK: Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2014). Mastering'metrics: The Path from Cause to Effect.
Princeton University Press. s1-97, 147-208. (158 s). Kapittel 1-2, 4-5.
BOK: Firebaugh, G. (2007) Seven rules for social research. Princeton. NJ: Princeton University Press. S.
1-171, 207-252.(216s). Kapittel 1-5, 7
BOK: Skog, O.-J. (2005) Å forklare sosiale fenomener. En regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal
Akademisk. Revidert og utvidet utgave . S.69-319, 351-378. (277s) . Kapittel 5-10, 13
Bolk 1: Introduksjon
NY: @Mohn, F. A., & Hermansen, A. S. (2013). Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne
grafer?. Sosiologi i dag, 43(3):9-38 (29 s.)
@Pager, D. (2003) “The Mark of a Criminal Record”, The American Journal of Sociology 108(5): 937975. (38 sider) Tilgjengelig på internett
Kapitler fra lærebok:


Angrist & Pischke: Kap 1.
Firebaugh: Kap. 1, 3
Bolk 2: Statistisk usikkerhet
Kapitler fra lærebok:


Skog: Kap. 5-7
Firebaugh: Kap. 2, 4
Bolk 3: Regresjonsanalyse
Kapitler fra lærebok:


Angrist & Pischke: Kap 2
Skog: Kap. 8-10, 13
Bolk 4: Alt annet likt? Kausalitet og kvasieksperimenter
Kapitler fra lærebok:
1


Angrist & Pischke: Kap 4-5
Firebaugh: Kap. 5
NY: @Budig, M. J., & England, P. (2001). The wage penalty for motherhood. American sociological
review, 204-225.
NY: @Cools, S., Fiva, J. H., & Kirkebøen, L. J. (2015). Causal effects of paternity leave on children and
parents. The Scandinavian Journal of Economics.
@Havnes, T. og Willumsen, F.(2007) ”På kino uten kontroll”, Tidsskrift for samfunnsforskning 2007(3):
410-418. (8s)
NY: @Kaldager, R. V. og Skardhamar, T. (2013). "Hva kan vi lære av umiddelbare effekter?" Nytt
Norsk Tidsskrift 30(4):429-430. 2013. (2s)
NY: @Myrskylä, M., & Margolis, R. (2014). Happiness: Before and after the kids. Demography, 51(5),
1843-1866. (24s)
NY: @Rege, M., & Solli, I. F. (2013). The impact of paternity leave on fathers’ future
earnings. Demography, 50(6), 2255-2277. (23s)
@Schnittker, J. (2008). Happiness and Success: Genes, Families, and the Psychological Effects of
Socioeconomic Position and Social Support1.American Journal of Sociology, 114(S1), S233-S259.
(26s).
@Thrane, C. (2006) ”Filmkritikkens og distribusjonens rolle for filmers økonomiske
suksess”, Tidsskrift for samfunnsforskning 2006(4): 491-509. (18 sider)
Bolk 5: Å beskrive sosiale fenomener
Kapitler fra lærebok:

Firebaugh: Kap. 7
NY: @Berk, R. (2010) What You Can and Can’t Properly do with Regression. J Quant Criminol 26:481487. (7 sider)
@Freedman, D. (1991) "Statistical models and shoe leather." Sociological methodology21: 291-313.
(23s)
NY: @Lyngstad, T. H., & Skardhamar, T. (2013). Changes in criminal offending around the time of
marriage. Journal of research in crime and delinquency,50(4), 608-615. (8s).
Til sammen 924 sider.
2
Fjernet sammenliknet med 2015 år:
Artikler:
@Borgen, N.T. (2014) "College quality and hourly wages: Evidence from self-revelation model, sibling
models and instrumental variables", Social Science Research 48(1): 121-134. (14s) Tilgjengelig på
internett (på anbefalt ekstratlitteratur)
@Bryson, B. (1993) ”’Anything but Heavy Metal’ – Symbolic Exclusion and Musical Dislikes”,
American Sociological Review 61(5): 884-899. (15s) Tilgjengelig på internett
@Dinesen, P. & M.J. Jæger (2014) "The Effect of Terror on Institutional Trust: New Evidence From the
11/3 Madrid Terrorist Attack", Political Psychology 34(6): 917-926. Tilgjengelig på internett
@Freese, J. (2008) ”Genetics and the Social Science Explanation of Individual Outcomes”, The
American Journal of Sociology 114: S1-S35 (35s) Tilgjengelig på internett
@Mauk, G. W. M J. Taylor, KR. White, T. S Allen (1994) “The effect of country-music on suicide - an
achy-breaky heart may not kill you”, Social Forces 72(4): 1249-1255. (6 sider) Tilgjengelig på internett
@Mood, C. (2010) Logistic Regression: Why We Cannot Do What We Think We Can Do, and What We
Can Do About It”, European Sociological Review 26(1): 67-82. (15s.) Tilgjengelig på internett
@Stack, S. og J. Gundlach (1994) ”The Effect of Country Music on Suicide”, Social Forces 71(1): 211218. (7 sider) Tilgjengelig på internett
Bokkapitler (merk at andre kapitler fra disse bøkene fortsatt er på pensum):
BOK: Firebaugh, G. (2007) Seven rules for social research. Princeton. NJ: Princeton University Press.
S.172-206.
BOK: Skog, O.-J. (2005) Å forklare sosiale fenomener. En regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal
Akademisk. Revidert og utvidet utgave . S.1-68, 320-350.
Anbefalt ekstralitteratur:
En håndbook i Stata, for eksempel:
Acock, A. (200x) A Gentle Introduction to Stata
BOK: Morgan, S.L. & C. Winship (2007) Counterfactuals and causal inference. Cambridge: Cambridge
University Press
3
Artikler (tilgjengelige på internet)
NY: @Angrjst, J. D., & Evans, W. N. (1998). Children and Their Parents' Labor Supply: Evidence from
Exogenous Variation in Family Size. The American Economic Review, 88(3), 450-477.
@Borgen, N.T. (2014) "College quality and hourly wages: Evidence from self-revelation model, sibling
models and instrumental variables", Social Science Research 48(1): 121-134. (14s)
NY: @Finseraas, H., & Kotsadam, A. (2013). Hvordan identifisere årsakssammenhenger i ikkeeksperimentelle data?–En ikke-teknisk introduksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54(03), 371387.
NY: @Bonke, J., & Esping-Andersen, G. (2011). Family investments in children—productivities,
preferences, and parental child care. European Sociological Review, 27(1), 43-55.
NY: @Kravdal, Ø. (2014). The Estimation of Fertility Effects on Happiness: Even More Difficult than
Usually Acknowledged. European Journal of Population,30(3), 263-290. (28s)
NY: @Macdonald, K. I. (2011). Family Investments in Children: What the Interactions and the Data Do
Not Say. European sociological review. 10.1093/esr/jcr021
4

Similar documents