Designing out Crime 2015

Comments

Transcription

Designing out Crime 2015
DESIGNING OUT CRIME 2015
En konferanse om utforming og arkitektur,
sikringstiltak og løsninger
PROGRAM
0800 - 09:00
09:00
REGISTRERING
Åpning
Byutvikling og sikkerhet i Oslo
Arkitektur som skaper kriminalitet
10:05 - 10:20
11:25 - 12:30
13:20 - 13:45
Kaffepause og besøk hos utstillere
The Challenge of Effective Security for a
Historically Significant Building – The UK Houses
of Parliament
Smart Cities
Lunsj og besøk hos utstillere
Sikring i urbant miljø: Stortinget, mulighetsstudie
sikring
Privat og offentlig sektor i samarbeid om
forebyggende tiltak – vinningskriminalitet
Kaffepause og besøk hos utstillere
Hvordan planlegge for sikre bygg? Presentasjon av
masteroppgave
Bestillerkompetanse innenfor
sikkerhetsanskaffelser
14:30 - 14:45
Birgit Farstad Larsen,
utviklingsdirektør, COWI AS og
Jack Fischer Eriksen, direktør, NSR
Byutviklingsbyråden i Oslo, Bård Folke
Fredriksen
Tommy Sørbø, kunsthistoriker og
samfunnsdebattant
Paul Martin, Security director
Roz Euan-Smith, IHS UK
Marius Sekse, COWI AS
Anne-Catherine Gustafson og Odd Skei
Kostveit, politiet
Julie Indrelid, COWI AS
Anders Grønli, leder, arbeidsgruppen
NS 5834; Planlegging av sikringstiltak
BAE
Kaffepause og besøk hos utstillere
CPTED (crime prevention through environmental
design) prinsipper: Hva er det, hvordan kan det
Audun Vestli, COWI AS
brukes og hvilken effekt kan det ha?
Prosjekt TRIO «Trygg i Oslo», hva gjøres for at
Osman Ibrahim, Beredskapsetaten Oslo
Oslo skal bli en tryggere by?
15:25 – 15:30 Avslutning
Audun Vestli, COWI AS