Uten navn - Notodden videregående skole

Comments

Transcription

Uten navn - Notodden videregående skole
Søknadsskjema
halvårig kurs i yrkessjåførfaget
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
21 år eller eldre og førerkort kl. B. Søkere med Vg1 Teknikk- og industriell produksjon
(TIP) eller Service og samferdsel (SS) prioriteres.
1. juni. Kursstart medio august
15. november. Kursstart medio januar
Navn
Fødselsnummer
Adresse
Postnummer
E-post
Telefon
Poststed
Jeg ønsker å søke på kurset som starter:
Utdanning
Skole
Linje/utdanningsprogram
Eksamen
år
Vedlegg
nr
Poeng
(for skolen)
Fra – til (dato)
Vedlegg
nr
Poeng
(for skolen)
Praksis
Arbeidsgiver
Stilling
Vedlegg som skal følge søknaden:
•
•
Attestert kopi av førerkort klasse B
Attesterte opplysninger om utdanning og praksis
Sted/dato
Underskrift
Utfyllende opplysninger:
Her kan du gi opplysninger som du mener er viktige for behandlingen av søknaden, om du har truckførerbevis og liknende.
For skolen
Kostnader for 19 ukers kurset
Bok / utstyr / gebyr
Veien til førerkortet ATL, lærebok
Veien til førerkortet ATL, arbeidsbok NB; må være ny
Veien til yrkessjåfør ATL, lærebok
Veien til yrkessjåfør ATL, arbeidsbok NB; må være ny
Teoriprøve kl C, D og CE (Kr. 560,- pr stk)
Praktisk prøve -------- « ------- (Kr. 980,- pr stk)
Utstedelse av førerkort
Gebyr truckførerbevis m/bilde
Yrkessjåførkompetansebevis, prøve Kr. 560,- / bevis Kr. 260,Sjåførkort
Til sammen
Pris
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
575,00
320,00
575,00
156,00
1 680,00
2 940,00
260,00
350,00
820,00
670,00
8 346,00
I tillegg kommer arbeidstøy (vernesko, hjelm, hansker, kjeledress)
Prisene i lista over gis med forbehold om prisendringer.
04.11.2015

Similar documents